Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Ortognātiskās ķirurģijas tehnoloģijas

 1. Latvijā apstiprinātās ortognātiskās ķirurģijas tehnoloģijas un to lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums

 2. Vispārējā daļa

 3. 1. Informēta vienošanās:
  1. 1.1. Pirms katras ķirurģiskas tehnoloģijas pielietojuma pacienta vai tā juridiskā priekšstāvja piekrišana.
 4. 2. Pacienta novērtēšana pirms un pēc ķirurģiskās ārstēšanas:
  1. 2.1. anamnēze;
  2. 2.2. klīniskā izmeklēšana;
  3. 2.3. panorāmas rentgenogrammas;
  4. 2.4. cefalogrammas ar datorizētu cefalometrisko analīzi;
  5. 2.5. klīniskās fotogrāfijas;
  6. 2.6. zobu veiduļu analīze un veiduļu ķirurģija;
  7. 2.7. novērošana un aprūpe intensīvās terapijas palātā;
  8. 2.8. rehabilitācija un rezultātu novērtēšana.
 5. Speciālā daļa

 6. I. Mandibulārā prognātisma un hiperplāzijas ārstēšanas medicīniskās tehnoloģijas

 7. Ķirurģiskās tehnoloģijas apakšžokļa prognātisma ārstēšanā:
 8. 1. Sagitālā plāksnes osteotomija (bez/ar iekšēju rigīdu/semirigīdu fiksāciju);
 9. 2. Vertikālā/slīpa zara osteotomija (intraorāla vai ekstraorāla), apakšžokļa zara rekonstrukcija ar kaula transplantātu (ietver arī transplantāta paņemšana);
 10. 3. Le Fort I maksillāra osteotomija:
  1. 3.1. viengabala Le Fort I osteotomija;
  2. 3.2. divu gabalu Le Fort I osteotomija bez kaula transplantāta;
  3. 3.3. trīs gabalu Le Fort I osteotomija bez kaula transplantāta;
  4. 3.4. viena osteotomija un kaula transplantāts;
  5. 3.5. divas osteotomijas un kaula transplantāts;
  6. 3.6. trīs osteotomijas un kaula transplantāts.
  7. 3.7. Le Fort I osteotomija totāla;
  8. 3.8. Le Fort I osteotomija segmentāra.
 11. 4. Vertikāla mandibulārās simfīzes osteotomija.
 12. 5. Subapikāla vai korpusa osteotomija.
 13. 6. Transplācijas tehnoloģijas:
  1. 6.1. ar autogēnu kaulu;
  2. 6.2. ar allogēnu kaulu;
  3. 6.3. ar alloplastiskiem implantiem.
 14. 7. Zoda plastikas:
  1. 7.1. zoda plastika ar aizvietošanu;
  2. 7.2. viengabala slīdošā osteotomija;
  3. 7.3. divu vai vairāku gabalu slīdošās osteotomijas;
  4. 7.4. slīdoša osteotomija ar interpozicionālu kaula transplantātu.
 15. 8. Kontūras aizvietošana vai redukcija:
  1. 8.1. apakšžokļa zara vai ķermeņa aizvietošana ar protēzi;
  2. 8.2. apakšžokļa zara vai ķermeņa aizvietošana ar kaula transplantātu;
  3. 8.3. apakšžokļa zara vai ķermeņa osteoplastika.
 16. 9. Koroinoidektomija vai koronoidotomija.

