Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Multiplās sklerozes pacientu novērošanas un terapijas efektivitātes izvērtēšanas medicīniskā tehnoloģija

Ievietošanas datums: 24.04.2017.

 

Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts

Multiplās sklerozes pacientu novērošanas un terapijas efektivitātes izvērtēšanas medicīniskā tehnoloģija


I. Ievads

Multiplā skleroze (MS) ir hroniska, iekaisīga, autoimūna demielinizējoša centrālās nervu sistēmas (CNS) slimība, kas tiek diagnosticēta klīniski, iegūstot pierādījumus par demielinizējošu perēkļu izplatību laikā un telpā. MS gadījumā vēro CNS bojājuma simptomātiku, kura raksturojas ar redzes, smadzeņu stumbra, jušanas, kustību, autonomās nervu sistēmas un augstākās nervu darbības funkciju traucējumiem.

MS pacientu novērošanas un terapijas efektivitātes izvērtēšanas medicīniskā tehnoloģija (MT) ir balstīta uz starptautiski atzītas MS pacientu simptomu izvērtēšanas skalas EDSS (Expanded Disability Status Scale) pamatprincipiem, kas ir viegli modificēta J. F. Kurtzke novērtēšanas sistēma [1], kas ļauj pēc vienotas metodoloģijas izvērtēt slimības gaitu un prognozēt ārstēšanas rezultātus atbilstoši tiem, kas iegūti starptautiskos plašos, randomizētos, kontrolētos pētījumos. EDSS pielieto multiplās sklerozes pacientu standartizētai, kvantitētai neiroloģiskai izmeklēšanai. Tā ir pasaulē vispāratzīta un tiek plaši izmantota gan klīniskos pētījumos, gan ikdienas praksē.

MS pacientu novērošanas un terapijas efektivitātes izvērtēšanas MT galvenais mērķis ir objektivizēts MS klīnisko simptomu un iespējami precīzs funkcionālo traucējumu novērtējums, lai atklātu slimības progresijas vai recidīva pazīmes un novērtētu saņemtās terapijas efektu, lai nepieciešamības gadījumā veiktu papildus izmeklējumus un/vai iepriekš nozīmētās ārstēšanas maiņu.

II. Realizācijas nosacījumi un apstākļi

Indikācijas – MT izmanto tikai MS pacientu stāvokļa un terapijas efektivitātes izvērtēšanai.

Kontrindikācijas – nav zināmas.

Blakusparādības – nav novērotas.

Lietošana noteiktām pacientu grupām – bērniem un grūtniecēm netiek rekomendēta.

Pagaidu izmaiņas un simptomi, kurus nav izraisījusi MS, piemēram, ekstremitātes lūzums, kā arī patstāvīgas izmaiņas un simptomi, kurus nav izraisījusi MS, piemēram, kājas amputācija pēc nelaimes gadījuma, novērtējot funkcionālās sistēmas (turpmāk – FS) un nosakot EDSS vērtību, netiek ņemtas vērā.

III. Metodes apraksts

MS pacientu novērošanas un terapijas efektivitātes izvērtēšanas MT ietvaros veic:

 1. 1. Redzes funkcijas novērtējumu (redzes asums, redzes lauks, skotoma un diska bālums).
 2. 2. Smadzeņu stumbra funkcijas novērtējumu (acu ābolu kustību traucējumi, nistagms, trīszaru nerva bojājums, sejas muskuļu vājums, dzirdes traucējumi, dizartrija, disfāgija, citu kraniālo nervu funkcijas traucējumi).
 3. 3. Piramidālās funkcijas novērtējumu (refleksi, vēdera ādas refleksi, Babinska simptoms, palmomentālais reflekss, muskuļu spēks, papildus testi (lēkšana uz vienas kājas, iešana uz pirkstgaliem/papēžiem), funkcionālie testi (pozīcijas tests (noslīdēšana augšējās ekstremitātes un apakšējās ekstremitātēs), iešana uz papēžiem/pirkstgaliem, lēkšana uz vienas kājas, muskuļu un gaitas spasticitāte, vispārējā kustību veiktspēja).
 4. 4. Smadzenīšu funkcijas novērtējumu (galvas trīce, ķermeņa ataksija, ekstremitāšu ataksija (trīce/ dizmetrija un ātras pretēja virziena kustības), iešana pa taisnu līniju, gaitas ataksija, Romberga tests, citi cerebellārie testi).
 5. 5. Jušanas funkcijas novērtējumu (virspusējā jušana (viegls pieskāriens un sāpes), vibrācijas sajūta uz iespējami distālākās locītavas, kustību stāvokļa sajūtas pārbaude (Lermita (Lhermitte`s) simptoms, parestēzijas (tirpšana)).
 6. 6. Zarnu un urīnpūšļa funkcijas novērtējumu (urinācijas aizture/ retence, urinācijas neatliekamība/urīna nesaturēšana, urīnpūšļa kateterizēšana, zarnu disfunkcija, seksuālā disfunkcija vīriešiem/sievietēm).
 7. 7. Galvas smadzeņu funkcijas novērtējumu (depresija un eiforija, pavājināts domāšanas process, nogurums).
 8. 8. Pārvietošanās spēju novērtējumu (attālums un laiks pēc pacienta vārdiem (maksimālais pacienta norādītais attālums (metros), kuru pacients var noiet bez atpūtas vai palīdzības un tam nepieciešamais laiks (minūtēs)), palīdzība (palīglīdzekļi), attālums ar/bez atbalsta).

