Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Traumatoloģijas un ortopēdijas diagnostiskās un ārstnieciskās tehnoloģijas

 1. Latvijā apstiprinātās diagnostiskās un ārstnieciskās tehnoloģijas traumatoloģijā un ortopēdijā

 2. I. Locītavas rezekcijas, rekonstrukcijas un artrodezēšanas operācijas

 3. 1. Locītavas artroplastika:
  1. 1.1. locītavas ekscīzijas artroplastika;
  2. 1.2. locītavas interpozīcijas artroplastika.
 4. 2. Locītavas artrodezēšana:
  1. 2.1. locītavas artrodezēšana bez fiksatora;
  2. 2.2. locītavas artrodezēšana ar iekšējo fiksatoru;
  3. 2.3. locītavas artrodezēšana ar ārējo fiksatoru.
  4. 2.4. locītavas artrodezēšana ar kombinētu fiksāciju.
 5. 3. Locītavas rezekcijas vai rekonstrukcijas operācijas (bez endoprotezēšanas).
 6. 4. Mežģījuma repozīcija:
  1. 4.1. mežģījuma locītavā slēgta repozīcija;
  2. 4.2. mežģījuma locītavā vaļēja repozīcija.
 7. 5. Saaugumu atbrīvošana:
  1. 5.1. artroskopiska locītavas saaugumu atbrīvošana;
  2. 5.2. vaļēja locītavas saaugumu atbrīvošana.
 8. 6. Ķermeņa izņemšana no locītavas:
  1. 6.1. artroskopiska locītavas svešķermeņa vai brīva ķermeņa izņemšana;
  2. 6.2. vaļēja locītavas svešķermeņa vai brīva ķermeņa izņemšana.
 9. 7. Locītavas intraartikulāru eksostožu vai osteofītu ekscīzija.
 10. 8. Ieraduma mežģījuma stabilizācija:
  1. 8.1. artroskopiska locītavas ieraduma mežģījuma stabilizācijas operācija;
  2. 8.2. vaļēja locītavas ieraduma mežģījuma stabilizācijas operācija.
 11. 9. Patellas ieraduma mežģījuma operācija.
 12. 10. Meniska operācijas
  1. 10.1. artroskopiska meniskektomija;
  2. 10.2. artroskopiska meniska rezekcija;
  3. 10.3. artroskopiska meniska reinsercija;
  4. 10.4. vaļēja totāla meniskektomija;
  5. 10.5. vaļēja meniska rezekcija;
  6. 10.6. vaļēja meniska reinsercija.
 13. II. Locītavas saišu un kapsulas operācijas

 14. 11. Locītavas diagnostiska artroskopija.
 15. 12. Locītavas kapsulas incīzija vai sašūšana:
  1. 12.1. artroskopiska locītavas kapsulas incīzija vai sašūšana;
  2. 12.2. vaļēja locītavas kapsulas incīzija vai sašūšana.
 16. 13. Locītavas saites pārgriešana vai ekscīzija:
  1. 13.1. artroskopiska locītavas saites pārgriešana vai ekscīzija;
  2. 13.2. vaļēja locītavas saites pārgriešana vai ekscīzija.
 17. 14. Locītavas saites sašūšana vai reinsercija:
  1. 14.1. artroskopiska locītavas saites sašūšana vai reinsercija;
  2. 14.2. vaļēja locītavas saites sašūšana vai reinsercija.
 18. 15. Locītavas saites transpozīcija:
  1. 15.1. artroskopiska locītavas saites transpozīcija;
  2. 15.2. vaļēja locītavas saites transpozīcija.
 19. 16. Locītavas saites plastika:
  1. 16. 1. artroskopiska locītavas saites plastika, neizmantojot aizvietojošu materiālu;
  2. 16.2. vaļēja locītavas saites plastika, neizmantojot aizvietojošu materiālu;
  3. 16.3. artroskopiska locītavas saites plastika, izmantojot aizvietojošu materiālu;
  4. 16.4. vaļēja locītavas saites plastika, izmantojot aizvietojošu materiālu.
 20. III. Sinovektomija

 21. 17. Locītavas totāla sinovektomija:
  1. 17.1. artroskopiska locītavas totāla sinovektomija;
  2. 17.2. vaļēja locītavas totāla sinovektomija.
 22. 18. Locītavas daļēja sinovektomija:
  1. 18.1. artroskopiska locītavas daļēja sinovektomija;
  2. 18.2. vaļēja locītavas daļēja sinovektomija.
 23. IV. Locītavas skrimšļa operācijas

