Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Kardioloģija

 1. Aktualizēts: 1.02.2022.

 

 1. 1. Pulsa frekvences un arteriālā spiediena noteikšana.
 2. 2. Maģistrālo artēriju obliterācijas līmeņa un pakāpes noteikšana pēc reģionārā spiediena gradienta.
 3. 3. Elektrokardioskopija.
 4. 4. Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts.
 5. 5. EKG pieraksts ar mazāk kā 12 novadījumiem (no ekstremitātēm un/vai krūšu kurvja, pēc Neba un citas).
 6. 6. EKG 12 novadījumos ar medikamentozām raudzēm.
 7. 7. Elektrokardiogrammas pieraksts ar portatīvo EKG aparātu.
 8. 8. Hemodinamikas monitorēšana ar portatīvo hemodinamikas monitorēšanas sistēmu.
 9. 9. Holtera monitorēšana.
 10. 10. Veloergometrijas slodzes tests ar pakāpenisku nepārtraukti pieaugošu slodzi, EKG pieraksts 12 novadījumos asinsspiediena un elektrokardioskopiskā kontrolē.
 11. 11. Fonokardiogrāfiska izmeklēšana sinhroni reģistrējot EKG un FKG piecās frekvencēs no pieciem punktiem.
 12. 12. Fonokardiogrāfiska izmeklēšana, sinhroni reģistrējot EKG, FKG no 5 punktiem pirms un pēc slodzes un uz kreisajiem sāniem.
 13. 13. Ehokardiogrāfija M režīmā ar hemodinamikas rādītāju noteikšanu (sistoliskā funkcija).
 14. 14. Ehokardiogrāfija M un B režīmā ar hemodinamikas rādītāju noteikšanu (sistoliskā funkcija).
 15. 15. Ehokardiogrāfija M un B režīmā ar visiem hemodinamikas rādītāju un visiem doplerizmeklējumiem (5).
 16. 16. Stressehokardiogrāfija ar krāsas dopplerogrāfa spektrālanalīzi un hemodinamikas rādītāju noteikšana (savienojot ar veloergometriju vai medicīniskām raudzēm).
 17. 17. Stressehokardiogrāfija pielietojot sinusa mezgla kairinājumu.
 18. 18. Transezofageāla ehokardiogrāfija M un B režīmos ar krāsas dopplerogrāfiju, spektrālanalīzi un hemodinamikas rādītāju noteikšana.
 19. 19. Transezofageālās elektrokardiostimulācijas slodzes tests.
 20. 20. Transezofageālā elektrokardiostimulācija aritmijas terapijai.
 21. 21. Īslaicīga, transvenoza sirds elektrostimulācija krūšu kurvja rentgena kontrolē.
 22. 22. Intrakardiāla elektrofizioloģiska izmeklēšana aritmiju diagnostikai.
 23. 23. Radiofrekvences ablācija.
 24. 24. Elektroimpulsu terapija (defibrillācija) plānveida un neatliekamā.
 25. 25. Centrālā venozā spiediena mērīšana.
 26. 26. Ekstremitāšu maģistrālo artēriju funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana.
 27. 27. Pulsa viļņa izplatīšanās ātruma noteikšana maģistrālajā artērijā.
 28. 28. Augšējo vai apakšējo ekstremitāšu reogrāfiska izmeklēšana miera stāvoklī.
 29. 29. Augšējo vai apakšējo ekstremitāšu reogrāfiska izmeklēšana miera stāvoklī ar funkcionālām raudzēm.
 30. 30. Digitālo artēriju pulsa pierakstīšana vai spiediena mērīšana pirms un pēc aukstuma ekspozīcijas vai medicīniskām raudzēm.
 31. 31. Ekstremitāšu vēnu funkcionālā stāvokļa neinvazīva pletismogrāfiska novērtēšana.
 32. 32. Reoencefalogrāfiska izmeklēšana.
 33. 33. Brahiocefālo asinsvadu dopplerogrāfija ar spektranalīzi un funkcionālām raudzēm.
 34. 34. Transkraniāla asinsvadu dopplerogrāfija un spektrālanalīze.
 35. 35. Transkraniāla asinsvadu dopplerogrāfija, spektranalīze un circulus arteriozus funkcijas izvērtēšana.
 36. 36. Brahiocefālo asinsvadu dupleksa skenēšana ar krāsas dopplerogrāfiju un spektrālanalīzi.
 37. 37. Venozā refluksa programma (apakšējo ekstremitāšu dziļo vēnu izmeklēšana).
 38. 38. Potītes indeksa noteikšana.
