Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Tiesu psiholoģiskā ekspertīze

Informācija atjaunota: 31.03.2020.

Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē
Tiesu ekspertīzes metodes izvērstais apraksts netiek publicēts un netiek izsniegts,

jo saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma 5.panta sesto daļu

Tiesu ekspertīzes metodes apraksts ir ierobežotas pieejamības informācija. Tiesu ekspertu padome pēc personas rakstveida pieprasījuma saņemšanas un pēc saskaņošanas ar iestādi, kurā strādā valsts tiesu eksperts, vai ar privāto tiesu ekspertu nodrošina attiecīgajai personai iespēju iepazīties ar reģistrēto tiesu ekspertīzes metodi.