Vigilances ziņojumi

Zāļu blakusparādības

Iedzīvotāju vai ārstniecības personu un farmaceitu farmakovigilances ziņojumi – ziņošana par zāļu blakusparādībām.

Biovigilances ziņojumi

Vigilances ziņojumu saistībā ar cilvēka asinīm, audiem, šūnām un orgāniem iesniegšana.

Medicīnisko ierīču negadījumi

Ārstniecības iestādes signālziņojumi par negadījumu, kas saistīts ar medicīnisku ierīci.

Latvijas Zāļu reģistrs

Latvijas Zāļu reģistrs

Zāles, kas iekļautas Latvijas Republikas Zāļu reģistrā, kā arī Eiropas Savienībā centralizēti reģistrētās un paralēli importētās zāles, to pieejamība, lietošanas instrukcijas un cita informācija.

Zāļu pieejamība

Informācija par zālēm, par kurām reģistrācijas apliecības īpašnieks ziņojis par piegādes pārtraukumu.

Ziņot par zāļu piegādes pārtraukumu

Sniegt informāciju par nepieejamām zālēm – iedzīvotājiem, aptiekām, ārstniecības iestādēm, reģistrācijas apliecības īpašniekiem.

Zāļu reģistrācija, pārreģistrācija, reģistrācijas anulēšana

Informācija par zāļu reģistrāciju, pārreģistrāciju apstiprināšanu un zāļu reģistrāciju anulēšanu Latvijas Zāļu reģistrā.

Izmaiņas zāļu reģistrācijas dokumentācijā

Informācija par apstiprinātām, noraidītām vai daļēji apstiprinātām izmaiņām zāļu reģistrācijas dokumentācijā.

Aktīvo vielu klasifikators

Aktīvās vielas latviešu, angļu un latīņu valodā.

ATĶ kodu klasifikators

Anatomiski terapeitiski ķīmisko kodu klasifikators latviešu un angļu valodā.

Atzinumi par zāļu ārstniecisko un izmaksu efektivitāti

Iesniegumi atzinuma par zāļu ārstniecisko un izmaksu efektivitāti saņemšanai.

Paziņošana par citas valsts tirgum paredzēto zāļu izplatīšanu

Zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekiem (vai to pilnvarotajām personām) paziņošanai par citam Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts tirgum paredzēto iepakojumu zāļu izplatīšanas uzsākšanu Latvijas Republikas teritorijā.

Farmaceitiskās darbības uzņēmumi

FDU reģistrs

Latvijā reģistrētās aptiekas, lieltirgotavas, ražotāji, aktīvo farmaceitisko vielu ražotāji un ES/EEZ licences.

Aptieku karte

Informācija iedzīvotājiem par aptieku atrašanās vietu un sniegtajiem pakalpojumiem.

FDU iesniegumi un lēmumi

Saņemtie iesniegumi un pieņemtie lēmumi.

Medicīniskās tehnoloģijas

Medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze.

MT apstiprināšana, papildināšana, anulēšana

Iesniegumi jaunu medicīnisko tehnoloģiju (MT) apstiprināšanai, papildināšanai un anulēšanai.