 17. II. Mandibulārās retrognātijas/hipoplāzijas ārstēšanas medicīniskās tehnoloģijas

 18. Ķirurģiskās tehnoloģijas apakšžokļa retrognātisma ārstēšanā.
 19. 1. Sagitālā plāksnes osteotomija apakšžokļa zara rajonā ar rigīdu fiksāciju.
 20. 2. Sagitālā plāksnes osteotomija apakšžokļa zara rajonā bez rigīdas fiksācijas.
 21. 3. Sagitālā plāksnes osteotomija apakšžokļa zara rajonā ar rigīdu iekšējo fiksāciju (zara osteotomija slēgta/atvērta).
 22. 4. Apgriezta L formas osteotomija ar kaula transplantāciju un rigīdu fiksāciju;
 23. 5. Mandibulārā leņķa rekonstrukciju ar kaula transplantāciju, kaula transplantāta paņemšanu ieskaitot (zara osteotomija slēgta/ vaļēja).
 24. 6. Le Fort I augšžokļa osteotomija:
  1. 6.1. viena gabala Le Fort I osteotomija;
  2. 6.2. divu gabalu Le Fort I osteotomija bez kaula transplantācijas;
  3. 6.3. trīs gabalu Le Fort I osteotomija bez kaula transplantācijas;
  4. 6.4. viena gabala Le Fort I osteotomija ar kaula transplantāciju;
  5. 6.5. trīs gabalu Le Fort I osteotomija ar kaula transplantāciju;
  6. 6.6. Le Fort I osteotomija totāla;
  7. 6.7. Le Fort I osteotomija segmentāra.
 25. 7. Vertikālā apakšžokļa simfīzes osteotomija.
 26. 8. Segmentāra apakšžokļa osteotomija.
 27. 9. Apakšžokļa korpusa osteotomija.
 28. 10. Transplācijas tehnoloģijas:
  1. 10.1. ar autogēnu kaulu;
  2. 10.2. ar allogēnu kaulu;
  3. 10.3. ar alloplastiskiem implantiem.
 29. 11. Zoda plastikas:
  1. 11.1. zoda plastika ar aizvietošanu;
  2. 11.2. viengabala slīdošā osteotomija;
  3. 11.3. divu vai vairāku gabalu slīdošās osteotomijas;
  4. 11.4. slīdoša osteotomija ar interpozicionālu kaula transplantātu.
  5. 12. Kontūras aizvietošana vai redukcija:
  6. 12.1. apakšžokļa zara vai ķermeņa aizvietošana ar protēzi;
  7. 12.2. apakšžokļa zara vai ķermeņa aizvietošana ar kaula transplantātu;
  8. 12.3. apakšžokļa zara vai ķermeņa osteoplastika.
 30. 13. Miotomija.
 31. 14. Hioīda suspensija.
 32. 15. Apakšžokļa distrakcijas osteoģenēze:
  1. 15.1. vienpusēja apakšžokļa distrakcijas osteoģenēze;
  2. 15.2. abpusēja apakšžokļa distrakcijas osteoģenēze;
  3. 15.3. daudzvektoru apakšžokļa distrakcijas osteoģenēze.
 33. III. Mandibulārās asimetrijas ārstēšanas medicīniskās tehnoloģijas

