Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Atkarības vielu abstinences stāvokļu kupēšanas medicīniskā tehnoloģija

 1.  
  1. Medicīniskās tehnoloģijas teorētiskais pamatojums, atkarības slimības novērtējums, pielietoto metožu mērķi un sagaidāmie
 2. rezultāti ir tādi paši kā atkarības vielu intoksikāciju ārstēšanas medicīniskai tehnoloģijai.
 3. 1. Metodes apraksts

 4. 1.1. Ārsta-narkologa pirmreizēja slimnieka pieņemšana
  1. 1.1.1. Ārsta-narkologa pirmreizēja slimnieka pieņemšana un tās etapi nepārsniedz 60 minūtes.
   1. Tā sastāv no mērķtiecīgas sūdzību noskaidrošanas, dzīves anamnēzes noskaidrošana (iedzimtība, bērnība, pusaudža gadi, brieduma gadi), pārslimotās somatiskās slimības un to gaita, psihiskās slimības sākums un attīstība, ārstēšanās narkoloģiskos stacionāros, ārstēšanās metožu pielietošana un ārstēšanās rezultāti, objektīvā anamnēze (ziņas no piederīgajiem, darbabiedriem (raksturojums), ātrās medicīniskās palīdzības, policijas, alkohola un narkotisko vielu ekspertīzes), kā arī psihiskā stāvokļa izvērtēšanas:
    1. – apziņa;
    2. – kontakts;
    3. – uztvere;
    4. – uzmanība;
    5. – atmiņa;
    6. – domāšana;
    7. – intelekts;
    8. – tieksmes un dziņas;
    9. – emocionālā un gribas sfēra.
  2. 1.1.2. Ārsta-narkologa roku mazgāšana un apstrāde ar dezinficējošu šķīdumu un somatiskā stāvokļa izvērtēšana:
   1. – slimnieka ārējā izskata apraksts (apģērbs, ķermenis, poza, gaita, mīmika, runas veids, mati, zobi, u.c.);
   2. – ādas (krāsa, turgors, tūska, brūces un rētas) un gļotādu apskate;
   3. – vēnu un citu injekcijas vietu apskate;
   4. – pulsa novērtēšana un arteriālā asinsspiediena mērīšana;
   5. – sirds auskultācija;
   6. – elpošanas ritma novērtējums, plaušu perkusija un auskultācija;
   7. – vēdera palpācija un perkusija.
  3. 1.1.3. Neiroloģiskā stāvokļa izvērtēšana:
   1. – acu zīlīšu formas, lieluma, reakcijas uz gaismu, konverģences un akomodācijas traucējumu, nistagma konstatēšana;
   2. – līdzsvara, koordinācijas, gaitas novērtēšana;
   3. – roku un kāju muskulatūras tonusa pārbaude;
   4. – cīpslu, ādas, periostālo, kā arī patoloģisko refleksu pārbaude;
   5. – vietējā un refleksīvā dermogrāfiskā pārbaude.
  4. 1.1.4. Ārsta-narkologa roku mazgāšana un apstrāde ar dezinficējošu šķīdumu.
  5. 1.1.5. Pacienta psihiskā un somatoneiroloģiskā stāvokļa novērtēšana, iegūtās informācijas analīze un diagnozes uzstādīšana.
  6. 1.1.6. Pacienta veselības stāvokļa un diagnozes izskaidrošana viņam saprotamā veidā.
  7. 1.1.7. Terapijas plāna izveide un izskaidrošana pacientam:
   1. 1.1.7.1. medikamentu nozīmēšana:
    1. 1.1.7.1.1. prettieksmes un pret alkoholu sensibilizējoši preparāti (Disulfiram (Esperal), Metronidazolum) p/o;
    2. 1.1.7.1.2. vitamīni (B1, B6, B12, C, PP) p/o, i/v vai i/m;
    3. 1.1.7.1.3.nootropie medikamenti (Pyracetamum) CNS funkciju uzlabošanai i/v vai p/o;
    4. 1.1.7.1.4. kardiovaskulārās sistēmas efektīvākai darbībai paredzētie medikamenti;
    5. 1.1.7.1.5. hepatoprotektori (Essentiale, Hepatil) p/o vai i/v;
    6. 1.1.7.1.6. kālija, magnija un kalcija preparāti (Calcii chloridum, Magnesii sulfas, u.c.) p/o vai i/v;
    7. 1.1.7.1.7. tioksantēna grupas neiroleptiķi (Flupentixolum (Fluanxol), Melperonum (Buronil), Zuklopenthixolum (Cisordinol)) mērenai antipsihotiskai, sedatīvai un antidepresīvai darbībai p/o vai i/m;
    8. 1.1.7.1.8. antidepresanti (TCA, SSRI, SNRA, NASSA, u.c.) p/o;
   2. 1.1.7.2. psihologa konsultācijas nozīmēšana:
   3. 1.1.7.2.1. tūlītējas vai plānveida psihoterapijas (stacionāra vai/un ambulatora, grupu vai/un individuālā) nozīmēšana;
   4. 1.1.7.2.2. atbalsta grupu (AA,AN) apmeklēšanas nepieciešamības izskaidrošana;
    1. 1.1.7.2.3. darbs ar līdzatkarīgajiem (AL-ANON).
  8. 1.1.8. Darba gaitā ietilpst arī medicīniskās informācijas pieprasīšana no citām ārstniecības iestādēm, neatliekamās medicīniskās
   1. palīdzības sniegšana akūtu narkoloģisku vai/un paroksizmālu stāvokļu gadījumos, darba spēju novērtēšana un darba nespējas lapas izrakstīšana pārejošas darba nespējas gadījumā, nosūtīšana uz palīgkabinetiem vai uz konsultācijām pie citiem speciālistiem (pēc indikācijām), medicīniskās dokumentācijas nepārtraukta, regulāra un sistemātiska aizpildīšana, medicīnas māsas noslogošana atbilstoši likumā noteiktajā rīkojumā par narkoloģijā strādājošas medicīnas māsas uzdevumiem.
 5. 1.2. Ārsta-narkologa atkārtota slimnieka pieņemšana
  1. 1.2.1. Ārsta-narkologa atkārtota slimnieka pieņemšana un tās etapi nepārsniedz 40 minūtes:
   1. Tā sastāv no mērķtiecīgas sūdzību noskaidrošanas, psihiskā stāvokļa novērtēšanas:
    1. – apziņa;
    2. – kontakts;
    3. – uztvere;
    4. – uzmanība;
    5. – atmiņa;
    6. – domāšana;
    7. – intelekts;
    8. – tieksmes un dziņas;
    9. – emocionālā un gribas sfēra.
  2. 1.2.2. Ārsta-narkologa roku mazgāšana un apstrāde ar dezinficējošu šķīdumu un somatiskā stāvokļa izvērtēšana:
   1.  
    1. – slimnieka ārējā izskata apraksts (apģērbs, ķermenis, poza, gaita, mīmika, runas vaids, mati, zobi, u.c.);
    2. – ādas (krāsa, turgors, tūska, brūces un rētas) un gļotādas apskate;
    3. – vēnu un citu injekcijas vietu apskate;
    4. – pulsa novērtēšana un arteriālā asinsspiediena mērīšana.
