Biovigilance

Cilvēka audu un šūnu drošums – Paziņojums par nopietnām nevēlamām blaknēm

B daļa: Nopietnas nevēlamas blaknes izmeklēšanas slēdziens