Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

16. Nieru aizstājējterapijas medicīniskie pakalpojumi.

Nieru aizstājterapijas (NAT) medicīniskās tehnoloģijas un to lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums

 1. Hemodialīze ir endogēno vielmaiņas produktu un eksogēno toksisko vielu izvadīšana no asinīm ar ekstrakorporālās sistēmas palīdzību, izmantojot puscaurlaidīgas membrānas ar dializējošo šķīdumu vai ultrafiltrāciju.
 2. 1. Intermitējošās metodes

 3. 1. Hroniska intermitējoša hemodialīze (HD) un tās lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
  1. 1.1. hemodialīzes aparāts;
   1.2. dializators - dažādas plūsmas un caurlaidības sintētiska membrāna;
   1.3. maģistrāļu sistēma – arteriālā un venozā maģistrāle;
   1.4. arteriovenozās fistulas punkcijas adatas dažāda diametra, veida un garuma;
   1.5. maģistrālo asinsvadu dubultkatetrs;
   1.6. ūdens attīrīšanas iekārta;
   1.7. dialīzes šķīdumi - skābā daļa un bikarbonāta šķīdums vai kapsulas;
   1.8. APTL, vai ACT monitorēšana.
 4. 2. Intermitējoša hemofiltrācija (HF) un tās lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
  1. 2.1. nepārtrauktas nieru aizstājterapijas aparāts vai hemodialīzes aparāts;
  2. 2.2 hemofiltri – sintētiskas membrānas ar lielu ultrafiltrācijas (UF) koeficientu;
  3. 2.3. hemofiltrācijas maģistrāles;
  4. 2.4 ultrafiltrāta maiss;
  5. 2.5. maģistrālo asinsvadu dubultkatetrs;
  6. 2.6. ūdens attīrīšanas iekārta HD aparātiem;
  7. 2.7. perfuzors heparīna nepātrauktai ievadei;
  8. 2.8. substitūcijas šķīdums- bikarbonāta buferis vai laktāta buferis;
  9. 2.9. aizvietojošais šķīdums – NaCl šķīdums, stereofundīns, HES;
  10. 2.10. APTL, vai ACT monitorēšana.
 5. 3. Intermitējoša hemodiafiltrācija (HDF) un tās lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
  1. 3.1. hemodialīzes aparāts;
  2. 3.2. dializators - dažādas plūsmas un caurlaidības sintētiska membrāna;
  3. 3.3. maģistrāļu sistēma - arteriālā un venozā maģistrāle;
  4. 3.4. arteriovenozās fistulas punkcijas adatas dažāda diametra, veida un garuma;
  5. 3.5. maģistrālo asinsvadu dubultkatetrs;
  6. 3.6. ūdens attīrīšanas iekārta;
  7. 3.7. šķīduma jeb apirogēnie filtri;
  8. 3.8. dalīzes šķīdums - skābā daļa un bikarbonāta šķīdums vai kapsulas;
  9. 3.9. APTL, vai ACT monitorēšana.
 6. 2. Nepārtrauktās metodes

 7. 4. Nepārtraukta veno-venoza hemofiltrācija (CVVH) un tās lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
  1. 4.1. nepārtrauktas nieru aizstājterapijas aparāts;
  2. 4.2. hemofiltri - sintētiskas membrānas ar augstu plūsmu un augstu caurlaidību;
  3. 4.3. maģistrāļu sistēma - arteriālā un venozā maģistrāle;
  4. 4.4. maģistrālo asinsvadu dubultkatetrs;
  5. 4.5. ultrafiltrāta maiss;
  6. 4.6. heparīna sūknis vai perfuzors nepātrauktai heparīna ievadei;
  7. 4.7. substitūcijas šķīdums – bikarbonāta vai laktāta buferis ar dažādu K, Na un Ca saturu;
  8. 4.8. aizvietojošie šķīdumi – NaCl šķīdums, elektrolītu šķīdums, HES;
  9. 4.9. APTL, vai ACT monitorēšana.
 8. 5. Nepārtraukta veno-venoza hemodialīze un augstas plūsmas dialīze (CVVHD un CVVHFD) un to lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
  1. 5.1. nepārtrauktas nieru aizstājterapijas aparāts;
  2. 5.2. dializators - sintētiska membāna ar augstu plūsmu un augstu caurlaidību;
  3. 5.3 maģistrāļu sistēma - arteriālā un venozā maģistrāle;
  4. 5.4. maģistrālo asinsvadu dubultkatetrs;
  5. 5.5. ultrafiltrācijas maiss;
  6. 5.6. heparīna sūknis vai perfuzors nepātrauktai heparīna ievadei;
  7. 5.7. dialīzes šķīdums - bikarbonāta šķīdums, ar dažādu K, Na un Ca bikarbonāta koncentrāciju;
  8. 5.8. aizvietojošie šķīdumi – NaCl šķīdums, elektrolītu šķīdums, HES;
  9. 5.9. APTL, vai ACT monitorēšana.