  3. 1.2.3. Neiroloģiskā stāvokļa izvērtēšana:
   1.  
    1. – acu zīlīšu formas lieluma, reakcijas uz gaismu, konverģences un akomodācijas traucējumu, nistagma konstatēšana:
    2. – līdzsvara, koordinācijas, gaitas novērtēšana;
    3. – roku un kāju muskulatūras tonusa pārbaude;
    4. – cīpslu, ādas, periostālo, kā arī patoloģisko refleksu pārbaude.
  4. 1.2.4.Ārsta-narkologa roku mazgāšana un apstrāde ar dezinficējošu šķīdumu.
  5. 1.2.5. Pacienta psihiskā un somatoneiroloģiskā stāvokļa novērtēšana dinamikā, terapijas korekcija, medicīniskās
   1. informācijas pieprasīšana no citām ārstniecības iestādēm, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana akūtu narkoloģisku vai/un paroksizmālu stāvokļu gadījumos, darba spēju novērtēšana un darba nespējas lapas izrakstīšana pārejošas darba nespējas gadījumā, nosūtīšana uz palīgkabinetiem vai uz konsultācijām pie citiem speciālistiem (pēc indikācijām), medicīniskās dokumentācijas nepārtraukta, regulāra un sistemātiska aizpildīšana, medicīnas māsas noslogošana atbilstoši likumā noteiktajā rīkojumā par narkoloģijā strādājošas medicīnas māsas uzdevumiem.
 6. 2. Psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ radītie abstinences stāvokļi

 7. 2.1. Alkohola abstinences stāvoklis:
  1. 2.1.1. viegls alkohola abstinences stāvoklis:
   1. 2.1.1.1. simptomi – raksturīgi veģetatīvi astēniski traucējumi (svīšana, tahikardija, slāpes, sausums mutē, pazemināta
    1. apetīte, viegls roku tremors, mērena hipertenzija, injicētas sklēras, paplašinātas acu zīlītes, neliela astēnija);
   2. 2.1.1.2. izmeklējumi – pilna asins analīze, urīna analīze, bioķīmiskā asins izmeklēšana (glikoze, bilirubīns, aknu fermenti,
    1. kreatinīns, urīnskābe). Pārējie izmeklējumi atbilstoši klīniskajiem simptomiem;
   3. 2.1.1.3. terapija:
   4. 2.1.1.3.1. medikamentu kombinācijas un devas atkarīgas no esošajiem abstinences simptomiem;
   5. 2.1.1.3.2. detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas aizvietotājlīdzekļiem, glikozes šķīdumiem (5% vai 40%) i/v;
   6. 2.1.1.3.3. kālija, magnija un kalcija preparāti (Calcii chloridum, Magnesii sulfas, u.c.) p/o vai i/v;
   7. 2.1.1.3.4. vitamīni (B1, B6, B12, C, PP) p/o, i/v vai i/m;
   8. 2.1.1.3.5. trankvilizatori (Diazepamum, Nitrazepamum) anksiolītiskai, antifobiskai, sedatīvai un antikonvulsīvai terapijai i/v,
    1. i/m vai p/o;
   9. 2.1.1.3.6. barbiturskābes atvasinājumi (Phenobarbitalum) pretkrampju un sedatīvai terapijai p/o;
   10. 2.1.1.3.7. dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai, atbilstoši klīniskiem simptomiem
    1. (b-adrenoblokatori, a-adrenomimētiķi, spazmolītiķi, nitrātu grupas preparāti) p/o, i/m vai i/v;
   11. 2.1.1.3.8. nozīmētās terapijas efektivitātes izvērtējums un turpmākais rīcības plāns, atbilstoši pacienta veselības stāvoklim
    1. vai viņa paša gribai;
  2. 2.1.2. vidēji smags alkohola abstinences stāvoklis:
   1. 2.1.2.1. simptomi – raksturīgi somato–veģetatīvi un neiroloģiski traucējumi (sejas hiperēmija un pastozitāte, injicētas
    1. sklēras, tahikardija ar ekstrasistolēm, sāpes sirds un epigastrālajā rajonā, asinsspiediena svārstības, svīšana, drebuļi, galvassāpes, anoreksija, slikta dūša, caureja, roku pirkstu un mēles tremors, neprecīzas kustības un gaita, miega traucējumi, nespēks, vājums);
   2. 2.1.2.2. izmeklējumi – pilna asins analīze, urīna analīze, bioķīmiskā asins izmeklēšana (glikoze, olbaltumvielas, bilirubīns,
    1. aknu fermenti, kreatinīns, urīnskābe), EKG. Pārējie izmeklējumi atbilstoši klīniskajiem simptomiem. Internista, neirologa konsultācijas;
   3. 2.1.2.3. terapija:
   4. 2.1.2.3.1. medikamentu kombinācijas un devas atkarīgas no esošajiem abstinences simptomiem;
   5. 2.1.2.3.2. detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas aizvietotājlīdzekļiem, glikozes šķīdumiem (5% vai 40%) i/v;
   6. 2.1.2.3.3. kālija, magnija un kalcija preparāti (Calcii chloridum, Magnesii sulfas, u.c.) p/o vai i/v;
   7. 2.1.2.3.4. vitamīni (B1, B6, B12, C, PP) i/v vai i/m;
   8. 2.1.2.3.5. nootropie medikamenti (Pyracetamum) CNS funkciju uzlabošanai i/v vai p/o;
   9. 2.1.2.3.6. trankvilizatori (Diazepamum, Nitrazepamum) anksiolītiskai, antifobiskai, sedatīvai un antikonvulsīvai terapijai i/v,
    1. i/m vai p/o;
   10. 2.1.2.3.7. barbiturskābes atvasinājumi (Phenobarbitalum) pretkrampju un sedatīvai terapijai p/o;
   11. 2.1.2.3.8. neiroleptiskie medikamenti (butirofenona atvasinājumi – Haloperidolum, Clorprothixenum) nomierinošai un
    1. antipsihotiskai terapijai i/m vai p/o;
   12. 2.1.2.3.9. hepatoprotektori (Essentiale, Hepatil) p/o vai i/v ;
   13. 2.1.2.3.10. nozīmētās terapijas efektivitātes izvērtējums un turpmākais rīcības plāns, atbilstoši pacienta veselības
    1. stāvoklim vai viņa paša gribai;
  3. 2.1.3. smags alkohola abstinences stāvoklis (izvērsts abstinences stāvoklis, abstinences stāvoklis ar psihiskiem
   1. traucējumiem, abstinences stāvoklis ar krampjiem, atgriezeniski psihoorganisks sindroms):
   2. 2.1.3.1. simptomi – raksturojas gan ar veģetatīviem, gan somatiskiem, gan neiroloģiskiem (skat. iepriekš) un psihiskiem
    1. traucējumiem (trauksmaini-paranoīds noskaņojums, pazemināts garastāvoklis ar baiļu sajūtu un skumjām, trauksme, saspringums, pašpārmetumi, suicidālas domas, miega traucējumi, murgaini sapņi);
   3. 2.1.3.2. izmeklējumi – pilna asins analīze, urīna analīze, bioķīmiskā asins izmeklēšana (glikoze, olbaltumvielas, bilirubīns,
    1. aknu fermenti, sārmainā fosfatāze, lipīdi, kreatinīns, urīnskābe, elektrolīti), EKG, vēdera dobuma USI, plaušu Rtg. Pārējie izmeklējumi atbilstoši klīniskajiem simptomiem. Internista, neirologa, ķirurga konsultācijas;
   4. 2.1.3.3. terapija:
   5. 2.1.3.3.1. medikamentu kombinācijas un devas atkarīgas no esošajiem abstinences simptomiem;
