Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Intragastrālas balona sistēmas BIB implantēšanas kuņģī medicīniskā tehnoloģija

 1. I. Vispārīgie jautājumi

 2. 1. Intragastrālas balona sistēmas BIB implantēšana kuņģī ir intraoperatīvas endoskopijas ārstēšanas metode pacientiem ar patoloģisku aptaukošanos. Šo metodi veic ārstniecības iestādēs ar atbilstošu medicīnisko aprīkojumu kvalificēta personāla uzraudzībā.
 3. 2. Pirms katras ķirurģiskās tehnoloģijas pielietojuma nepieciešama pacienta vai tā likumisko pārstāvju informēšana par ārstēšanas izvēli un plānu, labvēlīgiem rezultātiem, zināmiem riskiem un komplikācijām, piekrišana ārstēšanas metodei un plānam, kā arī iesaistīšana profilaktiskos pasākumos komplikāciju novēršanai.
 4. 3. Metodes pielietojuma nosacījumi:
  1. 3.1. metode var tikt lietota tikai kā ievadmetode ne ilgāk kā 3 mēnešus, lai pēc tam pārietu uz Laparoskopisku gastroplastiku ar regulējamu kuņģa žņauga sistēmu LAP-BAND (LAGB);
  2. 3.2. metode pielietojama gadījumos, ja pacientam ķermeņa masas indekss ir virs 55;
  3. 3.2. pacientam jāatrodas dietologa uzraudzībā.
 5. II. Metodes apraksts

 6. 4. Intragastrālas balona sistēmas BIB ievietošana kuņģī un uzpildīšana:
  1. 4.1. pacientu sagatavo endoskopiskai procedūrai;
  2. 4.2. lokāla anestēzija rīkles gļotādai, izmantojot analgizējošu aerosolu;
  3. 4.2. endoskopiski pārbauda barības vadu un kuņģi;
  4. 4.3. ieziež BIB sistēmu ar gēlu, kurš paredzēts medicīniskiem izmeklējumiem un manipulācijām;
  5. 4.4. ar speciālas virzošās stieples palīdzību balona sistēmu uzmanīgi pa barības vadu ievada kuņģī;
  6. 4.4. ievada atkārtoti endoskopu kuņgī, lai kontrolētu balona atrašanās vietu un uzpildīšanu – balonam jāatrodas zem barības vada apakšējā sfinktera dziļi kuņģī;
  7. 4.5. no piepildīšanas caurulītes izņem virzošo stiepli;
  8. 4.6. Luera savienotājam pievieno trīs atveru krānu un 50 cm3 šļirci, pildītāja aso galu ievieto sterilā šķīduma maisiņa pildītājcaurulē;
  9. 4.7. lēnām piepilda balonu ar sterilo šķīdumu pa 50 cm3 vienā reizē, līdz četrpadsmit pildīšanas reizēs tiek iepildīti 700 cm3, ieteicamais minimālais šķīduma tilpums ir 400 cm3, bet maksimālais tilpums ir 700 cm3 šķīduma;
  10. 4.8. kad pēdējā šķīduma deva ir iepildīta, balona vārstulī rada vakuumu, lai noslēgtu balonu;
  11. 4.9. uzmanīgi izņem caurulīti un pārbauda, vai balona sistēmas vārstulis nelaiž cauri šķīdumu;
  12. 4.10. izņem endoskopu no kuņģa.
 7. 5. Intragastrālas balona sistēmas BIB izņemšana no kuņģa:
  1. 5.1. pacientu sagatavo endoskopiskai procedūrai;
  2. 5.2. lokāla anestēzija rīkles gļotādai, izmantojot analgizējošu aerosolu;
  3. 5.3. endoskopiski pārbauda balona sistēmas stāvokli;
  4. 5.4. endoskopa darba kanālā ievada adatas veida instrumentu uz kura tiek uzmaukta caurulīte;
  5. 5.5. pāri adatai un cauri balona apvalkam izspiež caurulītes uzmavu;
  6. 5.6. no caurulītes uzmavas izņem adatas veida instrumentu;
  7. 5.7. caur caurulīti izsūknē visu šķīdumu no balona;
  8. 5.8. izņem caurulīti no endoskopa darba kanāla;
  9. 5.9. ievada endoskopa darba kanālā divžuburu satvērēju un satver balonu pretējā pusē no balona vārstuļa atrašanās vietas;
  10. 5.10. izņem balonu no kuņģa;
  11. 5.11. endoskopiski pārbauda kuņģa gļotādu;
  12. 5.12. izņem endoskopu no kuņģa.
 8. III. Tehnoloģiskais nodrošinājums

 9. 6. Endoskops intraoperatīvas endoskopijas veikšanai un tā papildaprīkojums.
 10. 7. Intragastrāla balona sistēma BIB.
 11. Veselības statistikas un
 12. medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras
 13. direktors                                                                                                                                E. Lavendelis