Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

14. Narkoloģijas medicīniskie pakalpojumi.

 1. Aktualizēts: 25.06.2015.

 2. Latvijā apstiprinātās narkoloģijas tehnoloģijas

 3. 1. Sociāli nelabvēlīgā kontingenta narkoloģiskā uzskaite un dinamiskā novērošana.
 4. 2. Suģestīvā terapija - iedvesma nomodā, autogēnais treniņš, hipnoterapija.
 5. 3. Psihoterapija ģimenē.
 6. 4. Narkoloģisko slimnieku izvērsta izmeklēšana ar psiholoģisko un psihodiagnostisko testu palīdzību.
 7. 5. Motivāciju izstrādāšana.
 8. 6. Recidīva novēršanas terapija:
  1. 6.1. Disulfirami implantācija.
  2. 6.2. Recidīva novēršana izmantojot psihoterapiju, suģestīvo terapiju un sensibilizējošus medikamentus medicīniskā tehnoloģija.
 9. 7. Atkarības slimību ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas pēc Minesotas 12 soļu programmas. MT 10-004
 10. 8. Atkarības vielu intoksikāciju ārstēšana.
 11. 9. Atkarības vielu abstinences stāvokļu kupēšana.
 12. 10. Psihotisko traucējumu pēc psihoaktīvo vielu lietošanas ārstēšana.
 13. 11. Alkohola koncentrācijas noteikšana izelpojamā gaisā.
 14. 12. Opioīdu atkarīgo pacientu ilgtermiņa farmakoterapija ar metadonu.
 15. 13. Atkarīgo pacientu rehabilitācijas medicīniskās tehnoloģijas:
 16. 13.1. No narkotiskām un psihotropām vielām atkarīgo pacientu medicīniski – psihosociālās narkoloģiskās rehabilitācijas medicīniskā tehnoloģija.
 17. 13.2 No narkotiskām un psihotropām vielām atkarīgo pacientu psihosociālās rehabilitācijas tehnoloģija pilsētas apstākļos.
 18. 14. Azartspēļu un jauno tehnoloģiju atkarīgo pacientu ārstēšanas medicīniskā tehnoloģija.
 19. 15. Buprenorfīna pielietošanas medicīniskā tehnoloģija opioīdu atkarīgo pacientu ārstēšanā.
 20. 16. Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmes noteikšanas medicīniskās tehnoloģijas. MT 19-001