Biovigilance

Vigilances ziņojumu saistībā ar cilvēka asinīm, audiem, šūnām un orgāniem iesniegšana

Vigilances ziņojumu iesniegšana Ārstniecības iestādēm, kas izmanto cilvēka asinis, asins komponentus, kā arī audus, šūnas un orgānus, saskaņā ar tiesību aktiem ir jāziņo Zāļu valsts aģentūrai par iespējamām nopietnām blaknēm un nopietniem nevēlamiem notikumiem. Informāciju par nevēlamiem notikumiem, kas var pakļaut briesmām donorus vai personas, kuras saņem asinis vai asins komponentus, orgānus, audus vai šūnas (recipientus), ārstniecības iestādes sniedz, tiklīdz tā ir kļuvusi zināma.

 

Hemovigilance

Paziņojums par nopietnām blaknēm

Paziņojums par nopietniem notikumiem

Orgānu drošums

Cilvēka audu un šūnu drošums

Paziņojums par nopietnām nevēlamām blaknēm

Paziņojums par nopietniem nevēlamiem notikumiem