Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

15. Uroloģijas medicīniskie pakalpojumi.