Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Sirds-asinsvadu ķirurģija (slēgta tipa operācijas)

 1. Latvijā apstiprinātās sirds – asinsvadu ķirurģijas tehnoloģijas - slēgta tipa operācijas

  1. 1. Aortas koarktācijas korekcija (tieša un pagarināta anastamoze).
  2. 2. Aortas koarktācijas korekcija, izmantojot asinsvadu protēzi.
  3. 3. Atvērta arteriāla vada slēgšana.
  4. 4. Aorto-pulmonālas anastamozes izveidošana, izmantojot pacienta asinsvadus.
  5. 5. Aorto-pulmonālās anastamozes izveidošana, izmantojot asinsvadu protēzi.
  6. 6. Arterio-venozu fistulu (artificiālo) slēgšana.
  7. 7. Perikarda rezekcija.
  8. 8. Sirds brūces sašūšana.
  9. 9. Parakardiālu jaunveidojumu ekstirpācija.
  10. 10. Elektrokardiostimulātora implantācija.
  11. 11. Aizkrūts dziedzera ekstirpācija.
  12. 12. Perikarda drenēšana.
  13. 13. Operācijas, kas saistītas ar strutainu procesu drenēšanu pēc sirds operācijas.
  14. 14. Pulmonālā vārstuļa transkatetrāla implantācija