 

 1. IV. Rezultātu izvērtēšana un atzinuma sniegšana

 

 1. Redzes funkcija

1.1. Redzes asums

Izmanto karti, medicīnas iekārtu redzes asuma noteikšanai (piemēram, Snellen, kas novietota 5 metru attālumā no pacienta). Izmanto labāko pieejamo korekciju. Ieskaita attiecīgi to rindu, kur nav vairāk par vienu kļūdaini nosauktu simbolu.

1.2. Redzes lauki

0 – norma.

1 – minimālas izmaiņas (deficīts konstatējams tikai specifiskos izmeklējumos).

2 – vidējas izmaiņas (pacients apzinās deficītu, izmeklējot atrod nepilnu hemianopsiju).

3 – izteiktas izmaiņas (pilna homonīmiska hemianopsija vai līdzvērtīgas izmaiņas).

1.3. Skotoma

0 – nav. 

1 – neliela (atrod specifiskos testos).

2 – liela (pacients pats par to sūdzas).

1.4. *Diska bālums

0 – nav.

1 – ir.

Piezīme:

Nosakot EDSS vērtību Redzes funkcionālās sistēmas (FS) vērtējumu pārveido sekojoši:

Redzes FS vērtējums           6 5 4 3 2 1

Pārveidotais FS vērtējums   4 3 3 2 2 1

Redzes FS vērtējums

0 – normāls.

1 – redzes nerva diska bālums un/vai neliela skotoma/vai redzes asums (koriģēts) sliktākajai acij mazāks par 20/20 (0,1), bet labākajai acij 20/30 (0,67).

2 – sliktākā acs ar maksimālo redzes asumu (koriģētu) 20/30 līdz 20/59 (0,67-0,34).

3 – sliktākā acs ar lielu skotomu un/vai vidējas izmaiņas redzes laukos, un/vai maksimālais redzes asums (koriģēts) 20/60 līdz 20/99 (0,33-0,21).

4 – sliktākā acs ar vidējām izmaiņām redzes laukos un/vai maksimālais redzes asums (koriģēts) 20/100 līdz 20/200 (0,2-0,1).

5 – sliktākā acs ar maksimālo redzes asumu (koriģēto) mazāku par 20/200 (0,1) vai 4 pakāpe plus maksimālais redzes asums labākajai acij 20/60 (0,33) vai mazāk.

6 – 5 pakāpe plus maksimālais redzes asums labākajai acij 20/60 (0,33) vai mazāk.

 1. Smadzeņu stumbra funkcijas

2.1. Acu ābolu kustību traucējumi

0 – nav.

1 – minimālas izmaiņas (tik tikko klīniski nosakāms acs ābola kustību vājums, pacients pats nesūdzas par neskaidru redzi, dubultošanos vai diskomfortu).

2 – vieglas (viegls acs ābola kustību vājums, par ko pacients pats sūdzas, vai redzams nepilns jebkuras acs ābola kustības vājums, par kuru pacientam sūdzību nav).

3 – vidējas (skaidri redzams nepilns jebkuras acu ābola kustības vājums, par kuru pacientam ir sūdzības, vai pilnīgs acs ābola kustību zudums vienā virzienā).

4 – izteiktas (pilnīgs acs ābola kustību zudums vairāk kā vienā virzienā).

2.2. Nistagms

0 – nav.

1 – vieglas izmaiņas (skatiena izraisīts nistagms mazāk izteikts kā pie 2 „vidējas” pakāpes izmaiņām – funkcionālās sistēmas vērtējumā ir 1).

2 – vidējas (noturīgs nistagms pie skata 30 grādos horizontālā vai vertikālā virzienā, kurš nav redzams skatoties taisni, pacientam var būt un var nebūt sūdzības).

3 – izteiktas (noturīgs nistagms skatoties taisni vai rupjš noturīgs nistagms jebkurā virzienā, kurš ietekmē redzes asumu, vai pilnīga internukleāra oftalmoplēģija ar noturīgu nistagmu pie skata sānis, vai oscilopsijas).

2.3. Trīszaru nerva bojājums

0 – nav.

1 – minimālas izmaiņas.

2 – vieglas (klīniski nosakāms notirpums, par kuru pacientam ir sūdzības).

3 – mērenas (nespēj atšķirt ass/truls vienā, divu vai trīs zaru rajonā vai  trigemināla neiralģija – vismaz 1 lēkme pēdējo 24 st. laikā).

4 – izteiktas (nespēj atšķirt ass/truls vai pilnībā zudusi jušana viena vai abu  trīszaru nervu inervācijas zonās).

2.4. Sejas muskuļu vājums

0 – nav.

