Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Zobu protezēšanas tehnoloģijas

Latvijā apstiprinātās zobu protezēšanas tehnoloģijas un to lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums

 1.  I. Diagnostika un kompleksa ārstēšanas plāna izstrāde

 2. 1. Pilna dentālo rentgenu aina;
 3. 2. Diagnostiskie modeļi no abiem žokļiem, ieteicams artikulatorā ar reģistrētu sakodiena augstumu;
 4. 3. Reģistrēta klīniskā situācija mutes dobumā;
 5. 4. Plānotās situācijas izvaskošana uz diagnostiskā veiduļa atsevišķos gadījumos (estētiskās rekonstrukcijas, pilnīgas sakodiena rekonstrukcijas, mainot sakodiena vertikālo dimensiju);
 6. 5. Higiēnas instrukcija pacientam.
  1.  
   1. · Kompleksa ārstēšanas plāna izstrāde sevī ietver vairāku alternatīvu plānu izstrādi un pamatojumu, ļaujot pacientam        izšķirties par viņam pieņemamāko situācijas risinājumu.
 7. II. Nospiedumu tehnikas

 8. 1. Nospiedums ar alginātu:
 9. 1.1. nospieduma karotes izvēle (perforētā vai gludā) pielietojot algināta adhezīvu;
 10. 1.2. karotes atbilstības novērtēšana to pielaikojot mutes dobumā;
 11. 1.3. nospieduma materiāla sagatavošana atbilstoši ražotāja instrukcijai;
 12. 1.4. nospieduma ņemšana;
 13. 1.5. nospieduma materiāla ievadīšana mutes dobumā ar nospieduma karoti, līdzināšana, cietināšāna;
 14. 1.6. nospieduma izņemšanas no mutes dobuma, skalošana, ietīšana samitrinātā salvetē un nosūtīšana polietilēna maisiņā uz laboratoriju.
 15. 2. Nospiedums ar elastīgajiem materiāliem:
 16. 2.1. divpakāpju nospiedums ar polivinilsiloksānu, C klases silikona materiāliem izmantojot bāzes un korekcijas materiālus:
  1. 2.1.1. nospieduma karotes izvēle (perforētā, neperforētā):
   1. 2.1.1.1. nospieduma karotes atbilstības novērtēšana to pielaikojot mutes dobumā;
   2. 2.1.1.2. nospieduma karotes apstrāde ar adhezīvu un nosusināšana ar gaisa plūsmu, ievērojot ražotāja instrukciju,
   3. pirms nospieduma noņemšanas;
  2. 2.1.2. nospieduma materiāla sagatavošana pamatnospiedumam:
   1. 2.1.2.1. bāzes masas materiāla sagatavošana pastas konsistencē, divās krāsās;
   2. 2.1.2.2. nelielas polietilēna plēves sagatavošana zobu loka nosegšanai nospieduma karotē;
   3. 2.1.2.3. vienkrāsainas masas izveidošana sajaucot iepriekš sagatavotās pastas ar dozējamo karotīšu palīdzību;
  3. 2.1.3. nospieduma ņemšana – pirmā pakāpe:
   1. 2.1.3.1. samaisītās masas ievietošana nospieduma karotē, zobu loka daļas pārklāšana ar plēvi, ievietošana mutes dobumā,
   2. materiāla cietināšana atbilstoši instrukcijai;
   3. 2.1.3.2. nospieduma izņemšana no mutes, plēves noņemšana, nospieduma nosusināšana;
  4. 2.1.4. nospieduma materiāla sagatavošana korekcijai:
   1. 2.1.4.1. korekcijas masas sagatavošana kārtridžā vai tūbās;
    1. 2.1.4.1.1. maisītāja apmainīšana kārtridžai pievienojot ieliekto, smalko galiņu;
    2. 2.1.4.1.2. nospieduma materiāla ievietošana pistolē;
    3. 2.1.4.1.3. nospieduma materiāla izspiežšana no tūbām uz maisāmā papīra vienādās devās un strauja samaisīšana līdz
    4. viendabīgai krāsai;
    5. 2.1.4.1.4. nospieduma materiāla ievadīšana nospieduma šļircē;
  5. 2.1.5. nospieduma ņemšana – otrā pakāpe:
   1. 2.1.5.1. korekcijas masas ievadīšana ap sagatavotajiem zobiem mutes dobumā un bāzes masas pamatnospiedumā pa visu zobu
   2. loku;
   3. 2.1.5.2. nospieduma karotes ievadīšana muta mutes dobumā un nospieduma cietināšana atbilstoši instrukcijai;
  6. 2.1.6. nospieduma izņemšana no mutes dobuma, skalošana un dezinficēšana, nosūtīšana uz laboratoriju polietilēna maisiņā;
 17. 2.2. vienpakāpes nospiedums ar polivinilsiloksānu, izmantojot bāzes un korekcijas materiālus:
  1. 2.2.1. nospieduma karotes izvēle analoģiski 2.1.1.;
  2. 2.2.2. nospieduma materiāla sagatavošana:
   1. 2.2.2.1. bāzes masas materiāla sagatavošana pastas konsistencē, divas krāsās;
   2. 2.2.2.2. korekcijas masas sagatavošana kārtridžā vai tūbiņās izspiežot vienādu masas daudzumu no abām krāsām uz maisāmā papīra;
   3. 2.2.2.3. maisītāja apmainīšana kārtridžai pievienojot ieliekto, smalko galiņu;
   4. 2.2.2.4. nospieduma materiāla ievietošana pistolē vai
   5. 2.2.2.5. tūbiņās lietojamā materiāla izspiešana uz maisāmā papīra vienādās devās strauji samaisot līdz viendabīgai krāsai;
   6. 2.2.2.6. nospieduma materiāla ievadīšana nospieduma šļircē;
   7. 2.2.2.7. bāzes masas samaisīšana līdz vienkrāsainai masai;
  3. 2.2.3. nospieduma ņemšana:
   1. 2.2.3.1. korekcijas masas ievadīšana ap sagatavotajiem zobiem mutes dobumā;
   2. 2.2.3.2. samaisītās bāzes masas ievietošana nospieduma karotē;
   3. 2.2.3.3. bāzes nospieduma bedru izveidošana un aizpildīšana ar
   4. korekcijas masu pret slīpētajiem zobiem nospieduma karotē;
   5. 2.2.3.4. nospieduma karotes ievadīšana mutes dobumā un nospieduma cietināšana zem spiediena atbilstoši instrukcijai līdz nospiedums sacietējis;
  4. 2.2.4. nospieduma nosūtīšana uz laboratoriju analoģiski 2.1.6.
