Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Nierakmeņu analīze izmantojot Furjē transformācijas infrasarkanā starojuma (FTIR) spektrometru

Apstiprināts
Zāļu valsts aģentūrā
2021. gada 4. novembrī ar lēmumu nr.1-50/401

Nierakmeņu analīze izmantojot Furjē transformācijas infrasarkanā starojuma (FTIR) spektrometru

Izvērsts medicīniskās tehnoloģijas (MT) metodes apraksts

1. Ievads

1.1. Vispārēja informācija

Furjē transformācijas infrasarkanā starojuma (FTIR) spektrometrija ir attīstījusies par populāru un uzticamu metodi kvantitatīvai akmens analīzei in vitro. Infrasarkanajā spektroskopijā (IS) paraugu apstaro ar infrasarkano lāzeru impulsiem, lai izraisītu atomu vibrācijas, pēc tam tiek reģistrēti un analizēti akmens paraugu absorbcijas spektri, lai noteiktu akmens elementu sastāvu. Galvenās FTIR priekšrocības, salīdzinot ar dispersijas tipa IS spektrometriem, ir ievērojami īsāks mērījuma uzņemšanas laiks, labāka signāla pret trokšņu attiecība un augstāka spektru izšķirtspēja.

Nierakmeņu sastopamība ir atkarīga no ģeogrāfiskajiem, klimatiskajiem, etniskajiem, uztura un ģenētiskajiem faktoriem. Atkārtošanās risku galvenokārt nosaka slimība vai traucējumi, kas izraisa akmeņu veidošanos. Attiecīgi urīna akmeņu izplatības rādītāji populācijā svārstās no 1–20%.

FTIR nierakmeņu spektrometriskā analīze ir plaši pazīstama un pielietota visā pasaulē, kā arī Eiropas Savienībā ar atzītu un klīniskajos pētījumos pierādītu efektivitāti.

1.2. Pamatojums

Šobrīd pacientiem ir pieejama tikai urīna analīze un 24 stundu urīna analīze, kas ir nepietiekami, un šīs metodes sevi nav pierādījušas kā precīzas un uzticamas, pretstatā FTIR nierakmeņu spektrometriskajai analīzei.

1.3. Mērķis

Veikt nierakmeņu spektrometrisko analīzi, izmantojot FTIR spektroskopu.

1.4. Paredzamie rezultāti

Iegūt uzticamus datus par nierakmeņu sastāvu, kas ļautu attiecīgi veikt profilakses pasākumus, lai mazinātu atkārtošanās risku.

2. Realizācija un nosacījumi

2.1. Indikācijas, ietverot pacientu grupu

Nierakmeņu analīze tiek pielietota pacientiem ar pirmreizēji diagnosticētu nierakmeņu slimību. Atkārtota nierakmeņu analīze nepieciešama:

  • ja ir konstatēta atkārtošanās farmakoloģiskās profilakses laikā;
  • agrīna atkārtošanās pēc intervences terapijas ar pilnīgu atbrīvošanu no akmeņiem;
  • vēlīna akmeņu atkārtošanās pēc ilgstoša bezakmeņu perioda.

2.2. Kontrindikācijas

Nav absolūtu kontrindikāciju.

2.3. Brīdinājumi

Svarīga pareiza materiāla savākšana un transportēšana.

2.4. Iespējamās komplikācijas

Metode tiek veikta in vitro, līdz ar to pacientam nav paredzamas nekādas komplikācijas.

2.5. Lietošana īpašām pacientu grupām

Metode var tikt pielietota visiem pacientiem ar nierakmeņu slimību (skat. 2.1.punktu).

3. Metodes norises apraksts

3.1. Pacienta informēšana pirms procedūras

Ja pacients atbilst indikācijām nierakmeņu analīzes veikšanai, tad par to viņš tiek mutiski informēts, ka šāda izmeklēšanas metode ir pieejama.

3.2. Sagatavošanās periods pirms procedūras

Iegūtais nierakmenis (spontāna liturēze vai kāda no operatīvām metodēm) tiek ievietots konteinerā un nosūtīts uz iestādi, kurā veic nierakmeņu analīzi.

3.3. Procedūras apraksts

Saņemot nierakmeni, tas tiek notīrīts, žāvēts un līdz analīzei uzglabāts kondicionētā gaisa vidē (200-220C). Lielie akmeņi (>12mm) ar asu adatu tiek saplēsti, lai nokļūtu līdz kodolam, tad paņem kodola un virsmas paraugus, kas tiek saberzti un atsevišķi sajaukti kopā ar inertu pulverveida vielu (kālija bromīdu) proporcijā 0,5 – 2% ahāta piestā. Šis maisījums tiek pārnests uz atbilstošu matricu un saspiests pie 10t/cm 2, lai izveidotu caurspīdīgu granulu 13mm diametrā. Pirms katras parauga analīzes tiek savākts fona spektrs bez testējamā materiāla.

3.4. Pēcprocedūras perioda apraksts

Iegūtie FTIR spektrometriskās nierakmeņu analīzes dati tiek nosūtīti pacientam. Ar iegūtajiem rezultātiem pacients griežas pie urologa, kurš veica FTIR spektrometrisko nierakmeņu analīzi. Urologs tos interpretē un sniedz rekomendācijas par tālāko ārstēšanas un/vai profilakses taktiku.

4. Ārstniecības personas

Nierakmeņu sagatavošanu izmeklējumam un spektrometrisko analīzi var veikt laboratorijas speciālists (n108) vai sertificēts urologs (P08), kurš ir apmācīts FTIR nierakmeņu spektrometriskās analīzes veikšanai un strādāšanai ar attiecīgo lietotājprogrammu. Iegūto rezultātu interpretāciju, ārstēšanas taktikas izvēli un profilaksi veic sertificēts urologs (P08).

5. Tehnoloģiskais nodrošinājums

5.1. Ārstniecības līdzekļi un izmantojamie materiāli

Vienreizējie gumijas cimdi, aizsargbrilles.

5.2. Specifiskās ierīces

  • FTIR spektrometrs;
  • iD1 caurejošās gaismas piederums (nodrošina analīzes caurejošā gaismā ar atbilstošu paraugu turētāju – universālais 13mm kālija bromīda (KBr) granulu turētājs);
  • atbilstoša programmatūra, kas nodrošina pilnvērtīgu spektra apstrādi un analīzi, piem., OMNIC 9, kopā ar nierakmeņu sastāva bibliotēku;
  • standarta transmisijas analīžu paraugu sagatavošanas komplekts;
  • spektrometra izpūšanas komplekts;
  • darba stacija (PC, monitors, klaviatūra, pele, atbilstoša operētājsistēma) atbilstoši ražotāja prasībām.

5.3. Telpas un to aprīkojums

Nierakmeņu analīze ar FTIR spektrometru var veikt ārstniecības iestādes telpā, kur atrodas metodes veikšanai nepieciešamais tehniskais aprīkojums (specifiskās iekārtas) un kas atbilst normatīvo aktu prasībām.

Telpa, kurā ir iespējams nodrošināt kondicionētu vidi 200–22 0C temperatūras robežās.

 

Latvijas Urologu asociācija

2021. gada 23. augustā