Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Ortodontijas tehnoloģijas

Latvijā apstiprinātās ortodontijas tehnoloģijas un to lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums

 1. I. Dentofaciālo un kraniofaciālo anomāliju izmeklēšana, diagnostika, ārstēšanas plānošana (dentofaciālo un kraniofaciālo anomāliju veida un smaguma pakāpes noteikšana, problēmas definējums ar iespējamo etioloģijas skaidrojumu, individuālā ārstēšanas plāna sastādīšana ārstēšanas gaitas un rezultātu novērtēšanai).

 2. 1. Pacienta sūdzību, medicīniskā un sociālā stāvokļa novērtējums, ekstraorālā un intraorālā izmeklēšana, datu reģistrācija.
  1. 1.1. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
   1. 1.1.1. stomatoloģiskā iekārta;
   2. 1.1.2. materiāli un iekārtas sterilizācijas nodrošināšanai;
   3. 1.1.3. spogulis, zonde, pincete;
   4. 1.1.4. ortodontisko pacientu ambulatorā karte;
   5. 1.1.5. bīdmērs, Korkhausa lineāls, lineāls.
 3. 2. Diagnostiskie ģipša veiduļi ar sakodiena valni.
  1. 2.1. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums nospieduma iegūšanai un sakodiena noteikšanai klīnikā:
   1. 2.1.1. stomatoloģiskā iekārta;
   2. 2.1.2. materiāli un iekārtas sterilizācijas nodrošināšanai;
   3. 2.1.3. spogulis, zonde, pincete;
   4. 2.1.4. algināta vai silikona nospiedumu masa;
   5. 2.1.5. gumijas trauks ar špāteli;
   6. 2.1.6. plastikāta vai metāla nospiedumu karotes;
   7. 2.1.7. vaska plāksnīte vai silikona masa oklūzijas reģistrācijai;
   8. 2.1.8. vaska nazis;
   9. 2.1.9. spirta lampa;
   10. 2.1.10. sejas loks;
  2. 2.2. Diagnostisko ģipša veiduļu izgatavošana laboratorijā:
   1. 2.2.1. Nospiedumu dezinficēšana;
   2. 2.2.2. Ģipša veiduļu atliešana, ievērojot nospieduma masas atliešanas laikus;
   3. 2.2.3. Nospieduma atliešana speciālās gumijas veidnēs ar vibrējamā aparāta palīdzību;
   4. 2.2.4. Pēc ģipša sacietēšanas (1-2 stundas) veiduļu apslīpēšana ar trēmējamo aparātu atbilstoši sakodienam;
   5. 2.2.5.Veiduļu pieslīpēšana un pulēšana ar roku;
   6. 2.2.6. Veiduļu sastiprinājums ar vaska valni vai okludātoru (pēc ārsta norādījuma);
   7. 2.2.7. Ortognātiskās ķirurģijas plānošana, atbilstoši noteiktam sakodienam ar sejas loku. Veiduļu ievietošana artikulatorā un fragmentu pārvietošana ortognātiskā sakodienā operācijas šinas izgatavošanai;
   8. 2.2.8. Veiduļu marķējums: pacienta vārds, uzvārds un izgatavošanas datums.
   9. 2.2.9. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums diagnostisko veiduļu izgatavošanai laboratorijā:
    1. 2.2.9.1. zobu tehniskais galds ar motoru, rotējošiem instrumentiem un gāzes pievadu;
    2. 2.2.9.2. nospiedumu dezinficējošie šķīdumi;
    3. 2.2.9.3. ūdens un ģipša pulveris;
    4. 2.2.9.4. gumijas trauks, mērtrauki, mentne;
    5. 2.2.9.5. vakuuma mikseris;
    6. 2.2.9.6. gumijas veidnes veiduļu atliešanai;
    7. 2.2.9.7. vibrējamā aparatūra;
    8. 2.2.9.8. trimmeris;
    9. 2.2.9.9. slīpējamie un pulējamie instrumenti;
    10. 2.2.9.10. pulējamās birstītes;
    11. 2.2.9.11. gumijas bumbieris;
    12. 2.2.9.12. urbuļi;
    13. 2.2.9.13. knaibles;
    14. 2.2.9.14. peāni liektie;
    15. 2.2.9.15. griežamie un pulējamie rokas piederumi;
    16. 2.2.9.16. okludators;
    17. 2.2.9.17. artikulators;
    18. 2.2.9.18. veiduļu zāģis;
    19. 2.2.9.19. lipināmie vaski;
    20. 2.2.9.20. bīdmērs;
    21. 2.2.9.21. marķējamie zīmuļi;
    22. 2.2.9.22. sakodiena masa;
    23. 2.2.9.23. vaska valnis;
    24. 2.2.9.24. plastmasa;
    25. 2.2.9.25. stieples 13 cm;
    26. 2.2.9.26. elektromotors;
    27. 2.2.9.27. pulējamā iekārta ar motoru.
