Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Skrīninga augļa ultrasonogrāfija 11-13 grūtniecības nedēļās un 6 dienās

Izvērsts medicīniskas tehnoloģijas metodes apraksts

Skrīninga augļa ultrasonogrāfija 11 – 13 grūtniecības nedēļās un 6 dienās

 

I. Vispārīgie jautājumi

Medicīniskā tehnoloģija (turpmāk-MT) „Skrīninga augļa ultrasonogrāfija 11-13 grūtniecības nedēļā" ir diagnostiska ultrasonogrāfijas (turpmāk - USG) grūtniecības ģenētiskā un USG skrīninga metode agrīnai augļa patoloģiju un grūtniecības komplikāciju diagnostikai.

Lielāko daļu augļu ar trisomijām iespējams identificēt kombinējot datus par mātes vecumu, augļa kakla krokas izmēru (NT), kā arī mātes asins plazmas specifiskos bioķīmiskos rādītājus: brīvo beta-horionisko gonadotropīnu (βHGT) un ar grūtniecību saistīto plazmas proteīnu A (PAPP-A). Pierādīts, ka detalizēta augļa USG un specifiskie marķieri uzlabo trisomiju diagnostikas iespējas un samazina viltus pozitīvos rezultātus.

Pamata skrīnings, kas ietver mātes vecumu, minimālo augļa izmēru (turpmāk – CRL), augļa kakla krokas mērījumu un seruma bioķīmiskos rādītājus (PAPP-A, brīvo βHGT), tiek piedāvāts visām grūtniecēm.

Grūtnieces ar zemu risku turpina antenatālu aprūpi, bet vidēja un augsta riska grūtnieces iziet eksperta līmeņa augļa ultrasonogrāfiju.

USG izmeklējuma laikā veic CRL, NT, augļa sirdsdarbības (SD) mērījumus un izvērtē augļa anatomiju. Standarta izmeklējums veicams trans abdomināli, bet vajadzības gadījumā – transvagināli.

MT „Skrīninga augļa ultrasonogrāfija 11-13 grūtniecības nedēļā" ieviešanas mērķis ir uzlabot grūtniecības pirmā trimestra ģenētiskā un USG skrīninga precizitāti agrīnai augļa patoloģiju un grūtniecības komplikāciju diagnostikai, individualizēt grūtniecības vadīšanas plānu, samazināt grūtnieču skaitu, kurām tiek piedāvāta invazīva diagnostika tikai bioķīmisko rādītāju izmaiņu dēļ.

Paredzamie MT „Skrīninga augļa ultrasonogrāfija 11-13 grūtniecības nedēļā" ieviešanas rezultāti: MT ieviešanas paredzamais rezultāts ir prenatālās diagnostikas uzlabošana, perinatālās saslimstības un mirstības, kā arī grūtniecības komplikāciju skaita samazināšana Latvijā, veicot individualizētu grūtnieces antenatālu aprūpi.

II. Nosacījumi medicīniskās tehnoloģijas pielietošanai

1. Pacientu atlases kritēriji: Visām LR grūtniecības uzskaitē esošajām pacientēm tiek piedāvāts

veikt I trimestra kombinēto skrīningu, kurš iekļauj USG izmeklējumu 11.–13. nedēļā (+6 dienas).

2. Indikācijas

Apstiprināta grūtniecība 11 - 13⁺⁶ nedēļas. CRL ir 45mm–84mm.

Pirmā trimestra skrīninga USG 11. – 13 grūtniecības nedēļās un 6 dienās augļa ģenētisko marķieru un rupju strukturālu augļa defektu agrīna diagnostika indicēta visām grūtniecēm.

3. Kontrindikācijas

Kontrindikāciju augļa ultrasonogrāfijas veikšanai nav.

4. Relatīvas kontrindikācijas trans vaginālai ginekoloģiskajai USG: izteikta maksts stenoze.

5. Brīdinājumi

Daudzu pētījumu rezultāti liecina, ka ultraskaņa ir nekaitīga un to var droši lietot sievietēm grūtniecības laikā. Drošībai ultraskaņas lietošanā jāievēro starptautiski pieņemtais ALARA (As Low As Reasonably Attainable – izmantot zemāku enerģiju īsāku laiku) princips.

