Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

21. Neiroķirurģijas medicīniskie pakalpojumi.

 1. (Aktualizēts: 05.07.2013.)
 2. Latvijā apstiprinātās neiroķirurģijas tehnoloģijas un to lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums

 3. I. Neiroķirurģijas tehnoloģiju pielietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums

 4. 1. Perineirālām injekcijām:
  1. 1.1. vienreizējas lietošanas šļirce ar adatu (injekcijām mīkstajos audos);
  2. 1.2. medikamenti, kas atļauti parenterālai lietošanai.
 5. 2. Intraosālām injekcijām:
  1. 2.1. šļirce ar adatu intraosālām injekcijām;
  2. 2.2. medikamenti, kas atļauti parenterālai lietošanai.
 6. 3. Intradiskālām injekcijām:
  1. 3.1. vienreizējas lietošanas šļirce ar adatu;
  2. 3.2. medikamenti, kuri atļauti parenterālai lietošanai;
  3. 3.3. fluoroskopijas ierīce.
 7. 4. Punkcijām:
  1. 4.1. lumbālpunkcijai:
   1. 4.1.1. lumbālpunkcijas adata vienreizējai lietošanai;
   2. 4.1.2. ierīce smadzeņu šķidruma spiediena mērīšanai, ja ir paredzēta precīza spiediena mērīšana;
   3. 4.1.3. intratekālas katetrizācijas komplekts vienreizējai lietošanai, ja ir paredzēta katetra ievadīšana spinālajā likvora telpā;
   4. 4.1.4. medikamenti, kas atļauti intratekālai lietošanai, ja ir paredzēta to ievadīšana spinālajā subarahnoidālajā telpā;
  2. 4.2. subokcipitālajai punkcijai:
   1. 4.2.1. lumbālpunkcijas adata vienreizējai lietošanai;
  3. 4.3. artērijas punkcijai:
   1. 4.3.1. vienreizējas lietošanas šļirce ar adatu;
   2. 4.3.2. artērijas katetrizācijas komplekts vienreizējai lietošanai, ja ir paredzēta katetra ievadīšana asinsvadā;
   3. 4.3.3. medikamenti, kas atļauti intraarteriālai ievadīšanai, ja tāda ir paredzēta.
 8. 5. Brūču apdarei nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums:
  1. 5.1. nepenetrējošu brūču apdarei:
   1. 5.1.1. hemostatiskas spailes;
   2. 5.1.2. pincetes;
   3. 5.1.3. adatturi;
   4. 5.1.4. šķēres;
   5. 5.1.5. skalpeļi;
  2. 5.2.brūcēm, kas penetrē uz galvaskausa dobumu vai mugurkaula kanālu:
   1. 5.2.1. aprīkojums neatliekamām neiroķirurģiskām operācijām.
 9. 6. Tehnoloģiskā nodrošinājuma minimums neatliekamām neiroķirurģiskām operācijām:
  1. 6.1. operāciju galds;
  2. 6.2. operāciju lampa;
  3. 6.3. ķirurģiskais sūknis;
  4. 6.4. ierīce bipolārai elektrokoagulācijai;
  5. 6.5. instrumentu komplekts trepanācijai;
  6. 6.6. instrumentu komplekts laminektomijai;
  7. 6.7. medicīniskais vasks.
 10. 7. Tehnoloģiskā nodrošinājuma minimums plānveida neiroķirurģiskām operācijām:
  1. 7.1. atbilstošs operāciju galds;
  2. 7.2. operāciju lampa;
  3. 7.3. ķirurģiskais sūknis;
  4. 7.4. ierīce bipolārai elektrokoagulācijai;
  5. 7.5. ierīce monopolārai elektrokoagulācijai;
  6. 7.6. uz ķirurga galvas stiprināms gaismas avots;
  7. 7.7. binokulāra lupa un/vai operāciju mikroskops;
  8. 7.8. instrumentu komplekts trepanācijai;
  9. 7.9. instrumentu komplekts spinālai operācijai ar jebkuru no mugurējām pieejām;
  10. 7.10. mikroķirurģijas instrumentu komplekts;
  11. 7.11. medicīniskais vasks;
  12. 7.12. materiāls asiņošanas apturēšanai no smadzeņu vai to apvalku virsmas;
  13. 7.13. metāla skavas (klipši) asiņošanas apturēšanai no smadzeņu vai to apvalku asinsvadiem un instruments skavu uzlikšanai.
 11. 8. Papildus tehnoloģiskais nodrošinājums neiroķirurģiskajām operācijām, kura nepieciešamība noteikta III. sadaļā, atbilstoši konkrētajam operācijas veidam:
  1. 8.1. ultraskaņas aspirācijas ierīce;
  2. 8.2. ķirurģiskas lāzerierīces;
  3. 8.3. ierīces elektrofizioloģiskai diagnostikai;
  4. 8.4. neironavigācijas ierīce;
  5. 8.5. ierīce neiroendoskopijai;
  6. 8.6. stereotakses ierīce;
  7. 8.7. ātrgaitas ierīce kaulu apstrādei;
  8. 8.8. ierīce intrakraniālā spiediena mērīšanai;
  9. 8.9. attēldiagnostikas ierīces:
   1. 8.9.1. mobila radiogrāfijas ierīce;
   2. 8.9.2. mobila fluoroskopijas ierīce;
   3. 8.9.3. ierīce angiogrāfijai.
 12. II. Neiroķirurģijas operāciju pamatprincipi

