Biovigilance

Orgānu drošums – Gala ziņojums par nopietnu nevēlamu blakni vai nopietnu nevēlamu notikumu
Final Report of serious adverse events or reactions

LV-
LV-