Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Osteosintēze

  1. Latvijā apstiprinātās osteosintēzes tehnoloģijas

  2. I. Augšējā ekstremitāte

Skeleta segments

Lūzuma veids

Rekomendējamie implanti

Lāpstiņa

Dislocēts intraartikulārs glenoīda lūzums

-       3,5 mm kortikālās skrūves vai

-       4,0 mm spongiozās skrūves kā savelkošās (lag) skrūves.

-       Dažos gadījumos lāpstiņas laterālā malā un zem locītavas var uzlikt 1/3 tubulāru plāksni kā balsta plāksni

Ievērojami dislocēti kakliņa

-       1/3 tubulāra plāksne

-       3,5 mm dinamiskas kompresijas plāksne (DCP vai LC-DCP) atslēgas kaula osteosintēze

Atslēgas kauls

Vidus daļas lūzumi

-       3,5 mm rekonstrukcijas plāksne

-       3,5 mm DCP vai LC-DCP

Laterālā gala lūzumi

-       Maza T-plāksne

-       Savelkošā cilpa (Zuggurtung)

Pleca kaula proksimālais gals

A tipa lūzumi:

-    lūzuma dislokācija;

-    dislocēti nestabili ķirurģiskā kakliņa

-       4,0 vai 6,5 mm spongiozās skrūves,

-       Savelkošā cilpa (Zuggurtung)

-       T-plāksne ar 3-4 caurumiem

B un C tipa:

- dislocēti jauniem cilvēkiem

-       Savelkošā cilpa (Zuggurtung)

-       4,0 vai 6,5 mm spongiozās skrūves

-       stieples perkutāni

Pleca kaula diafīze

A, B un C tipa

-       Plata DCP vai LC-DCP,

-       4,5 mm skrūves kā savelkošās (lag) skrūves

-       Atsevišķos gadījumos – pie smalkiem kauliem- šaurā DSP vai LC-DCP

Pleca kaula distālais gals

Laterālā vai mediālā epikondiļa vai kondiļa lūzumi (A1, B1, B2, B3)

-       4,0 mm spongiozās skrūves

-       3,5 mm kortikālās vai

-       4,5 mm kanulētās skrūves

-       1/3 tubulārā plāksne gariem fragmentiem

Suprakondilārie lūzumi (A2, A3)

-       3,5 mm DCP vai LC-DCP, dažreiz kombinācijā ar 1/3 tubulāro

Multifragmentāri intraartikulāri lūzumi (C1-3)

-       4,0 mm spongiozās skrūves vai

-       4,5 mm kortikālās skrūves

-       3,5 mm kortikālās ar kaula plastiku – pie artikulārās virsmas defektiem

-       3,5 mm rekonstrukcijas plāksne un 1/3 tubulārā plāksne (5-7 caurumi) vai

-       divas 3,5 mm rekonstrukcijas plāksnes

Elkoņa paugurs

Šķērs- vai slīpi lūzumi (B1)

-       Savelkošā cilpa (Zuggurtung)

-       4,0 mm spongiozā skrūve kā savelkošā (lag) skrūve pie slīpiem lūzumiem

Šķembaini lūzumi

-       1/3 tubulārā plāksne (6-8 caurumi)

-       3,5 mm rekonstrukcijas plāksne

-       3,5 mm DCP vai LC-DCP

-       4,0 mm spongiozā vai 3,5 mm kanulētā skrūve proc. coronoideus fiksācijai

Spieķa kaula galviņa

Ķīļveida vai depresēti lūzumi ar fragmentu, kas intakti saistīts ar spieķa kaula diafīzi

-       Atkarībā no fragmenta lieluma – 1,5 mm, 2,0 mm vai 2,7 mm skrūves

Spieķa un elkoņa kauli

Diafīze

-       3,5 mm kortikālā skrūve kā savelkošā (lag) skrūve (atsevišķi vai caur plāksni)

-       3,5 mm DCP vai LC-DCP (7, 8 vai vairāk caurumi)

-       Proksimālā vai distālā galā varētu tikt izmantota īsāka plāksne

-       4,5 mm DCP vai LC-DCP liela auguma slimniekiem

Spieķa kaula distālais gals

Dislocēts Colles lūzums (A2)

 

-       Kiršnera stieples

Proc. styloidei nestabils dislocēts lūzums

-       4,0 mm spongiozās skrūves

-       3,5 mm kortikālās vai kanulētās skrūves

-       2,7 mm kondilārā plāksne

Intraartikulāri lūzumi ar proksimālu vai volāru nobīdi (B3)

