Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Bērnu zobu traumu ārstnieciskās tehnoloģijas

Latvijā apstiprinātās bērnu zobu traumu ārstnieciskās tehnoloģijas un to lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums

 1. I Vispārējā daļa

 2. Bērnu zobu traumu izmeklēšana un diagnostika.
 3. 1. Nelaimes gadījuma vēstures noskaidrošana:
  1. 1.1. Kad noticis negadījums;
  2. 1.2. Kā noticis negadījums;
  3. 1.3. Kur notikusi trauma;
  4. 1.4. Vai ir bijis samaņas zudums;
  5. 1.5. Kur griezies pēc pirmās palīdzības;
  6. 1.6. Vai ziņots policijai;
  7. 1.7. Vai saņemta profilaktiska prettetanusa vakcinācija.
 4. 2. Klīniskā izmeklēšana:
  1. 2.1. Pamatsūdzības;
  2. 2.2. Neiroloģiskā izmeklēšana;
  3. 2.3. Ekstraorālā izmeklēšana;
  4. 2.4. Intraorālā mīksto audu izmeklēšana;
  5. 2.5. Cieto audu izmeklēšana:
   1. 2.5.1. Klīniskās metodes:
    1. 2.5.1.1. Palpācija – zoba kustīguma noteikšana;
    2. 2.5.1.2. Perkusija;
    3. 2.5.1.3. Zoba krāsas izmaiņu noteikšana.
   2. 2.5.2. Palīgmetodes:
    1. 2.5.2.1. Termiskie testi, elektriskie testi;
    2. 2.5.2.2. Rentgenoloģiskā izmeklēšana (periapikālā rentgenogramma, okluzālā rentgenogramma, ortopantogramma, interproksimālā rentgenogramma);
    3. 2.5.2.3. Fibrooptiskā caurgaismošana.
  6. 2.6. Prettetanusa anatoksīna ievadīšana vai vakcinācija atbilstoši noteiktām indikācijām.
 5. II Speciālā daļa

