Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

20. Sirds un asinsvadu ķirurģijas medicīniskie pakalpojumi.