 9. 6. Nepārtraukta veno-venoza hemodiafiltrācija (CAVHDF) un tās lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
  1. 6.1. nepārtrauktas nieru aizstājterapijas aparāts;
  2. 6.2 dializators - sintētiska membāna;
  3. 6.3. maģistrāļu sistēma - arteriālā un venozā maģistrāle;
  4. 6.4. maģistrālo asinsvadu dubultkatetrs;
  5. 6.5. ultrafiltrāta maiss;
  6. 6.6. heparīna sūknis vai perfuzors nepātrauktai heparīna ievadei;
  7. 6.7. dialīzes šķīdums - bikarbonāta šķīdums, ar dažādu K, Na un Ca bikarbonāta koncentrāciju;
  8. 6.8. APTL, vai ACT monitorēšana.
 10. 7. Nepārtraukta lēna veno-venoza ultrafiltrācija (SCUF) un tās lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
  1. 7.1. nepārtrauktas nieru aizstājterapijas aparāts;
  2. 7.2 dializators - sintētiska membāna;
  3. 7.3. maģistrāļu sistēma - arteriālā un venozā maģistrāle;
  4. 7.4. maģistrālo asinsvadu dubultkatetrs;
  5. 7.5. ultrafiltrāta maiss;
  6. 7.6. heparīna sūknis vai perfuzors nepātrauktai heparīna ievadei;
  7. 7.7. aizvietojošie šķīdumi – NaCl šķīdums, elektrolītu šķīdums, HES;
  8. 7.8. APTL, vai ACT monitorēšana.
 11. 8. Nepārtraukta plazmas filtrācija un adsorbcija (CPFA) un tās lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
  1. 8.1. nepārtrauktas nieru aizstājterapijas aparāts;
  2. 8.2. sorbents;
  3. 8.3 plazmas filtrs;
  4. 8.4. maģistrāļu sistēma - arteriālā un venozā maģistrāle plazmas filtrācijai;
  5. 8.5. maģistrālo asinsvadu dubultkatetrs;
  6. 8.6. heparīna sūknis vai perfuzors nepātrauktai heparīna ievadei;
  7. 8.7. aizvietojošais šķīdums - NaCl šķīdums;
  8. 8.8. APTL, vai ACT monitorēšana.
 12. 9. Hemoperfūzija ar adsorbcijas kapsulu un tās lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
  1. 9.1. nepārtrauktas nieru aizstājterapijas aparāts;
  2. 9.2. adsorbcijas kapsula;
  3. 9.3. sorbents;
  4. 9.4. maģistrāļu sistēma - arteriālā un venozā maģistrāle;
  5. 9.5. maģistrālo asinsvadu dubultkatetrs;
  6. 9.6. heparīna sūknis vai perfuzors nepātrauktai heparīna ievadei;
  7. 9.7. fizioloģiskais NaCl šķīdums;
  8. 9.8. APTL, vai ACT monitorēšana.
 13. 10. Peritoneālā dialīze (PD) – nieru mazspējas rezultātā radušos endogēno vielmaiņas produktu, kā arī dažu eksogēno toksisko vielu izvadīšana un liekā šķidruma izvadīšana no organisma - ultrafiltrācija, izmantojot paša pacienta vēderplēvi kā puscaurlaidīgu membrānu - filtru, ar dializējošiem šķīdumiem. PD ir divi pamata veidi:
  1. 10.1. manuāla PD, vairākas reizes dienā pieslēdzot speciālus dubultos maisus;
  2. 10.2. automatizēta PD, kad apmaiņas pēc uzdotās programmas veic speciāla ierīce - ciklērs;
  3. 10.3. PD lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
   1. 10.3.1. ciklērs;
   2. 10.3.2. dialīzes šķīdumi:
    1. 10.3.2.1. ar iespējami mazāku vai bez glikozes saturu;
    2. 10.3.2.2. ar iespējami mazāku vai bez glikozes savienojumu veidošanās risku;
    3. 10.3.2.3. ar fizioloģisku pH - laktāta un (vai) bikarbonāta buferi;
    4. 10.3.2.4. ar papildus saturošu barošanas vērtību – aminoskābes u.c.;
    5. 10.3.2.5. ar osmotiskiem aģentiem, kas nodrošina efektīvu ilgtermiņa ultrafiltrāciju – glikozes polimēri u.c.
   3. 10.3.3. dialīzes maisi:
    1. 10.3.3.1. tilpumi no 1500 ml līdz 3000 ml manuālai PD;
    2. 10.3.3.2. tilpums līdz 5000 ml automatizētai PD;
    3. 10.3.3.3. abu tipu dialīzes maisu savienojumu savietojamība;
    4. 10.3.3.4. „Y" tipa manuālās PD dialīzes maisu sistēmas;
    5. 10.3.3.5. dialīzes maisu savienojumi - hermētiski, izturīgi, sterili un viegli savienojami.
 14. 3. Nieres transplantācijas medicīniskā tehnoloģija

 15. 3.1.Vispārīgie jautājumi
 16. 11. Nieres transplantācija ir nieru aizstājterapijas ķirurģiskās ārstēšanas metode, kurā donora nieri pārstāda recipientam.