   1. · Ja tiek izmantota bāzes masa kārtridžā, tad secība ir anoloģiska.
   2. · Nospieduma karotē ievada masu ar zemāku viskozitāti, bet ap zobiem - masu ar augstāku viskozitāti.
 18. 2.3. Nospiedums ar elastīgajiem materiāliem, izmantojot individuālo karoti:
  1. 2.3.1. individuālās karotes sagatavošana:
   1. 2.3.1.1. individuālās karotes atbilstības novērtēšana to pielaikojot dobumā;
   2. 2.3.1.2. nospieduma ņemšanas karotes apstrādāde ar adhezīvu un nosusināšana ar gaisa plūsmu pirms nospieduma ņemšanas;
  2. 2.3.2. nospieduma materiāla sagatavošana:
   1. 2.3.2.1. korekcijas masas sagatavošana nospieduma veikšanai kārtridžā vai tūbiņās;
   2. 2.3.2.2. maisītāja apmainīšana, kārtridžai pievienojot ieliekto, smalko galiņu;
   3. 2.3.2.2.1. nospieduma materiāla ievietošana pistolē;
   4. 2.3.2.2.2. nospieduma materiāla izspiežšana no tūbām uz maisāmā papīra vienādās devās un strauja samaisīšana līdz
   5. viendabīgai krāsai;
   6. 2.3.2.3. nospieduma materiāla ievadīšana nospieduma šļircē;
  3. 2.3.3. nospieduma ņemšana neizņemamām parciālām protēzēm un kroņu izgatavošanai:
   1. 2.3.3.1. korekcijas masas ievadīšana ap sagatavotajiem zobiem mutes dobumā un individuālajā karotē;
   2. 2.3.3.2. individuālās karotes ievadīšana mutes dobumā un nospieduma cietināšana zem spiediena, atbilstoši instrukcijai, līdz nospiedums sacietējis.
  4. 2.3.4. nospieduma ņemšana izņemamām parciālām protēzēm, izmantojot individuālo karoti:
   1. 2.3.4.1. izņemamās parciālās protēzes nospieduma ņemšana lietojot korekcijas materiālu, kurš ievadīts tikai individuālajā
   2. karotē;
  5. 2.3.5. nospiedumu ņemšana totālām protēzēm:
   1. 2.3.5.1. specifiskas funkcionālo malu formēšanai paredzētas individuālās karotes izgatavošana;
   2. 2.3.5.2. nospieduma ņemšana pēc malu funkcionālās noformēšanas;
  6. 2.3.6. nospieduma nosūtīšana uz laboratoriju analoģiski 2.1.6. shēmai.
 19. 3. Sakodiena noteikšanas pamatprincipi:
 20. 3.1. sakodiena noteikšana pie pilnīga zobu zaudējuma:
  1. 3.1.1. oklūzijas plaknes veidošana ar apakšžokļa vaska valni;
  2. 3.1.2. sakodiena vaļņa alveolārā loka forma:
   1. 3.1.2.1. individuāla veidošana, lai apakšējo frontālo zobu iedomātās gareniskās asis būtu nedaudz vestibulāri, bet distālo
   2. zobu – lingvāli, frontālās vaļņa daļas veidošana, lai kompensētu kaula atrofiju vestibulāri;
   3. 3.1.2.2. vaļņa alveolārā loka augšžoklim veidošana, vadoties no neitrālās zonas un kaula atrofijas pakāpes;
  3. 3.1.3. augšžokļa vaska vaļņa piegriežšana vadoties no apakšžokļa vaska vaļņa dotās plaknes;
  4. 3.1.4. oklūzijas vertikālās dimensijas noteikšana:
   1. 3.1.4.1. sejas daļu proporcijas tests;
   2. 3.1.4.2. oklūzijas vertikālā dimensija ar centrālo attiecību pozīcijā sakostiem vaska vaļņiem;
  5. 3.1.5. estētikas atzīmes:
   1. 3.1.5.1. smaida līnijas atzīmēšana;
   2. 3.1.5.2. centrālās līnijas atzīmēšana;
   3. 3.1.5.3. kanīna līnijas atzīmēšana;
   4. 3.1.5.4. vēlamās zobu krāsas noteikšana;
  6. 3.1.6. sakodiena reģistra nofiksēšana:
   1. 3.1.6.1. abu sakodiena vaļņu vienmērīga saskare centrālo attiecību pozīcijā;
   2. 3.1.6.2. iegriezumu izveidošana abos sakodiena vaļņos – atslēdziņas;
   3. 3.1.6.3. vaļņu ievietošana mutes dobumā un oklūzijas reģistrācijas silikona ievadīšana starp vaļņiem atslēdziņu rajonā;
   4. 3.1.6.4. vaļņu sakožšana centrālo attiecību pozīcijā;
 21. 3.2. sakodiena noteikšana pie daļēja zobu zaudējuma:
  1. 3.2.1. atkarībā no esošo zobu skaita un lokalizācijas, 3.1. aprakstīto darbību modificēšana.
   1. · Izmanto pie plaša zobu zaudējuma, atjaunojot ar neizņemamām parciālām protēzēm pirms zobu slīpēšanas, fiksējot sākotnējo situāciju un izmantojot par vadlīniju okluzālo virsmu slīpēšanas procesā.
   2. · Plānotā sakodiena augstuma reģistrācija pirms protezēšanas darba uzsākšanas ir obligāts nosacījums pie oklūzijas vertikālās dimensijas izmaiņām.
