Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Datorizēta elektroencefalogrāfija ar EEG-VIDEO sinhronu monitorēšanu

 1. Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts
 2. I. Vispārēji jautājumi

  1. EEG-VIDEO sinhronā monitorēšana ir neinvazīva diagnostikas metode. Vienlaicīgi digitāli tiek reģistrēta
 3. elektroencefalogramma (EEG), kas nosaka smadzeņu funkcionālo stāvokli t.sauc. bioaktivitāti, un, ar video palīdzību, pacienta stāvoklis. Ar šīs medicīniskās tehnoloģijas (MT) palīdzību var nodrošināt ilgstošu, kvalitatīvu EEG pierakstu, t.skaitā, arī pierakstu nakts laikā pacientam guļot. Ar videoaparatūru tiek fiksētas pacienta stāvokļa izmaiņas lēkmes laikā. Sinhronais pieraksts tiek veikts 12 vai 24 stundas, nepieciešamo izmeklējuma laiku, lai fiksētu vismaz vienu, bet optimāli vairākas lēkmes.
 4. II. MT pielietošanas iespējas un nosacījumi

  1. 1. MT paredzēta epilepsijas slimnieku specializētai izmeklēšanai, lai apstiprinātu vai izslēgtu epilepsijas diagnozi. EEG sniedz
 5. iespēju reģistrēt izmaiņas tieši lēkmes laikā, kam diagnostiski ir vissvarīgākā nozīme, lai precizētu lēkmes veidu un epilepsijas perēkļa lokalizāciju. Būtisku informāciju sniedz arī video fiksētais lēkmes ārējais izskats jeb formula.
  1. 2. EEG-VIDEO monitorēšanu ordinē ārsts neirologs. Noteikti vēlama speciālista, kas strādā EEG-VIDEO monitorēšanas
 6. kabinetā konsultācija, lai apstiprinātu šīs metodes pielietojuma mērķtiecīgumu un noteiktu izmeklējuma laiku, saskaņotu lietojamo medikamentu atcelšanas nepieciešamību un pārrunātu visus ar pacienta sagatavošanos izmeklējumam saistītos jautājumus.
  1. 3. MT ir nepieciešama epilepsijas slimnieku kvalitatīvai aprūpei ārstējot konservatīvi. Tā ir pilnīgi nepieciešama gadījumos, kad
 7. jālemj jautājums par epilepsijas ķirurģisku ārstēšanu, kā obligāta pirmsoperācijas izmeklēšanas sastāvdaļa.
  1. 4. EEG-VIDEO sinhrono monitorēšanu veic ārstniecības iestādē speciāli aprīkotā kabinetā jeb palātā kvalificētu un sertificētas
 8. ārstniecības personas.
  1. 5. EEG-VIDEO monitorēšanas indikācijas:
 • Gadījumi, kad ar standarta EEG atkārtoti iegūtie dati par epiaktivitāti vai epiperēkļa lokalizāciju ir nepietiekoši informatīvi;
 • Refraktāra epilepsija, kad nozīmētā terapija nav efektīva;
 • Biežas un neprecizētas epilēkmes, kad ir reāli iespējama vienlaicīga EEG un VIDEO reģistrēšana lēkmes laikā;
 • Neprecizēti un bieži nakts paroksizmi;
 • Aizdomas par pseidoepilepsijas diagnozi;
 • Gadījumi, kad jālemj jautājums par iespējamu epilepsijas ķirurģisku ārstēšanu – pirmsoperācijas izmeklēšanas etapā.
 1. 6. Ierobežojumi un piesardzība.
  1. Lai gan tiešu kontrindikāciju izmeklēšanas MT nav, tomēr tā ir ierobežoti izpildāma:
 • Pacientiem, kas slimo ar hroniskām ādas slimībām, kas skar galvas mataino daļu. Nav veicama cilvēkiem, kam konstatētas utis vai kašķis.
 • Arī pacientiem ar psihiskām saslimšanām varētu būt ierobežojumi MT pielietošanā.
 • Tātad diagnostiskā metode pielietojama, ņemot vērā blakus saslimšanas un pacienta vispārējo stāvokli, kas var būt par iemeslu MT pielietojama atteikšanai.
 • Zīdaiņi un pirmsskolas vecuma bērni. Par iespējām veikt šo izmeklēšanu šāda vecuma pacientiem jālemj bērnu neirologiem, kad metode būs pieejama bērnu slimnīcas apstākļos.
 1. III. MT etapi