 17. 12. Transplantācijai var izmantot dzīva radniecīga vai neradniecīga donora ziedotu nieri vai no miruša, pēc smadzeņu vai bioloģiskās nāves konstatācijas, cilvēka iegūtu orgānu.
 18. 13. Pirms katras nieres transplantācijas medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas nepieciešama pacienta un (vai) viņa likumiskā pārstāvja informēšana par slimības ārstēšanas metodi, operācijas un imūnsupresīvās terapijas plānu, labvēlīgiem rezultātiem, zināmiem riskiem un komplikācijām, un jāsaņem rakstiski apstiprināta piekrišana ārstēšanas metodei un plānam.
 19. 14. Recipienta sagatavošana nieres transplantācijai – indikāciju un kontrindikāciju izvērtēšana pēc atlases kritērijiem, gaidīšanas saraksta veidošana un atjaunošana tiek veikta Latvijas transplantācijas centrā sadarbojoties ar visām NAT (hemodialīzes) nodaļām Latvijā. Darbu var veikt transplantologi un transplantācijas jomā specializējušies nefrologi.
 20. 15. Donororgānu ieguves un koordinācijas dienesta darbu, potenciālo donoru kondicionēšanu, donororgānu eksplantāciju un to alokāciju, organizē un veic „Balttransplant" Latvijas nodaļa sadarbībā ar Latvijas transplantācijas centru un Valsts asinsdonoru centra laboratoriju.
 21. 16. Potenciālā donora atlasi un orgānu izmantošanu veic atbilstoši likumos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
 22. 17. Nieres sagatavošanu transplantācijai, nieres transplantācijas operāciju, indukcijas imūnsupresiju un pēcoperācijas perioda stacionāro ārstēšanu veic Latvijas transplantācijas centrā speciāli sagatavots un apmācīts personāls. Katrā nieres transplantācijas operācijā jāpiedalās vismaz vienam sertificētam transplantologam, kurš specializējies nieru transplantācijā.
 23. 18. Pacientu ambulatoro novērošanu un imūnsupresīvo terapiju nodrošina Latvijas transplantācijas centra ambulatorais kabinets un to veic transplantācijas jomā specializējies nefrologs.
 24. 3.2. Nosacījumi nieres transplantācijai
 25. 19. Indikācijas nieres transplantācijai:
  1. 19.1. pacienti ar terminālu hronisku nieru mazspēju (HNM), kuriem nepastāv absolūtas kontrindikācijas nieres transplantācijas operācijai;
  2. 19.2. ilgstoša NAT- hemodialīze vai peritoneālā dialīze;
  3. 19.3. emocionāli stabils, motivēts veselīgam un aktīvam dzīves veidam;
  4. 19.4. pakļaujas ārsta norādījumiem un ārstēšanas taktikai;
  5. 19.5. labvēlīga ģimene, kas gatava ilgstošam atbalstam.
 26. 20. Kontrindikācijas nieres transplantācijai:
  1. 20.1. absolūtās kontrindikācijas:
   1. 20.1.1. ļaundabīgi jaunveidojumi;
   2. 20.1.2. HIV pozitīvi pacienti;
   3. 20.1.3. pacienti ar aktīvu infekciju – sepse, tuberkuloze, hepatīts;
   4. 20.1.4. smagi hroniski slimnieki, kuru dzīvildzes prognoze dialīzē ir mazāka par vienu gadu;
   5. 20.1.5. hroniski norisoša psihoze;
   6. 20.1.6. smaga sirds vai citu dzīvībai svarīgu orgānu mazspēja, kas neļauj veikt nieres transplantāciju.
  2. 20.2. relatīvās kontrindikācijas:
   1. 20.2.1. jebkura lēni norisoša infekcija, visiem iespējamiem hroniskas infekcijas avotiem jābūt sanētiem pirms transplantācijas;
   2. 20.2.2. koronārā sirds slimība, ja miokarda revaskularizācija iespējama, tā jāveic pirms nieres transplantācijas;
   3. 20.2.3. smadzeņu asinsrites traucējumi;
   4. 20.2.4. pacienta nelīdzestība.
 27. 3.3. Recipienta izmeklēšana un iekļaušana nieru transplantācijas recipientu gaidīšanas sarakstā
 28. 21. Recipienta izmeklēšana:
  1. 21.1. specifiska recipienta izmeklēšana nieres transplantācijai tiek veikta pēc tam, kad pacients saņēmis aptverošu informāciju par nieres transplantāciju un parakstījis speciālu piekrišanas formu;
  2. 21.2. specifisku potenciālā nieres transplantācijas recipienta novērošanu un izmeklēšanu, speciālistu konsultācijas veic Latvijas transplantācijas centrā:
   1. 21.2.1. imunoloģiskie izmeklējumi:
    1. 21.2.1.1. asins grupa un rēzus faktors;
    2. 21.2.1.2. cilvēka leikocitārās saderības (HLA) fenotipa noteikšana – HLA I klases A un B lokuss un HLA II klases DR lokuss. Kopējo HLA presensibilizācijas līmeni nosaka pret 20 testa - donoru paneli;
    3. 21.2.1.3. recipienta seruma un konkrētā donora limfocītu krusteniskā saderības prove (cross-match);
    4. 21.2.1.4. hepatīta, HIV, sifilisa un citomegalovīrusa infekcijas marķeri;
    5. 21.2.1.5. imunoloģiskie izmeklējumi, tiek izdarīti Valsts asins donoru centra Audu tipēšanas laboratorijā un recipienta serums tiek glabāts sasaldētā stāvoklī un atjaunots ik pēc trīs mēnešiem.
