Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Bērnu zobārstniecība

Latvijā apstiprinātās bērnu zobārstniecībā izmantojamās tehnoloģijas un to lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums

 1. I. Kariesa un cieto audu diagnostiskās metodes piena zobos

 2. 1. Klīniskā metode.
 3. 2. Palīgmetodes:
  1. 2.1. rentgenoloģiskā metode (interproksimālā rentgenogramma, ortopantomogramma, periapikālā rentgenograma, okluzālā rentgenogramma);
  2. 2.2. fibrooptiskā caurgaismošana.
 4. II. Kariesa un zoba cieto audu ārstnieciskās tehnoloģijas piena zobos

 5. 1. Preparēšanas metodes:
  1. 1.1. rotējošo instrumentu metode;
  2. 1.2. atraumatiskā restauratīvā ārstēšana (ART);
  3. 1.3. minimālās invāzijas princips (MI).
 6. 2. Kavitāšu veidošanas principi:
  1. 2.1. pieeja kariesam;
  2. 2.2. kariozo masu izņemšana;
  3. 2.3. kontūras un formas piedošana (veidošana);
  4. 2.4. pilnīga kavitātes preparēšanas pabeigšana.
 7. 3. Zoba izolācija:
  1. 3.1. siekalu atsūcējs;
  2. 3.2. lignīna/vates rullīši;
  3. 3.3. koferdams.
 8. 4. Pulpas aizsardzībai izmantojamie līdzekļi:
  1. 4.1. stikla jonomērcementa odere;
  2. 4.2. ar sveķiem stiprinātā stikla jonomērcementa odere;
  3. 4.3. hidrofīla saite;
  4. 4.4. cietējošs kalcija hidroksīda cements.
 9. 5. Kavitātes veids un tās plombēšanā pieļaujamie materiāli:
  1. 5.1. I klases kavitāte:
   1. 5.1.1. amalgāma (non g 2)
   2. 5.1.2. stikla jonomērcements;
   3. 5.1.3. kompomērs;
   4. 5.1.4. kompozīta kroņi (Strip Crowns) piena incisīviem;
   5. 5.1.5. polikarbonāta kroņi piena incisīviem.
  2. 5.2. II klases kavitāte:
   1. 5.2.1. amalgāma (non g 2);
   2. 5.2.2. stikla jonomērcements;
   3. 5.2.3. hidrīdkompozīti (t.s. blīvējamie hibrīdkompozīti);
   4. 5.2.4. metāla kroņi piena zobu ārstēšanai.
  3. 5.3. III klases kavitātēs:
   1. 5.3.1. stikla jonomērcements;
   2. 5.3.2. sveķu stikla jonomērcements;
   3. 5.3.3. kompomērs.
  4. 5.4. IV klases kavitātēs:
   1. 5.4.1. stikla jonomērcements.
  5. 5.5. V klases kavitātēs:
   1. 5.5.1. amalgāma (non g 2);
   2. 5.5.2. stikla jonomērcements;
   3. 5.5.3. sveķu stikla jonomērcements;
   4. 5.5.4. kompomērs.
 10. III. Kavitāšu plombēšana (tiešās atjaunošanas metodes) piena zobos:

 11. 1. Horizontālo slāņu metode lietojama šādiem materiāliem:
  1. 1.1. kompozīti (gaismā cietējošie);
  2. 1.2. kompomēri.
 12. 2. Kondensēšanas metode lietojama šādiem materiāliem:
  1. 2.1. amalgāma (non g 2)
 13. 3. Blīvēšana lietojama šādiem materiāliem:
  1. 3.1. kompozīti (gaismā cietējošie);
  2. 3.2. kompomēri.
 14. 4. Plombēšana vienā porcijā lietojama šādiem materiāliem:
  1. 4.1. stikla jonomērcements;
  2. 4.2. sveķu stikla jonomērcements;
  3. 4.3. kompozīts (ķīmiski cietējošais).
 15. 5. Tuneļa metode lietojama ar šādiem materiāliem:
  1. 5.1. stikla jonomērcements.
 16. IV. Materiāli, instrumenti un palīglīdzekļi, kas izmantojami, lietojot tiešās atjaunošanas (plombēšanas) metodes piena zobos:

