Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Selektīvā fototermolīze un fotokoagulācija

 1. Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts
 2. I. Ievads

 3. 1. Selektīvā fototermolīze un fotokoagulācija ir ārstnieciskās tehnoloģijas, kas balstītas uz un elektromagnētiskā starojuma jeb
  1. gaismas viļņu un organisma audu mijiedarbību. Metodes terapeitiskais pamats ir pigmentu saturošu audu spēja absorbēt gaismas enerģiju ātrāk par audiem, kuros tā nav. Tādejādi pietiekami jaudīga lāzera elektromagnētiskais starojums, kas tiek pievadīts atbilstoši īsa impulsa veidā, izraisa selektīvu pigmentsaturošo audu destrukciju, neskarot pārējos audus. Iespējama arī selektīva fotokoagulācija ar audu nekrozi un sekojošu reepitelizāciju. Ir pierādīta arī gaismas starojuma stimulējošā ietekme uz audu imunitāti un kolagenoģenēzi.
 4. 2. Lāzeru un IPL (intensīvi pulsētas gaismas) iekārtu optiskā enerģija atkarībā no ārstējamās patoloģijas, tiek absorbēta:
 1.  
  1. · asinsvadu patoloģijas gadījumā – oksihemoglobīnā, hemoglobīnā;
   · pigmenta patoloģijas un fotoepilācijas gadījumā – melanīnā;
   · tetovējumu gadījumā – dažādu krāsu hromoforos;
   · fotodināmiskās terapijas gadījumā – pie patoloģiskām šūnām fiksētās ārstnieciskās vielās.
 1. 3. Par enerģijas avotiem selektīvā fototermolīzē un fotokoagulācijā bez lāzeriem var tikt izmantotas arī intensīvi pulsējošās
  1. gaismas (IPL) iekārtas. Šo abu grupu iekārtas strādā ar enerģijām, kas ir iekļautas 3.B un 4. lāzerdrošības klasēs.
 2. 4. Lāzeru ierīču klasifikācija atbilstoši drošības pakāpei.
 3. Starptautiskās Elektrotehniskās Komisijas (International Electrotechnical Commission) vadlīnijas IEC 60825-1 (01.01.2004.):
 4. Klase 1- lāzerstarojums nerada audu un redzes bojājumus: redzes bojājumi nerodas pat tieši lūkojoties lāzerstarā ar optiskām palīgierīcēm;
 5. Klase 1M: redzes bojājumi var rasties, ja lāzera starā lūkojas ar optiskām palīgierīcēm. Attiecas uz starojumu 302,5 – 4000 nm robežās.
 6. Klase 2 (zemas jaudas) - spēj izraisīt acs aizsargrefleksu (acu spontāna aizvēršanās), skatoties redzamās gaismas spektra lāzerstarā. Attiecas uz starojumu 400 – 700 nm.
 7. Redzei droši, ja pieļauta īslaicīga, tieša skatīšanās lāzerstarā (0,25 s, 400 – 700 nm, <1mW), līdz rodas acu aizsargreflekss;
 8. Klase 2M: redzei droši, ja pieļauta īslaicīga, tieša skatīšanās lāzerstarā (0,25 s, 400 – 700 nm, <1mW), līdz rodas acu aizsargreflekss. Redzes bojājums var rasties, ja lāzerstarā skatās ar optiskām palīgierīcēm.
 9. Klase 3 (vidējas jaudas) – bīstami redzei, ja skatās tieši lāzerstarā vai koncentrēti atstarotajā gaismā:
 10. Klase 3R: bīstami redzei, ja skatās tieši lāzerstarā (5x1mW; 400 – 700 nm) vai koncentrēti atstarotajā gaismā. Izkliedēta atstarotā gaisma redzei nav bīstama. Nerada ugunsdrošības risku. Lāzerstarojuma nepārtrauktā režīma jaudas augšējā robeža 0,5W;
 11. Klase 3B: bīstami redzei, ja skatās tieši lāzerstarā (5x1mW; 400 – 700 nm) vai koncentrēti un izkliedēti atstarotajā gaismā. Nerada ugunsdrošības risku. Lāzerstarojuma nepārtrauktā režīma jaudas augšējā robeža 0,5 W;
 12. Klase 4 (augstas jaudas) – rada nopietnus redzes bojājumus skatoties tieši lāzerstarā vai pat difūzi izkliedēti atstarotā gaismā, kā arī var radīt ādas bojājumu. Pastāv ugunsdrošības risks. Var radīt lāzerģenerētu gaisa inficēšanu (vīrusi, baktērijas). Lāzeru jauda lielāka par 0,5 W.
 13. II Drošības pasākumi

