Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Galvas smadzeņu dziļās stimulācijas metode ar Medtronic Activa kustību traucējumu kontroles terapiju

 1. I. Vispārīgie jautājumi

  1. 1. Smadzeņu dziļā stimulācija jeb neirostimulācija ir neiroķirurģiska ārstēšanas metode, ar kuras palīdzību veic galvas smadzeņu
 2. dziļo struktūru īpašu mērķa kodolu stimulāciju, ģenerējot speciāli modulētus elektriskos impulsus, lai panāktu ekstrapiramidālo kustību traucējumu radīto simptomu izzušanu.
  1. 2. Stimulāciju nodrošina krūšu kurvja priekšsienā implantēta ierīce -neirostimulators, kas ģenerē elektriskos impulsus uz galvas
 3. smadzenēs implantētiem elektrodiem, kuri izmaina par kustību traucējumiem atbildīgos smadzeņu signālus.
  1. 3. Pacients ar speciālas rokas vadības pults palīdzību var mainīt neirostimulatora radītos impulsus noteiktās parametru robežās,
 4. kurus ieprogrammē neiroķirurgs, kā arī ieslēgt un izslēgt neirostimulatoru.
  1. 4. Pirms katras smadzeņu dziļās stimulācijas medicīniskās tehnoloģijas ar Medtronic Activa kustību traucējumu kontroles
 5. terapiju pielietošanu nepieciešama pacienta un (vai) viņa likumiskā pārstāvja informēšana par slimības ārstēšanas izvēli un plānu, labvēlīgiem rezultātiem, zināmiem riskiem un komplikācijām, un piekrišana ārstēšanas metodei un plānam.
  1. 5. Pirms neiroķirurģiskās ārstēšanas pacientam veic neiroķirurģiskās ārstēšanas indikāciju novērtēšanu atbilstoši pacientu
 6. atlases kritērijiem.
 7. II. Metodes apraksts

  1. 6. Neiroķirurģiskās iejaukšanās etapi:
  2. 6.1. stereotakses rāmja pielietošana:
   1. 6.1.1. galvas ādas anestēzija stereotakses rāmja uzlikšanas punktos;
   2. 6.1.2. stereotakses rāmja uzlikšana un nostiprināšana uz pacienta galvas;
   3. 6.1.3. kodolmagnētiskās rezonanses un (vai) datortomogrāfiska izmeklēšana mērķpunktu koordinātu aprēķināšanai;
  3. 6.2. elektrodu implantācija:
   1. 6.2.1. stereotakses rāmja, kurš piestiprināts pacienta galvai, fiksācija pie operāciju galda speciāla turētāja;
   2. 6.2.2. lokālā anestēzijā parasagitāls ādas grieziens prekoronāri;
   3. 6.2.3. frēzes atveres izveidošana galvaskausā;
   4. 6.2.4. vadotnes ar elektrodiem ievadīšana galvaskausā caur frēzes atveri līdz smadzeņu mērķa kodoliem;
   5. 6.2.5. testēšanas stimulācija, impulsu parametru piemeklēšana koriģējot elektrodu stāvokli, stimulācijas blakusefektu novērtēšana;
   6. 6.2.6. manipulācijas pielietojums atkārtoti galvas otras puses mērķa kodoliem, ja to paredz operācijas plāns;
   7. 6.2.7. elektrodu galu izvadīšana caur zemādu līdz ādas virskārtai;
   8. 6.2.8. operācijas brūču sašūšana;
   9. 6.2.9. stereotakses rāmja noņemšana;
  4. 6.3. neirostimulatora un ar elektrodu savienojošā kabeļa implantācija lokālā vai vispārējā anestēzijā uzreiz vai atliktā operācijā pēc implantēto elektrodu testa stimulācijas:
   1. 6.3.1. ādas griezieni krūšu kurvja priekšsienā zem atslēgas kaula vienā vai abās pusēs;
   2. 6.3.2. zemādas kabatas izveidošana;
   3. 6.3.3. zemādas tuneļa izveidošana no kabatas krūšu kurvja priekšsienā gar kakla sānu daļu, gar auss mugurpusi līdz galvā implantēto elektrodu galiem;
   4. 6.3.4. savienotājkabeļa ievietošana zemādas tunelī un tā savienošana ar galvā implantētājiem elektrodiem un neirostimulatoru;
   5. 6.3.5. neirostimulatora ievietošana tam paredzētajā zemādas kabatā;
   6. 6.3.6. operācijas brūču sašūšana;
  5. 6.4. pēcoperācijas periods:
   1. 6.4.1. neirostimulatora ģenerēto elektrisko impulsu pielāgošana un pacienta apmācība rīkoties ar neirostimulatora vadības pulti vai vadības magnētu.
   2. 6.4.2. neiroķirurģiskās ārstēšanas rezultātu dinamikas novērtēšana pēc viena, trīs, sešiem un 12 mēnešiem.
 8. III. Medicīniskās ierīces

  1.  
   1. 7. Operāciju zāles un intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas aprīkojums atbilstoši valstī pieņemto normatīvo aktu
  2. prasībām.
   1. 8. Stereotakses rāmis ar papildus aprīkojumu stereotaktiskās operācijas veikšanai.
   2. 9. Kodolmagnētiskās rezonanses ierīce un/vai datortomogrāfs.
   3. 10. Aparatūra stereotakses mērķpunktu aprēķināšanai.
   4. 11. Implantējamie elektrodi.
   5. 12. Implantējamais neirostimulators ar tā sastāvdaļām- mikroelektroniskā shēma ar baterejām.
   6. 13. Savienotājkabelis.
   7. 14. Programmēšanas konsole.
   8. 15. Programmatūras kārtridžs.
   9. 16. Vadības pults vai vadības magnēts.
   10. 17. Implantēto elektrodu testa stimulators.
   11. 18. Operācijas laikā izmantojamais neiroģenerators mērķa kodola galvas smadzenēs neirofizioloģiskai apstiprināšanai.
 9. Apstiprināta 20.04.2004.
 10. Rīkojums Nr.79