  3. 21.3. nieru transplantācijas recipientu gaidīšanas saraksts:
   1. 21.3.1. gaidīšanas saraksts tiek veidots un regulāri aktualizēts pamatojoties uz Latvijas transplantācijas centra konsultāciju datiem;
   2. 21.3.2. recipientu uzņemšana gaidīšanas sarakstā un asins paraugu paņemšana imunoloģiskiem izmeklējumiem pāra donors –recipients noteikšanai tiek veikta Latvijas transplantācijas centrā četras reizes gadā ik pēc trim mēnešiem;
   3. 21.3.3. gaidīšanas sarakstu atjauno četras reizes gadā ik pēc trim mēnešiem pēc atkārtotas pacientu apskates Latvijas transplantācijas centrā;
   4. 21.3.4. gaidīšanas sarakstu veido un uzglabā „Balttransplant" Latvijas nodaļa.
  4. 21.4. recipientu iekļaušana gaidīšanas sarakstā:
   1. 21.4.1. katram pacientam, kas tiek iekļauts gaidīšanas sarakstā, izveido recipienta karti, kurā norāda datus par pacientu un tā veselības stāvokli - slimības anamnēzi, NAT pielietoto metodi dialīzes procedūrām, laboratorisko, invazīvo un neinvazīvo izmeklējumu rezultātiem, speciālistu novērtējumu orgānu sistēmām un Latvijas transplantācijas centra ārsta slēdzienu, 1.pielikums "Recipienta karte un recipienta kartes pielikums";
   2. 21.4.2. recipienta karti atjauno četras reizes gadā ik pēc trim mēnešiem.
 29. 3.4. Nieres transplantācijas koordinācija un orgānu donora nieres iegūšana
 30. 22. Nieres transplantācijas koordinācija:
  1. 22.1. orgānu donoru atklāšana un informācijas apkopošana:
   1. 22.1.1. transplantācijas koordināciju nodrošina „Balttransplant" Latvijas nodaļa atbilstoši likumos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
   2. 22.1.2. ārstniecības iestādes ārsts, kurā atrodas potenciālais orgānu donors, informē „Balttransplant" Latvijas nodaļas dežūrējošo transplantācijas koordinātoru;
   3. 22.1.3. „Balttransplant" Latvijas nodaļas transplantācijas koordinātors informē Latvijas transplantācijas centru par iespējamā potenciālā orgānu donora atrašanās vietu, personas identifikācijas datiem - dzīves vietu un tuvākajiem piederīgajiem, ja šāda informācija ir reģistrēta medicīniskajā dokumentācijā, vecumu, slimības diagnozi, asins grupu un slimības anamnēzi;
   4. 22.1.4. transplantācijas koordinātors noskaidro potenciālā donora un (vai) viņa likumiskā pārstāvja attieksmi pret donora orgānu izmantošanu pēc nāves un rīkojas atbilstoši likumos un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
 31. 23. Orgānu donors – miris cilvēks:
  1. 23.1. donora menedžments:
   1. 23.1.1. smadzeņu nāves konstatēšana – konstatēšanu veic ārstu brigāde, kas sastāv vismaz no diviem ārstiem (reanimatologs un neiroķirurgs) un nav saistīta ar transplantācijas brigādi;
   2. 23.1.2. donora orgānu funkciju pārbaude un infekciju kontrole, atbilstoši 21.2.1.4. punktā norādītajam;
   3. 23.1.3. donora orgānu funkciju optimizācija un sagatavošana hipotermijai;
   4. 23.1.4. imunoloģiskā testēšana donors – recipients pāra noteikšanai;
   5. 23.1.5. audu saderības noteikšana – no donora paņemtos asins paraugus, limfmezglus, liesu nosūta uz Valsts asinsdonoru centra Audu tipēšanas laboratoriju pāra donors - recipients noteikšanai, informāciju par tipēšanas rezultātiem saņem koordinātors.
  2. 23.2. absolūtas kontrindikācijas donora – miruša cilvēka nieru izņemšanai:
   1. 23.2.1. ļaundabīgs audzējs (izņemot galvas smadzeņu audzēju bez invāzijas);
   2. 23.2.2. antivielas pret HIV;
   3. 23.2.3. aktīva infekcija un nekontrolējama septicēmija;
   4. 23.2.4. patoloģiskas nieru pārmaiņas;
   5. 23.2.5. spilgtas asinsvadu pārmaiņas, arteriālā hipertensija;
   6. 23.2.6. sistēmiska slimība, amiloidoze utt.
