Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

HIV/AIDS diagnostiskās un ārstnieciskās tehnoloģijas

Latvijā apstiprinātās HIV/AIDS diagnostiskās un ārstnieciskās tehnoloģijas

I. Anamnēze

 1. 1. Epidemioloģiskā anamnēze:
 2. 1.1. intravenoza narkotiku vai citu psihotropo vielu lietošana;
 3. 1.2. asins transfūzija;
 4. 1.3. parenterālas manipulācijas;
 5. 1.4. seksuāla anamnēze.
 6. 2. Slimības anamnēze.
 7. 3. Dzīves anamnēze (dzīvesvieta, darbs u.c.).
 8. II. Pirmstesta un pēctesta konsultācija

 9. III. HIV diagnostika

 10. 1. HIV laboratoriskā diagnostika.
 11. 1.1. HIV laboratoriskā diagnostika pieaugušajiem un bērniem, vecākiem par 18 mēnešiem:
  1. 1.1.1. primārā diagnostika:
   1. 1.1.1.1. anti-HIV 1/2 EIA (ELISA, MEIA u.c.) vai eksprestesti;
   2. 1.1.1.2. anti-HIV 1/2 +HIV Ag EIA1 (ELISA, MEIA un c.)
   3. /La/IK 076-081/;
  2. 1.1.2. apstiprinošā diagnostika:
   1. 1.1.2.1. antivielu apstiprināšana: Imunoblot (Western Blot, LIA u.c.) /La/IK 072-075, 084-085/;
   2. 1.1.2.2. HIV Ag apstiprināšana: HIV Ag ELISA ar neitralizāciju /La/IK 210-211/;
   3. 1.1.2.3. HIV nukleīnskābes (RNS vai DNS) noteikšana: molekulārbioloģiskās metodes (PCR, LCR, NS hibridizācija u.c.)
   4. /tehnoloģijas kods La/MoB 025-026, La/IK 520/;
   5. 1.1.2.4. HIV izolācija šūnu kultūrā; 1
 12. 1.2. HIV laboratoriskā diagnostika bērniem līdz 18 mēnešiem:
  1. 1.2.1. HIV Ag apstiprināšana: HIV Ag ELISA ar neitralizāciju
  2. /La/IK 210-211/;
  3. 1.2.2. HIV nukleīnskābes (RNS vai DNS) noteikšana
  4. molekulārbioloģiskās metodes (PCR, LCR, NS hibridizācija u.c.)
  5. /tehnoloģijas kods La/MoB 025-026, La/IK 520/;
  6. 1.2.3. HIV izolācija šūnu kultūrā.1
  1. 2. HIV klīniskā diagnostika (akūtais retrovīrusu sindroms un c.).

  Klīniskie simptomi

  Izpausmes biežums (%)

  Ilgums (dienas)

  Drudzis (>38oC)

  77

  17

  Nespēks, vājums

  66

  24

  Izsitumi

  56

  15

  Mialģijas

  55

  18

  Galvassāpes

  51

  26

  Faringīts

  44

  12

  Kakla limfadenopātija

  39

  15

  Artralģijas

  31

  23

  Čūlas mutē

  29

  13

  Nepatika pret ēdienu

  28

  16

  Padušu limfadenopātija

  24

  164

  Svara zudums

  24

  29

  Slikta dūša

  24

  18

  Caureja

  23

  13

  Nakts svīšana

  22

  15

  Klepus

  22

  18

  Slikta apetīte

  21

  15

  Cirkšņa limfadenopātija

  20

  9

  Sāpes vēderā

  19

  15

  Mutes kandidoze

  17

  10

  Vemšana

  12

  10

  Fotofobija

  12

  11

  Sausums acīs

  12

  13

  Čūlas uz ģenitālijām

  7

  14

  Tonsilīts

  7

  13

  Depresija

  6

  23

  Galvas reibonis

  6

  11

   

IV. HIV monitorings

1. HIV laboratoriskais monitorings2

Materiāls

Rādītājs

Metodes

Biežums3

Asinis ar anti-koagulantiem

CD4+ šūnu skaits (%)

Citofluorimetrija

La/FiK 058-068

1 reizi 3 mēnešos

Asins plazma

HIV1 RNS kvant.

