Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Cilvēka spermas uzglabāšana

 1. Latvijā apstiprinātā cilvēka spermas uzglabāšanas tehnoloģija un prasības tehniskajam aprīkojumam

 2. I. Spermas sagatavošana sasaldēšanai un sasaldēšana

 3. 1. Spermas sagatavošana sasaldēšanai un sasaldēšana tiek veikta aseptiskos apstākļos.
 4. 2. Spermas sagatavošanai sasaldēšanai un sasaldēšanai izmanto tikai sterilus traukus un materiālus.
 5. 3. Spermas sagatavošanai sasaldēšanai un sasaldēšanai izmanto tikai netoksiskus traukus un materiālus, ko apliecina to ražotāju
  1. izsniegti sertifikāti.
 6. II. Spermas uzglabāšana

 7. 1. Kriokapilāru uzglabāšanas vietas reģistrācija, žurnālā reģistrējot šādus datus:
  1. 1.1. Djuāra kannas Nr.;
  2. 1.2. glāzes Nr.;
  3. 1.3. turētāja Nr.;
  4. 1.4. kapilāru (ampulu) skaits;
  5. 1.5. donora Nr.
 8. 2. Spermas pastāvīga uzglabāšana šķidrā slāpeklī pie temperatūras -1960C.
 9. 3. Spermas kvalitātes kontrole vienu reizi pēc sasaldēšanas:
  1. 3.1. viena kapilāra vai ampulas (pēc nejaušas izvēles) atsaldēšana;
  2. 3.2. spermas kvalitātes kontrole, izvērtējot:
   1. 3.2.1. spermatozoīdu koncentrāciju, kura nedrīkst būt mazāka kā 50% no koncentrācijas pirms sasaldēšanas;
   2. 3.2.2. spermatozoīdu kustīgumu, kurš nedrīkst būt mazāks kā 50% no kustīguma pirms sasaldēšanas.
 10. III. Spermas atsaldēšana

 11. 1. Spermas atsaldēšana tiek veikta aseptiskos apstākļos.
 12. 2. Spermas atsaldēšanai izmanto tikai sterilus traukus un materiālus.
 13. 3. Spermas atsaldēšanai izmanto tikai netoksiskus traukus un materiālus, ko apliecina to ražotāju izsniegti sertifikāti.
 14. IV. Tehnisko prasību minimums spermas sasaldēšanai un uzglabāšanai

 15. 1. Saldēšanas iekārta, kurā ir:
  1. 1.1. temperatūras kontrolieris;
  2. 1.2. kriokamera;
  3. 1.3. kriovanna.
 16. 2. Kapilāri un/vai ampulas, atbilstoši spermas uzglabāšanai -1960C temperatūrā.
 17. 3. Kapilāru uzpildīšanas iekārta.
 18. 4. Kapilāru aizvēršanas iekārta.
 19. 5. Komerciāli sterili šķīdumi vai ar γ stariem sterilizēti filtri šķīdumu sterilizācijai.
 20. 6. Ar γ stariem sterilizētas seroloģiskās pipetes ar pipetoru.
 21. 7. Krioprotektora koncentrāts vai krioprotektora šķīdums.
 22. 8. Spermas atmazgāšanas šķīdums.
 23. 9. Baloni šķidrā slāpekļa uzglabāšanai un transportēšanai.