1 – minimālas izmaiņas.

2 – vieglas (klīniski nosakāms mīmikas muskuļu vājums, par ko pacientam sūdzību nav).

3 – vidējas (nepilna sejas muskuļu parēze, piemēram, nespēja aizvērt aci un nepieciešamība uz nakti to aizlīmēt, vai noslīdējis mutes kaktiņš, kas rada sialoreju).

4 – izteiktas (pilnīga vienpusēja vai abpusēja sejas muskuļu paralīze ar logoftalmu vai grūtībām saturēt šķidrumu).

2.5. Dzirdes traucējumi

0 – nav.

1 – minimālas izmaiņas (vienā vai abās pusēs dzird samazinātu pirkstu berzēšanas skaņu un atrod lateralizāciju veicot Vēbera testu (Weber test), bet pacientam nav nekādu sūdzību par dzirdes traucējumiem).

2 – vieglas (izmaiņas kā pie 1 pakāpes, bet pacientam ir sūdzības par dzirdes traucējumiem).

3 – mērenas (nedzird pirkstu berzēšanas skaņu vienā vai abās pusēs, kļūdās nosaucot  vairākus čukstus nosauktus ciparus).

4 – izteiktas (kļūdās nosaucot visus vai gandrīz visus čukstus nosauktos ciparus).

2.6. Dizartrija

0 – nav.

1 – minimālas izmaiņas.

2 – vieglas (klīniski nosakāma dizartrija, par kuru pacients sūdzas).

3 – mērenas (jūtama dizartrija parastas sarunas laikā, kas traucē saprast pacienta teikto).

4 – izteiktas (nesaprotama runa).

5 – nav spējīgs runāt.

2.7. Disfāgija

0 – nav.

1 – minimālas izmaiņas.

2 – vieglas (ir grūtības norīt šķidrumu).

3 – mērenas (ir grūtības norīt šķidrumu un cietu barību).

4 – izteiktas (noturīgas rīšanas grūtības un nepieciešams ievērot pusšķidru diētu).

5 – nespēj norīt.

2.8. Citu kraniālo nervu funkcijas

0 – norma.

1 – minimālas izmaiņas.

2 – vieglas pakāpes bojājums (klīniski nosakāms deficīts, par kuru pacientam parasti ir sūdzības).

3 – vidējas pakāpes bojājums.

4 – izteiktas pakāpes bojājums.

Smadzeņu stumbra FS vērtējums

0 – normāls.

1 – minimālas izmaiņas.

2 – vidējas pakāpes nistagms un/vai vidējas pakāpes acs ābolu kustību traucējumi, un/vai citas vieglas pakāpes izmaiņas.

3 – izteiktas pakāpes nistagms un/vai izteikti acs ābolu kustību traucējumi, un/vai vidējas pakāpes citu kraniālo nervu bojājums.

4 – izteiktas pakāpes dizartrija un/vai cits izteiktas pakāpes bojājums.

5 – nespēj norīt vai runāt.


 1. Piramidālās funkcijas

3.1. Refleksi                                           3.2. Vēdera ādas refleksi

0 – iztrūkst.                                              0 – normāls.

1 – pazemināts.                                         1 – pazemināts.

2 – normāls.                                              2 – iztrūkst.

3 – paaugstināts.                          

4 – atsevišķas klonusa veida kustības.

5 – ilgstošs klonus.

3.3. *Palmomentālais reflekss                  3.4. Babinska simptoms

0 – iztrūkst.                                               0 – īkšķa fleksija.

1 – pozitīvs.                                               1 – īkšķis neitrāla stāvoklī vai apšaubāms.

2 – īkšķa ekstenzija.

3.5.   Muskuļu spēks (izvērtēts pēc BMRC – British Medical Research Counsil)

Katras muskuļu grupas vājākais muskulis nosaka FS vērtējumu attiecīgajā muskuļu grupā. Papildus testus (lēkšana uz vienas kājas, iešana uz pirkstgaliem/papēžiem) īpaši iesaka veikt izvērtējot BMRC no 3 līdz 5.

0 – muskuļu kontrakcijas nav nosakāmas.

1 – kontrakcijas var saskatīt, bez redzamas kustības locītavā.

2 – redzama kustība vienīgi gravitācijas virzienā.

3 – aktīva kustība pārvarot gravitāciju, bet nespēj pārvarēt pretestību.

4 – aktīva kustība pārvarot pretestību, bet nesasniedzot pilnu spēku.

5 – normāls spēks.

3.6. Funkcionālie testi

3.6.1. *Pozīcijas tests, pronācija un ekstremitātes noslīdēšana (augšējās ekstremitātes):

0 – nevēro.

1 – viegli.

2 – acīmredzami.

3.6.2. *Pozīcijas tests (apakšējās ekstremitātes – lūdz pacientu pacelt ceļgalos pilnīgi iztaisnotas abas kājas). Ekstremitātes noslīdēšana:

0 – nav.

1 – viegla.

2 – acīmredzama.

3 – spējīgs īslaicīgi pacelt tikai 1 kāju (nosaka grādos no horizontālas pozīcijas).