   6. 2.1.3.3.2. detoksikācija ar vairākkārtīgu sāļu šķīdumu, plazmas aizvietotājlīdzekļu, glikozes šķīdumiem (5% vai 40%) i/v ievadīšanu;
   7. 2.1.3.3.3. diurēzes kontrole;
   8. 2.1.3.3.4. diurētiskie līdzekļi (Mannitolum, Furasemidum) galvas smadzeņu tūskas profilaksei i/v, p/o;
   9. 2.1.3.3.5. kālija, magnija un kalcija preparāti (Calcii chloridum, Magnesii sulfas, u.c.) p/o vai i/v;
   10. 2.1.3.3.6. vitamīni (B1, B6, B12, C, PP) i/v vai i/m;
   11. 2.1.3.3.7. nootropie medikamenti (Pyracetamum) CNS funkciju uzlabošanai i/v vai p/o;
   12. 2.1.3.3.8. trankvilizatori (Diazepamum, Nitrazepamum) anksiolītiskai, antifobiskai, sedatīvai un antikonvulsīvai terapijai i/v,
    1. i/m vai p/o;
   13. 2.1.3.3.9. barbiturskābes atvasinājumi (Phenobarbitalum) pretkrampju un sedatīvai terapijai p/o;
   14. 2.1.3.3.10. neiroleptiskie medikamenti (butirofenona atvasinājumi – Haloperidolum, Clorprothixenum) nomierinošai un
    1. antipsihotiskai terapijai i/m vai p/o, tomēr rūpīgi izvērtējot pacienta veselības stāvokli un klīniskos simptomus;
   15. 2.1.3.3.11. hepatoprotektori (Essentiale, Hepatil) p/o vai i/v ;
   16. 2.1.3.3.12. antihistamīna medikaments (Diphenhydramini hydrochloridum) kā pretiekaisuma, sedatīvs un neiroleptiķu
    1. darbības korektors i/m;
   17. 2.1.3.3.13. antidepresanti (THC, Tianeptinum, Citalopramum) p/o, i/v;
   18. 2.1.3.3.14. antikonvulsanti (Carbamazepinum, Acidum valproicum) krampju lēkmes profilaksei un afektīvo svārstību
    1. korekcijai p/o;
   19. 2.1.3.3.15. dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai, atbilstoši klīniskiem simptomiem
    1. (b-adrenoblokatori, a-adrenomimētiķi, spazmolītiķi, nitrātu grupas preparāti, u.c.) p/o, i/m vai i/v;
   20. 2.1.3.3.16. nozīmētās terapijas efektivitātes izvērtējums un turpmākais rīcības plāns, atbilstoši pacienta veselības
    1. stāvoklim vai viņa paša gribai;
   21. 2.1.3.3.17. ja pacienta veselības stāvoklis pasliktinās, padziļinoties intoksikācijas pakāpei, tad ir nepieciešami reanimācijas
    1. pasākumi (elpceļu atbrīvošana, intubācija, mākslīgā plaušu ventilācija, netiešā sirds masāža) un turpmākās neatliekamās terapijas izvēle.
 8. 2.2. Opioīdu (morfīns, magoņu salmi, heroīns, metadons, kodeīns, tramadols, fentanils) abstinences stāvoklis:
  1. 2.2.1. simptomi – izteikti veģetatīvās sistēmas darbības traucējumi (siekalošanās, asarošana, šķaudīšana, karstuma/aukstuma
   1. viļņi, paātrināta elpošana, "zosāda", paplašinātas acu zīlītes, slikta dūša, vemšana, caureja), arteriālā asinsspiediena un sirdsdarbības labilitāte, izteikts sāpju sindroms mugurā, muskuļos, locītavās, vēderā, tieksme pēc narkotikām, disforija, bezmiegs;
  2. 2.2.2. izmeklējumi – pilna asins aina, urīna analīze, bioķīmiskā asins izmeklēšana (bilirubīns, olbaltumvielas, aknu fermenti,
   1. urīnskābe, glikoze) HBV, HCV, HIV, SED, ķīmiski-toksikoloģiskā izmeklēšana, EKG, plaušu Rtg. Pārējie izmeklējumi atbilstoši klīniskajiem simptomiem. Internista, neirologa, ķirurga, infektologa, dermatovenerologa konsultācijas;
  3. 2.2.3. terapija:
   1. 2.2.3.1. medikamentu kombinācijas un devas atkarīgas no esošajiem abstinences simptomiem un to smaguma pakāpes;
   2. 2.2.3.2. opiātu receptoru agonisti vai daļēji agonisti (Sol.Buprenorphine hydrochloridum 0,3ml s/c, 2-8mg p/o
    1. Tramadolum) pretsāpju terapijai. Devas atkarīgas no simptomu smaguma;
   3. 2.2.3.3. nesteroīdais pretiekaisuma līdzeklis (Ketoprofenum) sāpju sindroma mazināšanai i/m;
   4. 2.2.3.4. centrālās darbības neirotropiskais hipotenzīvais līdzeklis, a2- adrenomimētiķis (Clonidine hydrochloride
    1. 0,45-0,9mg/dn), kas opiātu abstinences gadījumā samazina veģetatīvo simptomātiku p/o;
   5. 2.2.3.5. antikonvulsanti (Carbamazepinum, Acidum valproicum) kā afektīvo svārstību korektors p/o;
   6. 2.2.3.6. prettieksmes preparāti (Bromcriptinum) p/o;
   7. 2.2.3.7. smagākos gadījumos detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas aizvietotājlīdzekļiem, glikozes šķīdumiem (5% vai
    1. 40%) i/v;
   8. 2.2.3.8. vitamīni (B1, B6, B12, C, PP) p/o, i/v vai i/m;
   9. 2.2.3.9. nootropie medikamenti (Pyracetamum) CNS funkciju uzlabošanai i/v vai p/o;
   10. 2.2.3.10. trankvilizatori (Diazepamum, Nitrazepamum) anksiolītiskai, antifobiskai, sedatīvai un antikonvulsīvai terapijai i/v,
    1. i/m vai p/o;
   11. 2.2.3.11. barbiturskābes atvasinājumi (Phenobarbitalum) pretkrampju un sedatīvai terapijai p/o;
   12. 2.2.3.12. neiroleptiskie medikamenti (butirofenona atvasinājumi – Haloperidolum, Clorprothixenum, tioksantēna
    1. atvasinājumi – Fluanxolum) nomierinošai un antipsihotiskai terapijai i/m vai p/o;
   13. 2.2.3.13. antihistamīna medikaments (Diphenhydramini hydrochloridum) kā pretiekaisuma, sedatīvs un neiroleptiķu
    1. darbības korektors i/m;
   14. 2.2.3.14. antidepresanti (TCA, SSRI, SNRA, NASSA, u.c.) p/o
   15. 2.2.3.15. hepatoprotektori (Essentiale, Heptil) p/o vai i/v;
   16. 2.2.3.16. simptomātiskā terapija – antibiotiķi, kuņģa-zarnu trakta darbības regulatori;
   17. 2.2.3.17. dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai, atbilstoši klīniskiem simptomiem
    1. (b-adrenoblokatori, a-adrenomimētiķi, spazmolītiķi, nitrātu grupas preparāti, u.c.) p/o, i/m vai i/v;
   18. 2.2.3.18. nozīmētās terapijas efektivitātes izvērtējums un turpmākais rīcības plāns, atbilstoši pacienta veselības stāvoklim vai viņa paša gribai;
   19. 2.2.3.19. ja pacienta veselības stāvoklis pasliktinās, padziļinoties intoksikācijas pakāpei, tad ir nepieciešami reanimācijas
    1. pasākumi (elpceļu atbrīvošana, intubācija, mākslīgā plaušu ventilācija, netiešā sirds masāža) un turpmākās neatliekamās terapijas izvēle;
   20. 2.2.3.20. pēc galveno abstinences stāvokļa simptomu izzušanas (~ 5 dienā) var uzsākt opija receptoru antagonista
    1. (Naltrexonum) lietošanu.
