Biovigilance

Cilvēka audu un šūnu drošums – Paziņojums par nopietniem nevēlamiem notikumiem

A daļa: Ātrā paziņošana par iespējamiem nopietniem nevēlamiem notikumiem

Nopietns nevēlams notikums, kas ietekmē audu un šūnu kvalitāti un drošumu, radies nepilnību dēļ šādos posmos Specifikācija
šūnu un audu defekts aprīkojuma atteice personas izdarītā kļūda citi
(norādīt)
Ieguve
Testēšana
Transportēšana
Apstrāde
Uzglabāšana
Izplatīšana
Materiāli
Citi (precizēt)