Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

27. Transplantoloģijas medicīniskie pakalpojumi.