Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Perēkļveida matu izkrišanas lokālas imūnterapijas medicīniskā tehnoloģija

 1. I. Vispārīgie jautājumi

  1. 1. Perēkļveida matu izkrišanu (Alopecia Areata) uzskata par autoimūnu saslimšanu, kuras rezultātā mata folīkula dalīšanās
 2. aktivitāte tiek apturēta pateicoties limfocītu šūnu infiltrāta nepārtrauktai aktivitātei, kas apņem mata folīkula šūnas. Slimības rezultātā pacients zaudē matus.

  1. 2. Perēkļveida matu izkrišanas formas ir:
  2. 2.1. retikulāra – rodas atsevišķi perēkļi;
  3. 2.2. totāla – izkrīt visi galvas mati;
  4. 2.3. universāla – izkrīt visi ķermeņa mati.

  1. 3. Slimība skar jebkuras vecuma grupas pacientus, tajā skaitā bērnus, pusaudžus un pieaugušus cilvēkus – gan sievietes,
 3. gan vīriešus.

  1. 4. Perēkļveida matu izkrišanas lokāla imūnterapija ir ārstēšanas metode ar kontaktalerģizējošām vielām, kas izraisa ādas
 4. ekzematozu reakciju, samazinot aktīvo limfocītu infiltrātu ap mata folīkula šūnām un novēršot autoantivielu ietekmi uz tām, kā rezultātā tiek veicināta izkritušo matu ataugšana bojātajos perēkļos.

  1. 5. Šīs metodes pielietošanai tiek izmantotas ķīmiskas vielas difenciprona un skvearikskābes dibutilestera šķīdumi.
 5. Skvearikskābes dibutilestera šķīdumu pielieto gadījumā, ja ārstēšana ar difenciprona šķīdumu ir bijusi neefektīva.

  1. 6. Perēkļveida matu izkrišanas lokālu imūnterapiju ar kontaktalerģizējošām vielām veic dermatologs.
  2. 7. Pirms perēkļveida matu izkrišanas lokālas imūnterapijas pielietošanas nepieciešama pacienta un (vai) tā likumiskā pārstāvja
 6. rakstiska piekrišana ārstēšanas metodei un plānam.
 7. Pacientu informē par:
  1. 7.1. ārstēšanas priekšrocībām un riska faktoriem, iespējamām komplikācijām, kā arī ārstēšanas izmaksām;
  2. 7.2. ārstēšanas ierobežojumiem, kas saistīti ar perēkļveida matu izkrišanas lokālas imūnterapijas pielietošanu;
  3. 7.3. izmeklējumiem, kas nepieciešami pirms ārstēšanas uzsākšanas;
  4. 7.4. vielām, kas tiek pielietotas ārstēšanā;
  5. 7.5. kopšanu, kas nepieciešama pēc ārstēšanas.
 8. II. Metodes apraksts

  1. 8. Metodes pielietošanas etapi:
  2. 8.1. pacienta detalizēta informēšana par izvēlētās ārstēšanas metodes priekšrocībām un riska faktoriem, komplikācijām un
 9. sagaidāmo terapijas rezultātu, informatīvo materiālu izsniegšana;

  1. 8.2. pacienta izmeklēšana:
  2. 8.2.1. medicīniska novērtēšana un datu piereģistrēšana par apskates laikā lietotajiem medikamentiem un pacienta esošajām
 10. alerģiskajām reakcijām;
  1. 8.2.2. galvas matainās daļas un cita ķermeņa apmatojuma novērtēšana - matu izkrišanas procentuālais novērtējums, galvas

ādas stāvokļa novērtējums, psoriāzes vai infekcijas slimību izslēgšana galvas matainajā daļā;

