FDU iesniegumi

Informācija par Zāļu valsts aģentūrā saņemtajiem Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 800 „Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 800) 16. punktā minētajiem iesniegumiem (informācijas publicēšanas pamatojums: Noteikumu Nr. 800 77.11. apakšpunkts).

Nr.p.k. Iesnieguma iesniegšanas datums Reģistrācijas kārtas numurs Telpu adrese
(atrašanās vieta)
Paredzamā darbība
(aptiekas vai aptiekas filiāles atvēršana vai pārvietošana; diennakts darba uzsākšana; zāļu izgatavošanas uzsākšana)
1.17.05.2022.264/13-1.1.1Rīgas iela 48, Salaspils, Salaspils novadsAptiekas pārvietošana
Zāļu izgatavošanas aptiekā uzsākšana

Informācija par Zāļu valsts aģentūras pieņemtajiem Noteikumu Nr. 800 19. punktā minētajiem lēmumiem par aptiekas vai aptiekas filiāles atrašanās vietu (informācijas publicēšanas pamatojums: Noteikumu Nr. 800 77.12. apakšpunkts).

Nr.p.k. Lēmuma pieņemšanas datums Telpu adrese
(atrašanās vieta)
Paredzamā darbība
(aptiekas vai aptiekas filiāles atvēršana vai pārvietošana; diennakts darba uzsākšana; zāļu izgatavošanas uzsākšana)
1.21.04.2022.Asaru prospekts 14, JūrmalaAptiekas pārvietošana
Zāļu izgatavošanas aptiekā uzsākšana
2.6.05.2022.Brīvības iela 2A, Valmiera, Valmieras novadsAptiekas pārvietošana
Zāļu izgatavošanas aptiekā uzsākšana
3.18.05.2022.Daugavas iela 38-1, Mārupe, Mārupes novadsAptiekas pārvietošana
Zāļu izgatavošanas aptiekā uzsākšana
4.20.05.2022.Baznīcas iela 7A, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novadsAptiekas pārvietošana
Zāļu izgatavošanas aptiekā uzsākšana

Informācija par Zāļu valsts aģentūrā saņemtajiem Noteikumu Nr. 800 15. punktā minētajiem iesniegumiem par licences aptiekas darbībai pārreģistrēšanu sakarā ar diennakts darba vai zāļu izgatavošanas uzsākšanu (informācijas publicēšanas pamatojums: Noteikumu Nr. 800 77.13. apakšpunkts).

Nr.p.k. Iesnieguma iesniegšanas datums Reģistrācijas kārtas numurs Telpu adrese
(atrašanās vieta)
Paredzamais speciālās darbības nosacījums
(diennakts darba uzsākšana; izgatavošanas uzsākšana)
1.27.04.2022.230/13-1.1.1Stendes iela 3-41, RīgaZāļu izgatavošanas aptiekā uzsākšana
2.17.05.2022.268/13-1.1.1Brīvības iela 2A, Valmiera, Valmieras novadsZāļu izgatavošanas aptiekā uzsākšana
3.19.05.2022.270/13-1.1.1Daugavas iela 38-1, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novadsZāļu izgatavošanas aptiekā uzsākšana