 14. Telpām, kurās strādā ar lāzeriekārtām, jābūt apzīmētām ar atbilstošām brīdinājuma zīmēm.
 15. Ar iekārtām strādājošie darbinieki speciāli apmācami lāzeru (IPL) lietošanā un drošības tehnikas ievērošanā.
 16. 1. Redzes bojājumu riska novēršana.
 17. Telpās, kurās strādā ar lāzeriekārtām, sienām jābūt klātām ar neatstarojošu krāsu, logiem slēgtiem ar neatstarojoša, necaurspīdīga materiāla žalūzijām. Visām personām, kuras procedūras laikā atrodas telpā, obligāti jālieto atbilstoša optiskā blīvuma aizsargbrilles. Nav pieļaujama tieša ielūkošanās lāzeriekārtas uzgaļa distālajā atverē, pat lietojot aizsargbrilles. Lāzerstaru drīkst vērst tikai pret ārstēšanas zonu vai kalibrācijas iekārtas uztvērēju. Apstrādājot ādu acu tuvumā, pacientam obligāti lietojamas speciālas metāla aizsargbrilles vai kontaktlēcas. Nav pieļaujama apstrāde orbītas tuvumā, ja zem apstrādājamās virsmas nav palpējamas kaula struktūras.
 18. 2. Elektrotraumas riska novēršana.
 19. IPL un lāzeriekārtas satur komponentus ar augstu spriegumu. Pieskaršnās tiem ir bīstama dzīvībai. Iekārtu remonts atļauts tikai speciāli apmācītam tehniskajam personālam. Medicīniskajam personālam nav atļauts atvērt iekārtas aizsargapvalkus, mitrināt ar šķidrumiem vadības pulti vai uzgaļus, jo tas var radīt strāvas triecienu.
 20. 3. Uzliesmošanas un eksplozijas riska novēršana.
 21. Lāzera enerģijas absorbcija var izraisīt jebkura materiāla temperatūras ievērojamu paaugstināšanos un uzliesmošanu. Virsmu apstrādei pirms procedūras lietojami vienīgi alkoholu un acetonu nesaturoši šķidrumi. Ja tādi tomēr lietoti, pirms iekārtas ieslēgšanas jānogaida, kamēr šķidrums pilnībā iztvaiko no ādas virsmas. Anestēzijai nedrīkst izmantot viegli uzliesmojošas vielas, uzmanīgi jārīkojas ar skābekli. Procedūras laikā izmantojamām salvetēm un citiem materiāliem jābūt samitrinātiem alkoholu nesaturošā šķidrumā.
 22. III . Pielietojuma iespējas indikācijas

 23. 1. Asinsvadu patoloģija: teleangiektāzijas, kuperoze, rosacea, hemangiomas, piogēnās granulomas, nevus flammeus, retikulārās vēnas – transkutāni, endovazāli, citas asinsvadu patoloģijas.
 24. 2. Pigmenta patoloģija: Café au lait plankumi, Lentigo solaris et senilis, nevus pigmentosus, seborejas keratozes, hiperpigmentācijas, tetovējumi, permanentais ,,make up".
 25. 3. Epilācija: pseidofolikulītas, hipertrihoze, higiēnisku un kosmētisku indikāciju dēļ.
 26. 4. Neablatīvā rejuvenācija: ritidoze, elastoze.
 27. 5. Citas pielietojuma iespējas: Verruca vulgaris, acne vulgaris.
 28. IV. Pielietošanas kontrindikācijas