 13. 1. Jebkuras neiroķirurģijas operācijas tehnoloģijas ievērošanai ir nepieciešams:
  1. 1.1. pēc ādas grieziena izveidot pieeju patoloģiskajam procesam:
   1. 1.1.1. ādas grieziena izvietojumu, garumu un formu, kā arī pieeju patoloģiskajam procesam izvēlas atbilstoši operācijas veidam;
   2. 1.1.2. nepieciešamības gadījumā tos operācijas laikā var mainīt vai kombinēt;
  2. 1.2. veikt paredzēto ārstniecisko uzdevumu;
  3. 1.3. slēgt operācijas brūci.
 14. 2. Šajā sadaļā minētā tehnoloģiskā nodrošinājuma lietošanas apjomu un secību nosaka operējošais neiroķirurgs, ņemot vērā pacienta ārstēšanas laikā konstatētās pacienta klīniskās īpatnības.
 15. 3. Neiroķirurģijas tehnoloģijās izmantojamās pieejas galvaskausa dobuma atvēršanai:
  1. 3.1. trefinācija;
  2. 3.2. osteoplastiska trepanācija;
  3. 3.3. rezekcijas trepanācija;
  4. 3.4. transsfenoidāla trepanācija.
 16. 4. Neiroķirurģijas tehnoloģijās izmantojamās pieejas mugurkaula kanāla atvēršanai:
  1. 4.1. fenestrācija;
  2. 4.2. hemilaminektomija;
  3. 4.3. laminektomija;
  4. 4.4. korporektomija.
 17. 5. Operācijas brūci slēdz, atbilstīgi savienojot pārdalīto audu kārtas (ja operācijas ārstnieciskais uzdevums neparedz citādi).
 18. III. Neiroķirurģisko operāciju veidi