 34. Ķirurģiskās tehnoloģijas mandibulārās asimetrijas ārstēšanai:
 35. 1. Sagitāla apakšžokļa zara osteotomija.
 36. 2. Vertikāla zara osteotomija,
 37. 3. Apgrieztā "L" veida osteotomija.
 38. 4. Sagitāla apakšžokļa zara osteotomija bez rigidās fiksācijas.
 39. 5. Sagitāla apakšžokļa zara osteotomija ar rigido fiksāciju.
 40. 6. Sagitāla apakšžokļa zara osteotomija ar introrālo pieeju.
 41. 7. Apakšžokļa zara osteotomija ar ekstrorālo pieeju.
 42. 8. Le Fort I osteotomija ar vai bez segmentizācijas:
  1. 8.1. viengabala Le Fort I osteotomija;
  2. 8.2. divu segmentu Le Fort I osteotomija bez kaula transplantāta;
  3. 8.3. trīs segmentu Le Fort I osteotomija bez kaula transplantāta;
  4. 8.4. viengabala Le Fort I osteotomija ar kaula transplantātu;
  5. 8.5. divsegmentu, Le Fort I osteotomija ar kaula transplantātu;
  6. 8.6. trīs segmentu Le Fort I osteotomija ar kaula transplantātu;
  7. 8.7. Le Fort I viengabala osteotomija;
  8. 8.8. Le Fort I segmentāla osteotomija.
 43. 9. Daļēja vai pilnīga kondilektomija.
 44. 10. Apakšžokļa vertikāla osteotomija simfīzes rajonā;
 45. 11. Apakšžokļa zara rekonstrukcija ar kaula transplantātu, iekļaujot kaula transplantāta paņemšanu.
 46. 12. Transplantēšanas tehnoloģijas:
  1. 12.1. ar autokaulu;
  2. 12.2. ar allokaulu;
  3. 12.3. ar alloplastiskiem implantiem.
 47. 13. Zoda plastikas:
  1. 13.1. zoda plastika ar augmentāciju;
  2. 13.2. viengabala osteotomija ar pārbīdīšanu;
  3. 13.3. divu vai vairāk segmentu osteotomijas ar pārbīdīšanu;
  4. 13.4. pārbīdīšanas augmentācija ar transplantātu.
 48. 14. Kontūraugmentācija ar/vai redukciju:
  1. 14.1. apakšžokļa kaula ķermeņa vai leņķa rajona augmentācija ar protēzi;
  2. 14.2. apakšžokļa kaula ķermeņa vai leņķa rajona augmentācija vaiga kaula transplantātu;
  3. 14.3. apakšžokļa kaula ķermeņa vai leņķa rajona kaula plastika.
 49. 15. Deniņu- apakšžokļa locītavas komponentu ķirurģiska korekcija:
  1. 15.1. kondilektomija;
  2. 15.2. kondilārā izauguma osteotomija;
  3. 15.3. eminektomija;
  4. 15.4. disektomija
 50. 16. Distrakcijas osteoģenēze:
  1. 16.1. vienpusēja, vienplāksnes, ārējās fiksācijas lietošana;
  2. 16.2. daudzplakņu, vienpusēja.
 51. IV. Augšžokļa hipoplāzijas un hiperplāzijas ārstēšanas medicīniskās tehnoloģijas

 52. Ķirurģiskās tehnoloģijas augšžokļa hiperplāzijas ārstēšanai:
 53. 1. Segmentālā augšžokļa alveolārā osteotomija.
 54. 2. Segmentālā augšžokļa osteotomija.
 55. 3. Le Fort I osteotomija ar vai bez segmentizācijas:
  1. 3.1. viengabala Le Fort I osteotomija bez kaula transplantāta;
  2. 3.2. divsegmentu Le Fort I osteotomija bez kaula transplantāta;
  3. 3.3. trīs segmentu Le Fort I osteotomija bez kaula transplantāta;;
  4. 3.4. viengabala Le Fort I osteotomija ar kaula transplantātu;
  5. 3.5. divsegmentu, Le Fort I osteotomija ar kaula transplantātu;
  6. 3.6. trīs segmentu Le Fort I osteotomija ar kaula transplantātu.
 56. 4. Transplantēšanas tehnoloģijas:
  1. 4.1. ar autokaulu;
  2. 4.2. ar allokaulu;
  3. 4.3. ar alloplastiskiem implantiem.
 57. 5. Kontūras plastika (augmentācija/redukcija).
 58. 6. Septorinoplastika (septoplastika, primārā rinoplastika, pilnā, iekļaujot starpsienas rekonstrukciju).
 59. 7. Deguna gliemežnīcu korekcija/ plastika.
 60. 8. Genioplastika:
  1. 8.1. genioplastika ar augmentāciju;
  2. 8.2. viena gabala slīdošā osteotomija;
  3. 8.3. divas vai vairākas osteotomijas;
  4. 8.4. slīdošās osteotomijas ar kaula materiāla interpoziciju.
 61. 9. Mandibulārās osteotomijas.
 62. V. Apertognātijas ārstēšanā izmantojamās medicīniskās tehnoloģijas

