Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Iedzimto lūpas, aukslēju un sejas šķeltņu ķirurģiskās korekcijas tehnoloģijas

 1. Latvijā apstiprinātās iedzimto lūpas, aukslēju un sejas šķeltņu ķirurģiskās korekcijas tehnoloģijas un to lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums

 2. Vispārējā daļa

 3. 1. Informēta vienošanās:
 4. vienošanās ar vecākiem vai juridisko aizbildni par kompleksās ārstēšanas gaitu t.sk. par katru plānoto ķirurģisko iejaukšanos.
 5. 2. Pacienta novērtēšana pirms un pēc ķirurģiskas ārstēšanas:
  1. 2.1. fiziska un lokāla izmeklēšana pie interdisciplināriem speciālistiem un esošo blakussaslimšanu un patoloģiju ārstēšana pirms ķirurģiskas ārstēšanas:
   1. 2.1.1. profilaktiska dzirdes pārbaude un vidusauss iekaisumu izslēgšana pie surdologa pirms ķirurģiskas ārstēšanas;
   2. 2.1.2. otorinolaringoloģiska izmeklēšana un ārstēšana;
   3. 2.1.3. mutes dobuma / zobu sanācija pie higiēnista un stomatologa brūču infekciju profilaksei;
   4. 2.1.4. oftalmoloģiska izmeklēšana;
   5. 2.1.5.endoskopiska deguna eju, aizdegunes izmeklēšana un funkcionalitātes izvērtēšana;
   6. 2.1.6. rinomanometrija;
  2. 2.2. skaņu, valodas, runas, sejas mīmikas funkcionālā dokumentācija (videoieraksts);
  3. 2.3. rentgenoloģiska izmeklēšana:
   1. 2.3.1. zobu rentgens;
   2. 2.3.2. ortopantomogramma;
   3. 2.3.3. alveolārā izauguma tomogrāfija;
   4. 2.3.4. velofaringeālās funkcijas izmeklēšana;
  4. 2.4. fotogrāfijas pirms un pēc operācijas;
  5. 2.5. kaula šķelto fragmentu normalizācija ar regulējošām aparatūrām (ortodonts) pirms lūpas šķeltnes slēgšanas;
  6. 2.6. žokļu kontroles nospiedumi (ortodonts);
  7. 2.7. augšžokļa ekspansija sakodiena normalizācijai (ortodonts);
  8. 2.8. pēcķirurģijas aprūpe un ilgstoša apsekošana rehabilitācijas centrā.
 6. Speciālā daļa

 7. Primārās operācijas

 8. I. Iedzimtās lūpas šķeltnes ārstēšanas medicīniskās tehnoloģijas

 9. 1. Iedzimtās lūpas šķeltnes iespējamas dažādās smaguma pakāpēs un var izpausties kā vienpusēja, mediāna vai abpusēja šķeltne, galvenokārt augšlūpā. Saistās ar alveolārā izauguma šķeltni, deguna un starpsienas deformāciju, šķeltu deguna ejas pamatni, zobu attīstības anomālijām šķeltnes rajonā. Caurejošās šķeltnes kombinējas ar aukslēju šķeltni.
 10. 2. Ķirurģiskās tehnoloģijas:
  1. 2.1. operācija norit pēc starptautiskiem "Eurocleft" projekta apstiprinātiem standartiem 3-5 mēnešu vecumā vispārējā endotraheālā narkozē ar vietējo anestētiķu un vazokonstriktoru injekciju skat. "Vispārējās bērnu endotraheālās anestēzijas tehnoloģijas";
  2. 2.2. lūpas šķeltnes slēgšanas principi:
   1. 2.2.1.audu deficīta korekcija, šķeltās lūpas, vietējo audu pārvietošana un plaša atbrīvošana;
   2. 2.2.2. deguna un lūpas muskuļu plastika;
   3. 2.2.3. deguna ejas grīdas plastika;
   4. 2.2.4. deguna spārnu un starpsienas skrimšļu primārā plastika;
  3. 2.3. abpusējs ķirurģisko tehnoloģiju pielietojums divpusēju šķeltņu gadījumā.
 11. II. Iedzimtās aukslēju šķeltnes ārstēšanas medicīniskās tehnoloģijas

