Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

12. Dermatoloģijas un veneroloģijas medicīniskie pakalpojumi.