Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Latvijā apstiprinātās dermatoloģijas un veneroloģijas medicīniskās tehnoloģijas

Latvijā apstiprinātās dermatoloģijas un veneroloģijas medicīniskās tehnoloģijas

1. Selektīvās fototermolīzes izmantošana dermatoloģijā un veneroloģijā.

2. Oglekļa dioksīda (CO2) lāzera izmantošana dermatoloģijā un veneroloģijā.

3. Fotodinamiskā terapija dermatoloģijā un veneroloģijā.

4. Fotoķīmijterapijas (PUVA) pielietošana dermatoloģijā un veneroloģijā.

5. Ultrasonogrāfijas lietošana dermatoloģijā un veneroloģijā. MT 07-014