Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Miega traucējumu diagnostikā izmantojamās MT

1. Polisomnogrāfija (Pielikums) MT 16-101

2. Poligrāfija (Pielikums) MT 16-102