Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Lāzerķirurģija

 1. Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts
 2. I. Ievads

  1. Lāzerķirurģija ir ārstnieciska metode, kas balstīta uz noteikta garuma un enerģijas elektromagnētisko jeb gaismas viļņu un
 3. organisma audu mijiedarbību. Metodes pamatā ir ūdeni saturošo audu spēja absorbēt infrasarkanās gaismas spektra viļņus, izraisot, atkarībā no radītās siltumenerģijas jaudas, audu koagulāciju, iztvaikošanu (vaporizācija). Tādejādi pietiekami jaudīga lāzera elektromagnētiskais starojums, kas tiek pievadīts atbilstoši īsa impulsa (impulsu lāzeri) veidā, izraisa precīzu audu destrukciju, neskarot pārējos. Iespējama arī audu koagulāciju vai audu pārdalīšana pievadot lāzera enerģiju bez impulsiem (nepārtrauktas darbības lāzeri).
   1.  
  1. Termiskā iedarbība:     ≥ 60° koagulācija un ablācija;
   1.                           ≥ 100° audu griešana un pārdalīšana;
        1.  ≥ 300° iztvaicēšana(vaporizācija)

Saskaņā ar Starptautiskās Elektrotehniskās Komisijas (International Electrotechnical Commission) vadlīnijām IEC 60825-1 (01.01.2004.) visi ķirurģiskie, ablatīvie lāzeri pieder 4. drošības klases lāzeriem – Latvijā tie ir pielīdzināti I drošības grupas medicīniskām ierīcēm.

Lāzeru ierīču klasifikācija atbilstoši drošības pakāpei.
Starptautiskās Elektrotehniskās Komisijas (International Electrotechnical Commission) vadlīnijas IEC 60825-1 (01.01.2004.):

 1. Klase 1- lāzerstarojums nerada audu un redzes bojājumus:
 2. Klase 1: redzes bojājumi nerodas pat tieši lūkojoties lāzerstarā ar optiskām palīgierīcēm;
 3. Klase 1M: redzes bojājumi var rasties vienīgi, ja lāzerstarā lūkojas ar optiskām palīgierīcēm. Attiecas uz starojumu 302,5 – 4000 nm robežās.
 4. Klase 2 (zemas jaudas) - spēj izraisīt acs aizsargrefleksu (acu spontāna aizvēršanās), skatoties redzamās gaismas spektra lāzerstarā (400 – 700 nm):
 5. Klase 2: redzei droši, ja pieļauta īslaicīga, tieša skatīšanās lāzerstarā (0,25 s, 400 – 700 nm, <1mW), līdz rodas acu aizsargreflekss;
 6. Klase 2M: redzei droši, ja pieļauta īslaicīga, tieša skatīšanās lāzerstarā (0,25 s, 400 – 700 nm, <1mW), līdz rodas acu aizsargreflekss. Redzes bojājums var rasties, ja lāzerstarā skatās ar optiskām palīgierīcēm.
 7. Klase 3 (vidējas jaudas) – bīstami redzei, ja skatās tieši lāzerstarā vai koncentrēti atstarotajā gaismā:
 8. Klase 3R: bīstami redzei, ja skatās tieši lāzerstarā (5X1mW; 400 – 700 nm) vai koncentrēti atstarotajā gaismā. Izkliedēta atstarotā gaisma redzei nav bīstama. Nerada ugunsdrošības risku. Lāzerstarojuma nepārtrauktā režīma jaudas augšējā robeža 0,5W;
 9. Klase 3B: bīstami redzei, ja skatās tieši lāzerstarā (5X1mW; 400 – 700 nm) vai koncentrēti un izkliedēti atstarotajā gaismā. Nerada ugunsdrošības risku. Lāzerstarojuma nepārtrauktā režīma jaudas augšējā robeža 0,5 W;
 10. Klase 4 (augstas jaudas) – rada nopietnus redzes bojājumus skatoties tieši lāzerstarā vai pat difūzi izkliedēti atstarotā gaismā, kā arī var radīt ādas bojājumu. Pastāv ugunsdrošības risks. Var radīt lāzerģenerētu gaisa inficēšanu (vīrusi, baktērijas). Lāzeru jauda lielāka par 0,5 W.
 11. II. Drošības pasākumi

 12. Telpām, kurās strādā ar lāzeriekārtām, jābūt apzīmētām ar speciālām brīdinājuma zīmēm.
 13. Ar iekārtām drīkst strādāt vienīgi speciāli apmācīti darbinieki.
 14. Lietojot ķirurģiskos lāzerus, papildus jānodrošina ar speciāliem filtriem aprīkotu gaisa vilkmes palīgierīču izmantošanu, jo šie lāzeri spēj radīt gaisa kontagiozu piesārņojumu ar vīrusiem vai baktērijām. Šī iemesla dēļ personālam procedūras laikā vēlams lietot elpceļu aizsargmaskas.
 15. 1. Redzes bojājuma riska novēršana.
 16. Telpās, kurās strādā ar lāzeriekārtām, sienām, logiem jābūt klātiem ar neatstarojošu materiālu. Visām personām, kuras procedūras laikā atrodas telpā, obligāti jālieto atbilstoša optiskā blīvuma aizsargbrilles. Nav pieļaujama tieša ielūkošanās lāzeriekārtas uzgaļa atverē pat ar aizsargbrillēm. Lāzerstaru drīkst vērst tikai pret ārstēšanas zonu vai kalibrācijas iekārtas uztvērēju. Apstrādājot ādu acu tuvumā, pacientam obligāti lietojamas speciālas lāzeraizsargbrilles vai kontaktlēcas. Nav pieļaujama apstrāde orbītas tuvumā, ja zem apstrādājamās virsmas nav palpējams kauls. Visiem procedūras laikā izmantojamiem instrumentiem jābūt matētiem vai starojumu absorbējošiem.
 17. 2. Elektrotraumas riska novēršana.
 18. IPL un lāzeriekārtu remonts atļauts tikai speciāli apmācītam tehniskajam personālam. Medicīniskajam personālam nav atļauts atvērt iekārtas aizsargapvalkus, mitrināt ar šķidrumiem vadības pulti vai uzgaļus, jo tas var radīt strāvas triecienu.
 19. 3. Uzliesmošanas un eksplozijas riska novēršana.
 20. Virsmu apstrādei pirms procedūras lietojami vienīgi alkoholu un acetonu nesaturoši šķidrumi. Ja tādi tomēr lietoti, jānogaida, kamēr šķidrums pilnībā iztvaiko no ādas virsmas. Anestēzijā nedrīkst izmantot viegli uzliesmojošas vielas, uzmanīgi jālieto skābeklis. Procedūras laikā izmantojamām salvetēm un citiem materiāliem jābūt samitrinātiem alkoholu nesaturošā šķidrumā.
 21. III. Pielietojuma iespējas, indikācijas