 17. 1. Amalgama (non g 2);
  1. 1.1. palīglīdzekļi:
   1. 1.1.1. matrica (metāla);
   2. 1.1.2. matricas turētājs;
   3. 1.1.3. koka ķīlīši;
   4. 1.1.4. amalgamators ;
   5. 1.1.5. amalgamas nesējs;
   6. 1.1.6. amalgamas blīvētājs.
  2. 1.2. plombas apstrādes instrumenti:
   1. 1.2.1. instrumenti zoba anatomiskās formas atjaunošanai;
   2. 1.2.2. instrumenti plombas pulēšanai.
 18. 2. Kompozīti (KZ)(gaismā cietējošie), kompomēri (KM), sveķu-stikla jonomērcementi (SSJC):
  1. 2.1. polimerizācijas ierīce:
   1. 2.1.1. konvencionālā redzamās gaismas polimerizācijas ierīce (staru garums 450-550 mm, jauda 400-900 mV/cm2);
   2. 2.1.2. pieaugošas intensitātes polimerizācijas ierīce;
   3. 2.1.3. plazmas polimerizācijas ierīce;
   4. 2.1.4. lāzerpolimerizācijas ierīce.
  2. 2.2. palīglīdzekļi:
   1. 2.2.1. matrica;
   2. 2.2.2. matricas turētājs;
   3. 2.2.3. koka ķīlīši;
   4. 2.2.4. blīvējamie instrumenti;
   5. 2.2.5. gaismas vada konusveida pagarinātājs.
  3. 2.3. plombu apstrādes instrumenti:
   1. 2.3.1. dimanta urbuļi;
   2. 2.3.2. diski;
   3. 2.3.3. pulieri.
 19. 3. Stikla – jonomērcements (SJC), kompozīti (ķīmiski cietējošie):
  1. 3.1. palīglīdzekļi:
   1. 3.1.1. matrica;
   2. 3.1.2. matricas turētājs;
   3. 3.1.3. koka ķīlīši;
   4. 3.1.4. blīvējamais instruments.
  2. 3.2. plombu apstrādes instrumenti:
   1. 3.2.1. dimanta urbuļi;
   2. 3.2.2. diski;
   3. 3.2.3. pulieri.
 20. 4. Metāla kroņi vai kompozīta kroņi:
  1. 4.1. palīglīdzekļi:
   1. 4.1.1. slīpējamie diski;
   2. 4.1.2. šķēres;
   3. 4.1.3. kroņa maigles;
   4. 4.1.4. stikla jonomērcements kroņu uzcementēšanai.
 21. V. Bērnu pastāvīgos zobos izmantojamās metodes aprakstītas nodaļā "Kariesa un zoba cieto audu diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģijas un to lietošanai nepieciešamais nodrošinājums".