-       Maza T-plāksne no volārās puses

Y-tipa lūzumi (C1)

-       Maza T-plāksne lielākā kaula sašķaidījuma pusē

Multifragmentāri intraartikulāri lūzumi (C3)

-       Kiršnera stieples un ārējās fiksācijas aparāts

-       Maza slīpā T-plāksne

-       Kaula plastika

Papildus ulna distālā gala slīps vai šķērslūzums

-       Absolūtas indikācijas osteosintēzei ar 3,5 vai 2,7 mm DCP vai LC-DCP

Os scaphoideum

(laivveida kauls)

Īpaši ar os lunatum mežģījumu

-       2,0 vai 2,7 mm kortikālās skrūves

-       3,5 mm kanulētās skrūves

I metakarpālais kauls

Ekstra- un intraartikulāri lūzumi

-       Kiršnera stieples

-       2,0 vai 2,7 mm kortikālās skrūves (Beneta tipa lūzumiem)

-       2,7 mm T vai L-plāksne (Rolando tipa lūzumiem)

-       2,0 kondilārā plāksne

II – V metakarpālie kauli

Nestabili, dislocēti lūzumi

-       Perkutāni 1,6 vai 2,0 mm Kiršnera stieples, transosālas šuves

-       2,0 mm T- plāksne vai kondilārā plāksne (dislocētu bazālu lūzumu gadījumos)

-       mazs ārējās fiksācijas aparāts pie šķembainiem lūzumiem

-       2,0 vai 2,7 mm kortikālās skrūves pie spirāliem lūzumiem

-       ¼ tubulārā plāksne vai 2,7 mm DCP

Pirkstu falangas

 

-       Kiršnera stieples 1,0 vai 1,25 mm

-       1,5 vai 2,0 mm kortikālās skrūves

-       1,5 vai 2,0 mm kondilārās plāksnes

 

II. Iegurnis

 

Iegurņa gredzens

Simfīzes pārrāvums lielāks par 2,5 cm (B1)

-       Ārējās fiksācijas aparāts

-       Viena vai divas 4,5 mm DCP, LC-DCP vai rekonstrukcijas plāksnes simfīzei

C tipa bojājumi

-       Divas 4,5 mm DCP, LC-DCP vai rekonstrukcijas plāksnes simfīzei

Mežģījums vai lūzums – mežģījums sakroiliakālā (SI) locītavā

-       3,5 mm DCP SI locītavas priekšējā virsmā

-       7,0 mm kanulētās vai 6,5 mm spongiozās skrūves ievadītas no mugurpuses krusta kaulā

Zarnu kaula spārns

-       7,0 mm kanulētās vai 6,5 mm spongiozās skrūves

-       3,5 vai 4,5 mm DCP vai rekonstrukcijas plāksnes

Krusta kaula vertikāli nestabili lūzumi

-       Transiliakālas bultskrūves

-       7,0 mm kanulētās skrūves

Acetabulum

Mugurējā mala

(A tips)

-       6,5 mm spongiozās skrūves

-       7,0 mm kanulētās skrūves

-       4,0 mm spongiozās skrūves

-       3,5 mm rekonstrukcijas plāksnes

Priekšējās kolonas un hemitransversie lūzumi (B tips)

-       6,5 mm spongiozās skrūves

-       7,0 mm kanulētās skrūves

-       4,0 mm spongiozās skrūves

-       3,5 mm rekonstrukcijas plāksnes

Abu kolonu lūzumi

(C tips)

-       6,5 mm spongiozās skrūves

-       7,0 mm kanulētās skrūves

-       4,0 mm spongiozās skrūves

-       3,5 mm kortikālās skrūves, ļoti garas

-       3,5 mm rekonstrukcijas plāksnes

 

III. Apakšējā ekstremitāte

 

Augšstilba kaula proksimālais gals

Galviņas lūzums (C3.1)

-       4,0 mm spongiozās skrūves

Galviņas un kakliņa lūzums (C3.2, C3.3)

-       Totāla gūžas locītavas endoprotēze vai artrodēze ar “kobras” plāksni

Kakliņa lūzumi (B2, B3)

-       Trīs 7,0 mm kanulētās vai 6,5 mm spongiozās skrūves

-       130° leņķa plāksne

-       Dinamiskā gūžas skrūve-plāksne (DHS) ar atsevišķām 6,5 mm spongiozām skrūvēm