 24. 19. Osteochondritis dissecans operācija:
  1. 19.1. artroskopiska osteochondritis dissecans operācija;
  2. 19.2. vaļēja osteochondritis dissecans operācija.
 25. 20. Locītavas skrimšļa daļēja ekscīzija:
  1. 20.1. artroskopiska locītavas skrimšļa daļēja ekscīzija;
  2. 20.2. vaļēja locītavas skrimšļa daļēja ekscīzija.
 26. 21. Locītavas skrimšļu daļēja izņemšana:
  1. 21.1. artroskopiska locītavas skrimšļu daļēja izņemšana;
  2. 21.2. vaļēja locītavas daļēja skrimšļu izņemšana.
 27. V. Kaulu operācijas

 28. 22. Kaula fragmenta izņemšana (ieskaitot sekvestrektomiju).
 29. 23. Kaula (ieskaitot ārpuslocītavas eksostozes) daļēja vai pilnīga izgriešana.
 30. 24. Kaula fenestrācija.
 31. 25. Kaula dobuma izkasīšana.
 32. 26. Kaula epifiziodēze.
 33. 27. Kaula angulācijas, rotācijas vai pārvietošanas osteotomija.
 34. 28. Kaula pagarināšanas vai saīsināšanas osteotomija.
 35. 29. Kaula epifizārās zonas trakcijas pagarināšana.
 36. VI. Ekstremitātes deformācijas korekcija

 37. 30. Ekstremitātes deformācijas korekcija, lietojot muskuļus, cīpslas vai saites.
 38. 31. Ekstremitātes deformācijas korekcija, lietojot ārēju un/vai iekšēju fiksāciju.
 39. VII. Endoprotezēšana

 40. 32. Locītavas primāra daļēja endoprotezēšana:
  1. 32.1. locītavas primāra daļēja endoprotezēšana ar bezcementa fiksāciju;
  2. 32.2. locītavas primāra daļēja endoprotezēšana ar cementa fiksāciju.
 41. 33. Locītavas primāra totāla endoprotezēšana:
  1. 33.1. locītavas primāra totāla endoprotezēšana ar bezcementa fiksāciju;
  2. 33.2. locītavas primāra totāla endoprotezēšana ar hibrīdu fiksāciju;
  3. 33.3. locītavas primāra totāla endoprotezēšana ar cementa fiksāciju.
 42. 34. Locītavas atkārtota daļēja endoprotezēšana:
  1. 34.1. locītavas atkārtota daļēja endoprotezēšana ar bezcementa fiksāciju;
  2. 34.2. locītavas atkārtota daļēja endoprotezēšana ar cementa fiksāciju.
 43. 35. Locītavas atkārtota totāla endoprotezēšana:
  1. 35.1. locītavas atkārtota totāla endoprotezēšana ar bezcementa fiksāciju;
  2. 35.2. locītavas atkārtota totāla endoprotezēšana ar hibrīdu fiksāciju;
  3. 35.3. locītavas atkārtota totāla endoprotezēšana ar cementa fiksāciju.
 44. VIII. Lūzumu fiksācijas

 45. 36. Kaula lūzuma repozīcija:
  1. 36.1. kaula lūzuma slēgta repozīcija.
  2. 36.2. kaula lūzuma vaļēja repozīcija.
 46. 37. Kaula lūzuma ārēja fiksācija.
 47. 38. Kaula lūzuma iekšēja fiksācija:
  1. 38.1. kaula lūzuma iekšēja fiksācija ar bioimplantātu;
  2. 38.2. kaula lūzuma iekšēja fiksācija ar stieplēm, stienīti, serklāžu vai adatām;
  3. 38.3. kaula lūzuma iekšēja fiksācija ar intramedulāru stieni;
  4. 38.4. kaula lūzuma iekšēja fiksācija ar plāksni un skrūvēm;
  5. 38.5. kaula lūzuma iekšēja fiksācija tikai ar skrūvēm;
  6. 38.6. kaula lūzuma iekšēja fiksācija ar kombinētu metodi.
 48. IX. Kaula biopsija

 49. 39. Perkutāna kaula biopsija.
 50. 40. Vaļēja kaula biopsija.
 51. X. Mīksto audu operācijas