  3. 23.3. relatīvas kontrindikācijas donora – miruša cilvēka nieru izņemšanai:
   1. 23.3.1. vecums pēc 60 gadiem;
   2. 23.3.2. vidēji smaga arteriālā hipertensija;
   3. 23.3.3. izārstēta infekcija;
   4. 23.3.4. donora slimības (cukura diabēts, sistēmiskas slimības);
   5. 23.3.5. ilgstoša aukstumišēmija.
  1. 23.4. donora – miruša cilvēka nieru izņemšana:
   1. 23.4.1. donora nieru izņemšana notiek ārstniecības iestādes operāciju zālē, kurā atbilstoši transplantācijas koordinātora sniegtajai
   2. informācijai atrodas orgānu donors;
   3. 23.4.2. donora nieru izņemšana ir ķirurģiska operācija, kuru veic atbilstoši visām aseptikas prasībām;
   4. 23.4.3. donora uzturēšana smadzeņu nāves gadījumā – elpošanas, sirdsdarbības, asinsspiediena, asiņu piesātinājuma ar skābekli nodrošināšana un monitorēšana, medikamentoza terapija;
   5. 23.4.4. miruša orgānu donora nieru izņemšanas operācija tehnika:
    1. 23.4.4.1. orgānu donora novietošana uz operāciju galda guļus uz muguras, lai nodrošinātu pieeju vēdera priekšējai sienai;
    2. 23.4.4.2. operācijas lauka apstrāde ar dezinficējošiem šķīdumiem no jugulārās bedrītes līdz augšstilbiem;
    3. 23.4.4.3. vidējās laparatomijas grieziens;
    4. 23.4.4.4. zarnu un abdominālās aortas, no aa.iliaci com. līdz a.mesenterica sup., un apakšējās dobās vēnas, no tās bifurkācijas rajona līdz aknām, mobilizācija;
    5. 23.4.4.5. nieru transplantātu konservācija – pārtrauc asinsriti apakšējās ekstremitātēs, liģējot apakšējo dobo vēnu tās bifurkācijas līmenī un liģējot aa.iliaci dxt. et sin.;
    6. 23.4.4.6. aortotomija, netālu no aortas bifurkācijas, un divbalonu katetra ievadīšana;
    7. 23.4.4.7. drenējošā katetra ievadīšana apkšējā dobā vēnā, zemāk par renālo vēnu lokalizācijas vietu;
    8. 23.4.4.8. abdominās aortas liģēšana zem diafragmas vienlaicīgi uzsākot tās perfūziju ar konservācijas šķīdumu;
    9. 23.4.4.9. nieru izpraparēšana no tauku kapsulas, nieru artēriju, vēnu un urīnvadu mobilizēšana;
    10. 23.4.4.10. abdominālās aortas, apakšējās dobās vēnas un urīnvadu liģēšana un pāršķelšana;
    11. 23.4.4.11. nieru izņemšana no vēdera dobuma un ievietošana ledusaukstā konservācijas šķīdumā;
    12. 23.4.4.12. operācijas brūces slēgšana ar situācijas šuvēm.
   6. 23.4.5. donornieru kvalitātes kontrole - tiek balstīta uz donora laboratorisko (imunoloģisko un virusoloģisko), neinvazīvo un invazīvo izmeklējumu rezultātiem, orgānu vizuālās revīzijas un morfoloģiskās izmeklēšanas datiem (punkcijas, biopsijas).
 32. 24. Orgānu donors – dzīvs cilvēks:
  1. 24.1. par dzīvu nieres donoru var kļūt jebkura rīcības spējīga persona, kas vecāka par 18 gadiem;
  2. 24.2. pirms katras nieres izņemšanas operācijas nepieciešama potenciālā nieres donora informēšana par operācijas rezultātiem, zināmiem riskiem, komplikācijām un jāsaņem viņa rakstiska piekrišana slimības vēsturē brīvprātīgi ziedot savu nieri;
  3. 24.3. donora menedžments:
   1. 24.3.1. dzīva nieres donora izmeklēšana:
    1. 24.3.1.1. klīniskā izmeklēšana, atkārtoti arteriālā spiediena mērījumi;
    2. 24.3.1.2. psihosociālais statuss;
    3. 24.3.1.3. asins grupa un rēzus faktors;
    4. 24.3.1.4. audu tipēšana un recipienta seruma un konkrētā donora limfocītu krusteniskā saderības prove (cross-match);
    5. 24.3.1.5. pilna asinsaina un bioķīmiskie izmeklējumi, koogulogramma;
    6. 24.3.1.6. bakteriālo vai vīrusu infekciju laboratoriska noteikšana;
    7. 24.3.1.7. urīna analīze, urīna uzsējums;
    8. 24.3.1.8. sievietēm iztriepe no maksts, mammogrāfija vecākām par 50 gadiem;
    9. 24.3.1.9. elektrokardiogramma, ehokariogrāfija vecākiem par 50 gadiem;
    10. 24.3.1.10. krūšu kurvja rentgenogrāfija;
    11. 24.3.1.11. vēdera dobuma orgānu un nieru ultrasonoskopija;
    12. 24.3.1.12. nieru scintigrāfija;
    13. 24.3.1.13. intravenoza urogrāfija;
    14. 24.3.1.14. nieru angiogrāfija (spirālveida datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse).