 63. Ķirurģiskās tehnoloģijas apertognātijas ārstēšanai:
 64. 1. Le Fort I osteotomija ar vai bez segmentizācijas:
  1. 1.1. viengabala Le Fort I osteotomija bez kaula transplantāta;
  2. 1.2. divsegmentu Le Fort I osteotomija bez kaula transplantāta;
  3. 1.3. trīs segmentu Le Fort I osteotomija bez kaula transplantāta;;
  4. 1.4. viengabala Le Fort I osteotomija ar kaula transplantātu;
  5. 1.5. divsegmentu, Le Fort I osteotomija ar kaula transplantātu;
  6. 1.6. trīs segmentu Le Fort I osteotomija ar kaula transplantātu.
 65. 2. Segmentālās maksilārās osteotomijas.
 66. 3. Sagitālās apakšžokļa zara osteotomijas (atvērtas, slēgtas) ar/bez rigidas osteosintēzes.
 67. 4. Invertēta L osteotomija ar kaula transplantāciju ar/bez rigīdas osteosintēzes.
 68. VI. Speciālās ierīces un instrumenti

  1. 1. Līdzekļi un instrumenti lokālai anestēzijai.
  2. 2. Sterils operāciju apģērbs un operācijas veļa.
  3. 3. Kaula urbšanas un zāģēšanas iekārta ar irigāciju.
  4. 4. Atsūkšanas iekārta (sūknis, sterilas caurules, sūkņu uzgaļi).
  5. 5. Osteosintēzes plāksnes un skrūves 1,5 ø mm, 2,0; 2,3 ø mm sistēmas.
  6. 6. Osteosintēzes instrumenti.
  7. 7. Elektronazis, koagulators.
  8. 8. Skalpelis, atraumatiskās ķirurģiskās pincetes, preparēšanas šķēres, asie un trulie mīksto audu āķi.
  9. 9. Adatturis, šūšanas diegi, aspirācijas drenas.
  10. 10. Mutes pletējs, mēles depresors.
  11. 11. Transbukālais osteosintēzes komplekts (instrumentu).
  12. 12. Osteosintēzes stieples, ligatūru klemmes.
  13. 13. Lūpu - vaigu retraktors.
  14. 14. Ramus klemmes pēc Obwegesera.
  15. 15. Apakšžokļa apakšējās malas mīksto audu retraktors.
  16. 16. Apakšžokļa kanāla tipa retraktors.
  17. 17. Koniska veida ramus retraktori.
  18. 18. Kondilārie retraktori.
  19. 19. Retromaksilārais retraktors pēc Tessier.
  20. 20. Deguna spoguļi, starpsienas dilatori.
  21. 21. Orbītas retraktori.
  22. 22. Nerva stumbru disektori, retraktori.
  23. 23. Iliakālie āķi, asie kaula āķi.
  24. 24. Dažāda tipa periosta elevatori.
  25. 25. Apakšžokļa zara un apakšējās malas raspatori un retraktori.
  26. 26. Bīdmērs, lineāls.
  27. 27. Orbitālie, deguna starpsienas laterālo sienu osteotomi.
  28. 28. Apakšžokļa zara sagitālas sadalīšanas osteotomi.
  29. 29. Spārnu izauguma/augšžokļa osteotomi.
  30. 30. Vīles, āmurs.
  31. 31. Kaula fragmenta turētāji.
  32. 32. Kaulu mobilizācijas maigles – augšžoklim, - apakšžoklim.
  33. 33. Kaula griezējmaigles, kaula karotes.
  34. 34. Ribu raspatori un knaibles.
  35. 35. Brūču pletējs.
  36. 36. Mikroinstrumenti.
  37. 37. Asinsvadu spailes, to aplikatori.
  38. 38. Pieres spuldze un gaismas avots.