Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

28. Patoloģijas medicīniskie pakalpojumi.