 12. 1. Mutes un deguna dobuma pilns vai daļējs, vienpusējs vai abpusējs
 13. savienojums iedzimta attīstības defekta dēļ. Var izpausties tikai mīkstajās aukslējās vai arī kombinēties ar cieto aukslēju defektu, alveolārā izauguma un lūpas šķeltni.
 14. 2. Ķirurģiskās tehnoloģijas:
  1. 2.1.aukslēju defekta slēgšana divos etapos pie caurejošām vai totālām aukslēju šķeltnēm:
   1. 2.1.1. veloplastika (I.etaps) ar muskulatūras repozīciju un aukslēju pagarināšanu 8 – 12 mēnešu vecumā agrīnai valodas attīstībai.
   2. 2.1.2. šķeltnes slēgšana cieto aukslēju rajonā 3 – 4 gadu vecumā žokļa attīstībai.
  2. 2.2. aukslēju defekta slēgšana vienā etapā pie totālām vai caurejošām šķeltnēm. (Latvijā šo principu izmanto dažādu apstākļu dēļ novēlotas operācijas gadījumā 4 – 5 gadu vecumā vai tikai mīksto aukslēju šķeltnes slēgšanai agrīni 8- 12 mēnešu vecumā).
  3. 2.3. abpusējs minēto ķirurģisko tehnoloģiju pielietojums divpusēju šķeltņu gadījumā.
 15. III. Sejas šķeltnes un iedzimto defektu ārstēšanas medicīniskās tehnoloģijas

 16. 1. Reti sastopama augļa intrauterīnās attīstības patoloģija, kas var izpausties
 17. kā slīpa lūpas, vaigu un orbītas šķeltne vienā vai abās pusēs, horizontāla mutes kaktiņa šķeltne, kombinēties ar sejas kaulu, ārējās un vidusauss attīstības traucējumiem. Iespējamas kombinācijas ar lūpas šķeltni.
 18. 2. Ķirurģiskās tehnoloģijas:
  1. 2.1. slīpās un horizontālās šķeltnes slēgšanai nav izstrādātas standarta metodes to retās sastopamības dēļ;
  2. 2.2. defekta slēgšana vadoties no funkcionāliem un estētiskiem apsvērumiem, defekta izplatības un plašuma;
  3. 2.3. iedzimta ārējās auss defekta rekonstrukcija:
   1. 2.3.3. ārējās auss atjaunošana ar protēzi un fiksācija ar implantiem;
   2. 2.3.4. auss restaurācija ar autoskrimsli no attāliem rajoniem un blakus esošajiem mīkstajiem audiem ar brīvās ādas transplantāciju.
 19. IV. Alveolārā izauguma šķeltnes osteoplastika

 20. 1. Alveolārā izauguma šķeltne nav sastopama izolēta, bet ir saistīta ar lūpas šķeltni vai caurejošu šķeltņu gadījumos. Var būt vienpusējas vai divpusējas. Operācija norit 7 – 13 gadu vecumā pirms otrā vai trešā zoba šķilšanās, kā arī pēc minētā vecuma, ja operācijai ir citas indikācijas.
 21. 2. Ķirurģiskās tehnoloģijas:
  1. 2.1. operācijas principi:
   1. 2.1.1. gļotādas – periosta lēveru šķeltnes rajonā izveidošana pārejas krokā un aukslējās;
   2. 2.1.2. šķeltnes alveolārā izauguma atbrīvošana no mīkstajiem audiem;
   3. 2.1.3. kaula transplantāta ložas izveidošana, slēdzot defektus un atveres palatināli un uz deguna dobumu,
   4. 2.1.4. kaula transplantāta ievadīšana;
   5. 2.1.5. brūces slēgšana ar gļotādas – periosta lēveriem;
  2. 2.2. transplantācijai izmanto kaula autotransplantātus no dažādām kaula donora vietām (apakšstilba, iegurņa, apakšžokļa, galvaskausa u.c.) Skatīt kaula transplantātu ņemšanas tehnoloģijas (Latvijā visbiežāk izmantotā kaula donora vieta ir apakšstilbs);
  3. 2.3. abpusējs ķirurģisko tehnoloģiju pielietojums divpusēju šķeltņu gadījumā;
  4. 2.4. ortodontiska aparatūra augšžokļa priekšējā segmenta stabilizācijai divpusēju šķeltņu gadījumā pēcoperācijas dzīšanas periodā.
 22. Koriģējošās operācijas