 4. 3. Dentofaciālo anomāliju smaguma pakāpes noteikšana un ārstēšanas rezultātu novērtēšana ar oklūzijas indeksiem.
 5. 3.1. IOTN- ortodontiskās ārstēšanas nepieciešamības indekss un tā modifikācija ICON; DAI – zobu estētikas indekss.
  1. 3.1.1. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
   1. 3.1.1.1. stomatoloģiskā iekārta;
   2. 3.1.1.2. materiāli un iekārtas sterilizācijas nodrošināšanai;
   3. 3.1.1.3. spogulis, zonde, pincete;
   4. 3.1.1.4. krāsainu fotogrāfiju skala;
   5. 3.1.1.5. divzaru cirkulis;
   6. 3.1.1.6. speciāla mērlenta;
   7. 3.1.1.7. ģipša veiduļi.
 6. 4. Radioloģiskā un rentgenoloģiskā izmeklēšana (diagnozes, ārstēšanas gaitas un ārstēšanas rezultātu novērtēšanas metodes).
 7. 4.1. Metodes:
  1. 4.1.1. Žokļu kompjūtera tomogrāfija, miogrāfija;
  2. 4.1.2. Žokļu kodolmagnētiskā rezonanse;
  3. 4.1.3. Dentālie rentgeni (interproksimālā rentgenogramma, periapikālā rentgenogramma, okluzālā rentgenogramma);
  4. 4.1.4. Ortopantomogramma;
  5. 4.1.5. Cefalogramma (laterālā un frontālā) un tās kompjūteranalīze;
  6. 4.1.6. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
   1. 4.1.6.1. dentālais rentgenaparāts;
   2. 4.1.6.2. cefalogrāfs, ortopantomogrāfs;
   3. 4.1.6.3. rentgenfilmas;
   4. 4.1.6.4. rentgenfilmas attīstīšanas aparāts un ķīmiskās vielas;
   5. 4.1.6.5. dators;
   6. 4.1.6.6. rentgendatu nolasīšanas digitālā sistēma;
   7. 4.1.6.7. specializēta datorprogramma;
   8. 4.1.6.8. aparatūra kompjūtera tomogrāfijai un kodolmagnētiskai rezonansei.
 8. 5. Elpošanas funkcijas noteikšana.
 9. 5.1. Deguna endoskopija:
  1. 5.1.1. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
  2. 5.1.1.1. deguna endoskops;
 10. 5.2. Deguna rezistences noteikšana:
  1. 5.2.1. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
   1. 5.2.1.1. rinomanometrs;
   2. 5.2.2.2. dators ar specializētu programmu.
 11. 6. Mutes un sejas fotogrāfijas.
 12. 6.1. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
  1. 6.1.1. klīniskais fotoaparāts;
  2. 6.1.2. foto filmas;
  3. 6.1.3. intraorālie fotografēšanas spoguļi;
  4. 6.1.4. digitālais fotoaparāts.
 13. II. Dentofaciālo un kraniofaciālo anomāliju ārstēšanas veidi (izmantojami atsevišķi vai kombinēti).

 14. 1. Ortodontiska zobu pārvietošana.
 15. 1.1. Izņemamās plates ar mehāniskās darbības elementiem un segplates:
  1. 1.1.1. Klīniskās manipulācijas:
   1. 1.1.1.1. Nospieduma iegūšana;
   2. 1.1.1.2. Plates korekcija un aktivācija;
  2. 1.1.2. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums klīnikā:
   1. 1.1.2.1. stomatoloģiskā iekārta;
   2. 1.1.2.2. materiāli un iekārtas sterilizācijas nodrošināšanai;
   3. 1.1.2.3. spogulis, zonde, pincete;
   4. 1.1.2.4. vaska plāksnīte vai silikona masa oklūzijas reģistrācijai;
   5. 1.1.2.5. gumijas trauks ar mentni;
   6. 1.1.2.6. plastikāta vai metāla nospiedumu karote;
   7. 1.1.2.7. rotējošie instrumenti;
   8. 1.1.2.8. maigles;
   9. 1.1.2.9. algināta vai silikona nospiedumu masa, ūdens;
   10. 1.1.2.10. vaska nazis;
   11. 1.1.2.12. spirta lampa.
  3. 1.1.3. Izņemamo plašu izgatavošana laboratorijā:
   1. 1.1.3.1. Nospiedumu dezinficēšana;
   2. 1.1.3.2. Darba veiduļa iegūšana un apstrāde;
   3. 1.1.3.3. Mehānisko elementu izlocīšana un fiksācija vai to standartdetaļu izvēle un nostiprināšana uz veiduļa;
   4. 1.1.3.4. Veiduļa izolācija;
   5. 1.1.3.5. Fiksācijas vietu noklāšana ar plastmasu;
   6. 1.1.3.6. Polimerizācija;
   7. 1.1.3.7. Apstrāde, slīpēšana, pulēšana.