 9. 2.3. Indijas kaņepju alkaloīda (hašišs, marihuāna) abstinences stāvoklis:
  1. 2.3.1. simptomi – trauksmainība, nepacietība, disforija, apetītes trūkums, miega traucējumi, "zosāda", tremors, platas acu
   1. zīlītes, nespēks, senestopātijas;
  2. 2.3.2. izmeklējumi – pilna asins aina, urīna analīze, bioķīmiskā asins izmeklēšana (aknu fermenti, urīnskābe, glikoze) HBV, HCV,
   1. HIV, SED, EKG, plaušu Rtg, ķīmiski-toksikoloģiskā izmeklēšana. Pārējie izmeklējumi atbilstoši klīniskajiem simptomiem. Internista, neirologa konsultācijas;
  3. 2.3.3. terapija:
   1. 2.3.3.1. medikamentu kombinācijas un devas atkarīgas no esošajiem abstinences simptomiem;
   2. 2.3.3.2. kālija, magnija un kalcija preparāti (Calcii chloridum, Magnesii sulfas, u.c.) p/o vai i/v;
   3. 2.3.3.3. vitamīni (B1, B6, B12, C, PP) p/o, i/v vai i/m;
   4. 2.3.3.4. trankvilizatori (Diazepamum, Nitrazepamum) anksiolītiskai, antifobiskai, sedatīvai un antikonvulsīvai terapijai i/v, i/m
    1. vai p/o;
   5. 2.3.3.5. antikonvulsanti (Carbamazepinum, Acidum valproicum) kā afektīvo svārstību korektors p/o;
   6. 2.3.3.6. neiroleptiskie medikamenti (butirofenona atvasinājumi – Haloperidolum, Clorprothixenum, tioksantēna
    1. atvasinājumi – Fluanxolum) nomierinošai un antipsihotiskai terapijai i/m vai p/o;
   7. 2.3.3.7. antihistamīna medikaments (Diphenhydramini hydrochloridum) kā pretiekaisuma, sedatīvs un neiroleptiķu
    1. darbības korektors i/m;
   8. 2.3.3.8. antidepresanti (TCA, SSRI, SNRA, NASSA, u.c.) p/o;
   9. 2.3.3.9. dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai, atbilstoši klīniskiem simptomiem
    1. (b-adrenoblokatori, a-adrenomimētiķi, spazmolītiķi, nitrātu grupas preparāti, u.c.) p/o, i/m vai i/v;
   10. 2.3.3.10. simptomātiskā terapija – antibiotiķi;
   11. 2.3.3.11. nozīmētās terapijas efektivitātes izvērtējums un turpmākais rīcības plāns, atbilstoši pacienta veselības stāvoklim
    1. vai viņa paša gribai;
   12. 2.3.3.12. ja pacienta veselības stāvoklis pasliktinās, padziļinoties intoksikācijas pakāpei, tad ir nepieciešami reanimācijas
    1. pasākumi (elpceļu atbrīvošana, intubācija, mākslīgā plaušu ventilācija, netiešā sirds masāža) un turpmākās neatliekamās terapijas izvēle.
 10. 2.4. Sedatīvo un miega līdzekļu (barbiturāti, benzodiazepīni) abstinences stāvoklis:
  1. 2.4.1. simptomi – trauksme, apātija, depresija ar suicidālām domām, platas acu zīlītes, nespēks, veģetatīvās reakcijas, toniski
   1. atsevišķu muskuļu grupu krampji, epilēkmes, roku, plakstiņu un mēles tremors, koordinācijas traucējumi, tahikardija, ritma traucējumi, hipotonija, slikta dūša, disforija, miega traucējumi, sāpes lielajās locītavās, akūta psihoze;
  2. 2.4.2. izmeklēšana – pilna asins aina, urīna analīze, bioķīmiskā asins izmeklēšana (bilirubīns, olbaltumvielas, aknu fermenti,
   1. urīnskābe, glikoze), ķīmiski-toksikoloģiskā izmeklēšana, EKG, EEG. Pārējie izmeklējumi atbilstoši klīniskajiem simptomiem. Internista, neirologa konsultācijas;
  3. 2.4.3. terapija:
   1. 2.4.3.1. terapijas medikamentu kombinācijas un devas atkarīgas no esošajiem abstinences simptomiem un no lietotās
    1. vielas devas;
   2. 2.4.3.2. trankvilizatori (Diazepamum, Nitrazepamum) aizvietojošai, anksiolītiskai, antifobiskai, sedatīvai un antikonvulsīvai
    1. terapijai i/v, i/m vai p/o. Terapijai tiek izmantots cits medikaments, nevis tas, kuru pacients lietojis. Devu samazina ik 2-3 dienās pa 10-20% no lietotās devas;
   3. 2.4.3.3. barbiturskābes atvasinājumi (Phenobarbitalum) aizvietojošā, pretkrampju un sedatīvai terapijai p/o. Terapeitiskā
    1. deva sastāda 1/3 daļu no lietotās;
   4. 2.4.3.4. diurēzes kontrole;
   5. 2.4.3.5. detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas aizvietotājlīdzekļiem, glikozes šķīdumiem (5% vai 40%) i/v;
   6. 2.4.3.6. diurētiskie līdzekļi (Mannitolum, Furasemidum) galvas smadzeņu tūskas profilaksei i/v, p/o;
   7. 2.4.3.7. kālija, magnija un kalcija preparāti (Calcii chloridum, Magnesii sulfas, u.c.) p/o vai i/v;
   8. 2.4.3.8. vitamīni (B1, B6, B12, C, PP) p/o, i/v vai i/m;
   9. 2.4.3.9. antikonvulsanti (Carbamazepinum, Acidum valproicum) kā afektīvo svārstību korektors p/o;
   10. 2.4.3.10. neiroleptiskie medikamenti (butirofenona atvasinājumi – Haloperidolum, Clorprothixenum) nomierinošai un
    1. antipsihotiskai terapijai i/m vai p/o;
   11. 2.4.3.11. dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai, atbilstoši klīniskiem simptomiem
    1. (b-adrenoblokatori, a-adrenomimētiķi, spazmolītiķi, nitrātu grupas preparāti, u.c.) p/o, i/m vai i/v;
   12. 2.4.3.12. nootropie medikamenti (Pyracetamum) CNS funkciju uzlabošanai i/v vai p/o;
   13. 2.4.3.13. antidepresanti (TCA, SSRI, SNRA, NASSA, u.c.) p/o;
   14. 2.4.3.14. hepatoprotektori (Essentiale, Heptil) p/o vai i/v;
   15. 2.4.3.15. dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai, atbilstoši klīniskiem simptomiem
    1. (Atenololi, Mildronatum, Nitroglycerinum, Papaverini hydrochloridum) p/o, i/m vai i/v;
   16. 2.4.3.16. antihistamīna medikaments (Diphenhydramini hydrochloridum) kā pretiekaisuma, sedatīvs un neiroleptiķu
    1. darbības korektors i/m;
   17. 2.4.3.17. nozīmētās terapijas efektivitātes izvērtējums un turpmākais rīcības plāns, atbilstoši pacienta veselības stāvoklim
    1. vai viņa paša gribai;
   18. 2.4.3.18. ja pacienta veselības stāvoklis pasliktinās, padziļinoties intoksikācijas pakāpei, tad ir nepieciešami reanimācijas
    1. pasākumi (elpceļu atbrīvošana, intubācija, mākslīgā plaušu ventilācija, netiešā sirds masāža) un turpmākās neatliekamās terapijas izvēle.
