Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

2. Internās medicīnas un funkcionālās diagnostikas medicīniskie pakalpo­jumi.