 22. VI. Endodontijas metodes bērnu zobārstniecībā un to pielietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums.

 23. I. Endodontijas metodes un indikācijas to pielietošanai, ārstējot piena zobus.
 24. 1. Vitālā pulpotomija – piena zobos ar kariozu vai mehānisku bojājumu:
  1. 1.1. pulpas amputāciju izdara anestēzijā;
  2. 1.2. uz pulpas amputācijas stumbra uzliek formkrezola šķīdumā samitrinātu vatīti 4-5 min.;
  3. 1.3. atlikušās pulpas pārklāšana ar formkrezola pastu (alternatīva – cinkeigenola pasta vai kalcija hidroksīda pulveris + stikla jonomēra odere).
 25. 2. Mortālā pulpotomija – piena zobos ar pulpas iekaisumu:
  1. 2.1. pulpu devitalizē ar pastām, kas ir gatavotas uz paraformaldehīda bāzes;
  2. 2.2. otrā vizītē pēc 1-2 nedēļām izdara pulpas amputāciju un uz pulpas amputācijas stumbra uzliek formkrezola pastu.
 26. 3. Pulpektomija – piena incisīvos pēc traumatiska bojājuma (bērni, kas jaunāki par 4,5 gadiem), piena zobi ar hronisku iekaisumu vai nekrozi saknes pulpā (parasti 2. piena molāros);
  1. 3.1. pulpas ekstirpācija, lietojot zobu sakņu instrumentus – faili;
  2. 3.2. ķīmiska saknes kanāla apstrāde ar 0,5% nātrija hipohlorīda šķīdumu;
  3. 3.3. sakņu kanāla sapildīšana ar cinkeigenola pastu vai jodoforma pastu, vai kalcija hidroksīda pastu.
 27. II. Endodontijas metodes un indikācijas, ārstējot pastāvīgos zobus bērniem.
 28. 1. Tiešā pulpas pārklāšana – trauma, pulpas atvērums ne lielāks kā 1 mm veselā dentīnā asimptomātiskā vitālā piena zobā (trauma):
  1. 1.1. ar kalcija hidroksīda pastu;
  2. 1.2. ar kalcija hidroksīdu saturošu cementu.
 29. 2. Parciālā pulpotomija – pulpas raga virspusēja amputācija (ar brūces medikamentozu slēgšanu):
  1. 2.1. vitālas pulpas raga amputācija (apm. 2 mm dziļumā);
  2. 2.2. amputācijas brūces pārklāšana ar kalcija hidroksīda pastu un stikla jonomēro cementu;
  3. 2.3. zoba rentgenoloģiska novērošana.
 30. 3. Vitālā pulpas amputācija pastāvīgā zobā ar nenoformētu sakni (apeksoģenēze):
  1. 3.1. atlikušās pulpas pārklāšana ar cietējošu kalcija hidroksīda pastu;
  2. 3.2. saknes attīstības rentgenoloģiska novērošana.
 31. 4. Vitālā pulpas ekstirpācija – pēc saknes noformēšanās:
  1. 4.1. mehāniski – ķīmiska saknes kanāla apstrāde (lietots koferdams):
   1. 4.1.1. mehāniska apstrāde ar saknes kanāla instrumentiem;
   2. 4.1.2. ķīmiska apstrāde ar 0,5-5% nātrija hipohlorīda šķīdumu.
  2. 4.2. saknes kanāla sapildīšana ar gutaperču:
   1. 4.2.1. saknes kanāla pildījuma rentgenoloģiska novērtēšana – pildījumam jābūt blīvam 0,5-2 mm laterāli un apikāli no zoba saknes rentgenoloģiskā apeksa.
 32. 5. Zoba ar nekrotisku pulpu, nenoformētiem sakņu galiem, ārstēšana – apeksfiksācija:
  1. 5.1. mehāniski – ķīmiska zoba sakņu sistēmas apstrāde (rentgenoloģiski noteikts saknes garums, attīstība, lietots koferdams);
   1. 5.1.1. mehāniska apstrāde ar saknes kanāla instrumentiem;
   2. 5.1.2. ķīmiska apstrāde ar 0,5% nātrija hipohlorīda šķīdumu.
  2. 5.2. starpseansi ar antibakteriālu kalcija hidroksīda pildījuma atjaunošanu pēc 2 nedēļām, pēc 1 mēneša, pēc 3,6,12 līdz 18 mēnešiem, rentgenoloģiski kontrolējot kalcio... barjeras veidošanos;
  3. 5.3. saknes kanāla sapildīšana ar gutaperču:
   1. 5.3.1. saknes kanāla pildījuma rentgenoloģiska novērtēšana.
 33. III. Tehnoloģiskais nodrošinājums endodontijā (piena zobos)
 34. 1. Stomatoloģiskā iekārta (ar atsūcēju, iespēja pievienot endodontisko vai ķirurģisko uzgali).
 35. 2. Rentgenoloģiskā iekārta – diagnostikai, darba garuma noteikšanai, rezultātu novērtēšanai.
 36. 3. Koferdama komplekts.
 37. 4. Šļirce ar speciālu endodontisko adatu.
 38. 5. 0,5% nātrija hipohlorīda šķīdums.
 39. 6. Papīra torundas saknes kanāla sausināšanai.
 40. 7. Sterili apaļie urbuļi vai ass ekskavators amputācijai.
 41. 8. Saknes kanāla instrumenti:
  1. 8.1. rokas instrumenti:
   1. 8.1.1. K-failes;
  2. 8.2. instrumenti saknes kanāla sapildīšanai:
   1. 8.2.1. blīvētāji vertikālai saknes kanāla pildīšanai;
   2. 8.2.2. lentulo.
 42. 9. Devitalizācijas pastas (paraformaldehīda).