  4. 1.1.4. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums laboratorijā:
   1. 1.1.4.1. zobu tehniskais galds ar motoru, rotējošiem instrumentiem un gāzes pievadu;
   2. 1.1.4.2. nospiedumu dezinficējošie šķidrumi;
   3. 1.1.4.3. ģipsis, ūdens;
   4. 1.1.4.4. gumijas trauks, mērtrauks, mentne;
   5. 1.1.4.5. vakuuma mikseris;
   6. 1.1.4.6. gumijas veidne veiduļu atliešanai;
   7. 1.1.4.7. vibrējamā aparatūra;
   8. 1.1.4.8. trimmeris;
   9. 1.1.4.9. slīpējamie un pulējamie instrumenti;
   10. 1.1.4.10. griežamie un pulējamie rokas piederumi;
   11. 1.1.4.11. nerūsējošā tērauda stieples;
   12. 1.1.4.12. ekspansijas standarta skrūves;
   13. 1.1.4.13. standarta mehāniskās darbības un fiksācijas elementi;
   14. 1.1.4.14. vaski;
   15. 1.1.4.15. gāzes deglis, vaska nazis, špātelis;
   16. 1.1.4.16. pašcietējošās plastmasas;
   17. 1.1.4.17. maigles;
   18. 1.1.4.18. izolējošs materiāls;
   19. 1.1.4.19. otiņas;
   20. 1.1.4.20. augstspiediena polimerizācijas aparāts;
   21. 1.1.4.21. tvaika strūklas aparāts;
   22. 1.1.4.22. motori rotējošiem instrumentiem;
   23. 1.1.4.23. abrazīvie materiāli;
   24. 1.1.4.24. pulējamā iekārta ar motoru;
   25. 1.1.4.25. pulējamās sukas;
   26. 1.1.4.26. pulējamie pulveri, pulējamās pastas;
   27. 1.1.4.27. dezinficējošie šķidrumi.
 16. 1.2. Brekešu sistēmas.
  1. 1.2.1. Klīniskās manipulācijas:
   1. 1.2.1.1. Atbalsta sistēmas veidošana: - gredzeni, caurulītes, transpalatālie loki u.c. lingvālās konstrukcijas, kortikālie implanti, starpžokļu elastīgās gumijas, ekstraorālie loki;
   2. 1.2.1.2. Zobu virsmu sagatavošana brekešu un atbalsta elementu nostiprināšanai;
   3. 1.2.1.3. Atbalsta elementu un brekešu nostiprināšana;
   4. 1.2.1.4. Loku ievadīšana un nostiprināšana brekešu spraugā;
   5. 1.2.1.5. Loku maiņa noteiktā loku izmēru un laika secībā;
   6. 1.2.1.6. Intermaksilāro un intramaksilāro elastīgo gumiju, ligatūru, spirāļu, stienīšu pielietojums;
   7. 1.2.1.7. Zobu pārvietošanai pielietoto spēku kontrole;
   8. 1.2.1.8. Āķu uzlikšana uz loka;
   9. 1.2.1.9. Breketes vai gredzena noņemšana.
  2. 1.2.2.Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
   1. 1.2.2.1. stomatoloģiskā iekārta;
   2. 1.2.2.2. materiāli un iekārtas sterilizācijas nodrošināšanai;
   3. 1.2.2.3. spogulis, zonde, pincete;
   4. 1.2.2.4. pacienta aizsargbrilles;
   5. 1.2.2.5. F nesaturošās abrazīvās pastas;
   6. 1.2.2.6. pulējamie instrumenti – gumijas vai saru birstītes;
   7. 1.2.2.7. 37% H3PO4 ;
   8. 1.2.2.8. ķīmiski vai gaismas cietējoši kompozītmateriāli;
   9. 1.2.2.9. gaismas polimerizējošā lampa;
   10. 1.2.2.10. fosfātcements;
   11. 1.2.2.11. jonomērcements;
   12. 1.2.2.12. karbīda un dimanta urbuļi;
   13. 1.2.2.13. brekešu pozīcijas mērinstruments, maigles, peāni, adatturi, moskīti;
   14. 1.2.2.14. lūpu retraktors;
   15. 1.2.2.15. breketes;
   16. 1.2.2.16. gredzeni;
   17. 1.2.2.17. loki;
   18. 1.2.2.18. brekešu gumijas;
   19. 1.2.2.19. gumijas ķēdītes;
   20. 1.2.2.20. elastīgās atsperes;
   21. 1.2.2.21. metāla un gumijas ligatūras;
   22. 1.2.2.22. gnatodinamonometrs;
   23. 1.2.2.23. aizsargvasks;
   24. 1.2.2.24. lingvālie loki nostiprinājumam (standarta, locītie).