Trohanteru vai intertrohanteri lūzumi

-       DHS gados veciem slimniekiem ar osteoporozi, nestabiliem lūzumiem ar maziem fragmentiem

-       95° kondilārā plāksne (A1)

-       Dinamiskā kondilārā skrūve-plāksne (DCS) (A3 tipa lūzumiem)

Subtrohanteri lūzumi ar trohanteru zonas iesaistīšanu

-       95° kondilāra plāksne

-       DCS

Augšstilba kaula diafīze

Augsti subtrohanteri lūzumi (A, B tipi)

-       95° kondilārā plāksne, 4,5 mm kortikālās skrūves

-       DCS, 4,5 mm kortikālās skrūves

Subtrohanters lūzumi

-       Universālais bloķētais stienis (UFN) ( ne mazāk par 2 cm distāli no mazā trohantera)

-       95° kondilārā plāksne, 4,5 mm kortikālās skrūves

Šķērs- vai viegli slīpi lūzumi vid/3 (A2, A3)

-       Universālais bloķētais stienis

Garš spirāls vai “tauriņveida” lūzums

-       Universālais bloķētais stienis

-       Platā 4,5 mm DCP vai LC-DCP dorsolaterālā virsmā, kaula plastika mediālā pusē

Šķembains lūzums vid/3

-       Universālais bloķētais stienis

-       Platā DCP vai LC-DCP kā “bridge” plāksne

Vaļēji 2. un 3. pakāpes lūzumi

-       Ārējās fiksācijas aparāts

Augšstilba kaula distālais gals

Mediālās kolaterālās saites atrāvums ar kaula fragmentu

-       Spongioza skrūve ar zobaino paplāksni

Vienkāršs suprakondilārs lūzums (A2) vai kombinācijā ar diafīzes šķembainu lūzumu (A3)

-       DCS, kaula plastika pie šķembaina lūzuma

-       95° kondilārā plāksne, kaula plastika pie šķembaina lūzuma

Laterālā kondiļa lūzums (B1)

Viena vai abu kondiļu frontāls lūzums

Mugurējs tangenciāls lūzums (B3)

-       6,5 mm spongiozās skrūves

-       7,0 mm kanulētās skrūves

-       T-veida atbalsta plāksne osteoporotiskam kaulam

T vai Y veida lūzumi (C1)

Abu kondiļu lūzumi ar diafīzes distālā gala sadragājumu (C2)

-       DCS

-       95° kondilārā plāksne

Abu kondiļu lūzums ar distālā femura lūzumu un viena vai abu kondiļu frontālu lūzumu

-       Kondilārā atbalsta plāksne kombinācijā ar 7,0 mm kanulētām skrūvēm frontālajiem lūzumiem

Patella lūzumi

Distālā pola atrāvuma lūzums

-       4,0 mm spongioza skrūve kā savelkošā (lag) skrūve, vai 2 paralēlas Kiršnera stieples kopā ar stieples šuvi

Vienkāršs šķērslūzums

-       Savelkošā cilpa (Zuggurtung)

Šķembains lūzums

-       Divas vai vairāk Kiršnera stieples, dažkārt kombinācijā ar 4,0 mm spongiozo skrūvi.

-       Reizēm patellektomija ir izvēles metode

Patellas saites pārrāvums

-       Stieples šuve un šķērsskrūve caur tuberositas tibiae distālai fiksācijai

 

Tibijas plato lūzumi

Unikondilārs lūzums (B tips)

-       Divas 6,5 mm spongiozās skrūves

-       vai 7,0 mm kanulētās skrūves (jauniem cilvēkiem)

-       L vai T veida atbalsta plāksne,

-       tibijas laterālā kondiļa plāksne,

-       DCP vai LC-DCP 4,5 mm

Abu kondiļu lūzums (C tips)

-       L vai T veida plāksne,

-       DCP vai LC-DCP 4,5 mm,

-       vai tibijas laterālā kondiļa plāksne,

-       dažreiz kombinācijā ar 3 – 4 caurumu semitubulāru plāksni no mediālās puses

-       6,5 mm spongiozās skrūves vai 7,0 mm kanulētās skrūves kombinācijā ar ārējās fiksācijas aparātu pie šķembainiem vai vaļējiem lūzumiem

