Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Psihoterapija

Aktualizēts: 19.01.2016.

Latvijā apstiprinātās psihoterapijas tehnoloģijas

I. Vispārīgie jautājumi

 1. 1. Latvijā apstiprinātās psihoterapijas tehnoloģijas ir starptautiski atzītas medicīnā un tiek pielietotas klīniskajā praksē.
 2. 2. Psihoterapijas tehnoloģijas drīkst pielietot tikai sertificēti ārsti psihoterapeiti un ārsti stažieri sertificētu psihoterapeitu uzraudzībā, stingri ievērojot profesionālo ētiku.

II. Psihoterapijas tehnoloģijas

 1. 1. Diagnostiskās intervijas (viena līdz četras).
 2. 2. Atbalsta terapija.
 3. 3. Īstermiņa psihodinamiska psihoterapija:
  1. 3.1. īstermiņa psihodinamiska psihoterapija (nepārsniedzot 40 terapeitiskās sesijas);
  2. 3.2. īstermiņa, laikā ierobežotā psihodinamiska psihoterapija (16 terapeitiskās sesijas).
 4. 4. Ilgtermiņa psihodinamiskā psihoanalītiski orientētā psihoterapija (80 terapeitiskās sesijas un vairāk).
 5. 5. Kognitīvi biheiviorālā terapija.
 6. 6. Ģimenes sistēmas un pāru terapija.
 7. 7. Grupu psihoterapija:
  1. 7.1. psihoterapija atbalsta grupā (bērniem un vecākiem; grupā 6 – 8 cilvēki).
 8. 8. Grupu analīze.
 9. 9. Bērna psiholoģiskā izpēte:
  1. 9.1. psihodiagnostika;
  2. 9.2. emocionālā stāvokļa izvērtēšana;
  3. 9.3. personības izpēte;
  4. 9.4. psiholoģiskā izpētē iegūto rezultātu apstrāde, interpretācija, to izvērtēšana un apkopošana slēdzienā;
       9.5. psihokorekcija.
 10. 10. Kognitīvi biheiviorālā psihoterapija pedofīlijas un seksuālo noziegumu riska novēršanai un ārstēšanai. MT15-017
 11. 11. Bērnu un pusaudžu psihoterapija. MT 15-031