 17. 2. Žokļu ekspansija.
 18. 2.1. Neizņemamās lingvālās loku ierīces (transpalatinālie loki, lingvālie loki ar cilpām, ekspanders) un fiksētās skrūvju ātrās ekspansijas ierīces.
  1. 2.1.1. Klīniskās manipulācijas:
   1. 2.1.1.1. Fiksēto ekspansijas ierīču stiprinājuma ar gredzeniem vai plastmasas okluzālām virsmām izvēle;
   2. 2.1.1.2. Gredzenu stiprinājuma izvēle;
   3. 2.1.1.3. Balsta zobu separācija;
   4. 2.1.1.4. Gredzenu pielaikošana;
   5. 2.1.1.5. Plastmasas okluzālo virsmu stiprinājuma izvēle (fiksētai ekspansijai);
   6. 2.1.1.6. Algināta nospieduma iegūšana ar gredzeniem;
   7. 2.1.1.7. Nospieduma iegūšana ar alginātu;
   8. 2.1.1.8. No laboratorijas saņemto vai standarta ierīču nostiprināšana.
  2. 2.1.2. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums klīnikā:
   1. 2.1.2.1. stomatoloģiskā iekārta;
   2. 2.1.2.2. materiāli un iekārtas sterilizācijas nodrošināšanai;
   3. 2.1.2.3. spogulis, zonde, pincete;
   4. 2.1.2.4. separācijas gumijas;
   5. 2.1.2.5. maigles separācijas gumiju uzlikšanai;
   6. 2.1.2.6. zobu gredzeni;
   7. 2.1.2.7. algināta nospiedumu materiāls un gumijas trauks ar mentni;
   8. 2.1.2.8. plastikāta vai metāla nospiedumu karotes;
   9. 2.1.2.9. stikla plāksnīte, lāpstiņa materiāla sajaukšanai, ūdens strūkla;
   10. 2.1.2.10. siekalu atsūcējs;
   11. 2.1.2.11. lignīns;
   12. 2.1.2.12. instruments gredzenu uzlikšanai un noņemšanai;
   13. 2.1.2.13. fosfātcements;
   14. 2.1.2.14. jonomērcements.
  3. 2.1.3. Izgatavošana laboratorijā:
   1. 2.1.3.1. Nospiedumu dezinficēšana;
   2. 2.1.3.2. Ugunsizturīga veiduļa iegūšana ar fiksētiem gredzeniem;
   3. 2.1.3.3. Veiduļa apslīpēšana un trēmēšana, nolīdzināšana;
   4. 2.1.3.3.Lingvālo loku ierīču izlocīšana laboratorijā vai rūpnieciski izgatavoto standarta ekspansijas skrūvju izvēle (pēc
   5. ārsta norādījuma);
   6. 2.1.3.4.Plastmasas okluzālo virsmu stiprinājuma gadījumā – standarta skrūves izvēle, tās fiksācija uz veiduļa un okluzālo
   7. virsmu noklāšana ar pašcietējošo plastmasu un tās polimerizācija;
   8. 2.1.3.5. Ekspansijas elementu un gredzenu sastiprināšana uz veiduļiem ar vasku un pārklāšana ar ugunsizturīgu ģipsi;
   9. 2.1.3.6. Vaska izskalošana ar tvaika strūklu;
   10. 2.1.3.7. Veiduļa karsēšana (20 min.) uz plītiņas;
   11. 2.1.3.8. Lingvālo stiepuļu ierīču un ekspansijas skrūvju salodēšana ar gredzeniem;
   12. 2.1.3.9. Veiduļa atdzesēšana un ģipša notīrīšana no stiprinājuma vietām;
   13. 2.1.3.10. Lodējuma vietu apstrāde un pulēšana ar gumijotiem dimanta diskiem.
  4. 2.1.4. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums laboratorijā:
   1. 2.1.4.1. nospiedumu dezinficējošie šķidrumi;
   2. 2.1.4.2. ieguldmasa, ūdens;
   3. 2.1.4.3. gumijas trauks, mērtrauki un mentne;
   4. 2.1.4.4. gumijas veidne veiduļu atliešanai;
   5. 2.1.4.5. vakuuma mikseris;
   6. 2.1.4.6. vibrējamā aparatūra;
   7. 2.1.4.7. trimmeris;
   8. 2.1.4.8. slīpējamie dimanta urbuļi, pulējamie instrumenti;
   9. 2.1.4.9. griežamie un pulējamie rokas piederumi;
   10. 2.1.4.10. stieple lingvālo loku izlocīšanai vai standarta loku ierīces (pēc ārsta norādījuma);
   11. 2.1.4.11. standarta ātrās ekspansijas skrūves;
   12. 2.1.4.12. gāzes deglis;
   13. 2.1.4.13. špātelis, vaska nazis, pincete;
   14. 2.1.4.14. elektriskā plītiņa;
   15. 2.1.4.15. lodējamais aparāts;
   16. 2.1.4.16. lode, boraks;
   17. 2.1.4.17. augstspiediena polimerizācijas aparāts;
   18. 2.1.4.18. elektromotors;
   19. 2.1.4.19. pulējamā iekārta ar motoru.
