Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

17. Dzemdniecības un ginekoloģijas medicīniskie pakalpojumi un medicī­niskās apaugļošanas pakalpojumi