 39. 39. Apakšējo ekstremitāšu segmentālā dopplerogrāfija.
 40. 40. Augšējo ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu dopplerogrāfija.
 41. 41. Apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu lāzera dopplerogrāfija.
 42. 42. Apakšējo ekstremitāšu ādas mikroasinsvadu postokluzīvās hiperēmijas lāzera dopplerogrāfija.
 43. 43. Vēdera aortas un visu tās zaru dupleksdoplerogrāfija.
 44. 44. Aortas loka un descendējošās daļas dupleksdoplerogrāfija.
 45. 45. Roku artēriju dupleksdoplerogrāfija.
 46. 46. Kāju artēriju dupleksdoplerogrāfija.
 47. 47. Transkraniālā dupleksdoplerogrāfija.
 48. 48. Augšējo ekstremitāšu vēnu dupleksa skenēšana un doplerspektranalīze.
 49. 49. Apakšējo ekstremitāšu vēnu dupleksa skenēšana un doplerspektranalīze.
 50. 50. Vēdera dobuma vēnu dupleksa skenēšana un doplerspektranalīze.
 51. 51. Vienkameru pastāvīgā EKS implantācija.
 52. 52. Divkameru pastāvīgā EKS implantācija.
 53. 53. Pastāvīgas EKS sistēmas rekonstrukcija:
  1. 53.1. EKS ložas maiņa;
  2. 53.2. EKS ekstirpācija.
 54. 54. Pagaidu EKS sistēmas korekcija.
 55. 55. EKS miokardiālā implantācija.
 56. 56. Koronāro artēriju selektīva angiogrāfija ar jonētu kontrastvielu.
 57. 57. Koronāro artēriju selektīva angiogrāfija ar nejonētu kontrastvielu.
 58. 58. Sirds labās puses ventrikulogrāfija ar nejonētu kontrastvielu.
 59. 59. Perkutāna translumināla koronārā angioplastija ( PTCA ) ar jonētu kontrastvielu.
 60. 60. Perkutāna translumināla koronārā angioplastija ( PTCA ) ar nejonētu kontrastvielu.
 61. 61. Koronārā angiogrāfija ar digitālo angiogrāfu.
 62. 62. Koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu.
 63. 63. Koronārā angioplastija ar digitālo angiogrāfu, lietojot stentu.
 64. 64. Ilgstošās EKG monitorēšanas iekārtas implantācija.
 65. 65. Invazīvā elektroimpulsu terapija (defibrilācija):
  1. 65.1. intrakardiāla defibrilātora (ICD) implantācija.
 66. 66. Miokarda biopsija.
 67. 67. Sirds priekškambaru defekta un foramen ovale apertum perkutānās transkatetrālās slēgšanas medicīniskā tehnoloģija.
 68. 68. Uzlabotā ārējā kontrapulsācijas terapija.
 69. 69. Ekstrakorporālā triecienviļņa miokarda revaskularizācijas terapija.
 70. 70. Koronarogrāfija. MT 11-001
 71. 71. Intravaskulārā optiskās koherences tomogrāfija (OCT). MT 11-005
 72. 72. Akūta perkutāna koronāra intervence. MT 11-007
 73. 73. Plānveida perkutāna koronāra intervence. MT 11-008
 74. 74. Frakcionētā plūsmas rezerve. MT 12-011
 75. 75. Brahiocefālo artēriju angioplastijas un stentēšanas medicīniskā tehnoloģija. MT 12-009
 76. 76. Brahiocefālo artēriju invazīvā angiogrāfija. MT 12-008
 77. 77. Intravaskulāra ultraskaņa. MT 12-021
 78. 78. Nieru artēriju invazīvā angiografija. MT 13-017
 79. 79. Nieru artēriju angioplastijas un stentēšanas medicīniskā tehnoloģija. MT 13-026
 80. 80. Aortas vārstuļa transkatetrāla implantācija. MT 14-028
 81. 81. Perkutāna translumināla alkohola septālā ablācija. MT 15-003
 82. 82. Perkutāna nieru simpātiskā denervācija, pielietojot radiofrekvences ablāciju. MT 15-004
 83. 83. Kreisā ātrija austiņas perkutāna transkatetrāla slēgšana. (Pielikums) MT 17-003
 84. 84. Balona pulmonālā angioplastija
 85. 85. Slīpā galda tests
 86. 86. Medikamentozi refraktāras hroniskas sirds mazspējas ārstēšana, pielietojot sirds kontraktilitātes modulatoru (SKM)
 87. 87. Kardiopulmonārais slodzes tests
 88. 88. NOGA sistēmas izmantošana kardioloģijā