 19. 2.2. Žokļu distrakcija.
  1. 2.2.1. Standarta distrakcijas aparāta ievietošana attiecīgā žokļa fragmentā;
  2. 2.2.1. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
  3. 2.2.1.1. distrakcijas aparāts;
  4. 2.2.1.2. ķirurģijai – atbilstoša ķirurģiska tehnoloģija.
 20. 3. Sejas un žokļu augšanas modifikācija – funkcijas aparāti
 21. 3.1. Izņemamas plates ar sakodiena vertikāliem un slīpiem vaļņiem.
 22. 3.2. Plates ar noklātām oklūzijas virsmām.
 23. 3.3. Monobloka funkcijas aparāti – visu veidu aktivatori, bionatori un funkciju regulatori un to modifikācijas.
  1. 3.3.1. Klīniskās manipulācijas:
   1. 3.3.1.1. Nospieduma iegūšana;
   2. 3.3.1.2. Konstrukcijas sakodiena noteikšana;
   3. 3.3.1.3. Aparatūras korekcija.
  2. 3.3.2. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums klīnikā:
   1. 3.3.2.1. Stomatoloģiskā iekārta;
   2. 3.3.2.2. Materiāli un iekārtas sterilizācijas nodrošināšanai;
   3. 3.3.2.3. spogulis, zonde, pincete;
   4. 3.3.2.5. gumijas trauks ar mentni;
   5. 3.3.2.6. plastikāta vai metāla nospiedumu karote;
   6. 3.3.2.7. rotējošie instrumenti;
   7. 3.3.2.8. maigles;
   8. 3.3.2.9. algināta vai silikona nospiedumu masa, ūdens;
   9. 3.3.2.10. sakodiena vasks.
  3. 3.3.3. Izgatavošana laboratorijā analoģiski 1.1.3. shēmai:
  4. 3.3.4. Nepieciešamai tehnoloģiskais nodrošinājums:
   1. 3.3.4.1. zobu tehniskais galds ar motoru, rotējošiem instrumentiem un gāzes pievadu;
   2. 3.3.4.2. nospiedumu dezinficējošie šķidrumi;
   3. 3.3.4.3. darba veiduļu ģipsis, ūdens;
   4. 3.3.4.4. gumijas trauks, mērtrauks, mentne;
   5. 3.3.4.5. vakuuma mikseris;
   6. 3.3.4.6. gumijas veidne veiduļu atliešanai;
   7. 3.3.4.7. vibrējamā aparatūra;
   8. 3.3.4.8. trimmeris;
   9. 3.3.4.9. slīpējamie un pulējamie instrumenti;
   10. 3.3.4.10. griežamie un pulējamie rokas piederumi;
   11. 3.3.4.11. nerūsējošā tērauda stieples;
   12. 3.3.4.12. standarta skrūves;
   13. 3.3.4.13. standarta sagataves lingvāliem lokiem;
   14. 3.3.4.14. vaski;
   15. 3.3.4.15. gāzes deglis, vaska nazis špātelis;
   16. 3.3.4.16. pašcietējošās plastmasas;
   17. 3.3.4.17. maigles;
   18. 3.3.4.18. izolējošs materiāls;
   19. 3.3.4.19. otiņas;
   20. 3.3.4.20. augstspiediena polimerizācijas aparāts;
   21. 3.3.4.21. tvaika strūklas aparāts;
   22. 3.3.4.22. elektromotors;
   23. 3.3.4.23. abrazīvie instrumenti;
   24. 3.3.4.24. pulējamā iekārta ar motoru;
   25. 3.3.4.25. pulējamās sukas;
   26. 3.3.4.26. pulējamie pulveri, pulējamās pastas;
   27. 3.3.4.27. dezinficējošie šķidrumi.
 24. 3.4. Lūpu "bamperi".
  1. 3.4.1. Klīniskās manipulācijas:
   1. 3.4.1.1. Gredzenu ar vestibulārām caurulītēm pielaikošana;
   2. 3.4.1.2. Standarta lūpu "bampera" izvēle, pielocīšana un ievietošana gredzena caurulītē;
   3. 3.4.1.3. Gredzenu nostiprināšana uz zobiem;
   4. 3.4.1.4. Laboratorijā locītam lūpu bamperim nospiedums ar alginātu.