 6. 3. Zoba kroņa infraktūra bez substances zuduma:
  1. 3.1. Zoba kroņa plaisu noteikšana izmeklēšanas laikā izmantojot netiešo gaismu vai caurgaismošanu;
  2. 3.2. Pulpas stāvokļa novērtēšana izmantojot termiskos vai elektriskos testus;
  3. 3.3. Atkārtotas apskates zoba novērtēšanai pēc 3, 6, 12 mēnešiem un 1 reizi gadā turpmāk.
 7. 4. Nekomplicēti kroņa lūzumi.
  1. 4.1. Emaljas lūzums:
   1. 4.1.1. Nelīdzenas zoba malas (šķautnes) noteikšana;
   2. 4.1.2. Zoba malas (šķautnes) nolīdzināšana;
   3. 4.1.3. Zoba malas (šķautnes) atjaunošana ar kompozītu;
   4. 4.1.4. Atkārtotas apskates novērtēšanai pēc 3, 6, 12 mēnešiem un 1 reizi gadā turpmāk.
  2. 4.2. Dentīna lūzums:
   1. 4.2.1. Nelīdzenas zoba malas (atsegta dentīna), jūtīguma uz karstu un aukstu noteikšana;
   2. 4.2.2. Dentīna pārklāšana ar kalcija hidroksīdu un stikla jonomērcementu;
   3. 4.2.3. Defekta plombēšana ar kompozītu;
   4. 4.2.4. Pagaidu kroņa uzcementēšana;
   5. 4.2.5. Atkārtotas apskates zoba novērtēšanai pēc 3, 6, 12 mēnešiem un 1 reizi gadā turpmāk.
 8. 5. Komplicētie kroņa lūzumi.
  1. 5.1. Emaljas, dentīna lūzums ar pulpas traumu:
   1. 5.1.1. Zobs saknes augšanas stadijā:
    1. 5.1.1.1. Tiešā pulpas pārklāšana, ja pēc traumas pagājušas ne vairāk kā 2 stundas, pulpas atvērums mazāks par   
    2. 1 mm;
    3. 5.1.1.2. Zoba kroņa atjaunošana plombējot ar kompozītu;
    4. 5.1.1.3. Pagaidu kroņa uzcementēšana;
    5. 5.1.1.4. Parciālā pulpotomija – neliels pulpas raga bojājums, pulpas atvērums lielāks kā 1 mm;
    6. 5.1.1.5. Vitālā pulpotomija.
   2. 5.1.2. Zobs ar izveidotu sakni:
    1. 5.1.2.1. Tiešā pulpas pārklāšana, pulpas atvērums ne mazāks par 1 mm;
    2. 5.1.2.2. Vitālā pulpas ekstirpācija.
 9. 6. Kroņa – saknes lūzums.
  1. 6.1. Emaljas, dentīna un cementa lūzums zoba gareniskās ass virzienā bez pulpas bojājuma:
   1. 6.1.1. Zoba ekstrakcija, ja lūzums ir dziļāks kā 3-4 mm zem smaganas;
   2. 6.1.2. Defekta slēgšana ar plombējamo materiālu, ja lūzuma līnija nav dziļāk kā 3-4 mm zem smaganas.
  2. 6.2. Emaljas, dentīna, cementa lūzums gareniskās ass virzienā ar pulpas traumu:
   1. 6.2.1. Zoba ekstrakcija vai zoba ortodontiska ekstrūzija, ja lūzums ir dziļāks kā 3-4 mm zem smaganas, fiksētās aparatūras uzlikšana;
   2. 6.2.2. Pulpotomija zobam ar saknēm augšanas stadijā, ja lūzuma līnija nav dziļāka par 3-4 mm;
   3. 6.2.3. Pulpektomija, ja zoba saknes ir izveidojušās.
  3. 6.3. Horizontālie saknes lūzumi ar pulpas traumu:
   1. 6.3.1.Lūzums saknes augšējā trešdaļā:
    1. 6.3.1.1. Gingivektomija;
    2. 6.3.1.2. Koronārā saknes fragmenta endodontiska ārstēšana;
    3. 6.3.1.3. Zoba apikālā fragmenta ortodontiska ekstrūzija, fiksētās aparatūras uzlikšana;
    4. 6.3.1.4. Zoba ekstrakcija ar saknes osteotomiju.
   2. 6.3.2 Lūzums saknes vidusdaļā:
    1. 6.3.2.1. Šinēšana vai zoba izcelšana no sakodiena;
    2. 6.3.2.2. Koronāro saknes fragmentu ārstēšana endodontiski;
    3. 6.3.2.3. Zoba ekstrakcija ar saknes osteotomiju.
   3. 6.3.3. Lūzums apakšējā rajonā:
    1. 6.3.3.1. Koronārās daļas ārstēšana endodontiski;
    2. 6.3.3.2. Apikālas daļas izņemšana ķirurģiskā ceļā;
    3. 6.3.3.3. Zoba ekstrakcija ar saknes gala osteotomiju.
 10. 7. Zobu luksācijas.