  1. 24.4. kontrindikācijas dzīva donora nieres izmantošanai:
   1. 24.4.1. izmeklēšanā konstatēta jebkura nieru patoloģija;
   2. 24.4.2. pozitīva krusteniskā saderības prove (cross-match);
   3. 24.4.3. cukura diabēts;
   4. 24.4.4. arteriālā hipertensija, kuras korekcijai nepieciešama medikamentoza terapija;
   5. 24.4.5. hroniskas sirds un plaušu slimības ar dekompensācijas pazīmēm;
   6. 24.4.6. pozitīvi infekcijas slimību laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti;
   7. 24.4.7. konstatēts ļaundabīgs process;
   8. 24.4.8. plašas operācijas vēdera dobumā;
   9. 24.4.9. psihiska slimība;
   10. 24.4.10. anamnēzē un laboratoriski konstatēti asinsrecēšanas traucējumi.
  1. 24.5.donora – dzīva cilvēka nieres izņemšana:
   1. 24.5.1. lēmumu par dzīva donora nieres piemērotību sekojošai transplantācijai un nieres izņemšanu – nefrektomiju pieņem konsilijs, kura sastāvā ietilpst Latvijas transplantācijas centra vadītājs, nefroloģiskās nodaļas vadītājs, nefrologs, ārstējošais ārsts, anesteziologs;
   2. 24.5.2. ja konstatē potenciālā donora nieru funkciju atšķirību, transplantācijai drīkst izmantot funkcionāli vājāko nieri;
   3. 23.5.3. donora nieru izņemšana notiek ārstniecības iestādes operāciju zālē, kurā atbilstoši transplantācijas koordinātora sniegtajai informācijai atrodas orgānu donors;
   4. 23.5.4. donora nieru izņemšana ir ķirurģiska operācija, kuru veic atbilstoši visām aseptikas prasībām;
   5. 24.5.5. dzīva orgānu donora nieres izņemšanas operācijas – nefrektomijas tehnika:
    1. 24.5.5.1. vispārējā endotraheālā anestēzija;
    2. 24.5.5.2. operāciju veic tradicionālās nefrektomijas tehnikā caur lumbotomijas griezienu vai laparoskopiskā tehnikā vai izdarot ar roku asistētu nefrektomiju;
    3. 24.5.5.3. nefrektomija jāveic sevišķi saudzīgi un īpaša uzmanība jāvelta nieres asinsvadu mobilizēšanai, saglabājot asinsvadu maksimālo garumu;
    4. 24.5.5.4. nefrektomijas beigās veic nieres perfūziju ar konservācijas šķīdumu.
   6. 24.5.6. donornieres kvalitātes kontrole analoģiski 23.4.5.punktā norādītajam.
 33. 3.5. Donornieres sagatavošana transportēšanai un transportēšana
 34. 25. Donornieres sagatavošana transportēšanai:
  1. 25.1. donornieri ievieto sterilā transportēšanas konteinerī, kas pildīts ar konservācijas šķīdumu;
  2. 25.2. transportēšanas konteineri ievieto divos polietilēna maisos ar kūstošu ledu.
 35. 26. Donornieres transportēšana:
  1. 26.1. transportēšanas konteineri ar donornieri novieto pārnēsājamā termoizolētā traukā, kuru nodod „Balttransplant" Latvijas nodaļas transplantācijas koordinātoram un kurš nogādā donornieri līdz transplantācijas operācijas veikšanas vietai;
  2. 26.2. koordinātors ir atbildīgs par donornieres glabāšanu līdz transplantācijas operācijas sākumam;
  3. 26.3. informāciju par donoru, izmeklējumu rezultātiem, orgānu izņemšanas operācijas gaitu, donornieres kvalitātes kontroles rezultātiem, pavadošos dokumentus un transportēšanas konteineri ar donornieri, kā arī nieru transplantāciju gaidošo pacientu sarakstu un imunoloģiskās testēšanas pāru donors – recipients rezultātus transplantācijas koordinātors nodod Latvijas transplantācijas centram.
 36. 3.6. Recipienta izmeklēšana un sagatavošana donornieres transplantācijai
 37. 27. Recipientu hospitalizē neatliekamā kārtā Latvijas transplantācijas centrā. Lēmumu par nieres transplantāciju pieņem konsilijs, kura sastāvā ietilpst Latvijas transplantācijas centra dežūrārsts, atbildīgais transplantācijas speciālists, anesteziologs un transplantācijas koordinātors.
 38. 28. Recipienta izmeklēšana:
  1. 28.1. pilna asinsaina un bioķīmiskie izmeklējumi, hiperkaliēmijas gadījumā (K > 6 mekv/l) veic hemodialīzi;
  2. 28.2. urīna analīze, diurēzes (ml/dnn) noteikšana;
  3. 28.3. krūšu kurvja rentgenogramma, elektrokardiogramma;
  4. 28.4. ķermeņa masas (kg) noteikšana;
  5. 28.5. anesteziologa apskate.