  2. 3.4.2. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums klīnikā:
   1. 3.4.2.1. stomatoloģiskā iekārta;
   2. 3.4.2.2. materiāli un iekārtas sterilizācijas nodrošināšanai
   3. 3.4.2.3. spogulis, zonde, pincete;
   4. 3.4.2.4. standarta vai laboratorijā locīta lūpu "bampers";
   5. 3.4.2.5. nospieduma karote;
   6. 3.4.2.6. algināta nospieduma masa;
   7. 3.4.2.7. stikla plāksnīte, lāpstiņa materiāla sajaukšanai, ūdens strūkla;
   8. 3.4.2.8. siekalu atsūcējs;
   9. 3.4.2.9. lignīns;
   10. 3.4.2.11. gredzeni ar vestibulārām caurulītēm lūpu "bampera" distālo galu ievadīšanai;
   11. 3.4.2.12. instrumenti gredzenu uzlikšanai;
   12. 3.4.2.13. fosfātcements;
   13. 3.4.2.14. jonomērcements.
  3. 3.4.3. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums laboratorijā:
   1. 3.4.3.1. cements, ģipsis, vasks, plastmasa (polimērs, monomērs);
   2. 3.4.3.2. lode;
   3. 3.4.3.3. stieples;
   4. 3.4.3.4. pulējamais pulveris;
   5. 3.4.3.8. pulējamā pasta;
   6. 3.4.3.9. rotējošie instrumenti;
   7. 3.4.3.10. vilnas suka;
   8. 3.4.3.11. diegu suka;
   9. 3.4.3.12. elektromotors;
   10. 3.4.3.13. pulējamā iekārta ar motoru.
 25. 3.5. Standarta vestibulārās plates.
  1. 3.5.1. Klīniskās manipulācijas:
   1. 3.5.1.1.Vestibulārās plates uzlikšana;
   2. 3.5.1.2.Vestibulārās plates kontrole.
 26. 4. Dentofaciālās ortopēdijas ierīces – maksilārās vai maksilāri – mandibulārās augšanas modifikācija, izmantojot ekstraorālos spēkus.
 27. 4.1. Standarta ekstraorālās zoda kapes ar galvas cepurītes stiprinājumu.
 28. 4.2. Standarta ekstraorālie loki ar galvas cepurītes vai kakla stiprinājumu savienoti ar izņemamām platēm, funkcionāliem aparātiem vai breketu sistēmu.
 29. 4.3. Standarta sejas ortopēdiskās maskas savienotas ar ekspansijas ierīcēm vai brekešu sistēmu.
 30. 4.4. Sejas maska.
 31. 4.5. Deguna plēģis:
  1. 4.5.1. Klīniskās manipulācijas deguna plēģa izgatavošanai:
   1. 4.5.1.1. Deguna nospieduma iegūšana;
   2. 4.5.1.2. Plēģa uzlikšana, korekcija, kontrole.
  2. 4.5.2. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums klīnikā:
   1. 4.5.2.1. silikona nospieduma materiāls;
   2. 4.5.2.2. pincete, spogulis, zonde;
   3. 4.5.2.3. materiāli un iekārtas sterilizācijas nodrošināšanai.
  3. 4.5.3. Izgatavošana laboratorijā:
   1. 4.5.3.1. Nospiedumu dezinficēšana;
   2. 4.5.3.2. Veiduļa iegūšana un apstrāde;
   3. 4.5.3.3. Stieples izlocīšana un tās nostiprināšana uz veiduļa;
   4. 4.5.3.4. Veiduļa izolācija;
   5. 4.5.3.5. Paredzēto vietu noklāšana ar plastmasu;
   6. 4.5.3.6. Polimerizācija;
   7. 4.5.3.7. Apstrāde, slīpēšana, pulēšana.
  4. 4.5.4. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums laboratorijā:
   1. 4.5.4.1. zobu tehniskais galds ar rotējošiem instrumentiem un gāzes pievadu;
   2. 4.5.4.2. nospiedumu dezinficējošie šķidrumi;
   3. 4.5.4.3. ģipša pulveris, ūdens;
   4. 4.5.4.4. gumijas trauks, mentne;
   5. 4.5.4.5. trimmeris;
   6. 4.5.4.6. maigles;
   7. 4.5.4.7. izolējošs materiāls;
   8. 4.5.4.8. otiņas;
   9. 4.5.4.9. augstspiediena polimerizācijas aparāts;
   10. 4.5.4.10. elektromotors;
   11. 4.5.4.11. abrazīvie materiāli;
   12. 4.5.4.12. pulējamā iekārta ar motoru;
   13. 4.5.4.13. pulējamās sukas;
   14. 4.5.4.14. pulējamie pulveri, pulējamās pastas;
   15. 4.5.4.15. dezinficējoši šķidrumi.
 32. 5. Retensija.
 33. 5.1. Izņemamā plate – reteiners.