PCR, LCR un c. La/MoB 025-026, La/IK 520

2 reizes gadā

Asins plazma

HIV rezistence

Genotipēšana vai fenotipēšana La/IK 519

Uzsākot ārstēšanu, HAART* saņēmējiem 2 reizes gadā

Asins serums

HIV1 Ag

HIV Ag ELISA
La/IK 210-211

2 reizes gadā

 * - HAART – augstas aktivitātes retrovirāla terapija (high activity retroviral therapy)

2. HIV klīniskais monitorings vienu reizi trīs mēnešos 3.

 V. AIDS  oportūnistisko un indikatorslimību diagnostika

1. Infekciju un invāziju slimību diagnostika pēc klīniskām indikācijām:

Slimības

Izmeklē-jamais materiāls

Rādītājs

Metodes

Tehno-loģijas kods

Pneumocistis carinii pneimonija

Krēpas

Pneumocistis carinii cistas

 

IF

 

La/Imo 043

Toxoplasma gondii encefalīts 

Asinis

Smadze-ņu šķidrums

IgM antivielas pret Toxoplasma gondii

IgG antivielas pret Toxoplasma gondii

Toxoplasma gondii DNS

EIA4 (ELISA  u.c.)

 

 

PCR

La/IK 308

 

La/IK 251,252

 

La/IK 528

Tuberkuloze5

Krēpas

Bronhu skalo-jumi

Smadze-ņu šķidrums

Pleiras punktāts

Mycobacterium tuberculosis

Mikro-skopija

 

 


Bakterio-loģiska

(uzsējums)

 

La/MOR 067,

La/MBs 021

 

La/MiB 080

 

Krēpas

Mycobacterium tub. DNS

PCR, LCR

La/MiB 137

Mycobacterium

avium complex

Krēpas

Bronhu skalo-jumi

Smadze-ņu škidrums

Pleiras punktāts

Fekālijas

Asinis

Mycobacterium avium

Mikro-skopija

 

 


Bakterio-loģiska

(uzsējums)

 

La/MOR 067,

La/MBs 021

 

La/MiB 080

 

Bakteriālas respiratoriskās infekcijas

Krēpas

 


Iztriepes no kakla

Asinis

Krēpas

 

 

 

Asinis

 

Apakšējo elpošanas ceļu mikroorganismi

Streptococcus

pneumoniae

Haemophilus influenzae

spp.

Legionella spp.

Staphylococcus aureus

u.c.

IgM antivielas pret

Mycoplasma pneumoniae

IgG antivielas pret

Mycoplasma pneumoniae

Mikro-skopija

 

Bakterio-loģiska

(uzsējums)

 

 

 

 

 

EIA (ELISA  u.c.)

La/MiB 123

 

La/MiB 075, 076

 

 

 

 

 

La/IK 302

 

La/IK 247

 

 

IgM un IgG antivielas pret citiem apakšējo elpošanas ceļu mikroorganismiem1

 

 

Bakteriālas  gastroenteris-kās infekcijas

Fekālijas

Kuņģa skalo-jamie ūdeņi

Atvemtās masas

Asinis

Salmonella spp.

Shigella spp.

Campylobacter spp.

u.c.

 

 

 

Summārās specifiskās antivielas

Bakterio-loģiska

(uzsējums)

 

 

 

 

Netieša hemagluti-nācija

La/MiB 075, 076

 

 

 

 

 

La/MiB 018, 019

Kandidoze

Mutes  dobuma, rīkles,

maksts u.c. iztriepes

Asinis

Fekālijas

Urīns

Krēpas

Smadze-ņu šķidrums 

u.c.

Asinis

Candida spp.