 22. 4. Pagaidu kroņu un tiltu izgatavošana:
 23. 4.1. pagaidu kroņu un tiltu izgatavošana klīnikā:
  1. 4.1.1. matricas sagatavošana:
   1. 4.1.1.1. algināta nospiedums mutē pirms zobu slīpēšanas;
   2. 4.1.1.2. nospiedums ar sasildītu vaska plāksnīti no diagnostiskā modeļa;
   3. 4.1.1.3. nospiedums ar bāzes silikonu no diagnostiskā modeļa;
   4. 4.1.1.4. trūkstošo zobu modelēšana ar vasku uz diagnostiskā modeļa un nospieduma ņemšana matricai ar bāzes silikonu pirms pagaidu tiltu izgatavošanas vaskā;
  2. 4.1.2. pagaidu kroņu un tiltu gatavošana uz slīpētiem zobiem:
   1. 4.1.2.1. slīpēto zobu pārklāšana ar glicerīnu izmantojot otiņu;
   2. 4.1.2.2. pagaidu kroņu un tiltu materiāla sagatavošana atbilstoši ražotāju instrukcijai;
   3. 4.1.2.3. pagaidu kroņu un tiltu materiāla iepildīšana matricā un tās ievietošana mutes dobumā;
   4. 4.1.2.4. matricas materiāla cietināšana periodiski ievietojot un izņemot matricu no mutes dobuma;
   5. 4.1.2.5. sacietējušo pagaidu kroņu un tiltu izņemšana no matricas un apstrāde izmantojot frēzi un diskus uz taisnā gala, pulēšana ar pulējamajiem diskiem un gumijām;
   6. 4.1.2.6. pulēšana laboratorijā;
   7. 4.1.2.7. defektu aizpildīšana poru veidošanās gadījumā;
   8. 4.1.2.8. pagaidu kroņu un tiltu cementēšana ar pagaidu cementu;
 24. 4.2. pagaidu kroņu izgatavošana uz inlejām sagatavotām saknēm:
  1. 4.2.1. plastmasas inlejas izgatavošanai lietojamo tapiņu vai metāla tapiņu sagatavošana garumā atbilstoši izpreparētajai saknei pluss 2-3 mm kronīša daļai vai metāla tapiņas daļai;
  2. 4.2.2. saknes kanāla apstrāde ar glicerīnu;
  3. 4.2.3. pagaidu kroņa materiāla sagatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  4. 4.2.4. plastmasas tapiņas un materiāla ievietošana izpreparētajā kanālā;
  5. 4.2.5. matricas ar materiālu pagaidu kronim ievietošana mutes dobumā;
  6. 4.2.6. turpinājums analoģiski 4.1. shēmai;
 25. 4.3. pagaidu kroņu pārbazēšana klīnikā:
  1.  
   1.  · Nepieciešama pēc zobu slīpēšanas korekcijas vai pagaidu kroņu lūšanas gadījumā. Izmanto pašcietējošās plastmasas pagaidu  kroņiem.
   2. 4.3.1. iepriekšējā pagaidu cementa iztīrīšana;
   3. 4.3.2. kroņa iekšējās virsmas atjaunināšana ar lēnās gaitas urbuli;
   4. 4.3.3. neliela caurumiņa izveidošana okluzālā virsmā plastmasas noplūšanai;
   5. 4.3.4. pagaidu plastmasu samaisīšana plūstošā konsistencē un ievietošana esošajā pagaidu kronī;
   6. 4.3.5. pagaidu kroņa ievietošana un izņemšana no mutes dobuma iestājoties elasticitātei analoģiski 4.1. shēmai;
   7. 4.3.6. pagaidu kroņa apstrāde analoģiski 4.1. shēmai.
 26. 5. Sakņu inleju izgatavošana:
 27. 5.1. nosacījumi inlejas izgatavošanai:
  1. 5.1.1. zoba rentgenuzņēmums pirms inlejas izgatavošanas;
  2. 5.1.2. rentgenkontrole kanāla pildījuma izņemšanas laikā;
  3. 5.1.3. rentgenkontroles uzņēmums pēc kanāla preparēšanas, pirms inlejas gatavošanas uzsākšanas;
 28. 5.2. sakņu kanāla sagatavošana inlejas izgatavošanai (viensakņu zobs)
  1. 5.2.1. kanāla pieejas atvēršana un kanāla pildījuma daļēja izņemšana atstājot apikāli 4-5 mm no kanāla pildījuma materiāla ar dažāda izmēra peeso urbuļu palīdzību pirms zoba slīpēšanas;
  2. 5.2.2. rentgenkontrole un korekcijas etapos pēc nepieciešamības;
 29. 5.3. zoba kronīša daļas sagatavošana:
  1. 5.3.1. kroņa daļas saslīpēšana, atbilstoši vispārējiem zobu slīpēšanas noteikumiem;
  2. 5.3.2. esošo plombu atlieku un zem sevis ejošo vietu izņemšana;
  3. 5.3.3. retensijas kavitātes veidošana kanāla pieejai;
  4. 5.3.4. atlikušo zoba sieniņu biezuma novērtēšana (ja tas ir mazāks par 1 mm, noņem, piestrādā tās, rēķinoties, ka optimālais zoba sieniņas augstums no pakāpes ir 2-3 mm);
 30. 5.4. inlejas veidošana:
  1. 5.4.1. zoba izolēšana no siekalām;
  2. 5.4.2. vazelīna vai glicerīna ievadīšana kanālā ar papīra torunda palīdzību;
  3. 5.4.3. plastmasas inleju veidošanas tapiņas sagatavošana;
  4. 5.4.4. inleju plastmasas iemaisīšana speciālajā trauciņā līdz "slapjo smilšu" konsistencei;
  5. 5.4.5. plastmasas ievadīšana kanālā ar lentulo palīdzību;
  6. 5.4.6. sagatavototās plastmasas tapiņas ievadīšana kanālā un inlejas cietināšana, periodiski to daļēji izņemot no kanāla un ievietojot atpakaļ;
  7. 5.4.7. kronīša daļas veidošana ar otiņas palīdzību klājot sajaukto plastmasu uz veidojamā zoba, formējot slīpēta zoba formu;
  8. 5.4.8. plastmasas saslīpēšana ar atlikušajiem zoba audiem atbilstoši slīpēta zoba formai lietojot turbīnu, slīpējamos dimantus un ūdeni;
  9. 5.4.9. sagatavotās inlejas kroņa daļas apstrāde ar smilšpapīra disku ārpus mutes dobuma;
  10. 5.4.10. pēdējā lietotā peeso urbuļa izmēra atzīmēšana pacienta ambulatorajā kartē;
  11. 5.4.11. zoba sagatavošana līdz nākošajam etapam slēdzot ar pagaidu kroni, vai, ievietojot saknes daļā vati ar pagaidu plombi;
 31. 5.5. inlejas pielaikošana:
  1. 5.5.1. pagaidu plombes vai pagaidu kroņa izņemšana;
  2. 5.5.2. pagaidu cementa atlieku iztīrīšana no kanāla ar pacienta ambulatorajā kartē atzīmētā pēdējā lietotā peeso urbuļa palīdzību;
  3. 5.5.3. precizitātes zoba saknē un malu pieslēgšanās pārbaude no laboratorijas saņemtai inlejai;
  4. 5.5.4. vietas daudzuma pārbāude plānotajam kronim;
  5. 5.5.5. traucējošo punktu atrašana izmantojot silikona materiālu inlejas neprecizitātes gadījumā (uzklājot korekcijas masu uz inlejas saknes daļas, ievietojot kanālā un sacietinot), korekcijas uz inlejas pieslīpējot atrastās zem sevis ejošās vietas;
  6. 5.5.6. kroņa daļas slīpēšana ārpus mutes dobuma vietas trūkuma gadījumā;
 32. 5.6. inlejas cementēšana:
  1. 5.6.1. zoba izolēšana no siekalām;
  2. 5.6.2. zoba un kanāla skalošana un nosusināšana;
  3. 5.6.3. fosfātcementa samaisīšana uz stikla dēlīša un ievadīšana kanālā ar lentulo palīdzību;
  4. 5.6.4. injejas saknes daļas aplikācija ar fosfātcementu un ievietošana kanālā;
  5. 5.6.5. fosfātcementa atlikuma noņemšana;
  6. 5.6.6. kroņa uzlikšana zobam starpseansu laikā.