 39. 29. Recipienta sagatavošana donornieres transplantācijai:
  1. 29.1. kuņģa satura atsūkšana, klizma, operācijas lauka razēšana, venozās pieejas nodrošināšana;
  2. 29.2. indukcijas imūnsupresijas terapija - izmanto visās nieru transplantācijas operācijās. Īpaši nozīmīga un absolūti indicēta tā ir augsta imunoloģiska riska slimniekiem (sensibilizācija vairāk par 30%, retransplantācija, atkārtotas grūtniecības anamnēzē), bērniem, cukura diabēta slimniekiem:
   1. 29.2.1. indukcijas imūnsupresijas terapiju uzsāk, ja līdz operācijas sākumam ir vairāk par 5 stundām un turpina vai uzsāk transplantācijas operācijas laikā;
   2. 29.2.2. indukcijas imūnsupresijas terapiju pabeidz pirms donornierei tiek atjaunota asinsrite.
 40. 3.7. Donornieres sagatavošana transplantācijai
 41. 30. Donornieres sagatavošana transplantācijai tiek veikta Latvijas transplantācijas centra operāciju zālē atbilstoši visām aseptikas prasībām.
 42. 31. Donornieres sagatavošana transplantācijai:
  1. 31.1. donornieri sterili izņem no uzglabāšanas konteinera un ievieto traukā ar kūstošu ledu;
  2. 31.2. refundējot ar konservācijas šķīdumu, pārbauda donornieres asinsvadus un urīnvadu, identificē to skaitu, stāvokli un hermētismu, likvidējot konstatētos defektus atjauno hermētismu, gatavojot anastomozēšanai nieres artēriju, ja iespējams, saglabā „aortas laukumiņu" ap to, lai nepieļautu anastomozes stenozes veidošanos;
  3. 31.3. atbrīvo donornieri no tauku kapsulas;
  4. 31.4. ja donornierei ir vairāk par vienu artēriju vai vēnu, pēc operējošā transplantologa ieskatiem, izdara asinsvadu plastiku ar mērķi apvienot tos, tādējādi samazinot nepieciešamo anastomožu skaitu un palielinot anastomožu diametru;
  5. 31.5. labajai donornierei, ja nepieciešams, izmantojot v.cava inf. segmentu, izdara plastiku un pagarina v.renalis dxt. , lai tās garums atbilstu a.renalis dxt. garumam;
  6. 31.6. ievieto donornieri konteinerā ar kūstošu ledu.
 43. 3.8. Donornieres transplantācijas operācija recipientam
 44. 32. Donornieres transplantācijas operācijas tehnika:
  1. 32.1. recipienta novietošana uz operāciju galda guļus uz muguras, lai nodrošinātu pieeju vēdera priekšējai sienai;
  2. 32.2. vispārējā endotraheālā anestēzija;
  3. 32.3. indukcijas imūnsupresijas terapija;
  4. 32.4. operācijas lauka apstrāde ar dezinficējošiem šķīdumiem;
  5. 32.5. slīps pararektāls vai āķveida grieziens reg. hypogastrica dxt. vai reg. hypogastrica sin. (tradicionāli kreiso donornieri pārstāda recipientam labajā pusē un otrādi);
  6. 32.6. audu pārdalīšana asā un neasā ceļā, mobilizējot v.iliaca ext. un a.iliaca ext.;
  7. 32.7. v.renalis un v.iliaca ext. anastomozes „gals sānā" izveidošana, izmantojot neuzsūcošos atraumatisko 5/0 vai 6/0 šuvju materiālu;
  8. 32.8. a.renalis un a.iliaca ext. anastomozes „gals sānā" izveidošana, izmantojot neuzsūcošos atraumatisko 5/0 vai 6/0 šuvju materiālu;
  9. 32.9. asinsrites atjaunošana donornierē;
  10. 32.10. donornieres novietošana operācijas brūcē starp muguras muskuļiem un peretoneju izveidotajā kabatā ar mediāli vērstiem nieres vārtiem, izvairoties no asinvadu pārliekuma un nodrošinot optimālu asinsriti;
  11. 32.11. ureterocistoneostomija ar ekstravezikālu pieeju, ievietojot silikona stentu un izmantojot uzsūcošos atraumatisko 3/0, 4/0 šuvju materiālu.
  12. 32.12. vēdera dobuma un retroperitoneālās telpas drenāža ar 1 līdz 2 drenām, kuras pievieno vakuumaspirācijai;
  13. 32.13. operācijas brūču slēgšana pa kārtām, sašujot muskuļus, fasciju un zemādu ar uzsūcošos šuvju materiālu.