4 – nespēj īslaicīgi pacelt 1 kāju.

3.6.3. *Iešana uz papēžiem/pirkstgaliem      3.6.4. *Lēkšana uz 1 kājas

0 – normāla.                                                   0 – normāli (12 reizes).

1 – traucēta.                                                  1 – 6-10 reizes.

2 – nespēj.                                                     2 – 1-5 reizes.

                                                                    3 – nespēj.

3.7. Spasticitāte

0 – nevēro.

1 – vieglā pakāpē (nedaudz paaugstināts muskuļu tonuss).

2 – vidējā pakāpē (mēreni paaugstināts muskuļu tonuss, kuru var pārvarēt un ir iespējams pilns kustību apjoms).

3 – izteiktā pakāpē (izteikti paaugstināts muskuļu tonuss, kuru nav iespējams pārvarēt un nav iespējams pilns kustību apjoms).

4 – kontraktūra.

3.8. Gaita (spasticitāte ejot)

0 – nevēro.

1 – tikko pamanāms.

2 – acīmredzams (mazliet traucē gaitas funkciju).

3 -  pastāvīga „šļūcoša gaita”(izteikti traucē gaitas funkciju).

3.9. Vispārējā kustību veiktspēja 

0 – normāla.

1 – nespēks (salīdzinoši kā iepriekš, piemēram, ejot lielākus attālumus, skrienot, bet nevēro muskuļu vājumu pārbaudē).

2 – samazināts muskuļu spēks pārbaudē.

Piramidālās FS vērtējums

0 – normāls.

1 – minimālas izmaiņas bez nespējas.

2 – neliela nespēja (pacients sūdzas par muskuļu nogurumu vai vērtējums 1 vai vispārējā kustību veiktspēja  un/vai BMRC 4 vienā vai divās muskuļu grupās).

3 – viegla vai mērena paraparēze vai hemiparēze (parasti BMRC 4 vairāk kā divās muskuļu grupās) un/vai BMRC 3 vienā vai divās muskuļu grupās – kustības pret gravitāciju ir iespējamas, un/vai izteikta monoparēze (BMRC 2 vai mazāk vienā muskuļu grupā).

4 – izteikta paraparēze vai hemiparēze (parasti BMRC 2 divās ekstremitātēs) vai monoplēģija (parasti BMRC 0 vai 1 vienā ekstremitātē), un/vai mērena tetraparēze (BMRC 3 trīs vai vairāk ekstremitātēs).

5 – paraplēģija (BMRC 0 vai 1 visās apakšējo ekstremitāšu muskuļu grupās) un/vai izteikta tetraparēze (BMRC 2 vai mazāk trīs vai vairāk ekstremitātēs), un/vai hemiplēģija.

6 – tetraplēģija (BMRC 0 vai 1 visās muskuļu grupās augšējās un apakšējās ekstremitātēs).

 1. Smadzenīšu funkcijas

4.1. Galvas trīce

0 – nevēro.

1 – viegla.

2 – mērena.

3 – izteikta.

4.2. Ķermeņa ataksija

0 – nevēro.

1 – minimāli traucējumi.

2 – vieglā pakāpē (nestabils ar aizvērtām acīm).

3 – mērenā pakāpē (nestabils ar atvērtām acīm).

4 – izteiktā pakāpē (nespēj sēdēt bez atbalsta).

4.3. Ekstremitāšu ataksija (trīce/dizmetrija un ātras pretēja virziena kustības)

0 – nevēro.

1 – minimāli traucējumi.

2 – vieglā pakāpē (trīce vai acīmredzamas neveiklas kustības, nedaudz traucēta funkcija).

3 – mērenā pakāpē (trīce vai neveiklas kustības, izteikti traucēta funkcija).

4 - izteiktā pakāpē (sagādā grūtības veikt vairumu kustību).

4.4. Iešana pa taisnu līniju

0 – netraucēta.

1 – traucēta.

2 – nav iespējama.

4.5. Gaitas ataksija

0 – nevēro.

1 – minimāli traucēta.

2 – vieglā pakāpē (līdzsvara traucējumus norāda pacients un/vai līdzcilvēki).

3 – mērenā pakāpē (nestabila gaita vienkārši ejot).

4 – izteiktā pakāpē (nespēj noiet vairāk par dažiem soļiem bez atbalsta, vai ir nepieciešami palīglīdzekļi, vai ir nepieciešams otra cilvēka atbalsts ataksijas dēļ)

4.6. Romberga tests

0 – netraucēts.

1 – vieglā pakāpē (viegla nestabilitāte ar aizvērtām acīm).

2 - mērenā pakāpē (nestabils ar aizvērtām acīm).

3 – izteiktā pakāpē (nestabils ar atvērtām acīm).

4.7. Citi cerebellārie testi

0 – netraucēti.

1 – traucēti vieglā pakāpē.

2 – traucēti mērenā pakāpē.

3 – traucēti izteiktā pakāpē.