 11. 2.5. Kokaīna (kreks) abstinences stāvoklis:
  1. 2.5.1. simptomi – disforija, apātija, depresija, psihomotors kavējums, galvassāpes, sirdsklauves, sāpes sirds rajonā, elpas
   1. trūkums, tremors, palielināta apetīte, miega traucējumi, tieksme, psihoze;
  2. 2.5.2. izmeklējumi – pilna asins aina, urīna analīze, bioķīmiskā asins izmeklēšana (bilirubīns, aknu fermenti, holesterīns, glikoze)
   1. HBV, HCV, HIV, SED, ķīmiski-toksikoloģiskā izmeklēšana, EKG. Pārējie izmeklējumi atbilstoši klīniskajiem simptomiem. Internista, neirologa, infektologa, LOR konsultācijas;
  3. 2.5.3. terapija:
   1. 2.5.3.1. medikamentu kombinācijas un devas atkarīgas no esošajiem abstinences simptomiem;
   2. 2.5.3.2. detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas aizvietotājlīdzekļiem, glikozes šķīdumiem (5% vai 40%) i/v;
   3. 2.5.3.3. kālija, magnija un kalcija preparāti (Calcii chloridum, Magnesii sulfas, u.c.) p/o vai i/v;
   4. 2.5.3.4. vitamīni (B1, B6, B12, C, PP) p/o, i/v vai i/m;
   5. 2.5.3.5. nootropie medikamenti (Pyracetamum) CNS funkciju uzlabošanai i/v vai p/o;
   6. 2.5.3.6. trankvilizatori (Diazepamum, Nitrazepamum) anksiolītiskai, antifobiskai, sedatīvai un antikonvulsīvai terapijai i/v, i/m
    1. vai p/o;
   7. 2.5.3.7. barbiturskābes atvasinājumi (Phenobarbitalum) pretkrampju un sedatīvai terapijai p/o;
   8. 2.5.3.8. antikonvulsanti (Carbamazepinum, Acidum valproicum) kā afektīvo svārstību korektors p/o;
   9. 2.5.3.9. hepatoprotektori (Essentiale, Hepatil) p/o vai i/v ;
   10. 2.5.3.10. dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai, atbilstoši klīniskiem simptomiem
    1. (b-adrenoblokatori, a-adrenomimētiķi, spazmolītiķi, nitrātu grupas preparāti, u.c.) p/o, i/m vai i/v;
   11. 2.5.3.11. neiroleptiskie medikamenti (butirofenona atvasinājumi – Haloperidolum, Clorprothixenum, tioksantēna
    1. atvasinājumi – Fluanxolum) nomierinošai un antipsihotiskai terapijai i/m vai p/o;
   12. 2.5.3.12. antihistamīna medikaments (Diphenhydramini hydrochloridum) kā pretiekaisuma, sedatīvs un neiroleptiķu
    1. darbības korektors i/m;
   13. 2.5.3.13. antidepresanti (TCA, SSRI, SNRA, NASSA, u.c.) p/o;
   14. 2.5.3.14. prettieksmes preparāti (Bromcriptinum) p/o;
   15. 2.5.3.15. nozīmētās terapijas efektivitātes izvērtējums un turpmākais rīcības plāns, atbilstoši pacienta veselības stāvoklim
    1. vai viņa paša gribai;
   16. 2.5.3.16. ja pacienta veselības stāvoklis pasliktinās, padziļinoties intoksikācijas pakāpei, tad ir nepieciešami reanimācijas
    1. pasākumi (elpceļu atbrīvošana, intubācija, mākslīgā plaušu ventilācija, netiešā sirds masāža) un turpmākās neatliekamās terapijas izvēle.