 33. III. Neizņemamās protēzes

 34. 6. Plastmasas ilgtermiņa kroņi un tiltveida protēzes:
 35. 6.1. ilgtermiņa plastmasas pagaidu kroņa izgatavošana:
  1. 6.1.1. zoba slīpēšana:
   1. 6.1.1.1. diagnostikas veiduļi;
   2. 6.1.1.2. anestēzija – arī devitālam zobam smaganas rajonā;
   3. 6.1.1.3. nospiedums pagaidu kroņa matricai;
   4. 6.1.1.4. rieviņu ieslīpēšana zoba kronīša daļā slīpēšana dziļuma kontrolei ar ūdens un slīpējamo dimantu komplekta palīdzību - incizāli vai okluzāli, vestibulāri, lingvāli un aproksimāli;
   5. 6.1.1.5. zobu audu slīpēšana līdz rieviņu savstarpējai savienotšanai, sākot ar incizālo vai okluzālo virsmu, vestibulāro,
   6. lingvālo un aproksimālo;
   7. 6.1.1.6. zobu pakāpes noformēšana;
   8. 6.1.1.7. kronim nepieciešamas vietas daudzuma pārbaude;
  2. 6.1.2. pagaidu kroņa izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 6.1.3. retrakcijas diega ievietošana:
   1. 6.1.3.1. nepieciešamā izmēra retrakcijas diega izvēle;
   2. 6.1.3.2. retrakcijas diega samitrināšana asiņošanu apturošā šķīdumā;
   3. 6.1.3.3. zoba izolēšana no siekalām;
   4. 6.1.3.4. retrakcijas diega ievietošana smaganu rieviņā izmantojot smalku lāpstiņu;
   5. 6.1.3.5. retrakcijas diega noskalošana pirms izņemšanas, izņemšana un atkārtota noskalošana pirms nospieduma;
  4. 6.1.4. polivinilsiloksāna nospiedums kronim analoģiski sadaļas  „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 6.1.5 pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas  „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 6.1.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 6.1.7. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  8. 6.1.8. krāsas noteikšana:
  9. 6.1.9. kroņa laikošana un nodošana:
   1. 6.1.9.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 6.1.9.2. pagaidu kroņa noņemšana izmantojot lāpstiņu vai kopu;
   3. 6.1.9.3. zoba notīrīšana no pagaidu cementa atlikuma;
   4. 6.1.9.4. kroņa malu pieslēgšanās pārbaude zobu pakāpei ar zondes palīdzību (pārkares, spraugas);
   5. 6.1.9.5. korekcijas masas ievietošana kronī, pielaikošana zobam un materiāla cietināšana zem spiediena;
   6. 6.1.9.6. silikona masas slāņa biezuma vienmērīguma un zobu pakāpes precizitātes pēc nospieduma pārbaude kronī;
   7. 6.1.9.7. kontaktu precizitātes pārbaude aproksimāli ar zoba diedziņu;
   8. 6.1.9.8. okluzālās virsmas kontaktu pārbaude ar artikulācijas papīru centrālo oklūziju un pie funkcionālajām kustībām,
   9. nepieciešamības gadījumā okluzālās virsmas korekcija slīpējot atbilstoši izveidotajam okluzālajam reljefam;
  10. 6.1.10. kroņa cementēšana:
   1. 6.1.10.1. stikla jonomēra vai cementa sagatavošana ievērojot instrukciju;
   2. 6.1.10.2. zoba izolēšana no siekalām, skalošana, nosusināšana;
   3. 6.1.10.3. devitāla zoba apstrāde ar skābi;
   4. 6.1.10.4. kroņa susināšana;
   5. 6.1.10.5. cementa vienmērīga ievietošana kronī izmantojot plombējamo lāpstiņu;
   6. 6.1.10.6. kroņa ievietošana mutes dobumā un cementa cietināšana zem spiediena;
   7. 6.1.10.7. cementa atlikuma noņemšana;
   8. 6.1.10.8. aproksimālo virsmu iztīrīšana ar zoba diegu;.
   9. 6.1.10.9. zobu pakāpes pieslēgšanās un okluzālo kontaktu atkārtota pārbaude.
 36. 6.2. ilgtermiņa plastmasas pagaidu tilta izgatavošana:
  1. 6.2.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 6.2.2. pagaidu tilta izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 6.2.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
  4. 6.2.4. polivinilsiloksāna nospiedums tiltam analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 6.2.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas"shēmai;
  6. 6.2.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 6.2.7. pagaidu tilta cementēšana ar pagaidu cementu;
  8. 6.2.8. tilta laikošana un nodošana analoģiski 6.1.8. shēmai;
  9. 6.2.9. tilta cementēšana analoģiski 6.1.9. shēmai.