  1. 5.1.1. Klīniskās manipulācijas:
   1. 5.1.1.1. Izņemamā plate ar retrakcijas loku un fiksācijas elementiem;
   2. 5.1.1.2. Izņemamā plate ar vertikālu vai slīpu uzkožamo valni;
   3. 5.1.1.3. Izņemama plate, aptveroša zobu rindu no lingvālās un vestibulārās puses.
  2. 5.1.2. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums klīnikā:
   1. 5.1.2.1. stomatoloģiskā iekārta;
   2. 5.1.2.2. materiāli un iekārtas sterilizācijas nodrošināšanai;
   3. 5.1.2.3. spogulis, zonde, pincete;
   4. 5.1.2.5. vaska plāksnīte vai silikona masa oklūzijas reģistrācijai;
   5. 5.1.2.6. gumijas trauks ar mentni;
   6. 5.1.2.7. plastikāta vai metāla nospiedumu karote;
   7. 5.1.2.8. rotējošie instrumenti;
   8. 5.1.2.9. maigles;
   9. 5.1.2.10. algināta vai silikona nospiedumu masa, ūdens;
   10. 5.1.2.11. urbuļi;
   11. 5.1.2.12. gumijas diski;
   12. 5.1.2.13. vaska nazis;
   13. 5.1.2.14. spirta lampa
  3. 5.1.3. Izgatavošana laboratorijā analoģiski 4.5.3. shēmai.;
  4. 5.1.4. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums laboratorijā:
   1. 5.1.4.1. zobu tehniskais galds ar motoru, rotējošiem instrumentiem un gāzes pievadu;
   2. 5.1.4.2. nospiedumu dezinficējošie šķidrumi;
   3. 5.1.4.3. darba veiduļu ģipsis Nr. 3, ūdens;
   4. 5.1.4.4. gumijas trauks, mērtrauks, mentne;
   5. 5.1.4.5. vakuuma mikseris;
   6. 5.1.4.6. gumijas veidne veiduļu atliešanai;
   7. 5.1.4.7. vibrējamā aparatūra;
   8. 5.1.4.8. trimmeris;
   9. 5.1.4.9. slīpējamie un pulējamie instrumenti;
   10. 5.1.4.10. griežamie un pulējamie rokas piederumi;
   11. 5.1.4.11. nerūsējošā tērauda stieples;
   12. 5.1.4.12. ekspansijas standarta skrūves;
   13. 5.1.4.13. standarta mehāniskās darbības un fiksācijas elementi;
   14. 5.1.4.14. vaski;
   15. 5.1.4.15. gāzes deglis, vaska nazis, špātelis;
   16. 5.1.4.16. pašcietējošās plastmasas;
   17. 5.1.4.17. maigles;
   18. 5.1.4.18. izolējošs materiāls;
   19. 5.1.4.19. otiņas;
   20. 5.1.4.20. augstspiediena polimerizācijas aparāts;
   21. 5.1.4.21. tvaika strūklas aparāts;
   22. 5.1.4.22. elektromotors;
   23. 5.1.4.23. abrazīvie materiāli;
   24. 5.1.4.24. pulējamā iekārta ar motoru;
   25. 5.1.4.25. pulējamās sukas;
   26. 5.1.4.26. pulējamie pulveri, pulējamās pastas;
   27. 5.1.4.27. dezinficējošie šķidrumi.
 34. 5.2. Fiksētais reteiners.
  1. 5.2.1. Klīniskās manipulācijas:
   1. 5.2.1.1. Nospieduma iegūšana;
   2. 5.2.1.2. Stieples izvēle;
   3. 5.2.1.3. No laboratorijas saņemtā veiduļa kontrole un izlocītās stieples pielaikošana mutē;
   4. 5.2.1.4. Zobu virsmu sagatavošana reteinera stieples nostiprināšanai;
   5. 5.2.1.5. Izlocītās stieples fiksācija ar zobu diegiem;
   6. 5.2.1.6. Izlocītās stieples nostiprināšana ar gaismas cietējošiem kompozītiem;
   7. 5.2.1.7. Apstrāde, slīpēšana.
  2. 5.2.2. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums klīnikā:
   1. 5.2.2.1. stomatoloģiskā iekārta;
   2. 5.2.2.2. materiāli un iekārtas sterilizācijas nodrošināšanai;
   3. 5.2.2.3. spogulis, zonde, pincete;
   4. 5.2.2.4. algināta vai silikona nospiedumu masa, ūdens;
   5. 5.2.2.6. gumijas trauks ar mentni;
   6. 5.2.2.7. plastikāta vai metāla nospiedumu karote;
   7. 5.2.2.8. metāla stieple, vītais loks vai standarta reteiners, gredzeni;
   8. 5.2.2.9. 37% H3PO4 ;
   9. 5.2.2.10. gaismas cietējošs kompozīts;
   10. 5.2.2.11. gaismas polimerizējošā lampa;
   11. 5.2.2.12. rotējošie instrumenti;
   12. 5.2.2.13. siekalu atsūcējs;
   13. 5.2.2.14. plombējamā lāpstiņa.