Piezīme

Izteikta gaitas un/vai ķermeņa ataksija bez izteiktas ataksijas trīs vai četrās ekstremitātēs rada Smadzenīšu funkcionālās sistēmas vērtējumu 3.

Ja muskuļu vājums vai jušanas traucējumi traucē izvērtēt ataksijas pakāpi, tad novērtē pacienta veikumu un blakus Funkcionālās sistēmas vērtējums norāda „X”.

 

Smadzenīšu FS vērtējums

0 – normāls.

1 – minimāli traucējumi.

2 – viegla ataksija un/vai mēreni nestabils Romberga provē, un/vai nespēj noiet pa taisnu līniju.

3 – mērena ataksija locekļos un/vai mērena vai izteikta gaitas/ķermeņa ataksija.

4 – izteikta gaitas/ķermeņa ataksija un izteikta ataksija trīs vai četrās ekstremitātēs.

5 – nespēj veikt koordinētas kustības ataksijas dēļ.

X – muskuļu vājums (BMRC 3 vai mazāk) vai jušanas traucējumi ietekmē ataksijas izvērtēšanu.

 1. Jušanas funkcijas

5.1. Virspusējā jušana (viegls pieskāriens un sāpes)

0 – norma.

1 – minimāli traucējumi (viegli samazināta jušana – temperatūras sajūta, ciparu rakstīšana pārbaude, ko konstatē pārbaudot, bet pacients pats nesūdzas).

2 – vieglā pakāpē (pacientam ir sūdzības par pavājinātu viegla pieskāriena vai sāpju sajūtu, bet ir spējīgs atšķirt ass/truls).

3 – mērenā pakāpē (pavājināta spēja atšķirt ass/truls).

4 – izteiktā pakāpē (nespēj atšķirt ass/truls un/vai nespēj sajust vieglu pieskārienu).

5 – pilnīgs zudums (anestēzija).

5.2. Vibrācijas sajūta (uz iespējami distālākās locītavas)

0 – norma.

1 – vieglā pakāpē (jūt ilgāk kā 10 sekundes, bet mazāk kā izmeklētājs, vai kamertoņa mērījums skalā 5-7 no 8).

2 – mērenā pakāpe (jūt no 2 līdz 10 sekundēm vai kamertoņa mērījumsskalā 1-4 no 8).

3 – izteiktā pakāpē pilnībā zudusi vibrācijas sajūta.

5.3. Kustību stāvokļa sajūtas pārbaude

0 – norma.

1 – vieglā pakāpē (1-2 nepareizas atbildes vai vienīgi distālās locītavas skartas).

2 – mērenā pakāpē (nespēj sajust daudzas pirkstu kustības, skartas proksimālās locītavas).

3 – izteiktā pakāpē (nespēj uztvert kustību, astāzija).

5.4. *Lermita (Lhermitte`s) simptoms

Neietekmē jušanas funkcionālās sistēmas vērtējumu.

0 – negatīvs.

1 – pozitīvs.

5.5. *Parestēzijas (tirpšana)

Neietekmē jušanas funkcionālās sistēmas vērtējumu.

0 – nav.

1 – ir.

Jušanas FS vērtējums

0 – normāls.

1 – vieglā pakāpē izmainīta vibrācijas vai temperatūras sajūta, vai ciparu rakstīšanas pārbaude vienā vai divos locekļos.

2 – vieglā pakāpē izmainīta pieskāriena vai sāpju sajūta, vai kustību stāvokļa sajūta, vai mēreni saīsināta vibrācijas uztvere vienā vai divos locekļos, un/vai viegli izmainīta vibrācijas sajūta vai ciparu rakstīšanas pārbaude vai temperatūras sajūta vairāk kā divos locekļos.

3 – mērenā pakāpē izmainīta pieskāriena vai sāpju sajūta, vai kustību stāvokļa sajūta, vai izteikti saīsināta vibrācijas uztvere vienā vai divos locekļos, un/vai viegli izmainīta pieskāriena vai sāpju sajūta vai mēreni izmainīti visi proprioceptīvie testi vairāk kā divos locekļos.

4 – izteiktā pakāpē izmainīta pieskāriena vai sāpju sajūta vienā vai divos locekļos un/vai mērenā pakāpē izmainīta pieskāriena vai sāpju sajūta, un/vai izteikti izmainīta propriocepcija vairāk kā divos locekļos.

5 – jušanas zudums vienā vai divos locekļos un/vai mērenā pakāpē izmainīta pieskāriena vai sāpju sajūta, un/vai izteikti izmainīta propriocepcija lielākajā ķermeņa daļa zemāk par galvu.

6 – jušanas zudums ķermenī (zemāk par galvu).

 1. Zarnu un urīnpūšļa funkcijas

6.1. Urinācijas aizture un urīna retence

0 – nav.

1 – vieglā pakāpē (nav lielas ietekmes uz pacienta dzīvesveidu).

2 – mērenā pakāpē (urīna retence vai biežas urīnceļu infekcijas).

3 – izteiktā pakāpē (vajadzīga kateterizēšana).

4 – zudusi funkcija (pārplūdes nesaturēšana).

