Iesniegumi jaunu medicīnisko tehnoloģiju (MT) apstiprināšanai, papildināšanai un anulēšanai