Ultraskaņas aparatūrai jābūt reģistrētai atbilstoši lietošanai Latvijas Republikā.

Optimālais izmeklējuma laiks – 12.grūtniecības nedēļa (11.–13.+6). Vidējais USG izmeklējuma laiks 20 minūtes, kurā jāveic CRL, NT, augļa SD mērījumi un jāizvērtē augļa anatomija. Standarta izmeklējums veicams transabdomināli, bet vajadzības gadījumā – transvagināli.

Ja nav iespējams veikt NT mērījumu 10 minūtēs (grūtnieces ĶMI vai augļa pozīcijas dēļ), jāveic II trimestra bioķīmiskais skrīnings – optimāli 15.–19. grūtniecības nedēļā.

5. Iespējamās nevēlamās blakusparādības: alerģija uz lateksu, alerģija uz USG gelu.

6. Pacientu informēšana

Pacienti informē par paredzamās procedūras gaitu un tās nepieciešamību. Ārstam ir pienākums uzklausīt pacienti un veltīt uzmanību viņas uzskatiem, ņemot vērā šīs pacientes vecumu un brieduma pakāpi.

7. Medicīniskās tehnoloģijas drošība: Augļa USG ir neinvazīva izmeklēšanas metode ar augstu jūtību un specifiskumu.

III. Medicīniskās tehnoloģijas metode

1. Medicīniskās tehnoloģijas procedūras apraksts

Augļa USG var veikt:

- transabdomināli (izmeklēšanu veic caur vēdera priekšējo sienu);

- transvagināli (izmeklēšanu veic caur maksti, gadījumos, ja pacientei paaugstināts ĶMI, pēcoperācijas rētas uz vēdera priekšējās sienas vai tehniski apgrūtināta augļa vizualizācija transabdomināli). Nepieciešamības gadījumā iespējams kombinēt šīs abas metodes.

1.1. Pacientes izmeklēšana pirms skrīninga augļa USG

- Pirms izmeklējuma ārsts ievāc nepieciešamo medicīnisko anamnēzi un informē pacienti par paredzamās procedūras gaitu. Ārsts precizē vai pacientei nav alerģijas pret izmeklējumā lietojamo aprīkojumu.

- Ārsts saņem no pacientes mutisku piekrišanu izmeklējuma veikšanai.

1.2. Sagatavošanās medicīnas tehnoloģijas realizācijai

Pacienti sagatavo attiecīgi veicamajam izmeklējumam:

Tiek sagatavota zonde atbilstoši veicamajam izmeklējumam:

izmeklējot transvagināli, zondi pārklāj ar vienreizējas lietošanas aizsarglīdzekli, piemēram, prezervatīvu.

Pacientei pirms transvaginālas USG no maksts jāizņem izmeklējumam traucējošie priekšmeti (tampons, menstruālā piltuve, maksts diafragma u.c.).

Pacientei pirms transvaginālas USG rekomendē iztukšot urīnpūsli.

Ja tiek veikta transabdomināla USG, tad vēdera lejasdaļā jāuzklāj USG želeja.

Pacientei pirms transabdominālas USG veikšanas, 40-60 minūtes pirms izmeklējuma, rekomendē izdzert 800-1000 ml šķidruma. Izmeklējumu veic ar pilnu urīnpūsli.

1.3. Izmeklējums

Paciente atrodas guļus uz muguras uz ginekoloģiskā krēsla vai kušetes, nepieciešamības gadījumā paceļ iegurņa daļu.

Standarta USG izmeklējums veicams transabdomināli, bet vajadzības gadījumā transvagināli.

Veicot USG transabdomināli, uz vēdera lejas daļas uzklāj USG gelu.

Ārsts, izmantojot atbilstošu zondi veic izmeklējumu.

Ārsts veic izmeklējumu nesterilos vienreizlietojamos cimdos. Jāveic CRL, NT, augļa SD mērījumi un jāizvērtē augļa anatomija.