Bakterio-loģiska

(uzsējums)

 

La/MiB 077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La/MiB 084

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candida Ag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspres-metode (lateks-aglutināci-ja)

Kriptokokoze

Asinis

 

 

Smadze-ņu šķidrums

Cryptococcus Ag

 

 

Cryptococcus neoformans

DNS

Lateks-aglutināci-ja

Bakterio-loģiska

(uzsējums)

PCR

La/MiB 029

 

 

 

La/IK 530

Kriptospori-dioze

Fekālijas

Cryptosporidia oocistas

IF

La/Imo 033

Izosporidioze 

Fekālijas

Izospora belli

Mikro-skopija1

 

Amebiāze 

Fekālijas

 

 

Fekālijas

 


Asinis

Entamoeba histolytica Ag

 

Veģetatīvās formas

Cistas

Summārās specifiskās antivielas

EIA1 (ELISA u.c.)

Mikroskopija

 

Netieša hemagluti-nācija

 

 

 

La/MOR 001

 

La/IK 068

Žiardiāze 

Žults

Fekālijas

Fekālijas

Veģetatīvās formas

Cistas

Giardia lamblia Ag

Mikro-skopija

 

EIA (ELISA  u.c.)

La/MOR 040

La/MOR 039

La/IK 203

Citomegalo-vīrusu (CMV) infekcija

Asinis

Smadze-ņu šķidrums

IgM antivielas pret CMV

IgG antivielas pret CMV

CMV DNS

EIA4 (ELISA  u.c.)

PCR

DNS hibridizāci-ja

La/IK 274 -280

La/IK 223-224

La/MOB 014

La/IR 521

 

Herpes simplex vīrusu (HSV) infekcija

Asinis

Smadze-ņu šķidrums

Ādas, gļotādu u.c. iztriepes

IgM  antivielas pret HSV

IgG  antivielas pret HSV

 

HSV DNS

 

 

 

 


HSV Ag

EIA4 (ELISA, WB u.c.)

 

PCR

 

DNS hibridi-zācija

 

IF

La/IK 295-298

La/IK 238-243

 

La/MOB 021, 023

La/IK 522

 

 

La/Imo 017-019

Varicella zoster  vīrusa  (VZV) infekcija

Asinis

Smadze-ņu šķidrums

Ādas, gļotādu u.c.

iztriepes

IgM antivielas pret VZV

IgG  antivielas pret VZV

 


VZV Ag

 


VZV DNS

EIA4 (ELISA  u.c.)

 

IF1

 

PCR

La/IK 311-310

La/IK 255-256

 

 

La/IK 523

Epšteina Barra vīrusa (EBV) infekcija

Asinis

 

Smadze-ņu šķidrums

IgM antivielas pret EBV

 

 

 


IgG  antivielas pret EBV

 


EBV DNS

EIA4 (ELISA, WB u.c.)

 

EIA4 (ELISA, WB u.c.)

PCR

La/IK 257-258,

283-290

 

La/IK 069,070

225-232

La/IK 524

Cilvēka 8.tipa Herpes vīrusa

(HHV8)

infekcija

Asinis

Smadze-ņu šķidrums

HHV8 DNS

HHV8 Ag

PCR1

IF1

 

 

Cilvēka papillomas vīrusa (HPV)

infekcija

Ādas, gļotādu   u.c. iztriepes

HPV Ag

 

 


HPV DNS

IF

PCR

 

DNS hibridi-zācija

La/Imo 041

 

La/MOB 038

La/MOB 039

Jamestoun canyon (JC) vīrusa infekcija

Asinis

Smadze-ņu šķidrums

JCV DNS

PCR

La/IK 526

2. Onkohematoloģisko slimību diagnostika:

 1. 2.1. morfoloģiska izmeklēšana;
 2. 2.2. staru diagnostika;
 3. 2.3. instrumentāla diagnostika (endoskopija u.c.);
 4. 2.4. speciālistu konsultācijas u.c.
 5. 3. Neiroloģisko slimību diagnostika:
 6. 3.1. staru diagnostika;
 7. 3.2. funkcionāla diagnostika (elektroencefalogrāfija u.c.);
 8. 3.3. speciālistu konsultācijas u.c.