 22. Pirms medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas ir nepieciešama pacienta vai tā likumisko pārstāvju (vecāku vai aizbildņu) informēšana par ārstēšanas izvēli, labvēlīgiem rezultātiem, zināmiem riskiem un komplikācijām, un piekrišana ārstēšanas metodei, kā arī iesaistīšana profilaktiskos pasākumos komplikāciju novēršanai.
 23. Indikācijas:
  1. 1. Ķirurģisku griezienu veikšanai.
  2. 2. Ādas labdabīgu un ļaundabīgu (pēc onkologa konsultācijas) veidojumu ablācija .
  3. 3. Rētaudu slīpēšana (apdegumu rētaudi, operāciju rētas, traumatiskas rētas, acne rētas).
  4. 4. Ādas rejuvenatīva slīpēšana, ieskaitot frakcionēto vai mikroperforatīvo (ritidoze, elastoze).
 24. IV. Pielietojuma kontrindikācijas

 25. Fotosensibilizējošu medikamentu lietošanas laikā un 6 mēnešus pēc to lietošanas. Ādas tipiem no IV līdz VI.
 26. Nav ieteicama grūtniecēm.
 27. Ar sevišķu uzmanību hipertrofiskās rētošanās vai keloīdu gadījumā (anamnēzē).
 28. Ļaundabīgu un aizdomīgu veidojumu gadījumā bez onkologa konsultācijas.
 29. Akūtas ādas infekcijas operācijas lauka tuvumā.
 30. Aktīvs iedegums.
 31. Akūtas vispārējās infekcijas.
 32. V. Metodes apraksts

 33. Pirms procedūras pacients tiek informēts par diagnozi, procedūras mērķi, ārstēšanas gaitu, alternatīvām ārstēšanas metodēm, iespējām, sekām un komplikācijām.
 34. Pacientu novieto guļus pozīcijā uz manipulāciju galda, nodrošinot optimālu pieeju apstrādes zonai un uzliek acu aizsardzības līdzekļus gan pacientam, gan personālam, kas atrodas darba telpā.
 35. Ieslēdz lāzeriekārtu, nodrošina tās kalibrāciju. Uzstāda ārstēšanai nepieciešamos parametrus.
 36. Lai uzsāktu procedūru, novirza iekārtas galviņu pret apstrādājamo zonu atbilstošā fokusa attālumā un ieslēdz aparatūru darba režīmā, vienlaikus nodrošinot iztvaikošanas produktu atsūkšanu un dezaktivāciju.
 37. Veic testa apstrādi ar zemāko enerģijas blīvumu, nepieciešamības gadījumā koriģē parametrus un veic pamatprocedūru.
 38. Pēc procedūras pabeigšanas uzliek ziedes pārsēju.
 39. V I. Tehnoloģiskais nodrošinājums

 40. Lāzeraparatūra, kas ir sertificētai atbilstoši ES prasībām un reģistrēta atbilstošās valsts institūcijās.
 41. Matēti ķirurģiskie instrumenti. Acu aizsardzības līdzekļi pacientam un personālam. vi
 42. Telpu aprīkojums atbilstoši obligātajām prasībām (jāatbilst drošības noteikumiem darbam ar lāzeriekārtām).
 43. Atbilstošas brīdinājuma zīmes uz telpu durvīm.
 44. Vilkmes nosūce ar absorbcijas filtriem.
 45. Pirmās palīdzības sniegšanas komplekts.
 46. Augstuma aplikācijas. Kontaktgēls. Ādas kopšanas līdzekļi.
 47. VII. Prasības personālam

 48. IPL un lāzeriekārtas drīkst lietot tikai speciāli apmācīts medicīniskais personāls, ievērojot ražotāja norādījumus un valstī pieņemto normatīvo aktu prasības. Pirms darba ar konkrētu lāzeriekārtu tā ir jāapgūst.
 49. Medicīniskās tehnoloģijas pielietošana atļauta sertificētam ārstam, kas ir ieguvis metodes sertifikātu lāzerķirurģijā.
 50. Vidējais medicīnas personāls, kas apguvis fotoepilācijas metodi un saņēmis metodes sertifikātu, var strādāt sertificēta ārsta uzraudzībā, veicot ordinēto fotoepilācijas procedūru ar ārsta norādītajiem parametriem. Ja to prasa pielietošanas joma, ārstam ir jābūt sertificētam atbilstošā apakšspecialitātē vai specialitātē (piemēram, plastiskajā ķirurģijā, angioķirurģijā, ginekoloģijā, oftalmoloģijā, u.c.).
 51. 06-005