1.4. Kritēriji augļa izmēra (CRL) mērījumam:

- grūtniecības laiks 11–13+6 nedēļas vai CRL atbilst 45–84 mm;

- neitrāla augļa poza, lai starp augļa zodu un krūtīm vizualizē augļa ūdeni;

- maksimālā palielinājumā, vidussagitālā plaknē, viss augļa ķermenis aizņem attēlu;

- auglis atrodas horizontāli (pret zondi 90° leņķī);

- mērījumu veic (ar lineāru kaliperu novietojumu) no tālākās galvas ādas ārējās līnijas līdz tālākai astes daļas ādas līnijai;

- veic 3 mērījumus un aprēķina vidējo mērījumu.

1.5. Augļa kakla krokas (NT) mērījuma kritēriji:

- attēla palielinājums, lai augļa galva un augšējā krūšu kurvja daļā aizņem visu ekrānu;

- auglis atrodas horizontāli, precīza vidussagitāla plakne, neitrāla augļa poza;

- atsevišķi jāredz augļa āda un amnija apvalks;

- mēra NT platākajā daļā, mērījumu veicot starp horizontālās līnijas iekšējām robežām;

- labākai vizualizācijai rekomendē samazināt USG pastiprinājumu;

- skenēšanas laikā veic vairākus mērījumus un vislielāko, kas atbilst visiem augstākminētajiem kritērijiem, dokumentē kā rezultātu.

1.6. Dokumentē rezultātu

Izmeklējuma dokumentēšanai izmanto augļa USG protokolu atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīniskās dokumentācijas lietvedību (protokolu aizpilda divos eksemplāros, no kuriem vienu pievieno mātes pasei kopā ar NT attēla/mērījuma izdruku).

1.7. Augļa USG laikā iespējams:

papildus novērtēt asins plūsmu asinsvados;

agrīni precizēt augļu skaitu, daudz augļu grūtniecības gadījumā – placentācijas tipu;

precizēt grūtniecības laiku un dzemdību termiņu;

noteikt hromosomālas augļa patoloģijas marķierus, kurus izmanto grūtniecības riska korekcijā;

agrīni izslēgt rupjus strukturālus augļa defektus (centrālās nervu sistēmas, vēdera priekšējās sienas, urīnceļu, skeleta un citas anomālijas).

IV. Medicīniskās tehnoloģijas tehniskais nodrošinājums

1. Informācija par ārstniecības personām

Nosūtījumu MT realizēšanai sniedz ārstējošais ārsts. Grūtniecības USG izmeklēšanu veic sertificēts ārsts ginekologs, dzemdību speciālists, kas ir ieguvis metodes sertifikātu „Ultrasonogrāfija dzemdniecībā un ginekoloģijā" un kurš atbilst normatīvo aktu noteiktajām kvalifikācijas un pieredzes prasībām. (Pašreiz MK 2006.gada 25.jūlija noteikumi Nr.611.)

2. Medicīnas tehnoloģijas veikšanai nepieciešamais aprīkojums

Visām MT realizēšanai paredzētām aprīkojuma medicīniskajām ierīcēm un zālēm (USG iekārta ar ginekoloģiskās izmeklēšanas programmu un transabdominālām un transvaginālām zondēm; prezervatīvi transvaginālai izmeklēšanai; USG gels u.c.) jābūt likumīgi ievietotām Latvijas tirgū.

USG aparātam grūtniecības USG izmeklēšanai jāatbilst normatīvo aktu prasībām USG izmeklēšanas veikšanai fizioloģiski noritošai grūtniecībai I un II trimestrī vai attiecīgi riska grupas grūtniecēm (tai skaitā ar vidēju un augstu ģenētisko risku). Pašreiz MK 2006.gada 25.jūlija noteikumi Nr.611.

Jābūt normatīvo aktu prasībām atbilstošai dzemdniecības un ginekoloģijas un I trimestra programmatūrai un augļa ehokardioskopijas programmatūrai.

3. Informācija par telpām un šo telpu tehnisko aprīkojumu

MT veic ārstniecības iestādes telpās (speciālista kabinets), kas atbilst un ir aprīkotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Jābūt ārstniecības iestādes vadītāja apliecinājumam, ka speciālists/i un ārstniecības iestāde ir gatavi veikt valsts apmaksātus I trimestra USG izmeklējumus grūtniecēm un lietot invazīvās diagnostikas metodes.

 

Rīga, 2014. gada 12.augustā.

Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente:                                   Dace Matule

 

MT 14-027