 2. 1.Saruna ar pacientu un/vai tā piederīgajiem, vecākiem.
 3. Precizē anamnēzi: epilēkmju raksturu, to biežumu, diennakts laiku, kad visbiežāk tās notiek. Paskaidro izmeklējuma norisi, pacientu atlases principus, sagaidāmos rezultātus un ierobežojumus pacientam izmeklējuma laikā.
 4. 2.Pacienta sagatavošana izmeklējumam.
  1. 2.1. EEG pieraksta iegūšanai izmanto pielīmējamos diskveida elektrodus.
  2. Elektrodu pozīcijas marķē atbilstoši starptautiskajai 10-20 sistēmai. Pirms elektrodu pielīmēšanas ar kolodija līmi ādu notīra ar abrazīvu līdzekli. Līmes žūšanu paātrināšana ar gaisa strūklas kompresoru. Bez standarta elektrodiem papildus tiek izmantoti ausu elektrodi, tos pielīmējot mastoidālos punktos, zemes elektrodi. Bez tam papildus var tikt izmantoti T1, T2, sfenoidālie elektrodi u.c.
  3. Marķē EKG reģistrējošā elektroda vietu, ādu attīra un pielīmē elektrodu uz krūšu kurvja priekšējās sienas kreisajā pusē no krūšu kaula.
  4. Diskveida elektrodos ar speciālu šļirci, kas aprīkota ar trulu adatu, iepilda elektrogelu. Elektrodus savieno ar reģistrējošo iekārtu - datoru.
  5. Veic elektrodu pretestību digitālo pārbaudi, elektrogela papildināšanu, līdz tiek sasniegti atbilstoši rādītāji (līdz 5 kΩ). Identificē un novērš pulsa artefaktus, pārlīmējot elektrodus. Atsevišķus elektrodus papildus nofiksē ar plāksteri (pieres, ausu, zemes un EKG). Uzliek nostiprinošu marles pārsēju un cepurīti.
  6. Noregulē videokameru.
  7. 2.2.Izmantojot ar elektrodiem aprīkotu cepuri (Elektro-cap, ASV).
  8. Precīzi uzliek elektrodu cepuri.
  9. Ar trulu adatu iepilda elektrodos elektrogelu. Elektrodu cepuri savieno ar reģistrējošo iekārtu - datoru. Veic elektrodu pretestību pārbaudi, papildina elektrogelu, līdz sasniegti atbilstoši rādītāji (līdz 5 kΩ).
  10. Noregulē videokameru.
 5. 3.EEG-VIDEO sinhrona monitorēšana – datorizēts, vienlaicīgs EEG un video pieraksts noteiktu stundu skaitu. Ir paredzēta 12 vai 24 stundu monitorēšana pastāvīgā medicīnas personāla uzraudzībā.
 6. 4.Elektrodu pretestību un EEG pieraksta kvalitātes pārbaude, elektrogela atjaunošana ik 8-12 stundas.
 7. 5.EEG-VIDEO monitorēšanas nobeigums.
 8. Atvieno un noņem elektrodus, notīra no pacienta ādas līmes un gela atliekas.
 9. Elektrodus un papildaprīkojumu nomazgā un dezinficē atbilstoši ražotāja noteiktajai kārtībai.
 10. 6.Iegūto datu apstrāde un analīze.
 11. Pārlūko EEG un video materiālu. Sagatavo izdrukas un CD (līdzņemamā) ar EEG un VIDEO materiālu.
 12. Izvērtē datus un sagatavo slēdzienu.
 13. IV. MT nodrošināšanai nepieciešamie resursi

 14. 1. Ārstniecības personas: sertificēti ārsti: neirologs un neirologs, kas apguvis elektroencefalogrāfijas pielietošanas medicīnisko tehnoloģiju - ieguvis elektroencefalogrāfijas metodes sertifikātu. Sertificēta medicīnas māsa, kas apguvusi elektroencefalogrāfijas pielietošanas medicīnisko tehnoloģiju - ieguvusi elektroencefalogrāfijas metodes sertifikātu..
 15. 2.1.Digitāla EEG, 32 kanālu iekārta un tās aprīkojums atbilstoši ražotāja un izplatītāja noteiktajai specifikācijai, ar instalētām speciālām EEG pieraksta programmām.
 16. 2.2. Profesionāla videokamera, kas savienota ar EEG iekārtu - datoru, uzstādīta un vērsta uz pacienta gultu, aprīkota ar infrasarkano kameru un Zoom.
 17. 2.3.Krāsainais lāzerprinteris.
 18. 2.4.CD atbilstoši materiāla daudzumam, kas paredzēti datu arhivēšanai un katram pacientam līdzi dodamie CD ar EEG-VIDEO datiem (kopā 2 vai vairāk).
 19. 2.5.Sudraba diskveida elektrodi (vidēji 24, +2).
 20. 2.6.Elektrolītu gels (6-7 ml vienai izmeklēšanai).
 21. 2.7.Speciāla kolodija līme (10 g).
 22. 2.8.Kompresors – sūknis līmes nožāvēšanai ar gaisa strūklu dozējamo „pistoli".
 23. 2.9.Pacienta ādu attīrošs pulveris vai abrazīvs gels (5 ml).
 24. 2.10.Šļirce (1gab. 5 ml) ar trulu adatu (1gab.) elektrogela iepildīšanai.
 25. 2.11.Marles saite (2x 5m) un marles cepurīte (1m cauruļveida saites).
 26. 2.12.Vate (100g) un vates kociņi (3gab.).
 27. 2.13.Spirts (50ml) personāla roku dezinfekcijai.
 28. 2.14.Šķīdums (50ml) līmes noņemšanai.
 29. 2.15.Marķeris ādai.
 30. 2.16. Plāksteris atsevišķu elektrodu fiksācijai (50 cm).
 31. 3.Atbilstoši izmeklēšanas nosacījumiem aprīkotas telpas (palātas vai kabineta).
 32. 06-003