 19. 1. Šajā sadaļā minētajiem neiroķirurģisko operāciju veidiem kā minimums ir paredzēts I. sadaļas 7. punktā minētais tehnoloģiskais nodrošinājums, ko atļauts papildināt ar I. sadaļas 8. punktā minēto tehnisko nodrošinājumu. Zem konkrētā operāciju veida var būt minēti:
  1. 1.1. nepieciešamais papildus tehnoloģiskais nodrošinājums;
  2. 1.2. gadījumi, kad operācijas veida pielietošanai neatliekamā kārtā var būt pietiekams I. sadaļas 6. punktā minētais tehnoloģiskais nodrošinājums (minimālais aprīkojums neatliekamām neiroķirurģiskām operācijām).
 20. 2. Mugurkaula kakla daļas starpskriemeļu diska evakuācija:
  1. 2.1. ar mugurējo pieeju:
   1. 2.1.1. mobila fluoroskopijas ierīce;
  2. 2.2. ar priekšējo pieeju bez sekojošas mugurkaula stabilizācijas:
   1. 2.2.1. instrumentu komplekts mugurkaula kakla daļas starpskriemeļu diska evakuācijai;
   2. 2.2.2. mobila fluoroskopijas ierīce;
   3. 2.2.3. operāciju mikroskops;
   4. 2.2.4. ātrgaitas ierīce kaulu apstrādei;
  3. 2.3. ar priekšējo pieeju un sekojošu mugurkaula stabilizāciju:
   1. 2.3.1. punktā 2.2. minētais aprīkojums;
   2. 2.3.2. rentgenstarus caurlaidīgs operāciju galds;
   3. 2.3.3. mugurkaula stabilizēšanai paredzēts implants:
    1. 2.3.3.1. kaula autotransplantāts;
    2. 2.3.3.2. kaula allotransplantāts;
    3. 2.3.3.3. metāla konstrukcija čaulis jeb keidžs (angl. cage);
   4. 2.3.4. atkarībā no izvēlētā implanta veida:
    1. 2.3.4.1. instrumenti autotransplantāta iegūšanai;
    2. 2.3.4.2. instrumenti čauļa ievietošanai;
   5. 2.3.5. gadījumā, ja nepieciešama papildus stabilizācija:
    1. 2.3.5.1. plāksnes un skrūves;
    2. 2.3.5.2. instrumenti plākšņu un skrūvju nostiprināšanai.
 21. 3. Mugurkaula krūšu daļas starpskriemeļu diska evakuācija:
  1. 3.1. ar mugurējo pieeju:
   1. 3.1.1. mobila fluoroskopijas ierīce;
   2. 3.1.2. ātrgaitas ierīce kaula apstrādei;
   3. 3.1.3. operāciju mikroskops;
   4. 3.1.4. rentgenstarus caurlaidīgs operāciju galds;
  2. 3.2. ar cita veida pieejām:
   1. 3.2.1. punktā 3.1. minētais aprīkojums;
   2. 3.2.2. torakotomijai nepieciešamais aprīkojums.
 22. 4. Mugurkaula jostas un krustu daļas starpskriemeļu diska evakuācija:
  1. 4.1. konvencionāla diskektomija;
  2. 4.2. mikrodiskektomija:
   1. 4.2.1. mikrodiskektomijas instrumentu komplekts;
   2. 4.2.2. mobila fluoroskopijas ierīce;
   3. 4.2.3. operāciju mikroskops;
   4. 4.2.4. rentgenstarus caurlaidīgs operāciju galds.
 23. 5. Spināla audzēja vai metastāzes ekstirpācija vai muguras smadzeņu asinsvadu malformācijas sanācija:
  1. 5.1. operāciju mikroskops;
  2. 5.2. mobila fluoroskopijas ierīce;
  3. 5.3. rentgenstarus caurlaidīgs operāciju galds.
 24. 6. Cita veida tilpuma procesa sanācija spinālā kanālā:
  1. 6.1. laminektomija mugurkaula traumas gadījumā:
   1. 6.1.1. neatliekamai operācijai izņēmuma kārtā pietiek ar I. sadaļas 6. punktā minēto aprīkojumu;
  2. 6.2. epidurāla abscesa evakuācija:
   1. 6.2.1. neatliekamai operācijai pietiek ar I. sadaļas 6. punktā minēto aprīkojumu;
  3. 6.3. spontānas spinālas hematomas evakuācija;
  4. 6.4. arahnoidālas vai sinoviālas cistas evakuācija;
  5. 6.5. mugurkaula iekaisīgu procesu (discītu, spondilītu) sanācija.
 25. 7. Spinālas stenozes korekcija mugurkaula krūšu vai jostas-krustu daļā.
 26. 8. Iedzimtas spinālas malformācijas sanācija.
 27. 9. Iedzimtas kraniospinālas malformācijas sanācija.
 28. 10. Iedzimtas kraniālas malformācijas sanācija.
 29. 11. Galvaskausa attīstības traucējumu korekcija.
 30. 12. Intrakraniālas hematomas evakuācija:
  1. 12.1. epidurālas hematomas evakuācija;
   1. 12.1.1. neatliekamai operācijai pietiek ar I. sadaļas 6. punktā minēto aprīkojumu;
  2. 12.2. subdurālas hematomas evakuācija:
   1. 12.2.1. neatliekamai operācijai pietiek ar I. sadaļas 6. punktā minēto aprīkojumu;
  3. 12.3. intracerebrālas vai intracerebellāras hematomas evakuācija.
 31. 13. Intrakraniāla infekciozas vai parazitāras izcelsmes tilpuma procesa evakuācija.