  3. 5.2.3. Izgatavošana laboratorijā:
   1. 5.2.3.1. veiduļa iegūšana un apstrāde;
   2. 5.2.3.2. stieples izlocīšana un tās nostiprināšana uz veiduļa.
  4. 5.2.4. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums laboratorijā:
   1. 5.2.4.1. zobu tehniskais galds ar rotējošiem instrumentiem un gāzes pievadu;
   2. 5.2.4.2. ģipsis, ūdens;
   3. 5.2.4.3. gumijas trauks, mentne;
   4. 5.2.4.4. trimmeris;
   5. 5.2.4.5. maigles;
   6. 5.2.4.6. vaski;
   7. 5.2.4.7. gāzes deglis, vaska nazis, špātelis;
   8. 5.2.4.8. stieple (apaļa, četrstūraina, vīta).
 35. 5.3. Fiksētais reteiners spraugas noturēšanai (gredzens ar cilpu).
  1. 5.3.1. Klīniskās manipulācijas:
   1. 5.3.1.1. Speciālu gredzenu pielaikošana;
   2. 5.3.1.2. Algināta vai silikona nospiedums;
   3. 5.3.1.3. No laboratorijas saņemtā gredzena un cilpas pielaikošana;
   4. 5.3.1.4. Cementēšana ar jonomērcementu vai fosfātcementu.
  2. 5.3.2. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums klīnikā:
   1. 5.3.2.1. stomatoloģiskā iekārta;
   2. 5.3.2.2. materiāli un iekārtas sterilizācijas nodrošināšanai;
   3. 5.3.2.3. spogulis, zonde, pincete;
   4. 5.3.2.4. separācijas gumijas;
   5. 5.3.2.5. maigles separācijas gumiju uzlikšanai;
   6. 5.3.2.6. zobu gredzeni;
   7. 5.3.2.7. algināta nospiedumu materiāls un gumijas trauks ar mentni, ūdens strūkla;
   8. 5.3.2.8. plastikāta vai metāla nospiedumu karotes;
   9. 5.3.2.9. stikla plāksnīte, lāpstiņa materiāla sajaukšanai;
   10. 5.3.2.10. siekalu atsūcējs;
   11. 5.3.2.11. lignīns;
   12. 5.3.2.12. instruments gredzenu uzlikšanai un noņemšanai;
   13. 5.3.2.14. fosfātcements;
   14. 5.3.2.15. jonomērcements.
  3. 5.3.3. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums laboratorijā:
   1. 5.3.3.1. nospiedumu dezinficējošie šķidrumi;
   2. 5.3.3.2. ieguldmasa, ūdens;
   3. 5.3.3.3. gumijas trauks, mērtrauki un mentne;
   4. 5.3.3.4. gumijas veidne veiduļu atliešanai;
   5. 5.3.3.5. vakuuma mikseris;
   6. 5.3.3.6. vibrējamā aparatūra;
   7. 5.3.3.7. trimmeris;
   8. 5.3.3.8. slīpējamie dimanta urbuļi, pulējamie instrumenti;
   9. 5.3.3.9. griežamie un pulējamie rokas piederumi;
   10. 5.3.3.10. stieple lingvālo loku izlocīšanai vai standarta loku
   11. ierīces (pēc ārsta norādījuma);
   12. 5.3.3.11. standarta ekspansijas skrūvju izvēle (pēc ārsta norādījuma);
   13. 5.3.3.12. gāzes deglis;
   14. 5.3.3.13. špātelis, vaska nazis, pincete;
   15. 5.3.3.14. elektriskā plītiņa;
   16. 5.3.3.15. lodējamais aparāts;
   17. 5.3.3.16. lode, universāls "Flusmittell", boraks;
   18. 5.3.3.17. augstspiediena polimerizācijas aparāts.
 36. 5.4. Žokļu fiksācija pēc ortognātiskās ķirurģijas.
  1. 5.4.1. Nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums klīnikā:
   1. 5.4.1.1. stomatoloģiskā iekārta;
   2. 5.4.1.2. materiāli un iekārtas sterilizācijas nodrošināšanai;
   3. 5.4.1.3. spogulis, zonde, pincete;
   4. 5.4.1.4. ķirurģiskie loku āķi;
   5. 5.4.1.5. gumijas ligatūras;
   6. 5.4.1.6. gumijas ķēdītē;
   7. 5.4.1.7. stieples;
   8. 5.4.1.8. nospieduma masa;
   9. 5.4.1.9. karotes;
   10. 5.4.1.10. gumijas slīpēšanai;
   11. 5.4.1.11. āķu uzliekamās maigles;
   12. 5.4.1.12. peāni, moskīti;
   13. 5.4.1.13. urbuļi.