Tibijas/fibulas diafīze

Tibijas diafīzes vaļēji lūzumi

-       Ārējās fiksācijas aparāts

-       Neurbtais (unreamed) tibijas stienis

Šķērs- vai nedaudz slīpi lūzumi (A2, A3 tips)

-       Universālais tibijas stienis (UTN)

-       Savelkošās (lag) skrūves – 4,5 mm vai 3,5 mm kortikālās skrūves,

-       kombinācijā ar šauro 4,5 mm DCP vai LC-DCP

Spirālveida lūzumi vai ar tauriņveida fragmentu (A1, B1-3 tipi)

-       Universālais tibijas stienis

-       Savelkošās (lag) skrūves – 4,5 mm vai 3,5 mm kortikālās skrūves, kombinācijā ar šauro 4,5 mm DCP vai LC-DCP kā neitralizācijas plāksnes

-       Ārējās fiksācijas aparāts (pie smaga mīksto audu bojājuma un iespējama muskuļu fasciālās telpas nospieduma sindroma)

Segmentāli vai sadragāti lūzumi, ieskaitot fibulu (C1-3 tipi)

-       Savelkošās (lag) skrūves – 4,5 mm vai 3,5 mm kortikālās skrūves, kombinācijā ar šauro 4,5 mm DCP vai LC-DCP kā neitralizācijas plāksnes.

-       1/3 tubulārā plāksne pie zemiem fibulas lūzumiem

-       Ārējās fiksācijas aparāts kombinācijā ar kaula plastiku

-       Universālais tibijas stienis

Tibijas distālais gals (pilona lūzumi)

Fibulas lūzums un sīkšķembains vai impaktēts tibijas distālā gala lūzums

-       Fibulai – 1/3 tubulārā plāksne

-       Tibijai – 4,0 mm spongiozās skrūves vai 3,5 mm kanulētās skrūves,

-       T- plāksne,

-       “āboliņlapas” plāksne,

-       4,5 mm DCP vai LC-DCP

-       Ārējās fiksācijas aparāts, īpaši ja ādas stāvoklis ir slikts

Potītes

Fibulas lūzumi zem sindesmozes (šķērs – vai nedaudz slīpi) un mediālās potītes vertikāls (A tips)

-       Kiršnera stieples,

-       Savelkošā cilpa (zuggurtung). Lielākam fragmentam – 1/3 tubulārā plāksne

-       4,0 mm spongiozās skrūves vai 4,5 mm kanulētās skrūves mediālai potītei

Fibulas lūzumi sindesmozes līmenī, mediālās potītes, tibijas mugurējās malas lūzumi (B tips)

-       3,5 mm kortikālās skrūves kā lag skrūves slīpiem fibulas lūzumiem

-       1/3 tubulāra plāksne

-       Savelkošā cilpa (zuggurtung) mediālai potītei

-       4,0 mm spongiozās skrūves vai 4,5 mm kanulētās skrūves mediālās potītes un mugurējās malas fiksācijai

-       6,5 mm spongiozās skrūves tibijas mugurējās malas fragmentam.

Fibulas šķembaini lūzumi virs sindesmozes, mediālās potītes un tibijas mugurējās malas lūzumi

-       1/3 tubulārā plāksne  8 – 12 caurumiem fibulas lūzumiem

-       4,0 mm spongiozās skrūves vai 4,5 mm kanulētās skrūves

-       Savelkošā cilpa (zuggurtung) mediālai potītei

-       6,5 mm spongiozās skrūves tibijas mugurējās malas fragmentam

-       3,5 mm kortikālā skrūve kā pozīcijas skrūve

Veltņa kauls

 

-       6,5 mm spongiozās skrūves vai 7,0 mm kanulētās skrūves (veltņa kaula kakliņš)

-       4,5 mm kortikālās skrūves vai 4,5 mm kanulētās skrūves (veltņa kaula kakliņš)

-       3,5 mm kortikālās skrūves vai 3,5 mm kanulētās skrūves

Papēža kauls

 

-       3,5 mm kortikālās vai kanulētās skrūves,

-       vai 4,5 mm kanulētās skrūves

-       3,5 mm rekonstrukcijas plāksne (un/vai kakla skriemeļu plāksne)

Metatarsālie kauli

 

-       Kiršnera stieples

-       2,7 mm kortikālās skrūves

-       ¼ tubulārā plāksne vai 2,7 mm DCP

-       2,7 mm kondilārā plāksne