 12. 2.6. Narkotisko un nenarkotisko stimulatoru (amfetamīns un tā atvasinājumi, efedrons, efedrīns, kofeīns) abstinences stāvoklis:
  1. 2.6.1. simptomi – disforija, apātija, psihomotors kavējums, galvassāpes, sirdsklauves, sāpes sirds rajonā, elpas trūkums,
   1. tremors, palielināta apetīte, miega traucējumi, tieksme, psihoze;
  2. 2.6.2. izmeklējumi – pilna asins aina, urīna analīze, bioķīmiskā asins izmeklēšana, HBV, HCV, HIV, SED, ķīmiski-toksikoloģiskā
   1. izmeklēšana, EKG. Pārējie izmeklējumi atbilstoši klīniskajiem simptomiem. Internista konsultācijas;
  3. 2.6.3. terapija:
   1. 2.6.3.1. medikamentu kombinācijas un devas atkarīgas no esošajiem abstinences simptomiem;
   2. 2.6.3.2. detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas aizvietotājlīdzekļiem, glikozes šķīdumiem (5% vai 40%) i/v;
   3. 2.6.3.3. kālija, magnija un kalcija preparāti (Calcii chloridum, Magnesii sulfas, u.c.) p/o vai i/v;
   4. 2.6.3.4. vitamīni (B1, B6, B12, C, PP) p/o, i/v vai i/m;
   5. 2.6.3.5. nootropie medikamenti (Pyracetamum) CNS funkciju uzlabošanai i/v vai p/o;
   6. 2.6.3.6. trankvilizatori (Diazepamum, Nitrazepamum) anksiolītiskai, antifobiskai, sedatīvai un antikonvulsīvai terapijai i/v, i/m
    1. vai p/o;
   7. 2.6.3.7. barbiturskābes atvasinājumi (Phenobarbitalum) pretkrampju un sedatīvai terapijai p/o;
   8. 2.6.3.8. antikonvulsanti (Carbamazepinum, Acidum valproicum) kā afektīvo svārstību korektors p/o;
   9. 2.6.3.9. hepatoprotektori (Essentiale, Hepatil) p/o vai i/v ;
   10. 2.6.3.10. dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai, atbilstoši klīniskiem simptomiem
    1. (b-adrenoblokatori, a-adrenomimētiķi, spazmolītiķi, nitrātu grupas preparāti, u.c.) p/o, i/m vai i/v;
   11. 2.6.3.11. neiroleptiskie medikamenti (butirofenona atvasinājumi – Haloperidolum, Clorprothixenum, tioksantēna
    1. atvasinājumi – Fluanxolum) nomierinošai un antipsihotiskai terapijai i/m vai p/o;
   12. 2.6.3.12. antihistamīna medikaments (Diphenhydramini hydrochloridum) kā pretiekaisuma, sedatīvs un neiroleptiķu
    1. darbības korektors i/m;
   13. 2.6.3.13. antidepresanti (TCA, SSRI, SNRA, NASSA, u.c.) p/o;
   14. 2.6.3.14. prettieksmes preparāti (Bromcriptinum) p/o;
   15. 2.6.3.15. nozīmētās terapijas efektivitātes izvērtējums un turpmākais rīcības plāns, atbilstoši pacienta veselības stāvoklim
    1. vai viņa paša gribai;
   16. 2.6.3.16. ja pacienta veselības stāvoklis pasliktinās, padziļinoties intoksikācijas pakāpei, tad ir nepieciešami reanimācijas
    1. pasākumi (elpceļu atbrīvošana, intubācija, mākslīgā plaušu ventilācija, netiešā sirds masāža) un turpmākās neatliekamās terapijas izvēle.
 13. 2.7. Halucinogēnu (LSD, meskalīns, psilocibīns, dimedrols, ciklodols, anti-FOV) abstinences stāvoklis:
  1. 2.7.1. simptomi – trauksmainība, nemiers, psihomotors uzbudinājums, nespēks, sākumā roku, tad arī ģeneralizēts tremors,
   1. toniski atsevišķu muskuļu grupu krampji, muskuļu tonusa paaugstinājums, slikta dūša, vemšana, svīšana, sāpes muskuļos un locītavās;
  2. 2.7.2. izmeklēšana – pilna asins aina, urīna analīze, bioķīmiskā asins izmeklēšana (bilirubīns, olbaltumvielas, aknu fermenti,
   1. urīnskābe, glikoze) HBV, HCV, HIV, SED, ķīmiski-toksikoloģiskā izmeklēšana, EKG. Pārējie izmeklējumi atbilstoši klīniskajiem simptomiem. Internista, neirologa, psihiatra, infektologa konsultācijas;
  3. 2.7.3. terapija:
   1. 2.7.3.1. medikamentu kombinācijas un devas atkarīgas no esošajiem abstinences simptomiem;
   2. 2.7.3.2. detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas aizvietotājlīdzekļiem, glikozes šķīdumiem (5% vai 40%) i/v;
   3. 2.7.3.3. kālija, magnija un kalcija preparāti (Calcii chloridum, Magnesii sulfas, u.c.) p/o vai i/v;
   4. 2.7.3.4. vitamīni (B1, B6, B12, C, PP) p/o, i/v vai i/m;
   5. 2.7.3.5. trankvilizatori (Diazepamum, Nitrazepamum) anksiolītiskai, antifobiskai, sedatīvai un antikonvulsīvai terapijai i/v, i/m
    1. vai p/o;
   6. 2.7.3.6. barbiturskābes atvasinājumi (Phenobarbitalum) pretkrampju un sedatīvai terapijai p/o;
   7. 2.7.3.7. antikonvulsanti (Carbamazepinum, Acidum valproicum) kā afektīvo svārstību korektors p/o;
   8. 2.7.3.8. nootropie medikamenti (Pyracetamum) CNS funkciju uzlabošanai i/v vai p/o;
   9. 2.7.3.9. hepatoprotektori (Essentiale, Hepatil) p/o vai i/v ;
   10. 2.7.3.10. neiroleptiskie medikamenti (butirofenona atvasinājumi – Haloperidolum, Clorprothixenum, tioksantēna
    1. atvasinājumi – Fluanxolum) nomierinošai un antipsihotiskai terapijai i/m vai p/o;
   11. 2.7.3.11. antihistamīna medikaments (Diphenhydramini hydrochloridum) kā pretiekaisuma, sedatīvs un neiroleptiķu
    1. darbības korektors i/m;
   12. 2.7.3.12. antidepresanti (TCA, SSRI, SNRA, NASSA, u.c.) p/o;
   13. 2.7.3.13. nozīmētās terapijas efektivitātes izvērtējums un turpmākais rīcības plāns, atbilstoši pacienta veselības stāvoklim
    1. vai viņa paša gribai;
   14. 2.7.3.14. ja pacienta veselības stāvoklis pasliktinās, padziļinoties intoksikācijas pakāpei, tad ir nepieciešami reanimācijas
    1. pasākumi (elpceļu atbrīvošana, intubācija, mākslīgā plaušu ventilācija, netiešā sirds masāža) un turpmākās neatliekamās terapijas izvēle.