4. Citu slimību diagnostika (HIV izsīkums, HCV sirds slimības u.c.).

 1. VI. HIV/AIDS ārstēšana

 2. 1. VI un VII sadaļās izmantoto saīsinājumu atšifrējums:
 3. 1.1. PI – proteāzes inhibitors;
 4. 1.2. NNRTI – nenukleozīdais reversās transkriptāzes inhibitors;
 5. 1.3. NVP – Nevirapine;
 6. 1.4 NRTI – nukleozīdais reversās transkriptāzes inhibitors;
 7. 1.5. ZDV– Zidovudine;
 8. 1.6. NRTI - trīs dažādu medikamentu kombinācija no NRTI grupas;
 9. 1.7. 2NRTI - divu dažādu medikamentu kombinācija no NRTI grupas;
 10. 1.8. 2PI - divu dažādu medikamentu kombinācija no PI grupas.
 11. 2. HIV ārstēšana.
 12. 2.1. Akūta retrovīrusu sindroma ārstēšana:
  1. 2.1.1. 3NRTI;
  2. 2.1.2. NNRTI+2NRTI;
  3. 2.1.3. PI+2NRTI;
  4. 2.1.4. PI+NNRTI (atsevišķos gadījumos).
 13. 2.2. Agrīni simptomātiskas HIV infekcijas ar CD4 <500 šūnas/ml un vīrusu slodzes > 30 tūkstoši kop./ml ārstēšana:
  1. 2.2.1. 3NRTI;
  2. 2.2.2. NNRTI+2NRTI;
  3. 2.2.3. PI+2NRTI;
  4. 2.2.4. PI+NRTI (atsevišķos gadījumos).
 14. 3. AIDS ārstēšana
 15. 3.1. Etioloģiska (specifiska) retrovīrusa ārstēšana:
  1. 3.1.1. PI+2NRTI;
  2. 3.1.2. 2PI+2NRTI;
  3. 3.1.3. PI+NNRTI+NRTI;
  4. 3.1.4. 2PI+NNRTI+NRTI.
 16. 3.2. Etioloģiska (specifiska) oportūnistisko un indikatorslimību un
 17. invazīvo slimību ārstēšana:
  1. 3.2.1. pretvīrusu terapija;
  2. 3.2.2. antibakteriāla terapija;
  3. 3.2.3. antifungāla terapija;
  4. 3.2.4. ķirurģiska terapija;
  5. 3.2.5. simptomātiska terapija.
 18. 3.3. Onkohematoloģisko slimību ārstēšana.
 19. 3.4. Neiroloģisko slimību ārstēšana.
 20. 3.5. Citu slimību ārstēšana.
 1. VII. HIV medikamentozā profilakse

 2. 1. HIV medikamentozā profilakse HIV inficētām grūtniecēm:
  1. 1.1. NRTI (ZDV);
  2. 1.2. NNRTI (NVP) u.c.
 3. 2. HIV medikamentozā profilakse bērniem, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm:
  1. 2.1. NRTI (ZDV);
  2. 2.2. NNRTI (NVP) u.c.
 4. 3. Postekspozicionālā profilakse:
  1. 3.1. 2NRTI;
  2. 3.2. 2NRTI+PI.
 5. 1 tehnoloģijas kodu piešķiršana darba procesā
 6. 2 citi laboratoriskie izmeklējumi pēc vajadzības
 7. 3 ja nenozīmē savādāk
 8. 4 pirmreizējā pieņemšanā
 9. 5 pirmreizējā pieņemšanā krūšu kurvja rentgenogramma

Klīniskie simptomi

Izpausmes biežums (%)

Ilgums

(dienas)

Drudzis (>38oC)

77

17

Nespēks, vājums

66

24

Izsitumi

56

15

Mialģijas

55

18

Galvassāpes

51

26

Faringīts

44

12

Kakla limfadenopātija

39

15

Artralģijas

31

23

Čūlas mutē

29

13

Nepatika pret ēdienu

28

16

Padušu limfadenopātija

24

164

Svara zudums

24

29

Slikta dūša

24

18

Caureja

23

13

Nakts svīšana

22

15

Klepus

22

18

Slikta apetīte

21

15

Cirkšņa limfadenopātija

20

9

Sāpes vēderā

19

15

Mutes kandidoze

17

10

Vemšana

12

10

Fotofobija

12

11

Sausums acīs

12

13

Čūlas uz ģenitālijām

7

14

Tonsilīts

7

13

Depresija

6

23

Galvas reibonis

6

11