6.2. Urinācijas neatliekamība un urīna nesaturēšana

0 – nav.

1 – vieglā pakāpē (nav lielas ietekmes uz pacienta dzīvesveidu).

2 – mērenā pakāpē (retas nesaturēšanas epizodes, ne biežāk kā vienu reizi nedēļā, nepieciešami ieliktnīši).

3 – izteiktā pakāpē (biežas nesaturēšanas epizodes – vairākas reizes nedēļā līdz biežāk kā vienu reizi dienā, nepieciešami pamperi).

4 – zudusi funkcija (zudusi urīnpūšļa kontrole).

6.3. Urīnpūšļa kateterizēšana

0 – nav.

1 – intermitējoša paškateterizācija.

2 – patstāvīgs katetrs.

6.4. Zarnu disfunkcija

0 – nav.

1 – vieglā pakāpē (nav nesaturēšana, nav lielas ietekmes uz pacienta dzīvesveidu, ir viegli aizcietējumi).

2 – mērenā pakāpē (nepieciešami pamperi vai jāpielāgo dzīvesveids tuvu tualetei).

3 – izteiktā pakāpē (nepieciešamas klizmas vai manuāla zarnu satura evakuācija).

4 – pilnībā zudusi funkcija.

6.5. *Seksuālā disfunkcija

6.5.1. Vīriešiem

0 – nav.

1 – vieglā pakāpē (grūtības saglabāt erekciju dzimumakta laikā, bet spēj sasniegt erekciju un ir dzimumattiecības).

2 – mērenā pakāpē (grūtības sasniegt erekciju, pazemināts libido, ir dzimumattiecības un sasniedz orgasmu).

3 – izteiktā pakāpē (izteikti pazemināts libido, nespēj sasniegt pilnīgu erekciju, dzimumattiecības apgrūtinātas un hipoorgasmija).

4 – zudusi funkcija.

6.5.2. Sievietēm

0 – nav.

1 – viegli (lubrikācijas traucējumi, ir seksuāli aktīva un sasniedz orgasmu).

2 – mērenā pakāpē (sāpīgs dzimumakts, hipoorgasmija, samazināta seksuālā aktivitāte).

3 – izteiktā pakāpē (izteikti samazināta seksuālā aktivitāte, anorgasmija).

4 - zudusi funkcija.

Piezīme

Nosakot zarnu un urīnpūšļa FS vērtējumu konvertē uz zemāku sekojoši:

Zarnu un urīnpūšļa FS vērtējums                          6  5  4  3  2  1

Pārveidotais zarnu un urīnpūšļa FS vērtējums          5  4  3  3  2  1

Seksuālā  disfunkcija neietekmē funkcionālās sistēmas vērtējumu.

Zarnu un urīnpūšļa FS  vērtējums

0 – normāls.

1 – vieglā pakāpē urīna aizture, nesaturēšana un/vai aizcietējumi.

2 – mērenā pakāpē urīna aizture/retence un/vai mērenā pakāpē urinēšanas neatliekamība/urīna nesaturēšana, un/vai mērena zarnu disfunkcija.

3 – biežas urīna nesaturēšanas epizodes vai intermitējoša paškaterizācija, nepieciešamas klizmas vai manuāla zarnu satura evakuācija.

4 – nepieciešama gandrīz pastāvīga kateterizācija.

5 – zudusi urīnpūšļa vai zarnu funkcija, pastāvīgs ārējais katetrs.

6 – zudusi urīnpūšļa un zarnu funkcija.

 1. Galvas smadzeņu  funkcija

7.1. *Depresija un eiforija

0 – nav.

1 – ir (pacients sūdzas par depresiju vai ir redzami nomākts vai eiforisks, vai par to ziņo līdzcilvēki).

Depresija un eiforija neietekmē mentālās funkcijas funkcionālās sistēmas vērtējumu un EDSS.

7.2. Pavājināts domāšanas process

0 – nav.

1 – minimālas izmaiņas (pacients nesūdzas un/vai līdzcilvēki neatzīmē).

2 – vieglā pakāpē (pacients un/vai līdzcilvēki atzīmē vieglas pārmaiņas domāšanas procesā, piemēram, traucēta spēja ātri izsekot pašsaprotamām asociācijām un lietām, grūti pieņemt lēmumus atbilstoši situācijai, ir spējīgs veikt ikdienas aktivitātes, nepanes papildus slodzi, periodiski nespēj izturēt normālu stresa līmeni, ir samazinātas darbaspējas un nosliece uz nolaidību aizmāršīguma vai noguruma dēļ).

3 – mērenā pakāpē (skaidri redzamas izmaiņas veicot ātru garīgo funkciju pārbaudi, bet ir orientēts personā, vietā un laikā)

4 – izteiktā pakāpē (dezorientēts vienā vai divās jomās – personā, vietā vai laikā, kas izteikti ietekmē dzīvesveidu).

5 – demence, apjukums un/vai pilnīgi dezorientēts.

7.3. *Nogurums

0 – nav.

1 – vieglā pakāpē (netraucē ikdienas aktivitātes).

