Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Minimāli invazīvās krūšu kurvja priekšsienas deformācijas korekcijas ar Pectus Bar sistēmas imlantāciju medicīniskā tehnoloģija

 1. I. Vispārīgie jautājumi

  1. 1. Minimāli invazīvā krūšu kurvja priekšsienas deformācijas korekcija ar Pectus Bar sistēmas imlantāciju ir D.Nuss (ASV)
 2. izstrādātā iespiestās krūts ķirurģiskās ārstēšanas metode bērniem. Šo metodi veic specializētās bērnu ķirurģijas ārstniecības iestādēs ar atbilstošu medicīnisko aprīkojumu kvalificēta personāla uzraudzībā.
  1. 2. Pirms katras ķirurģiskās tehnoloģijas pielietojuma nepieciešama pacienta vai tā likumisko pārstāvju (vecāku vai aizbildņu)
 3. informēšana par ārstēšanas izvēli un plānu, labvēlīgiem rezultātiem, zināmiem riskiem un komplikācijām, piekrišana ārstēšanas metodei un plānam, kā arī iesaistīšana profilaktiskos pasākumos komplikāciju novēršanai. Pirms un pēc ķirurģiskas ārstēšanas pacientam veic šādu novērtēšanu:
  1. 2.1. fiziska un lokāla izmeklēšana pirms ķirurģiskas ārstēšanas;
  2. 2.2. krūšu kurvja rentgenogrāfija pirms un pēc ķirurģiskas ārstēšanas un pēc pectus bar balststieņu evakuācijas;
  3. 2.3. krūšu kurvja orgānu datortomogrāfija (Haller indeks) pirms ķirurģiskās ārstēšanas;
  4. 2.4. fotogrāfijas pirms un pēc ķirurģiskās ārstēšanas;
  5. 2.5. pēcķirurģijas aprūpe (atsāpinoša terapija un uzraudzība intensīvās terapijas nodaļā (1-3 pēcoperācijas dienas));
  6. 2.6. rehabilitācija un rezultātu novērtēšana.
 4. II. Metodes apraksts

 5. 3. Ķirurģiskās iejaukšanās veidi un etapi:
  1. 3.1. pectus bar viena vai divu implanta stieņu ievietošana un fiksācija:
   1. 3.1.1. vispārēja vai epidurāla anestēzija un antibakteriālā profilakse, uzsākot operāciju;
   2. 3.1.2. pacienta novietošana piemērotā pozā, abu roku izvēršana uz āru, lai nodrošinātu abpusēju pieeju krūšu kurvja
    1. laterālajai sienai;
   3. 3.1.3. operācijas lauka marķēšana ar sterilu zīmuli;
   4. 3.1.4. stieņu izmēra noteikšana mērot attālumu starp abām krūšu kurvja l. axillaris media;
   5. 3.1.5. abpusēji simetriski ādas griezieni katrā pusē pa l. axillaris media 3-5 cm garumā;
   6. 3.1.6. zemādas tuneļa veidošana krūšu kaula virzienā;
   7. 3.1.7. krūšu kurvja priekšējās sienas perforēšana, izveidoto tuneļu abās pusēs, izteiktākās krūšu kaula deformācijas vietā;
   8. 3.1.8. pectus bar stieņu ievadīšana zem krūšu kaula torakoskopa kontrolē, kurš ievadīts 1-2 ribstarpas zemāk no stieņu
    1. ievadīšanas vietas;
   9. 3.1.9. katra stieņa galu fiksācija ar speciāli tam paredzētām plāksnītēm;
   10. 3.1.10. brūču sašūšana;
  2. 3.2. pectus bar imlanta stieņu evakuācija (pēc 2-3 gadiem):
   1. 3.2.1. vispārēja vai epidurāla anestēzija un antibakteriālā profilakse, uzsākot operāciju;
   2. 3.2.2. pacienta novietošana piemērotā pozā, abu roku izvēršana uz āru, lai nodrošinātu abpusēju pieeju krūšu kurvja
    1. laterālajai sienai;
   3. 3.2.3. abpusēji simetriski ādas griezieni katrā pusē pa l. axillaris media 3-5 cm garumā;
   4. 3.2.4. pectus bar implanta stieņu evakuācija;
   5. 3.2.5. brūču sašūšana.
 6. III. Medicīniskās ierīces

 7. 4. Operāciju zāles un intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas aprīkojums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
 8. 5. Torakoskopijas komplekts.
 9. 6. Pectus bar sistēmas komlekts:
  1. 6.1. sterils konteiners;
  2. 6.2. pectus stieņa liecējs;
  3. 6.3. pectus lielais un mazais stieņa ievadītājs;
  4. 6.4. pectus stieņa rotētājs
  5. 6.4. mērstieņi no 22,5 – 43,0 cm;
  6. 6.5. pectus implanta stieņi no 22,5 – 43,0 cm;
  7. 6.6. garenais pectus stabilizators.