 29. Fotosensibilizējošu medikamentu vai sintētisko retinoīdu lietošanas laikā un 6 mēnešus pēc to lietošanas.
 30. Ādas tipiem no IV līdz VI.
 31. Ļaundabīgu un aizdomīgu veidojumu gadījumā bez onkologa konsultācijas.
 32. Akūtas ādas un vispārējās infekcijas.
 33. Izteikts ādas iedegums (vismaz 4-6 nedēļas pēc sauļošanās).
 34. Ar sevišķu uzmanību lietojams hipertrofiskās rētošanās vai keloīdu gadījumā (anamnēze).
 35. Nav ieteicama grūtniecēm.
 36. V. Metodes apraksts

 37. Pirms procedūras pacients tiek informēts par diagnozi, procedūras mērķi, ārstēšanas gaitu, alternatīvām ārstēšanas metodēm, iespējamām sekām un komplikācijām.
 38. Pacientu novieto guļus pozīcijā uz manipulāciju galda, nodrošinot optimālu pieeju apstrādes zonai. Atbilstoši procedūrai sagatavo darbam paredzēto ādas laukumu.
 39. Uzliek atbilstošas aizsargbrilles gan pacientam, gan personālam, kas atrodas darba telpā.
 40. Ieslēdz lāzeriekārtu, veic tās kalibrāciju. Uzstāda ārstēšanai nepieciešamos parametrus. Sagatavo darbam nepieciešamās palīgierīces, piemēram, dzesēšanas sistēmas.
 41. Lai uzsāktu procedūru, novirza iekārtas galviņu atbilstošā fokusējumā perpendikulāri pret apstrādājamo zonu atbilstošā attālumā no apstrādājamās virsmas un ieslēdz iekārtu darba režīmā.
 42. Veic testa apstrādi ar zemāko enerģijas blīvumu, nepieciešamības gadījumā koriģē parametrus un veic pamatprocedūru.. Pakāpeniski palielinot parametrus, tos katru reizi apstiprina ar atkārtotu kalibrāciju Pēc procedūras pabeigšanas, vajadzības gadījumā, nodrošina apstrādāto audu dzesēšanu un uzklāj ādas kopšanas līdzekli.
 43. VI Tehnoloģiskais nodrošinājums

 44. Lāzeriekārtām un IPL iekārtām jābūt sertificētām atbilstoši ES prasībām un reģistrētām atbilstošās valsts institūcijās.
 45. Darba telpām jāatbilst drošības noteikumiem darbam ar lāzeriekārtām. Uz telpu durvīm jābūt atbilstošām brīdinājuma zīmēm.
 46. Obligāti jānodrošina pacients un visas procedūras laikā telpā esošās personas ar atbilstošiem acu aizsarglīdzekļiem (brilles, kontaktlēcas).
 47. Tehniskais palīgaprīkojums: manipulāciju galds, apgaismojums, kā arī iespēju robežās optiskās iekārtas, ādas dzesēšanas iekārtas, anestēzijas aprīkojums u.c.
 48. Pirmās palīdzības sniegšanas komplekts.
 49. Augstuma aplikācijas.
 50. Pēcoperācijas ādas kopšanas līdzekļi.
 51. VII. Prasības personālam

 52. IPL un lāzeriekārtas drīkst lietot tikai speciāli apmācīts medicīniskais personāls, ievērojot ražotāja norādījumus un valstī pieņemto normatīvo aktu prasības. Pirms darba ar konkrētu lāzeriekārtu tā ir jāapgūst.
 53. Medicīniskās tehnoloģijas pielietošana atļauta sertificētam ārstam, kas ir ieguvis metodes sertifikātu lāzerķirurģijā.
 54. Vidējais medicīnas personāls, kas apguvis fotoepilācijas metodi un saņēmis metodes sertifikātu, var strādāt sertificēta ārsta uzraudzībā, veicot ordinēto fotoepilācijas procedūru ar ārsta norādītajiem parametriem. Ja to prasa pielietošanas joma, ārstam ir jābūt sertificētam atbilstošā apakšspecialitātē vai specialitātē (piemēram, plastiskajā ķirurģijā, angioķirurģijā, ginekoloģijā, oftalmoloģijā, u.c.).
 55. 06-004