2 – mērenā pakāpē (traucē, bet neierobežo ikdienas aktivitātes vairāk par 50%).

3 – izteiktā pakāpē (nozīmīgi ierobežo ikdienas aktivitātes  >50%).

Piezīme

Nogurums neietekmē Mentālās funkcijas funkcionālās sistēmas vērtējumu un EDSS pakāpi.

Galvas smadzeņu FS vērtējums

0 – normāls.

1 – minimālas izmaiņas domāšanas procesā, viegls nogurums.

2 – vieglas izmaiņas domāšanas procesā, mērens vai izteikts nogurums.

3 – mērenas izmaiņas domāšanas procesā.

4 – izteiktas izmaiņas domāšanas procesā.

5 – demence.

 1. Pārvietošanās spēju vērtējums

Neierobežota – spēj pārvietoties līdzīgi kā jebkurš vesels cilvēks līdzīgā vecumā un ar līdzīgu veselības stāvokli. EDSS vērtība var būt 0 līdz 5,0 atkarībā no funkcionālās sistēmas vērtējuma.

Pilnībā spējīgs pārvietoties – spēj noiet vismaz 500 metrus (m) bez atbalsta, bet ne neierobežoti. EDSS vērtība varbūt 2,0 līdz 5,0 atkarībā no funkcionālās sistēmas vērtējuma. Šajā gadījumā piramidālās un/vai smadzenīšu funkcionālās sistēmas vērtējumam jābūt ≥ 2, kas atspoguļo pārvietošanās ierobežojumu.

Ja pacients var noiet <500m, tad EDSS pakāpei jābūt ≥ 4,5. Svarīgs noietais attālums un FS vērtējums. EDSS pakāpi 5,5 līdz 8,0 nosaka vienīgi ņemot vērā noieto attālumu, izmantotās palīgierīces vai spēju lietot ratiņkrēslu.

Ja ir nepieciešamība lietot palīgierīces, EDSS pakāpe būs 6,0 vai 6,5. Citas personas palīdzība ir pielīdzināma abpusējam atbalstam.

Attālums un laiks pēc pacienta vārdiem. Maksimālais pacienta norādītais attālums (metros), kuru pacients var noiet bez atpūtas vai palīdzības un tam nepieciešamais laiks (minūtēs).

8.1.   Palīdzība

0 – bez atbalsta vai palīdzības (drīkst lietot potītes ortopēdiskās ierīces, bet ne cita veida palīgierīces).

1 – vienpusējs atbalsts (viens spieķis/kruķis).

2 – abpusējs atbalsts (2 spieķi/kruķi/vai otra cilvēka pavadībā).

3 – ratiņkrēsls.

8.2. Attālums

Bez atbalsta (pacientu lūdz noiet vismaz 500m un nosaka laiku, ja tas ir iespējams).

Ar atbalstu (pacientam lūdz noiet vismaz 130m, izmantojot palīgierīci vai otra cilvēka palīdzību, ja tas ir iespējams).

Pārvietošanās spēju vērtējums

0 – neierobežots.

1 – pilnībā spējīgs patstāvīgi pārvietoties.

2 – spējīgs pārvietoties ≥300m, bet <500m bez palīdzības un atbalsta (EDSS 4,5 vai 5,0).

3 – spējīgs pārvietoties ≥200m, bet <300m bez palīdzības un atbalsta (EDSS 5,0).

4 – spējīgs pārvietoties ≥100m, bet <200m bez palīdzības un atbalsta (EDSS 5,5).

5 – noietais attālums <100m bez atbalsta (EDSS 6,0).

6 – noietais attālums ar vienpusēju atbalstu ≥50m (EDSS 6,0).

7 – noietais attālums ar abpusēju atbalstu ≥120m (EDSS 6,0).

8 – noietais attālums ar vienpusēju atbalstu <50m (EDSS 6,5).

9 – noietais attālums ar abpusēju atbalstu  ≥5m, bet <120m (EDSS 6,5).

10 – pārvietojas ratiņkrēslā bez citu palīdzības un nespēj noiet 5m pat ar palīdzību, vai būtībā piesaistīts ratiņkrēslam, bet spēj lietot ratiņkrēslu un pārvietoties viens, un apmēram 12 stundas dienā pavada ratiņkrēslā (EDSS 7,0).

11 – pārvietojas ratiņkrēslā ar citu palīdzību un nespēj noiet vairāk par dažiem soļiem, ierobežota pārvietošanās ar ratiņkrēslu un ir nepieciešama palīdzība (EDSS 7,5).

12 – būtībā piesaistīts gultai vai krēslam vai pārvietojams  ratiņkrēslā, bet lielāko dienas daļu pavada ārpus gultas un  spēj sevi aprūpēt ar roku palīdzību (EDSS 8,0).

Multiplās sklerozes pacientu vispārējā klīniskā stāvokļa kopvērtējums

0 – normāla neiroloģiskā atradne (visās funkcionālās sistēmās vērtējums ir 0).

1,0 – nav nespēja, ir minimālas izmaiņas (vienā funkcionālā sistēmā vērtējums 1).