 52. 41. Biopsija:
  1. 41.1. perkutāna mīksto audu biopsija;
  2. 41.2. vaļēja mīksto audu biopsija.
 53. 42. Muskuļu operācijas:
  1. 42.1. muskuļa atbrīvošana;
  2. 42.2. muskuļa sašūšana vai plastika;
  3. 42.3. muskuļa transpozīcija;
  4. 42.4. miotomija.
 54. 43. Cīpslu operācijas:
  1. 43.1. cīpslas sašūšana vai reinsercija;
  2. 43.2. cīpslas tenolīze vai tenosinovektomija;
  3. 43.3. cīpslas tenodēze, saīsināšana vai pagarināšana;
  4. 43.4. cīpslas ekscīzija;
  5. 43.5. cīpslas transpozīcija;
  6. 43.6. tenotomija;
  7. 43.7. cīpslas maksts pārdalīšana;
  8. 43.8. cīpslas maksts daļēja ekscīzija;
  9. 43.9. fibrozās maksts anulārās daļas rekonstrukcija.
 55. 44. Fasciju operācijas:
  1. 44.1. fasciotomija;
  2. 44.2. fascijas pilnīga vai daļēja ekscīzija;
  3. 44.3. fascijas sašūšana;
  4. 44.4. sinoviālā ganglija ekscīzija.
 56. 45. Gļotsomiņas ekscīzija.
 57. 46. Dziļi guļoša svešķermeņa izņemšana no mīkstiem audiem, kauliem ar operācijas palīdzību:
  1. 46.1. bez rentgena kontroles;
  2. 46.2. rentgena kontrolē.
 58. XI. Infekcijas

 59. 47. Inficētas cīpslas incīzija un iztīrīšana.
 60. 48. Inficētas locītavas incīzija un iztīrīšana.
 61. 49. Inficēta kaula incīzija un iztīrīšana.
 62. 50. Inficētas cīpslas incīzija, iztīrīšana un ārstnieciskā aģenta ievietošana.
 63. 51. Inficēta kaula incīzija, iztīrīšana un ārstnieciskā aģenta ievietošana.
 64. 52. Cīpslu, locītavu un kaulu infekcijas operācijas (ar drenāžu vai bez tās).
 65. 53. Inficētas locītavas atvēršana un iztīrīšana ar ārstnieciska aģenta ievietošanu.
 66. XII. Reoperācijas

 67. 54. Pavērtas brūces sašūšana.
 68. 55. Reoperācija dziļas infekcijas dēļ.
 69. 56. Reoperācija virspusējas asiņošanas dēļ.
 70. 57. Reoperācija dziļas asiņošanas dēļ.
 71. 58. Reoperācija virspusējas infekcijas (ieskaitot brūču infekciju) dēļ.
 72. 59. Reoperācija dziļas (operēto audu apvidū) infekcijas dēļ.
 73. XIII. Balsta - kustību sistēmas audzēju operācijas

 74. 60. Mīksto audu audzēja intrakapsulāra ekscīzija.
 75. 61. Mīksto audu audzēja ekstrakapsulāra ekscīzija.
 76. 62. Mīksto audu audzēja paplašināta ekscīzija.
 77. 63. Mīksto audu audzēja bloka rezekcija.
 78. 64. Kaula vai skrimšļa audzēja ekskohleācija.
 79. 65. Kaula vai skrimšļa audzēja intrakapsulāra rezekcija.
 80. 66. Kaula vai skrimšļa audzēja ekstrakapsulāra rezekcija.
 81. 67. Kaula vai skrimšļa audzēja paplašināta rezekcija.
 82. 68. Kaula vai skrimšļa audzēja bloka rezekcija.
 83. XIV. Amputācijas un eksartikulācijas

 84. 69. Eksartikulācija.
 85. 70. Amputācija.
 86. 71. Eksartikulācijas vai amputācijas stumbra revīzija.
 87. 72. Hemipelvektomija.
 88. XV. Transplantācijas

 89. 73. Cīpslas transplantācija.
 90. 74. Skrimšļa, periosta vai fascijas transplantācija (plastika).
 91. 75. Pirksta replantācija.
 92. 76. Pirksta autotransplantācija vai transpozīcija.
 93. 77. Plastika ar autokaulu.
 94. 78. Plastika ar allokaulu.
 95. 79. Plastika ar ksenokaulu.
 96. 80. Ekstremitātes replantācija.
 97. 89. Kājas ceturtā pirksta transplantācija bērniem.
 98. 90. Kājas otrā pirksta transplantācijas ar metatarsofalangeālās locītavas artrodēzi metode pilna garuma īkšķa rekonstrukcijai bērniem.
 99. XVI. Izņemšanas

 100. 81. Locītavas endoprotēzes daļas izņemšana.
 101. 82. Locītavas visas endoprotēzes izņemšana.
 102. 83. Ārējās fiksācijas aparāta noņemšana.
 103. 84. Saites endoprotēzes izņemšana.
 104. 85. Ārstnieciskā aģenta izņemšana infekcijas gadījumā.
 105. 86. Cīpslas endoprotēzes izņemšana.
 106. 87. Iekšējā fiksatora izņemšana.
 107. 88. Diegu vai klamburu izņemšana.