 32. 14. Svešķermeņa plānveida evakuācija no galvas vai muguras:
  1. 14.1. mobila fluoroskopijas ierīce.
 33. 15. Intrakraniāla audzēja ekstirpācija:
  1. 15.1. supratentoriāla audzēja ekstirpācija:
   1. 15.1.1. operāciju mikroskops;
  2. 15.2. tuvu galvaskausa pamatnei izvietota audzēja transsfenoidāla ekstirpācija:
   1. 15.2.1. punktā 15.1. minētais aprīkojums;
   2. 15.2.2. instrumentu komplekts intrakraniālai operācijai ar transsfenoidālu pieeju;
   3. 15.2.3. mobila fluoroskopijas ierīce;
  3. 15.3. subtentoriāla audzēja ekstirpācija:
   1. 15.3.1. punktā 15.1. minētais aprīkojums;
   2. 15.3.2. ātrgaitas ierīce kaulu apstrādei;
   3. 15.3.3. ultraskaņas aspirācijas ierīce.
 34. 16. Intrakraniālas aneirismas vai arteriovenozas malformācijas sanācija:
  1. 16.1. operāciju mikroskops;
  2. 16.2. smadzeņu artēriju atsperskavas (klipši) un instruments to uzlikšanai.
 35. 17. Operācijas epilepsijas ārstēšanai.
 36. 18. Endovazālas operācijas:
  1. 18.1. vienreizējas lietošanas artēriju dilatācijas vai asinsvadu okluzēšanas komplekti;
  2. 18.2. fluoroskopijas ierīce;
  3. 18.3. angiogrāfijas ierīce.
 37. 19. Neiroendoskopiskas operācijas:
  1. 19.1. ierīce neiroendoskopijai.
 38. 20. Operācijas hidrocefālijas ārstēšanai:
  1. 20.1. ventrikulostomija:
   1. 20.1.1. neatliekamai operācijai pietiek ar I. sadaļas 6. punktā minēto aprīkojumu;
   2. 20.1.2. smadzeņu ventrikulu drenāžas sistēma vienreizējai lietošanai, ja paredzēta katetra ievadīšana ventrīkulā;
  2. 20.2. ventrikulostomija ar drenēšanu uz kādu no ķermeņa dobumiem:
   1. 20.2.1. smadzeņu ventrikulu drenāžas sistēma vienreizējai lietošanai.
 39. 21. Galvaskausa defektu plastika:
  1. 21.1. plastikas materiāls un piederumi tā nostiprināšanai, ja tādi ir tehnoloģiski nepieciešami.
 40. 22. Galvas smadzeņu nervu dekompresija vai plastika:
  1. 22.1. plastikas materiāls, ja tāds ir tehnoloģiski nepieciešams;
  2. 22.2. operāciju mikroskops.
 41. 23. Muguras smadzeņu nervu dekompresija vai plastika:
  1. 23.1. plastikas materiāls, ja tāds ir tehnoloģiski nepieciešams;
  2. 23.2. operāciju mikroskops.
 42. 24. Ekstra-intrakraniālas mikroanastomozes konstruēšana:
  1. 24.1. piemērots mikroķirurģijas instrumentu komplekts;
  2. 24.2. smadzeņu artēriju atsperskavas (klipši);
  3. 24.3. operāciju mikroskops.
 43. 25. Miegartērijas endarterektomija:
  1. 25.1. instrumentu komplekts maģistrālu asinsvadu operācijai;
  2. 25.2. miegartērijas šuntēšanas komplekts vienreizējai lietošanai, ja nepieciešamās pirmsoperācijas izmeklēšanas rezultāti ļauj paredzēt tā lietošanas nepieciešamību.
 44. 26. Galvas smadzeņu artēriju ekstrakraniālās daļas deformācijas, stenozes vai malformācijas korekcija:
  1. 26.1. instrumentu komplekts maģistrālu asinsvadu operācijai.
 45. 27. Ekstrakraniālu, intraorbitālu un kraniofaciālu galvas jaunveidojumu ekstirpācija:
  1. 27.1. nelielu ādas vai zemādas veidojumu ekstirpācijai var būt pietiekams I. sadaļas 5.1. apakšpunktā minētais aprīkojums.
 46. 28. Nervu sistēmas struktūru destrukcija vai stimulēšana kustību traucējumu vai hronisku sāpju ārstēšanai:
  1. 28.1. ierīce stereotaksei vai neironavigācijai;
  2. 28.2. galvas smadzeņu dziļās stimulācijas metode ar Medtronic Activa kustību traucējumu kontroles terapiju.
  3. 28.3. hronisku sāpju ārstēšanā ar muguras smadzeņu stimulāciju.
  4. 28.4. muguras smadzeņu selektīva dorsāla rizotomija. MT 13-041
 47. 29. Pēc jebkuras no minētajām operācijām var būt nepieciešama reoperācija, lai:
  1. 29.1. revidētu operācijas brūci visā tās dziļumā asiņošanas, likvorejas apturēšanai vai svešķermeņu izņemšanai;
  2. 29.2. koriģētu implantu novietojumu vai funkciju;
  3. 29.3. novērstu iekaisuma radītus sarežģījumus.
 48. IV. Vispārīgie jautājumi

 49. 1. Atsevišķu neiroķirurģijas tehnoloģiju lietošanu līdzīgā veidā var paredzēt arī citas ārsta specialitātes nolikums.
 50. 2. Izmaiņas neiroķirurģijas tehnoloģijās ir jāsaskaņo ar Latvijas Neiroķirurgu asociāciju.