 37. 7. Lieto kroņu un tiltveida protēžu izgatavošana:
 38. 7.1. metāla kroņa izgatavošana:
  1. 7.1.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 7.1.2. pagaidu kroņa izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 7.1.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
  4. 7.1.4. polivinilsiloksāna nospiedums kronim analoģiski sadaļas „Nospieduma tehnikas" shēmai;
  5. 7.1.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 7.1.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 7.1.7. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  8. 7.1.8. kroņa laikošana un nodošana analoģiski 6.1.8. shēmai;
  9. 7.1.9. kroņa cementēšana analoģiski 6.1.9. shēmai.
 39. 7.2. metāla tilta izgatavošana:
  1. 7.2.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 7.2.2. pagaidu tilta izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 7.2.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
  4. 7.2.4. polivinilsiloksāna nospiedums tiltam analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 7.2.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 7.2.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 7.2.7. pagaidu tilta cementēšana ar pagaidu cementu; un 6.2.9.1.
  8. 7.2.8. tilta laikošana un nodošana analoģiski 6.1.8. shēmai;
  9. 7.2.9. tilta cementēšana analoģiski 6.1.9. shēmai.
 40. 7.3. metālakrilāta kroņa (ar metāla kožamo virsmu) izgatavošana:
  1. 7.3.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 7.3.2. pagaidu kroņa izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 7.3.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
  4. 7.3.4. polivinilsiloksāna nospiedums kronim analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 7.3.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 7.3.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 7.3.7. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  8. 7.3.8. metāla karkasa laikošana analoģiski 6.1.8. shēmai;
  9. 7.3.9. kroņa krāsas noteikšana;
  10. 7.3.10. pagaidu kroņa uzcementēšana ar pagaidu cementu;
  11. 7.3.11. kroņa laikošana un nodošana analoģiski 6.1.8. shēmai;
  12. 7.3.12. kroņa cementēšana analoģiski 6.1.9. shēmai.
 41. 7.4. metālakrilāta tilta (ar metāla kožamajām virsmām) izgatavošana:
  1. 7.4.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 7.4.2. pagaidu tilta izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 7.4.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai ;
  4. 7.4.4. polivinilsiloksāna nospiedums tiltam analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 7.4.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 7.4.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 7.4.7. pagaidu tilta cementēšana ar pagaidu cementu;
  8. 7.4.8. metāla karkasa laikošana analoģiski 6.1.9. shēmai;
  9. 7.4.9. tilta krāsas noteikšana;
  10. 7.4.10. pagaidu tilta uzcementēšana ar pagaidu cementu;
  11. 7.4.11. tilta laikošana un nodošana analoģiski 6.1.9. shēmai;
  12. 7.4.12. tilta cementēšana analoģiski 6.1.10. shēmai.
 42. 7.5. metālkeramikas kroņa izgatavošana:
  1. 7.5.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 7.5.2. pagaidu kroņa izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 7.5.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
  4. 7.5.4. polivinilsiloksāna nospiedums kronim analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 7.5.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 7.5.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 7.5.7.pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  8. 7.5.8. metāla karkasa laikošana analoģiski 6.1.9. shēmai;
  9. 7.5.9. kroņa krāsas noteikšana;
  10. 7.5.10. pagaidu kroņa uzcementēšana ar pagaidu cementu;
  11. 7.5.11. kroņa laikošana keramikas „biskvīta" fāzē un nodošana analoģiski 6.1.9. shēmai;
  12. 7.5.12. pagaidu kroņa uzcementēšana ar pagaidu cementu;
  13. 7.5.13.Glazēta kroņa laikošana un nodošana analoģiski 6.1.9. shēmai;
  14. 7.5.14. kroņa cementēšana analoģiski 6.1.10. shēmai.
 43. 7.6. metālkeramikas tilta izgatavošana:
  1. 7.6.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 7.6.2. pagaidu tilta izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 7.6.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
  4. 7.6.4. polivinilsiloksāna nospiedums tiltam analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 7.6.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 7.6.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 7.6.7. pagaidu tilta cementēšana ar pagaidu cementu;
  8. 7.6.8. metāla karkasa laikošana analoģiski 6.1.8. shēmai;
  9. 7.6.9. tilta krāsas noteikšana;
  10. 7.6.10. pagaidu tilta uzcementēšana ar pagaidu cementu;
  11. 7.6.11. tilta laikošana „biskvīta" fāzē analoģiski 6.1.9. un 6.2.9.1. shēmai;
  12. 7.6.12. pagaidu tilta cementēšana ar pagaidu cementu;
  13. 7.6.13. glazēta tilta laikošana un nodošana analoģiski 6.1.9. un 6.2.9.1. shēmai;
  14. 7.6.14. tilta cementēšana analoģiski 6.1.10. shēmai.
 44. 7.7. porcelāna kroņa izgatavošana:
  1. 7.7.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 7.7.2. pagaidu kroņa izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 7.7.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3.;
  4. 7.7.4. polivinilsiloksāna nospiedums kronim analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 7.7.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 7.7.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 7.7.7. kroņa krāsas noteikšana;
  8. 7.7.8. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  9. 7.7.9. kroņa laikošana keramikas „biskvīta" fāzē analoģiski 6.1.9. shēmai;
  10. 7.7.10. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  11. 7.7.11. glazēta keramikas kroņa laikošana un nodošana analoģiski 6.1.9. shēmai;
  12. 7.7.12. kroņa cementēšana ar adhezīvajām sistēmām atbilstoši ražotāju instrukcijai.
