Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Ģimenes medicīnas ekspresdiagnostika un veselības paškontrole

I. Vispārējie jautājumi

 1. 1. Sarakstā ir iekļautas medicīnā starptautiski atzītas medicīnas tehnoloģijas.
 2. 2. Šo tehnoloģiju apmācība ir iekļaujama:
  1. 2.1. rezidentu apmācības programmās;
  2. 2.2. ģimenes ārstu sertifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas programmās.

II. Ekspresdiagnostikas un veselības paškontroles tehnoloģijas

 1. 1. Ekspresdiagnostika un veselības paškontrole.
 2. 2. Ekspresdiagnostika neatliekamajās situācijās.
 3. 3. Pacientu apmācība pielietot veselības paškontroles metodes.
 4. 4. Paškontrole un terapijas mērķi I un II tipa cukura diabēta gadījumā.
 5. 5. Kapilāru asins iegūšana ar mūsdienu metodēm.
 6. 6. Glikozes līmeņa noteikšana asinīs ar glikometru un vizuālo metodi.
 7. 7. Holesterīna un triglicerīdu līmeņa noteikšana asinīs.
 8. 8. Asinsteces laika noteikšana.
 9. 9. Urīna ekspresdiagnostika ar monofunkcionālajām un polifunkcionālajām teststrēmelēm.
 10. 10. Urīna ekspresdiagnostika ar pusautomātiskajiem analizatoriem.
 11. 11. Mikroalbuminūrijas noteikšana.
 12. 12. Amilāzes noteikšana urīnā.
 13. 13. Kuņģa aciditātes noteikšana ar bezzondes metodēm.
 14. 14. Slēpto asiņu noteikšana izkārnījumos.
 15. 15. Pulsa frekvences un arteriālā asinsspiediena noteikšana.
 16. 16. Iztriepes paņemšana mikrofloras noteikšanai no augšējiem elpošanas ceļiem.
 17. 17. Izelpas maksimumplūsmas (IMP) noteikšana (pīkfluometrija).