Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Sirds-asinsvadu ķirurģija (mākslīgajā asinsritē)

 1. Latvijā apstiprinātās sirds – asinsvadu ķirurģijas tehnoloģijas – operācijas mākslīgā asinsritē

  1. 1. Dažādu fistulozu savienojumu slēgšana starp maģistrāliem asinsvadiem un sirds kamerām.
  2. 2. Defektu slēgšana priekškambaru un sirds kambaru starpsienu līmenī.
  3. 3. Maģistrālo asinsvadu vārstuļu stenozes korekcija (komisurotomija).
  4. 4. Atrio-ventrikulāro vārstuļu plastika.
  5. 5. Maģistrālo asinsvadu protezēšana.
  6. 6. Atrio-ventrikulāro vārstuļu protezēšana.
  7. 7. Maģistrālo asinsvadu transpozīcijas korekcija intraatriālā vai maģistrālo asinsvadu līmenī.
  8. 8. Tetrada Fallot radikāla korekcija.
  9. 9. Kava-pulmonāla šuntēšana.
  10. 10. Hemodinamiska cianotiska sirdskaišu korekcija - "Fontēna" tipa operācijas.
  11. 11. Sirds audzēja ekstirpācija.
  12. 12. Svešķermeņa izņemšana no sirds kamerām.
  13. 13. Ortotopiska sirds transplantācija.