 45. 7.8. porcelāna tilta izgatavošana:
  1. 7.8.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 7.8.2. pagaidu tilta izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 7.8.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
  4. 7.8.4. polivinilsiloksāna nospiedums tiltam analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 7.8.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 7.8.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 7.8.7. tilta krāsas noteikšana;
  8. 7.8.8. pagaidu tilta cementēšana ar pagaidu cementu;
  9. 7.8.9. tilta laikošana „biskvīta" fāzē analoģiski 6.1.9.un 6.2.9.1. shēmai;
  10. 7.8.10. pagaidu tilta uzcementēšana ar pagaidu cementu;
  11. 7.8.11. glazēta keramikas tilta laikošana un nodošana analoģiski 6.1.9. un 6.2.9.1. shēmai;
  12. 7.8.12. tilta cementēšana ar adhezīvajām sistēmām atbilstoši ražotāju instrukcijai;
 46. IV. Izņemamās protēzes

 47. 8. Izņemamās parciālās protēzes daļējam zobu zaudējumam:
 48. 8.1. izņemamās parciālās protēzes ar plastmasas bāzi:
  1. 8.1.1. protēzes dizaina plānošana uz kontroles modeļa:
  2. 8.1.1.1. protēzes bāzes un skavu izvietojumu izplānošana;
  3. 8.1.2. paralelometrija uz kontroles modeļa;
  4. 8.1.3. okluzālās plaknes izvērtējums antagonistiem, nepieciešamās korekcijas;
  5. 8.1.4. pretkodiena nospiedums ar alginātu;
  6. 8.1.5. nospiedums darba veiduļa iegūšanai:
   1. 8.1.5.1. individuālās karotes izgatavošana, funkcionālo malu noformēšana, nospiedums ar elastīgu materiālu nenorobežota defekta gadījumā;
   2. 8.1.5.2. algināta nospiedums darba veiduļa iegūšanai norobežota defekta gadījumā;
  7. 8.1.6. sakodiena reģistrēšana;
   1. 8.1.6.1. ar silikona materiālu;
   2. 8.1.6.2. ar vaska valni, pieskaņojot to antagonistu okluzālajai plaknei;
   3. 8.1.6.3. ar vaska vaļņiem abos žokļos;
  8. 8.1.7. zobu krāsas noteikšana atbilstoši atlikušajiem zobiem;
  9. 8.1.8. zobu vaskā laikošana:
   1. 8.1.8.1. mākslīgo zobu formas un krāsas atbilstības novērtēšana;
   2. 8.1.8.2. atbilstības novietojuma zobu lokā novērtēšana un mākslīgo zobu novietojuma korekcija;
   3. 8.1.8.3. sakodiena attiecības centrālā oklūzijā un pie funkcionālajām kustībām novērtēšana;
   4. 8.1.8.4. okluzālo kontaktu pārbaude ar artikulācijas papīru;
   5. 8.1.8.5. sakodiena augstuma novērtēšana;
  10. 8.1.9. protēzes nodošana:
   1. 8.1.9.1. protēzes virsmas līdzenuma pārbaude;
   2. 8.1.9.2. okluzālo kontaktu stabilitātes pārbaude un protēzes korekcija;
   3. 8.1.9.3. protēzes malu un virsmas reljefa pārbaude un korekcija;
   4. 8.1.9.4. protēzes stabilitātes un fiksācijas uz balsta zobiem novērtēšana;
  11. 8.1.10. protēzes kontrole un korekcija:
   1. 8.1.10.1. protēzes stabilitātes un fiksācijas uz balsta zobiem atkārtota novērtēšana;
   2. 8.1.10.2. mutes gļotādas novērtēšana (hiperemēti rajoni, traumatiskas čūlas);
   3. 8.1.10.3. atkārtota okluzālo kontaktu stabilitātes pārbaude;
   4. 8.1.10.4. kontroles nospieduma ar silikonu noņemšana no protēzes pie pacienta sūdzībām un protēzes korekcija;
 49. 8.2. izņemamās parciālās protēzes ar metāla bāzi:
  1. 8.2.1. paralelometrija uz kontroles modeļa;
  2. 8.2.2. protēzes dizaina plānošana uz kontroles modeļa analoģiski 8.1.1. shēmai;
  3. 8.2.3. okluzālās plaknes izvērtējums antagonistiem, nepieciešamās korekcijas;
  4. 8.2.4. uzgultņa vietu saslīpēšana balsta zobos;
  5. 8.2.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu;
  6. 8.2.5. nospiedums darba veiduļa iegūšanai analoģiski 8.1.5. shēmai;
  7. 8.2.6. sakodiena reģistrēšana analoģiski 8.1.6. shēmai;
  8. 8.2.7. karkasa laikošana:
   1. 8.2.7.1. karkasa ievietošana mutes dobumā un karkasa stabilitātes, precizitātes, attiecības pret mīkstajiem audiem un atbilstības sakodienā pārbaude un korekcija ar dimantu;
   2. 8.2.7.2. korekcijas sakodienā ar artikulācijas papīru reģistrējot priekšlaicīgos kontaktus;
   3. 8.2.7.3. priekšlaicīgo kontaktu noņemšana ar dimanta urbuli;
  9. 8.2.8. zobu krāsas noteikšana analoģiski 8.1.7. shēmai;
  10. 8.2.9. zobu vaskā laikošana analoģiski 8.1.8. shēmai;
  11. 8.2.10. protēzes nodošana analoģiski 8.1.9. shēmai;
  12. 8.2.11. protēzes kontrole un korekcija analoģiski 8.1.10. shēmai.
 50. 9. Totālo protēžu izgatavošana klīnikā:
 51. 9.1. anatomiskais nospiedums:
  1. 9.1.1. nospieduma ņemšana ar standarta bezzobu žokļu karoti, lietojot alginātu;
 52. 9.2. okluzālās plaknes izvērtējums antagonistiem un nepieciešamās korekcijas;
 53. 9.3. individuālās karotes pielaikošana un korekcija atbrīvojot lūpu un vaigu saišu vietas (pieslīpēšana ar frēzi, ieslīpēšana);
 54. 9.4. individuālās karotes malu noformēšana:
  1. 9.4.1. kompaunda sildīšana virs spirta liesmiņas un uzklāšana uz individuālās karotes malas nelielā posmā, ievadīšana mutes dobumā;
  2. 9.4.2. noformē nākamās protēzes malas ar vaigu, lūpu vai mēles kustībām;
  3. 9.4.3. liekā kompaunda noņemšana ar skalpeli vai noslīpēšana ar frēzi;
 55. 9.5. funkcijas nospiedums:
  1. 9.5.1. karotei uzklāj adhezīvu;
  2. 9.5.2. elastīgā nospieduma materiāla uzlikšana uz sagatavotās sausās individuālās karotes;
  3. 9.5.3. individuās karotes ar nospieduma masu ievadīšana mutes dobumā un fiksācija;
  4. 9.5.4. funkcijas nospieduma veidošana ar vaigu, lūpu, mēles kustībām;
  5. 9.5.5. funkcijas nospieduma novērtējums (protēzes lauks, pārejas krokas saitīšu piestiprinājuma vietu atainojums, materiāla
  6. vienmērīgus nospieduma karotē);
  7. 9.5.6. sakodiena noteikšana analoģiski 3. sadaļas shēmai;
  8. 9.5.7. zobu krāsas izvēle;
  9. 9.5.8. zobu vaskā pielaikošana analoģiski 8.1.8. shēmai;
  10. 9.5.9. protēzes nodošana analoģiski 8.1.9. shēmai;
  11. 9.5.10.protēzes kontrole un korekcija analoģiski 8.1.10. shēmai.
