Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

25. Mutes, sejas un žokļa ķirurģijas medicīniskie pakalpojumi.