 14. 2.8. Tabakas abstinences stāvoklis:
  1. 2.8.1. simptomi – klepus, diskomforts, disforija, izteikta tieksme smēķēt, nepatīkamas sajūtas sirds rajonā, pulsa frekvences
   1. un AT svārstības, galvassāpes, miegainība, trauksmainība, darbaspēju pazemināšanās, ēstgribas pieaugums;
  2. 2.8.2. izmeklēšana – pilna asins aina, urīna analīze, bioķīmiskā asins izmeklēšana, ķīmiski-toksikoloģiskā izmeklēšana, EKG,
   1. plaušu Rtg. Pārējie izmeklējumi atbilstoši klīniskajiem simptomiem. Internista konsultācijas;
  3. 2.8.3. terapija:
   1. 2.8.3.1. medikamentu kombinācijas un devas atkarīgas no esošajiem abstinences simptomiem;
   2. 2.8.3.2. nikotīna aizvietojošā terapija (Nikorette, Nikotinel) košļājamās gumijas vai plākstera veidā;
   3. 2.8.3.3. elpošanas un vazomotoro centru stimulatori, N holinomimētiķi (Lobelini hydrochloridum) i/v;
   4. 2.8.3.4. centrālās darbības neirotropiskais hipotenzīvais līdzeklis, a2- adrenomimētiķis (Clonidine hydrochloride
    1. 0,45-0,9mg/dn), kas abstinences gadījumā samazina veģetatīvo simptomātiku p/o;
   5. 2.8.3.5. antikonvulsanti (Carbamazepinum, Acidum valproicum) kā afektīvo svārstību korektors p/o;
   6. 2.8.3.6. vitamīni (B1, B6, B12, C, PP) p/o, i/v vai i/m;
   7. 2.8.3.7. kālija, magnija un kalcija preparāti (Calcii chloridum, Magnesii sulfas, u.c.) p/o vai i/v;
   8. 2.8.3.8. nootropie medikamenti (Pyracetamum) CNS funkciju uzlabošanai i/v vai p/o;
   9. 2.8.3.9. trankvilizatori (Diazepamum, Nitrazepamum) anksiolītiskai, antifobiskai, sedatīvai un antikonvulsīvai terapijai i/v, i/m vai p/o;
   10. 2.8.3.10. analeptiskie medikamenti (Coffeinum, Nicethamidum) CNS stimulācijai i/v, i/m, s/c vai p/o;
   11. 2.8.3.11. antidepresanti (Bupropionum vai citu grupu antidepresanti – TCA, SSRI, SNRA, NASSA, u.c.) p/o;
   12. 2.8.3.12. nozīmētās terapijas efektivitātes izvērtējums un turpmākais rīcības plāns, atbilstoši pacienta veselības stāvoklim
    1. vai viņa paša gribai;
   13. 2.8.3.13. ja pacienta veselības stāvoklis pasliktinās, padziļinoties intoksikācijas pakāpei, tad ir nepieciešami reanimācijas
    1. pasākumi (elpceļu atbrīvošana, intubācija, mākslīgā plaušu ventilācija, netiešā sirds masāža) un turpmākās neatliekamās terapijas izvēle.
 15. 2.9. Gaistošo organisko šķīdinātāju (inhalantu) abstinence:
  1. 2.9.1. simptomi – disforija, trauksmainība, pazemināts garastāvoklis, noslēgtība, bailīgums, galvassāpes, paplašinātas acu
   1. zīlītes, nistagms, svīšana, pirkstu tremors, atsevišķu muskuļu grupu toniska saraušanās, psihomotors uzbudinājums, tahikardija, hipertenzija, sāpes muskuļos un epigastrālajā rajonā, parestēzijas;
  2. 2.9.2. izmeklējumi – pilna asins aina, urīna analīze, bioķīmiskā asins izmeklēšana (bilirubīns, olbaltumvielas, aknu fermenti,
   1. urīnskābe, glikoze), ķīmiski-toksikoloģiskā izmeklēšana, EKG, plaušu Rtg. Pārējie izmeklējumi atbilstoši klīniskajiem simptomiem. Internista, neirologa, LOR konsultācijas;
  3. 2.9.3. terapija:
   1. 2.9.3.1. medikamentu kombinācijas un devas atkarīgas no esošajiem abstinences simptomiem;
   2. 2.9.3.2. detoksikācija ar sāļu šķīdumiem, plazmas aizvietotājlīdzekļiem, glikozes šķīdumiem (5% vai 40%) i/v;
   3. 2.9.3.3. kālija, magnija un kalcija preparāti (Calcii chloridum, Magnesii sulfas, u.c.) p/o vai i/v;
   4. 2.9.3.4. vitamīni (B1, B6, B12, C, PP) p/o, i/v vai i/m;
   5. 2.9.3.5. nootropie medikamenti (Pyracetamum) CNS funkciju uzlabošanai i/v vai p/o;
   6. 2.9.3.6. trankvilizatori (Diazepamum, Nitrazepamum) anksiolītiskai, antifobiskai, sedatīvai un antikonvulsīvai terapijai i/v, i/m
    1. vai p/o;
   7. 2.9.3.7. barbiturskābes atvasinājumi (Phenobarbitalum) pretkrampju un sedatīvai terapijai p/o;
   8. 2.9.3.8. neiroleptiskie medikamenti (butirofenona atvasinājumi – Haloperidolum, Clorprothixenum, tioksantēna
    1. atvasinājumi – Fluanxolum) nomierinošai un antipsihotiskai terapijai i/m vai p/o;
   9. 2.9.3.9. hepatoprotektori (Essentiale, Hepatil) p/o vai i/v ;
   10. 2.9.3.10. barbiturskābes atvasinājumi (Phenobarbitalum) pretkrampju un sedatīvai terapijai p/o;
   11. 2.9.3.11. antikonvulsanti (Carbamazepinum, Acidum valproicum) kā afektīvo svārstību korektors p/o;
   12. 2.9.3.12. antihistamīna medikaments (Diphenhydramini hydrochloridum) kā pretiekaisuma, sedatīvs un neiroleptiķu
    1. darbības korektors i/m;
   13. 2.9.3.13. dažādu grupu medikamenti kardiovaskulārās sistēmas efektīvai darbībai, atbilstoši klīniskiem simptomiem
    1. (b-adrenoblokatori, a-adrenomimētiķi, spazmolītiķi, nitrātu grupas preparāti, u.c.) p/o, i/m vai i/v;
   14. 2.9.3.14. nozīmētās terapijas efektivitātes izvērtējums un turpmākais rīcības plāns, atbilstoši pacienta veselības stāvoklim
    1. vai viņa paša gribai;
   15. 2.9.3.15. ja pacienta veselības stāvoklis pasliktinās, padziļinoties intoksikācijas pakāpei, tad ir nepieciešami reanimācijas
    1. pasākumi (elpceļu atbrīvošana, intubācija, mākslīgā plaušu ventilācija, netiešā sirds masāža) un turpmākās neatliekamās terapijas izvēle.
 16. 3. Atkarības vielu abstinences ārstēšanai nepieciešamie resursi

 17. 3.1. Narkoloģiskā dienesta ārsta-narkologa pirmreizējai un atkārtotai konsultācijai nepieciešamie resursi:
  1. 3.1.1. Ārsts-narkologs (ārsts-psihiatrs-narkologs), kuram ir augstākā medicīniskā izglītība, narkologa (psihiatra - narkologa)
   1. sertifikāts, valsts valodas zināšanas saskaņā ar valodas likumu un nepārtraukta savas kvalifikācijas paaugstināšana specialitātē.
  2. 3.1.2. Medicīnas māsa, kurai ir medicīnas māsas diploms, kas apliecina iegūtās zināšanas atbilstoši specialitātei (narkoloģiskā
   1. medicīnas māsa), valsts valodas zināšanas atbilstoši valodas likumam un nepārtraukta savas kvalifikācijas paaugstināšana specialitātē.
  3. 3.1.3. Speciāli aprīkots ārsta-narkologa kabinets ar labi nodrošinātu gaisa ventilāciju, apgaismojumu un nepieciešamie
   1. materiāli:
    1. – ziepes, dvielis un dezinficējošs šķīdums;
    2. – špātele;
    3. – fonendoskops;
    4. – tonometrs;
    5. – neiroloģiskais āmurītis;
    6. – lukturītis (acu zīlīšu pārbaudei);
    7. – ambulatorais slimnieku reģistrācijas žurnāls;
    8. – ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes, veidlapas, analīžu nosūtījuma veidlapas un cita medicīniskā dokumentācija.