 56. V. Kombinētie darbi

 57. 10. IPP ar attačmentiem:
  1. 10.1. zobu slīpēšana fiksētajai daļai analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 10.2. pagaidu kroņu izgatavošana;
  3. 10.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
  4. 10.4. polivinilsiloksāna nospiedums analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 10.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļa „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 10.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 10.7. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  8. 10.8. fiksētās daļas metāla karkasa laikošana analoģiski 6.1.9. shēmai;
  9. 10.9. kroņa krāsas noteikšana;
  10. 10.10. pagaidu kroņa uzcementēšana ar pagaidu cementu;
  11. 10.11. fiksētās protēzes daļas laikošana keramikas „biskvīta" fāzē analoģiski 6.1.9. shēmai;
  12. 10.12. kroņu piepildīšana ar elestīgu nospieduma materiālu, ievietošana mutes dobumā precīzi uz slīpētajiem zobiem un
  13. nospieduma ņemšana ar individuālo karoti;
  14. 10.13. pagaidu kroņu uzcementēšana uz pagaidu cementa;
  15. 10.14. anestēzija vitālam zobam;
  16. 10.15. pagaidu kroņu noņemšana;
  17. 10.16. fiksētās kaļas ievietošana uz slīpētajiem zobiem;
  18. 10.17. izņemamās parciālās protēzes karkasa laikošana mutes dobumā un kontrole:
   1. 10.17.1. karkasa stabilitātes, precizitātes uz balsta kroņiem un attačmentiem, attiecības pret mīkstajiem audiem un atbilstības sakodienā pārbaudīšana;
  19. 10.18. izņemamās parciālās protēzes sakodiena noteikšana:
   1. 10.18.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 10.18.2. pagaidu kroņu noņemšana;
   3. 10.18.3. fiksētās kaļas ievietošana uz slīpētajiem zobiem;
   4. 10.18.4. sakodiena reģistrēšana analoģiski 8.1.6. shēmai;
   5. 10.18.5 zobu krāsas noteikšana atbilstoši balsta kroņiem;
  20. 10.19. izņemamās parciālās protēzes zobu vaskā laikošana:
   1. 10.19.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 10.19.2. pagaidu kroņu noņemšana;
   3. 10.19.3. fiksētās kaļas ievietošana uz slīpētajiem zobiem;
   4. 10.19.4. zobu vaskā laikošana analoģiski 8.1.8. shēmai;
  21. 10.20. protēzes laikošana un nodošana:
   1. 10.20.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 10.20.2. pagaidu kroņu noņemšana;
   3. 10.20.3. fiksētās kaļas ievietošana uz slīpētajiem zobiem;
   4. 10.20.4. protēzes laikošana analoģiski 8.1.9. shēmai;
   5. 10.20.5. fiksētās daļas cementēšana analoģiski 6.1.10. shēmai;
   6. 10.20.6. protēzes nodošana analoģiski 8.1.9. shēmai;
  22. 10.21. protēzes kontrole un korekcija analoģiski 8.1.10. shēmai.
 58. 11. Teleskopu protēzes:
  1. 11.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 11.2. pagaidu kroņa izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 11.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
  4. 11.4. polivinilsiloksāna nospiedums kroņiem analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 11.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 11.6. sakodiena reģistrs ar vaska vaļņiem analoģiski 8.1.6. shēmai;
  7. 11.7. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  8. 11.8. pagaidu kroņa noņemšana analoģiski 6.1.8. shēmai;
  9. 11.9. primārā kroņa laikošana analoģiski 6.1.8. shēmai;
  10. 11.10. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  11. 11.11. nospiedums darba veiduļa iegūšanai:
   1. 11.11.1. nospiedums ar elstastīgo materiālu, lietojot individuālo karoti analoģiski 2.3. shēmai;
  12. 11.12. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  13. 11.13. sekundāro teleskopu un IPP karkasa laikošana:
   1. 11.13.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 11.13.2. pagaidu kroņa noņemšana analoģiski 6.1.8. shēmai;
   3. 11.13.3. primāro teleskopa kroņu ievietošana uz slīpētajiem zobiem;
   4. 11.13.4. karkasa protēzes ar sekundāro kroņu karkasiem ievietošana mutes dobumā, stabilitātes, precizitātes attiecību pret mīkstajiem audiem un atbilstības sakodienā pārbaude un korekcija, neprecizitātes gadījumā;
  14. 11.14. zobu krāsas noteikšana;
  15. 11.15. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  16. 11.16. sekundāro teleskopu laikošana biskvīta fāzē analoģiski 11.13. shēmai;
  17. 11.17. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  18. 11.18. sakodiena noteikšana izņemamās protēzes mākslīgajiem zobiem;
   1. 11.18.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 11.18.2. pagaidu kroņa noņemšana analoģiski 6.1.8. shēmai;
   3. 11.18.3. sakodiena reģistrēšana:
    1. 11.18.3.1. primāro teleskopa kroņu ievietošana mutes dobumā;
    2. 11.18.3.2. protēzes karkasa ar sekundārajiem teleskopiem un vaska vaļņa ievietošana mutes dobumā;
    3. 11.18.3.3. vaska valņa pieskaņošana to antagonistu okluzālajai plaknei;
    4. 11.18.3.4. ar vaska vaļņiem abos žokļos pie plaša zobu zaudējuma, iztrūkstot antagonistiem vai stabiliem atlikušo
    5. zobu okluzālajiem kontaktiem;
  19. 11.19. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  20. 11.20. zobu vaskā laikošana:
   1. 11.20.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 11.20.2. pagaidu kroņa noņemšana;
   3. 11.20.3. primāro teleskopa kroņu ievietošana mutes dobumā;
   4. 11.20.4. protēzes karkasa ar glazētiem sekundārajiem teleskopiem un zobiem vaskā ievietošana mutes dobumā;
   5. 11.20.5. zobu vaskā laikošana analoģiski 8.1.8. shēmai;
  21. 11.21. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  22. 11.22. protēzes laikošana un nodošana:
   1. 11.22.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 11.22.2. pagaidu kroņa noņemšana analoģiski 6.1.8. shēmai;
   3. 11.22.3. sakodiena reģistrēšana:
    1. 11.22.3.1. primāro teleskopa kroņu ievietošana mutes dobumā;
    2. 11.22.3.2. protēzes ar sekundārajiem teleskopiem un mākslīgajiem zobiem ievietošana mutes dobumā;
  23. 11.23. protēzes laikošana analoģiski 8.1.9. shēmai:
  24. 11.24. sekundāro teleskopu pieslēgšanās kontrole primārajiem kroņiem;
  25. 11.25. primāro kroņu cementēšana un protēzes nodošana analoģiski 6.1.10. shēmai;
  26. 11.26. protēzes kontrole un korekcija analoģiski 8.1.10. shēmai.