 23. I. Lūpas korekcija

 24. 1. Nepieciešamais apjoms:
  1. 1.1. rētas korekcija;
  2. 1.2. rētas un muskuļu korekcija;
  3. 1.3. lūpas pilna reoperācija;
 25. 2. Ķirurģiskās tehnoloģijas:
  1. 2.1. atkarībā no traucējuma:
   1. 2.1.1. rētas ekscīzija;
   2. 2.1.2. rētas ekscīzija ar mīksto audu pārvietošanu;
   3. 2.1.3. rētas korekcija ar muskuļu plastiku;
   4. 2.1.4. pilna lūpas reoperācija.
  2. 2.2. abpusējs ķirurģisko tehnoloģiju pielietojums atkarībā no šķeltnes veida;
  3. 2.3. kenologa injekcija pēcoperācijas rētās vispārējā īslaicīgā maskas vai intravenozā narkozē.
 26. II. Pārejas krokas korekcija

 27. 1. Deformācijas cēloņi:

  1. 1.1. audu deficīts pie plaša iedzimta defekta;
  2. 1.2. brūču infekcija, dehiscence pēc primārās defekta slēgšanas.
 28. 2. Ķirurģiskās tehnoloģijas:
  1. 2.1. pēc blakus audu deformācijas vai audu deficīta pakāpes:
   1. 2.1.1. vienlaicīga pārejas krokas padziļināšana ar lūpas pilnu reoperāciju, izmantojot esošos audus;
   2. 2.1.2. pārejas krokas korekcija (padziļināšana) ar atsevišķu operāciju ekscidējot rētaudus, pārvietojot blakus audus;
   3. 2.1.3. pie izteikta audu deficīta brīvās ādas pārstādīšana no attāliem rajoniem sadarbībā ar ortodontu – ādas transplantāta fiksējošās aparatūras izgatavošana un pēcoperācijas kontrole.
 29. III. Deguna korekcija

 30. 1. Sekundāra deguna korekcija nepieciešama lielākai lūpas šķeltņu
 31. nēsātāju daļai, izņemot bērnus ar slēptām vai minimālām lūpas šķeltnēm. Primārās operācijas (heiloplastikas) laikā degunu koriģē ekonomiski, neiejaucoties augšanas zonās.
 32. 2. Ķirurģiskās tehnoloģijas:
  1. 2.1. deguna pilna rekonstrukcija:
   1. 2.1.1. deguna starpsienas pilna vai daļēja atbrīvošana, pārvietošana un fiksācija;
   2. 2.1.2. deguna spārnu skrimšļu atbrīvošana, pārvietošana un fiksācija;
   3. 2.1.3. intranazālās gļotādas deformācijas korekcija;
   4. 2.1.4. deguna ejas grīdas rekonstrukcija;
   5. 2.1.5. deguna spārnu pamatnes stāvokļa korekcija;
  2. 2.2. atsevišķu deformēto deguna daļu sekundāra korekcija pēc primārās plastikas, vai atkārtoti vēlāk;
  3. 2.3. mazas nāss atveres korekcija ar blakus audu pārvietošanu;
  4. 2.4. abpusēja ķirurģisko tehnoloģiju pielietošana pie deguna korekcijas pēc abpusējas šķeltnes slēgšanas;
  5. 2.5. degunu formējoša ieliktņa izgatavošana (sadarbībā ar ortodontu) deguna korekcijas ilgtermiņa rezultātu nodrošināšanai pēcoperācijas periodā;
  6. 2.6. iespējamās rētošanās profilakse pēcoperācijas periodā ar kortikosteroīdu injekciju rētās (izdara trīs reizes vispārējā intravenozā vai maskas anestēzijā).
 33. IV. Aukslēju sekundārās korekcijas

