Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

11. Infektoloģijas medicīniskie pakalpojumi.