 45. 3.9. Pacienta ārstēšana pēc donornieres transplantācijas operācijas
 46. 33. Pacienta ārstēšana agrīnajā pēcoperācijas periodā:
  1. 33.1. pacienta stāvokļa stabilizācija intensīvās terapijas nodaļā (arteriālā spiediena, diurēzēs kontrole, laboratorijas testi, hemofiltrācija, palīgcirkulācija);
  2. 33.2. hipotensīva, diurētiķu, antikoagulantu un antiagregantu terapija;
  3. 33.3. profilaktiskā imunosupresīvā terapija;
  4. 33.4. uzturošās imūnsupresīvās terapijas uzsākšana;
  5. 33.5. profilaktiska pretvīrusu terapija;
  6. 33.6. imunosupresīvās terapijas efektivitātes kontrole (medikamentu līmeņa asinīs noteikšana);
  7. 33.7. infekcijas riska profilakse (antibakteriālā terapija);
  8. 33.8. transplantētā orgāna funkcionālā stāvokļa monitorēšana:
  9. 33.8.1. tremes diagnostika (arteriālā spiediena kontrole, ultrasonoskopija, nieres punkcijas biopsija);
  10. 33.8.2. tremes terapija (kortikosterīdu vai poliklonālo antivielu terapija).
 47. 34. Pacienta ārstēšana un rehabilitācija pirmajā pēcoperācijas gadā:
  1. 34.1.uzturošā imūnsupresīvā terapija;
  2. 34.2. ambulatorā dinamiskā novērošana un uzturošās imunosupresīvās terapijas kontrole Latvijas transplantācijas centrā 1 reizi nedēļā pirmajos trijos mēnešos pēc operācijas, turpmākās kontroles tiek nozīmētas regulāros intervālos, atkarībā no donornieres funkcijas un klīniskām indikācijām:
   1. 34.2.1. pamatizmeklējumi:
    1. 34.2.1.1. īsa slimības anamnēze;
    2. 34.2.1.2. arteriālais spiediens, pulsa frekvence, ķermeņa svars;
    3. 34.2.1.3. plazmas Na, K, Cl, kreatinīna, urea koncentrācija;
    4. 34.2.1.4. pilna asinsaina, urīna analīze, urīna uzsējums;
    5. 34.2.1.5. imūnsupresantu līmenis asinīs.
   2. 34.2.2. papildizmeklējumi, kas veicami donornieres disfunkcijas gadījumā:
    1. 34.2.2.1. precīza slimības anamnēze;
    2. 34.2.2.2. pilnīgi fizikālie izmeklējumi;
    3. 34.2.2.3. pilns hematoloģisko un bioķīmisko izmeklējumu komplekss, ietverot aknu proves un Ca koncentrāciju;
    4. 34.2.2.4. ultrasonoskopija, doplerogrāfija, dinamiskā scintigrāfija transplantātam;
    5. 34.2.2.5. 24 stundu proteinūrijas un Na koncentrācija noteikšana;
    6. 34.2.2.6. glomerulārās filtrācijas ātruma noteikšana;
    7. 34.2.2.7. virusoloģiskie izmeklējumi.
 48. 3.10. Nieres transplantācijas medicīniskās tehnoloģijas pielietojuma nodrošināšanai nepieciešamie resursi
  35. Ārstniecības personas:
  1. 35.1. orgānu donora nieru izņemšanas operācija:
   1. – Operators – sertificēts transplantologs vai nefrologs, kurš specializējies orgānu transplantācijas jomā, ar
    1. nepieciešamo pieredzi donora orgānu izņemšanā, izvērtēšanā un sagatavošanā;
   2. – Asistenti – ne mazāk kā viens sertificēts ķirurgs vai urologs, asistentu skaits atkarīgs no izņemamo orgānu skaita
    1. (multiorgānu eksplantācija);
   3. – Sertificēta operāciju māsa;
   4. – Sertificēts anesteziologs-reanimatologs;
   5. – Palīgpersonāls – medicīnas māsu palīgs vai sanitārs;
   35.2. donornieres sagatavošana transplantācijai:
   1. – Operators – sertificēts transplantologs vai nefrologs, kurš specializējies orgānu transplantācijas jomā, ar
    1. nepieciešamo pieredzi donora orgāna izvērtēšanā un sagatavošanā transplantācijai;
    – Asistents – sertificēts nefrologs vai ķirurgs;
   2. – Sertificēta operāciju māsa;
   35.3. donornieres transplantācijas operācija recipientam:
   1. – Operators – sertificēts transplantologs vai nefrologs, kurš specializējies orgānu transplantācijas jomā, ar
    1. nepieciešamo pieredzi nieru tranplantācijā;
    – Asistenti – ne mazāk kā viens sertificēts nefrologs vai ķirurgs;
    – Sertificēta operāciju māsa;
    – Sertificēts anesteziologs-reanimatologs ar pieredzi transplantoloģijā;
    – Sertificēts laboratorijas ārsts;
    – Sertificēts imunologs;
    – Palīgpersonāls – māsu palīgs vai sanitārs;
    – Inženieris – pielietojamās medicīniskās aparatūras inženieris.
 49. 36. Medicīniskās ierīces:
  1. 36.1. operāciju zāles, intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas aprīkojums atbilstoši obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām;
  2. 36.2. sterili vienreizlietojami operāciju veļas komplekti medicīniskajam personālam un operācijas laukam;
  3. 36.3. ķirurģisko instrumentu komplekts abdominālām operācijām:
   1. 36.3.1. Codman tipa brūču plētējs.
  4. 36.4. atraumatiskais šujamais materiāls;
  5. 36.5. konservācijas šķīdums.