 1.  
  1. 8.2.3. metodes pielietojuma riska faktoru iespējamību identificēšana un ārstēšanas uzsākšana;
  2. 8.2.4. proves biopsija lokālā anestēzijā diagnozes precizēšanas gadījumā;
  3. 8.2.5. laboratoriskie izmeklējumi – pilna asins analīze, aknu proves (ALAT, ASAT, g-GT, bilirubīns), kreatinīns un urīnviela;
  4. 8.3. lokālas imūnterapijas uzsākšana:
  5. 8.3.1. ambulatorā iestādē vai stacionārā;
  6. 8.3.2. speciāli aprīkotā dermatologa kabinetā jābūt ierīkotai labai ventilācijai, ārstējošajam personālam jālieto aizsargājošs
 2. apģērbs un gumijas cimdi, lai pasargātu sevi no alerģisku reakciju attīstīšanās;
  1. 8.3.3. pēc difenciprona vai skvearikskābes dibutilestera šķīduma pielietojuma tuvāko 48 stundu laikā šķīdumu nedrīkst
 3. nomazgāt un jāpasargā galvas āda no gaismas iedarbības;
  1. 8.4. lokālas imūnterapijas norise ar difenciprona šķīdumu:
  2. 8.4.1. kontaktsensibilizācija ar 2,0% difenciprona šķīdumu aizmugurējā galvas vienā pusē nelielam ādas laukumam;
  3. 8.4.2. kontaktsensibilizācijas izraisītās reakcijas kontrole;
  4. 8.4.3. pēc 2 nedēļām vieglas kontaktekzēmas izveidošana, pakāpeniski pielietojot dažādas koncentrācijas, sākot no
 4. 0,0000001% līdz 2,0% difenciprona šķīduma augošā secībā pretēji sensibilizētajai galvas pusei, līdz tiek atrasta šķīduma nepieciešamā koncentrācija pacienta ārstēšanai. Šķīduma pielietošanai tiek izmantoti vates kociņi, kas samērcēti difenciprona šķīdumā un atkarībā no pacienta ādas reakcijas, tiek mainīts šo kociņu pielietojuma skaits (viens kociņš lietojams 1 reizi) un šķīduma koncentrācija;
  1. 8.4.4. veiksmīgas ārstēšanas gadījumā, terapijas uzsākšana tai galvas pusei, kur iepriekš tika veikta kontaktsensibilizācija;
  2. 8.5. lokālas imūnterapijas norise ar skvearikskābes dibutilestera šķīdumu:
  3. 8.5.1. kontaktsensibilizācija ar 2,0% skvearikskābes dibutilestera šķīdumu aizmugurējā galvas vienā pusē nelielam ādas laukumam;
  4. 8.5.2. kontaktsensibilizācijas izraisītās reakcijas kontrole;
  5. 8.5.3. pēc 2 nedēļām vieglas kontaktekzēmas izveidošana, pakāpeniski pielietojot dažādas koncentrācijas, sākot no
 5. 0,0000001% līdz 2,0% skvearikskābes dibutilestera šķīduma augošā secībā pretēji sensibilizētajai galvas pusei, līdz tiek atrasta šķīduma nepieciešamā koncentrācija pacienta ārstēšanai. Šķīduma pielietošanai tiek izmantoti vates kociņi, kas samērcēti skvearikskābes dibutilestera šķīdumā un atkarībā no pacienta ādas reakcijas, tiek mainīts šo kociņu pielietojuma skaits (viens kociņš lietojams 1 reizi) un šķīduma koncentrācija;
  1. 8.5.4. veiksmīgas ārstēšanas gadījumā, terapijas uzsākšana tai galvas pusei, kur iepriekš tika veikta kontaktsensibilizācija;

  1. 8.6. pacienta apmācība difenciprona vai skvearikskābes dibutilestera šķīdumu lokālai lietošanai mājas apstākļos perēkļveida
 6. matu izkrišanas patoloģijas ārstēšanas gadījumā.
  1. 8.7. ārstēšanas veikšana pacientam patstāvīgi ar piemērotas koncentrācijas difenciprona vai skvearikskābes dibutilestera
 7. šķīdumiem ambulatori un mājas apstākļos:
  1. 8.7.1. ārstēšanas gaitas novērtēšana, kontrole, rakstiska un foto dokumentēšana atbilstoši izstrādātajam ārstēšanas plānam.
 8. III. Metodes pielietojuma nodrošināšanai nepieciešamie resursi

  1. 9. Speciāli aprīkots dermatologa kabinets ar labi nodrošinātu gaisa ventilācijas sistēmu.
  2. 10. Aizsargājošs apģērbs, gumijas cimdi un vates kociņi.
  3. 11. Difenciprona šķīdums dažādās koncentrācijās no 0,0000001% līdz 2,0% atbilstošā iepakojumā, kas paredzēts drošai
 9. lietošanai ārstniecības procesā un kuru uzglabā tumšos stikla traukos ledusskapī.
  1. 12. Skvearikskābes dibutilestera šķīdums dažādās koncentrācijās no 0,0000001% līdz 2,0% atbilstošā iepakojumā, kas
 10. paredzēts drošai lietošanai ārstniecības procesā un kuru uzglabā tumšos stikla traukos ledusskapī.