Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

18. Vispārējās ķirurģijas medicīniskie pakalpojumi.