1,5 – nav nespēja, ir minimālas izmaiņas (vairāk kā vienā funkcionālā sistēmā vērtējums 1).

2,0 – viegla nespēja (vienā funkcionālā sistēmā vērtējums ir 2, citās 0 vai 1).

2,5 – viegla nespēja (divās funkcionālās sistēmās vērtējums ir 2, citās 0 vai 1).

3,0 – mērena nespēja (vienā funkcionālā sistēmā vērtējums ir 3, citās 0 vai 1 ). Pacients pilnībā spējīgs pārvietoties vai ir viegla nespēja 3 – 4 (funkcionālā sistēmā vērtējums ir 2, citās 0 vai 1).

3,5 – pilnībā spējīgs pārvietoties, bet ir mērena nespēja (vienā funkcionālā sistēmā vērtējums ir 3) un viegla nespēja (1-2 funkcionālās sistēmās vērtējums ir 2, citās 0 vai 1) vai pilnībā spējīgs pārvietoties (divās funkcionālās sistēmās vērtējums 3, citās 0 vai 1), vai pilnība spējīgs pārvietoties (piecās funkcionālā sistēmā vērtējums 2, citās 0 vai 1).

4,0 – spēj pārvietoties bez palīdzības vai atpūtas ≥ 500m, kājās spēj pavadīt aptuveni 12 stundas, lai gan pastāv izteikta nespēja (vienā funkcionālā sistēmā vērtējums ir 4, citās 0 vai 1) vai mazākas pakāpes vērtējumu kombinācija, kura neiekļaujas iepriekšējā novērtējumā.

4,5 – spēj pārvietoties bez palīdzības vai atpūtas ≥300m, kājās spēj pavadīt lielāko dienas daļu, raksturīga samērā izteikta nespēja (parasti vienā FS vērtējums ir 4 un mazākas pakāpes vērtējumu kombinācija citās), kura neiekļaujas iepriekšējā novērtējumā.

5,0 – spēj pārvietoties bez palīdzības vai atpūtas ≥200m (parasti vismaz vienā funkcionālā sistēmā vērtējums ir 5 vai mazākas pakāpes vērtējumu kombinācija, kura parasti pārsniedz 4,5 novērtējumu).

5,5 – spēj pārvietoties bez palīdzības vai atpūtas ≥100m.

6,0 – ar vienpusēju atbalstu (spieķis vai kruķis) spējīgs noiet vismaz 100m ar vai bez atpūtas.

6,5 – nepieciešams pastāvīgs abpusējs atbalsts (spieķi vai kruķi), spējīgs noiet vismaz 20m bez atpūtas.

7,0 – nespēj noiet 5 metrus pat ar palīdzību, būtībā ierobežots ratiņkrēslā, spēj pārvietoties viens pats un pavadīt ratiņkrēslā apmēram 12 stundas dienā.

7,5 – nespēj paspert vairāk par dažiem soļiem, ierobežots ratiņkrēslā,  nepieciešama palīdzība, lai pārvietotu sevi un ratus.

8,0 – būtībā piesaistīts gultai, krēslam vai ratiņkrēslam, bet lielāko dienas daļu pavada ārpus gultas, spēj sevi aprūpēt ar roku palīdzību.

8,5 – būtībā piesaistīts gultai lielāko dienas daļu, spēj labi izmantot roku(-as), saglabātas dažas pašaprūpes funkcijas.

9,0 – bezpalīdzīgs, gulošs pacients, kurš spēj sazināties un ēst.

9,5 – pilnībā bezpalīdzīgs, gulošs pacients, nespēj labi sazināties vai ēst/norīt.

10    – miris MS dēļ.

*papildus izvēles izmeklējums


 1. V. Ārstniecības personas, viņu vispārējā un papildu kvalifikācija, kas nepieciešama MT realizācijai

Izmeklēšanu, novērtēšanu un rezultātu pierakstu veic sertificēts ārsts neirologs (P 20), kam ir pieredze MS pacientu izmeklēšanā.

 

VI. Tehnoloģiskais nodrošinājums

 1. Ārstniecības līdzekļi

Visām MT realizācijā izmantojamām medicīniskajām ierīcēm un zālēm ir jābūt likumīgi ievietotām Latvijas tirgū. Tās jālieto atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Specifiskais aprīkojums: neiroloģiskais āmuriņš, 128 Hz kamertonis, adatiņas vai asi irbulīši un termopāris, Snellena karte.

 1. Telpas

MT veic ambulatorās vai stacionārās ārstniecības iestādē telpās, kas atbilst normatīvo aktu prasībām un ir atbilstoši aprīkotas, lai novērtētu pacienta pārvietošanās spējas.

Papildus informāciju par EDSS pamatprincipiem un kopvērtējumu var meklēt šeit.

 

Rīgā, 2016.gada 6.jūnijā

Ārste neiroloģe Jolanta Kalniņa


[1] Kurtzke J.F. “Rating neurologic impairment in multipe sclerosis: An expanded disability status scale (EDSS)” Neurology, 1983: 1444-52.