 18. 3.2. Narkoloģiskā dienesta ambulatorās darbības nodrošināšanai nepieciešamie resursi:
  1. 3.2.1. Nodaļas vadītājs – augstākā medicīniskā izglītība. Narkologa sertifikāts. Valsts valodas zināšanas saskaņā ar valodas
   1. likumu. Darba pieredze narkoloģijā, vēlams arī psihiatrijā. Ne mazāk kā 10 gadus ilga pieredze narkoloģijā. Regulāra savas kvalifikācijas paaugstināšana specialitātē.
  2. 3.2.2. Ārsts narkologs (ārsts psihiatrs-narkologs) – augstākā medicīniskā izglītība. Narkologa un psihiatra vai narkologa
   1. sertifikāts. Valsts valodas zināšanas saskaņā ar valodas likumu. Regulāra savas kvalifikācijas paaugstināšana specialitātē.
  3. 3.2.3. Medicīnas māsa – medicīnas māsas diploms, narkoloģijas medicīnas māsas sertifikāts un atbilstoši specialitātei apgūta
   1. programma narkoloģiskās māsas specialitātē. Valsts valodas zināšanas saskaņā ar valodas likumu. Regulāra savas kvalifikācijas paaugstināšana specialitātē.
  4. 3.2.4. Medicīnas māsas palīgs – apgūta programma narkoloģijas medicīnas māsas palīga specialitātē.
  5. 3.2.5. Psihologs – atbilstoši psihologa specialitātei apgūta augstākā izglītība. Valsts valodas zināšanas saskaņā ar valodas
   1. likumu. Regulāra savas kvalifikācijas paaugstināšana specialitātē.
  6. 3.2.6. Sociālais darbinieks – ar sociālā darbinieka vidējās vai augstākās izglītības apstiprinošu dokumentu. Valsts valodas
   1. zināšanas saskaņā ar valodas likumu. Ar zināšanām narkoloģijā (lekcijas, kursi, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni). Regulāra savas kvalifikācijas paaugstināšana savā pamatspecialitātē un specializācijā.
  7. 3.2.7. Darba organizācija notiek saskaņā ar katra darbinieka un speciālista amata aprakstu.
  8. 3.2.8. Medicīniskā dokumentācija.
  9. 3.2.9. Narkoloģiskā dienesta realizēšanai nepieciešamās telpas:
   1. 3.2.9.1. ārsta-narkologa darba kabinets – pacientu pieņemšanas telpa (aprīkota atbilstoši prasībām);
   2. 3.2.9.2. nodaļas vadītāja kabinets;
   3. 3.2.9.3. personāla istaba – galdi, iespēju robežās datori, kopējamā aparatūra, medicīniskā dokumentācija;
   4. 3.2.9.4. psihologa darba kabinets;
   5. 3.2.9.5. sociālā darbinieka darba kabinets;
   6. 3.2.9.6. sanitārā telpa analīžu nodošanai.
 19. 3.3. Narkoloģiskā dienesta stacionārās darbības nodrošināšanai nepieciešamie resursi
  1. 3.3.1. Nodaļas vadītājs – augstākā medicīniskā izglītība. Narkologa sertifikāts. Valsts valodas zināšanas saskaņā ar valodas
   1. likumu. Darba pieredze narkoloģijā, vēlams arī psihiatrijā. Ne mazāk kā 10 gadus ilga pieredze narkoloģijā. Regulāra savas kvalifikācijas paaugstināšana specialitātē.
  2. 3.3.2. Ārsts narkologs (ārsts psihiatrs-narkologs) – augstākā medicīniskā izglītība. Narkologa un psihiatra vai narkologa
   1. sertifikāts. Valsts valodas zināšanas saskaņā ar valodas likumu. Regulāra savas kvalifikācijas paaugstināšana specialitātē.
  3. 3.3.3. Medicīnas māsa – medicīnas māsas diploms, narkoloģijas medicīnas māsas sertifikāts un atbilstoši specialitātei apgūta
   1. programma narkoloģiskās māsas specialitātē. Valsts valodas zināšanas saskaņā ar valodas likumu. Regulāra savas kvalifikācijas paaugstināšana specialitātē.
  4. 3.3.4. Medicīnas māsas palīgs – apgūta programma narkoloģijas medicīnas māsas palīga specialitātē.
  5. 3.3.5. Psihologs – atbilstoši psihologa specialitātei apgūta augstākā izglītība. Valsts valodas zināšanas saskaņā ar valodas
   1. likumu. Regulāra savas kvalifikācijas paaugstināšana specialitātē.
  6. 3.3.6. Sociālais darbinieks – ar sociālā darbinieka vidējās vai augstākās izglītības apstiprinošu dokumentu. Valsts valodas
   1. zināšanas saskaņā ar valodas likumu. Ar zināšanām narkoloģijā (lekcijas, kursi, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni). Regulāra savas kvalifikācijas paaugstināšana savā pamatspecialitātē un specializācijā.
  7. 3.3.7. Darba organizācija notiek saskaņā ar katra darbinieka un speciālista amata aprakstu.
  8. 3.3.8. Medicīniskā dokumentācija.
  9. 3.3.9. Narkoloģiskā dienesta realizēšanai nepieciešamās telpas:
   1. 3.3.9.1. pacientu pieņemšanas telpa un ārsta-narkologa konsultāciju kabinets (aprīkots atbilstoši prasībām);
   2. 3.3.9.2. nodaļas vadītāja kabinets;
   3. 3.3.9.3. personāla istaba – galdi, iespēju robežās datori, kopējamā aparatūra, medicīniskā dokumentācija;
   4. 3.3.9.4. psihologa darba kabinets;
   5. 3.3.9.5. sociālā darbinieka darba kabinets;
   6. 3.3.9.6. pacientu atpūtas telpa – televizors, radio, tāfele, programmas izglītojošā literatūra;
   7. 3.3.9.7. intensīvā palāta – transformējamas un mobilas gultas, skābekļa padeves sistēma, monitors ķermeņa vitālo
    1. funkciju novērtēšanai, EKG, perfuzors;
   8. 3.3.9.8. palātas pacientu izmitināšanai -iespējami varianti: četrvietīgas, trīsvietīgas, divvietīgas palātas, sadalītas pēc
    1. dzimuma;
   9. 3.3.9.9. katram pacientam gulta, naktsskapītis, viens kopējs skapis, katram pacientam naktslampa, katrā istabā izlietne un
    1. skapītis higiēnas priekšmetiem;
   10. 3.3.9.10. procedūru kabinets – aprīkots atbilstoši prasībām;
   11. 3.3.9.11. ēdamtelpa (galdi pacientu ēdināšanai, ledusskapis, elektriskā tējkanna, nepieciešamais inventārs ēdienu sadalei,
    1. trauku mazgāšanai un uzglabāšanai);
   12. 3.3.9.12. noliktava;
   13. 3.3.9.13. ne mazāk kā divi sanitārie mezgli;
   14. 3.3.9.14. ne mazāk kā divas dušas telpas;
   15. 3.3.9.15. sanitārā telpa analīžu nodošanai.