  1. 7.1. Daļēja luksācija:
   1. 7.1.1. Zoba repozīcija lokālā anestēzijā (ar vai bez sedācijas) vai vispārējā anestēzijā;
   2. 7.1.2. Semirigida zoba fiksācija uz 2 nedēļām ar metāla vai šķiedras lociņu un kompozītmateriālu, atsevišķos gadījumos pieļaujams saglabāt fiksāciju līdz 4 nedēļām;
   3. 7.1.3. Luksētā zoba izslēgšana no sakodiena ar okluzālām plombām vai izņemamām aparatūrām;
   4. 7.1.4. Pulpas vitalitātes novērtēšana un novērošana pēc 3, 6, 12 mēnešiem un 1 reizi gadā turpmāk.
  2. 7.2. Zoba intrūzija.
   1. 7.2.1. Zobs ar nenoformētu sakni:
    1. 7.2.1.1. Ja intrūzija mazāka nekā 3 mm – novēro, iespējama spontāna ekstrūzija;
    2. 7.2.1.2. Ja intrūzija 3-6 mm – nogaida 2 nedēļas, tad sāk ortodontisku ekstrūziju ar fiksētu aparatūru;
    3. 7.2.1.3. Ja intrūzija vairāk nekā 6 mm – ķirurģiska repozīcija un semirigida fiksācija analoģiski kā punktā 5.2.3.
   2. 7.2.2. Zobs ar noformētu sakni:
    1. 7.2.2.1. Ortodontiska ekstrūzija pēc akūto simptomu pazušanas;
    2. 7.2.2.2. Ja intrūzija vairāk nekā 6 mm – ķirurģiska repozīcija un semirigida fiksācija anoloģiski kā punktā 5.2.3.
    3. 7.2.2.3. Pulpas vitalitātes novērtēšana un novērošana pēc 3, 6, 12 mēnešiem un 1 reizi gadā turpmāk.
  3. 7.3. Totāla luksācija:
   1. 7.3.1. Luksētā zoba notīrīšana un noskalošana ar fizioloģisko šķīdumu, alveolas ligzdiņas sagatavošana replantācijai;
   2. 7.3.2. Zoba replantācija lokālā anestēzijā (ar vai bez sedācijas) vai vispārējā anestēzijā, ja zobs atradies ārpus alveolārā kaula ne ilgāk kā 2 stundas;
   3. 7.3.3. Semirigida zoba fiksācija uz 2 nedēļām ar metāla vai šķiedras lociņu un kompozītmateriālu, atsevišķos gadījumos pieļaujams saglabāt fiksāciju līdz 4 nedēļām;
   4. 7.3.4. Luksētā zoba izslēgšana no sakodiena ar okluzālām plombām vai izņemamām aparatūrām;
   5. 7.3.5. Endodontiska sakņu kanāla ārstēšana zobiem ar noformētām saknēm pirms fiksācijas noņemšanas;
   6. 7.3.6. Pulpas vitalitātes novērtēšana un rentgenoloģiskā izmeklēšana zobiem ar nenoformētu sakni 2, 3, 4 nedēļas pēc replantācijas un tālāk pēc 3, 6, 12 mēnešiem un 1 reizi gadā turpmāk;
   7. 7.3.7. Periapikāls rentgenuzņēmums replantācijas kontrolei;
   8. 7.3.8. Antibakteriālā terapija ar pussintētisko penicilīnu grupas preparātiem terapeitiskās devās 4-7 dienas.
 11. III Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums

 12. 8. Stomatoloģiskā iekārta.
 13. 9. Elektriskais vitalometrs.
 14. 10. Fibrooptiskā lampa.
 15. 11. Heliolampa.
 16. 12. Instrumenti – pincete, zonde, spogulis, zobu ķirurģiskās maigles, loka nokniebjamās maigles, karote zobu nospieduma ņemšanai, plombējamie instrumenti, pulējamie instrumenti.
 17. 13. Sakarsēta gutaperča vai instruments, ledus.
 18. 14. Slīpēšanas disks, dimanta urbulis.
 19. 15. Kompozītmateriāls, algināta nospieduma materiāls, kalcija hidroksīds un stikla jonomērcements, fizioloģiskais šķīdums.
 20. 16. Ortodontiskais loks vai zobārstniecībā izmantojamā sintētiskā šķiedra.
 21. 17. Tehnoloģiskais nodrošinājums lokālas vai vispārējas anestēzijas veikšanai.
 22. 18. Tehnoloģiskais nodrošinājums endodontiskai un ortodontiskai ārstēšanai.
 23. 19. Zobu tehniskās laboratorijas izmantojamais aprīkojums.