 59. VI. Protezēšana uz implantiem

 60. 12. Implantu balstītas izņemamās parciālās protēzes:
 61. 12.1. izņemamās parciālās protēzes ar stieņa fiksāciju – tehnoloģija atbilstoša pielietojamajai sistēmai;
 62. 12.2. izņemamās parciālās protēzes ar bumbiņveida attačmentiem– tehnoloģija atbilstoša pielietojamajai sistēmai;
 63. 12.3. izņemamās parciālās protēzes ar magnētu fiksāciju– tehnoloģija atbilstoša pielietojamajai sistēmai.
 64. 13. Implantu balstītas neizņemamās parciālās protēzes:
 65. 13.1. atsevišķs kronis uz implanta– tehnoloģija atbilstoša pielietojamajai sistēmai;
 66. 13.2. tiltveida protēze uz implantiem– tehnoloģija atbilstoša pielietojamajai sistēmai.
 67. VII. Estētiskās rekonstrukcijas

 68. 14. Porcelāna plāksnīšu pārklājums zobiem:
 69. 14.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
 70. 14.2. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
 71. 14.3. polivinilsiloksāna nospiedums analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
 72. 14.4. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
 73. 14.5. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
 74. 14.6. krāsas noteikšana;
 75. 14.7. kompozīta pagaidu restaurācijas veidošana bez saites;
 76. 14.8. plāksnītes laikošana keramikas "biskvīta" fāzē analoģiski 6.1.8. shēmai:
  1. 14.8.1. anestēzija vitālam zobam;
  2. 14.8.2. pagaidu restaurācijas noņemšana;
  3. 14.8.3. plāksnītes laikošana;
  4. 14.8.4. pagaidu restaurācijas atjaunošana;
 77. 14.9. plāksnītes nodošana:
  1. 14.9.1. anestēzija vitālam zobam;
  2. 14.9.2. pagaidu restaurācijas noņemšana;
 78. 14.10. plāksnītes laikošana analoģiski 6.1.9. shēmai;
 79. 14.11. plāksnītes cementēšana ar adhezīvajām sistēmām atbilstoši ražotāju instrukcijai;
 80. 15. Zoba kroņa daļas atjaunošana ar inlejām, onlejām:
 81. 15.1. porcelāna inlejas, onlejas:
  1. 15.1.1. zoba kavitātes slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 15.1.2. polivinilsiloksāna nospiedums analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  3. 15.1.3. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  4. 15.1.4. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  5. 15.1.5. krāsas noteikšana;
  6. 15.1.6. pagaidu plombas, virs plānas vates kārtiņas, vai pagaidu onlejas cementēšana ar pagaidu cementu;
  7. 15.1.7. inlejas, onlejas laikošana keramikas "biskvīta" fāzē:
   1. 15.1.7.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 15.1.7.2. pagaidu plombas izņemšana;
   3. 15.1.7.3. inlejas, onlejas laikošana analoģiski 6.1.9. shēmai;
  8. 15.1.8. pagaidu plombas vai pagaidu onlejas ielikšana virs plānas vatītes;
  9. 15.1.9. inlejas, onlejas nodošana:
   1. 15.1.9.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 15.1.9.2. pagaidu plombas izņemšana;
   3. 15.1.9.3. inlejas, onlejas pārbaude analoģiski 6.1.9. shēmai;
   4. 15.1.9.4. inleju, onleju cementēšana ar adhezīvajām sistēmām atbilstoši ražotāju instrukcijai;
 82. 15.2. zelta sakausējuma inlejas, onlejas:
  1. 15.2.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 15.2.2. polivinilsiloksāna nospiedums analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  3. 15.2.3. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  4. 15.2.4. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  5. 15.2.5. pagaidu plombes, virs plānas vates kārtiņas ielikšana,vai pagaidu onlejas cementēšana ar pagaidu cementu;
  6. 15.2.6. inlejas, onlejas laikošana un cementēšana:
   1. 15.2.6.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 15.2.6.2. pagaidu plombas izņemšana;
   3. 15.2.6.3. inlejas, onlejas pārbaude analoģiski 6.1.9. shēmai;
   4. 15.2.6.4. inleju, onleju cementēšana ar adhezīvajām sistēmām atbilstoši ražotāju instrukcijai.
 83. VIII. Nepieciešamais tehnoloģiskais aprīkojums

 84. 16.1. zobārstniecības iekārta ar turbīnas galu un ūdens dzesēšanu, mikromotori ar taisno un leņķa galiem;
 85. 16.2. rotējošie instrumenti;
 86. 16.3. nospiedumu karotes;
 87. 16.4. zobārstniecības instrumenti;
 88. 16.5. artikulators;
 89. 16.6. paralelometrs.