 34. 1. Ietver lielāku vai mazāku defektu atkārtotu slēgšanu, mīksto aukslēju
 35. muskulatūras atkārtotu korekciju, aukslēju funkcijas korekciju ar audiem no citiem rajonie, aukslēju pilnu reoperāciju.
 36. 2. Ķirurģiskās tehnoloģijas:
  1. 2.1. nelielu, vidēji lielu atlieku defektu slēgšana aukslējās ar vietējo audu dubultlēveru;
  2. 2.2. lielu atlieku defektu slēgšana cieto aukslēju rajonā divos etapos ar vietējiem audiem un lēveru no mēles;
  3. 2.3. atkārtota intravelāra mioplastika;
  4. 2.4. mezofaringeālā noslēguma traucējumu ķirurģiska korekcija:
   1. 2.4.1. ar rīkles sienu muskuļu plastiku (faringoplastika);
   2. 2.4.2. ar rīkles mugurējās sienas gļotādas – muskuļu lēveru:
    1. 2.4.2.1. ar apakšējo kāju, aukslējas neatverot;
    2. 2.4.2.2. ar augšējo kāju, kombinējot ar aukslēju subtotālu vai totālu reoperāciju. Pie izteikta audu deficīta to kombinē ar primāro aukslēju defekta slēgšanu;
  5. 2.5. pilna aukslēju reoperācija vienā etapā ar rētu ekscīziju, defektu slēgšanu, muskuļu plastiku;
  6. 2.6. dažāda minēto tehnoloģiju kombinācija.
 37. V. Alveolārā izauguma šķeltnes atkārtota osteoplastika

 38. 1. Ķirurģiskās tehnoloģijas:
  1. 1.1. kaula deficīta aizvietošanas tehnika:
   1. 1.1.1 gļotādas – periosta lēveru šķeltnes rajonā izveidošana pārejas krokā un aukslējās;
   2. 1.1.2. vesela papildus kaula fragmenta ievadīšana virs esošā un tā fiksācija ar skrūvi;
   3. 1.1.3. brūces slēgšana ar gļotādas – periosta lēveriem;
 39. 2. Kaula autotransplantātu izmanto (kortikālo un spongiozo kaulu) no dažādām kaula donora vietām (iegurņa, apakšžokļa, galvaskausa u.c.) Skatīt kaula transplantātu ņemšanas tehnoloģijas ( Latvijā visbiežāk izmantotā kaula donora vieta alveolārā izauguma sekundārām osteoplastikām ir apakšžokļa, zoda rajons);
 40. 3. Abpusējs ķirurģisko tehnoloģiju pielietojums divpusēju šķeltņu gadījumā.
 41. VI. Zobu implanta ievadīšana alveolārā izauguma šķeltnes rajonā zobu rindas defekta slēgšanai protezējot

 42. 1. Zobu implanta ievadīšana pacientiem ar alveolārā izauguma šķeltni pēc kaula deficīta novēršanas (skatīt zobu implantu ievadīšanas tehnoloģijas).
 43. VII. Speciālās iekārtas un instrumenti

  1. 1. Līdzekļi un iekārtas dažādu veidu vispārējās anestēzijas veikšanai un nodrošināšanai (sk. bērnu anestezioloģijas tehnoloģijas).
  2. 2. Līdzekļi un instrumenti lokālai anestēzijai.
  3. 3. Sterils operāciju apģērbs un operāciju veļa, sterils materiāls.
  4. 4. Atsūcēja iekārta (sūknis, sterilas caurules, sūkņa uzgaļi).
  5. 5. Elektrokoagulācija.
  6. 6. Skalpeļa asmenīši un rokturi.
  7. 7. Atraumatiskās pincetes – anatomiskās un ķirurģiskās (dažāda garuma).
  8. 8. Preparējamās šķēres (dažāda lieluma), šķēres diegu noņemšanai.
  9. 9. Brūču āķi (dažāda lieluma), zarnu āķis.
  10. 10. Adatturi (dažāda lieluma adatām, dažāda garuma).
  11. 11. Diegi (zīds, prolēns, vikrils).
  12. 12. Uranoplastikas instrumentu komplekts.
  13. 13. Mutes plētējs ar mēles turētāju.
  14. 14. Lūpu – vaigu retraktors.
  15. 15. Dažāda tipa periosta elevatori.
  16. 16. Dažāda tipa kalti, speciālie deguna kalti, āmurs, vīles.
  17. 17. Dažāda kalibra kaula karotes.
  18. 18. Bīdmērs, lineāls, cirkulis.
  19. 19. Osteosintēzes skrūves, instrumenti.
  20. 20. Kaula maigles.
  21. 21. Pieres spuldze un gaismas avots.
  22. 22.Iekārtas zobu implantācijai, implanti.