Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

13. Psihiatrijas un psihoterapijas medicīniskie pakalpojumi.